Mục lục

Trang tiêu đề

Mục lục

Khen ngợi vì Buông Lời

Bản quyền

Sự tận tâm

Lời tựa

Sự nhìn nhận

Giới thiệu Letting Go of the Words

 1. Nội dung! Nội dung! Nội dung!

Mọi người đến với nội dung

Nội dung = cuộc trò chuyện

Web = điện thoại, không phải tủ tài liệu

Trực tuyến, mọi người đọc lướt và quét

Mọi người đọc trực tuyến – đôi khi

Mọi người không đọc thêm vì…

Viết tốt = có cuộc trò chuyện thành công

Ba nghiên cứu điển hình

Tổng kết Chương 1

 1. Lập kế hoạch

Tại sao? Biết những gì bạn muốn đạt được

WHO? Cuộc trò chuyện là gì?

Truyền sức sống vào dữ liệu của bạn với tính cách

Truyền sức sống vào dữ liệu của bạn với các tình huống

Tổng kết Chương 2

Kết luận 1. Chiến lược nội dung

Tại sao chiến lược nội dung lại quan trọng như vậy?

Chiến lược nội dung là gì?

Chiến lược nội dung bao gồm những gì?

Ai làm chiến lược nội dung?

Bảy bước để thực hiện chiến lược nội dung

 1. Thiết kế để sử dụng dễ dàng

Ai nên đọc chương này – và tại sao?

Tích hợp nội dung và thiết kế ngay từ đầu

Xây dựng tính linh hoạt cho khả năng sử dụng phổ biến

Màu sắc

Không gian

Kiểu chữ

Tổng hợp tất cả lại với nhau: Một nghiên cứu điển hình

Tổng kết Chương 3

 1. Khởi đầu tốt

Trang chủ – nội dung phong phú với ít từ

1 Có thể tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm

2 Xác định địa điểm

3 Đặt tông màu và tính cách của trang web

4 Giúp mọi người hiểu được nội dung của trang web

5 Tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng

6 Đưa mỗi người đi đúng đường

Tổng kết Chương 4

 1. Đến đó

1 Khách truy cập trang web săn tìm đầu tiên

2 Người không muốn đọc khi đi săn

3 Trang đường dẫn giống như một mục lục

4 Đôi khi, các mô tả ngắn sẽ hữu ích

5 Ba cú nhấp chuột là một huyền thoại

6 Nhiều người chọn phương án đầu tiên

Tổng kết Chương 5

 1. Chia tay và sắp xếp nội dung

1 Hãy nghĩ “thông tin”, không phải “tài liệu”

2 Phân chia nội dung của bạn một cách chu đáo

3 Cân nhắc xem nên đặt bao nhiêu trên một trang web

4 Sử dụng tệp PDF một cách tiết kiệm và chỉ vì những lý do chính đáng

Tổng kết Chương 6

 1. Tập trung vào các cuộc trò chuyện và thông điệp chính

Bảy nguyên tắc để tập trung vào các cuộc trò chuyện và thông điệp chính

1 Chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ cần

2 Cắt! Cắt! Cắt! Và cắt một lần nữa!

3 Hãy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn”

4 Bắt đầu với thông điệp chính của bạn

Thông tin 5 lớp

6 Phá vỡ các bức tường từ ngữ

7 Lên kế hoạch chia sẻ và tương tác thông qua mạng xã hội

Tổng kết Chương 7

Interlude 2. Tìm kiếm khoảnh khắc tiếp thị

Tiếp thị trên web thì khác: Kéo không đẩy

Tham gia cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web

Tìm đúng thời điểm tiếp thị

Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tiếp thị tốt

Không bao giờ dừng cuộc trò chuyện

 1. Thông báo chủ đề của bạn với một tiêu đề rõ ràng

Bảy nguyên tắc cho các tiêu đề hoạt động tốt

1 Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn

2 Hãy rõ ràng thay vì dễ thương

3 Nghĩ về khán giả toàn cầu của bạn

4 Hãy thử với độ dài trung bình (khoảng tám từ)

5 Sử dụng một tuyên bố, câu hỏi hoặc lời kêu gọi hành động

6 Kết hợp các nhãn (danh từ) với nhiều thông tin hơn

7 Thêm mô tả ngắn nếu mọi người cần

Tổng kết Chương 8

 1. Bao gồm các tiêu đề hữu ích

Những đề mục hay giúp ích cho người đọc về nhiều mặt

Suy nghĩ về các tiêu đề cũng giúp tác giả

Mười một hướng dẫn để viết các tiêu đề hữu ích

1 Đừng đưa các tiêu đề vào nội dung cũ

2 Bắt đầu bằng cách lập dàn ý

3 Chọn một kiểu tiêu đề tốt: Câu hỏi, câu lệnh, cụm động từ

4 Sử dụng danh từ và cụm danh từ một cách tiết kiệm

5 Đặt các từ của khách truy cập trang web của bạn vào tiêu đề

6 Khai thác sức mạnh của song song

7 Chỉ sử dụng một số cấp độ của tiêu đề

8 Phân biệt tiêu đề với văn bản

9 Làm rõ từng cấp của tiêu đề

10 Giúp mọi người chuyển đến nội dung trong một trang web

11 Đánh giá! Đọc các tiêu đề

Tổng kết Chương 9

Interlude 3. Đời sống mới của thông cáo báo chí

Cuộc sống cũ của thông cáo báo chí

Đời sống mới của thông cáo báo chí

Mọi người sử dụng thông cáo báo chí trên web như thế nào?

Chúng ta nên làm gì?

Liệu nó có làm cho một sự khác biệt?

 1. Điều chỉnh câu của bạn

Mười nguyên tắc để điều chỉnh câu của bạn

1 Nói chuyện với khách truy cập trang web của bạn – Sử dụng “bạn”

2 Sử dụng “I” và “we”

3 Viết bằng giọng nói chủ động (hầu hết thời gian)

4 Viết các câu ngắn, đơn giản

5 Cắt những từ không cần thiết

6 Cung cấp thêm thông tin về vị trí của riêng nó

7 Giữ các đoạn văn ngắn

8 Bắt đầu với ngữ cảnh

9 Đặt hành động vào động từ

10 Sử dụng các từ của khách truy cập trang web của bạn

Tổng kết Chương 10

 1. Sử dụng danh sách và bảng

Sáu nguyên tắc cho danh sách hữu ích

1 Sử dụng danh sách có dấu đầu dòng cho các mục hoặc tùy chọn

2 Đối sánh dấu đầu dòng với tính cách trang web của bạn

3 Sử dụng danh sách được đánh số để được hướng dẫn

4 Giữ cho hầu hết các danh sách ngắn gọn

5 Cố gắng bắt đầu các mục trong danh sách theo cùng một cách

6 Định dạng danh sách tốt

Danh sách và bảng: Sự khác biệt là gì?

Sáu hướng dẫn cho các bảng hữu ích

1 Sử dụng bảng cho một tập hợp các câu “nếu, thì”

2 Sử dụng bảng để so sánh các số

3 Bảng suy nghĩ = câu trả lời cho câu hỏi

4 Suy nghĩ kỹ về cột đầu tiên

5 Giữ cho bảng đơn giản

6 Định dạng bảng tốt

Tổng kết Chương 11

Interlude 4. Thông tin pháp lý có thể rõ ràng

Chính xác, đủ, rõ ràng – Bạn có thể có cả ba

Tránh ngôn ngữ pháp lý cổ xưa

Tránh biệt ngữ kỹ thuật

Sử dụng các từ của khách truy cập trang web trong các tiêu đề

Cũng theo phần còn lại của cuốn sách này

 1. Viết các liên kết có ý nghĩa

Bảy hướng dẫn để viết các liên kết có ý nghĩa

1 Không tự tạo liên kết tên chương trình hoặc sản phẩm mới

2 Suy nghĩ trước: Khởi chạy và hạ cánh trên cùng một tên

3 Đối với các hành động, hãy bắt đầu bằng một động từ

4 Làm cho liên kết có ý nghĩa – Không phải Nhấp vào đây hoặc chỉ Thêm

5 Không nhúng liên kết (đối với hầu hết nội dung)

6 Cũng làm cho các dấu đầu dòng có liên kết hoạt động

7 Làm rõ ràng các liên kết chưa được thăm và đã truy cập

Tổng kết Chương 12

 1. Sử dụng hình ảnh minh họa một cách hiệu quả

Năm mục đích mà hình minh họa có thể phục vụ

Bảy hướng dẫn để sử dụng hình ảnh minh họa một cách hiệu quả

1 Đừng khiến mọi người thắc mắc điều gì hoặc tại sao

2 Chọn một kích thước thích hợp

3 Hiển thị sự đa dạng

4 Không làm cho nội dung giống như quảng cáo

5 Đừng làm phiền mọi người bằng những dòng chữ hoặc hình ảnh nhấp nháy, lăn lộn, vẫy tay hoặc lang thang

6 Chỉ sử dụng hoạt ảnh khi nó hữu ích

7 Làm cho hình ảnh minh họa có thể truy cập được

Tổng kết Chương 13

 1. Đi từ bản nháp đến bản cuối cùng

Đọc, chỉnh sửa, sửa đổi, hiệu đính tác phẩm của riêng bạn

Chia sẻ bản nháp với đồng nghiệp

Hướng dẫn tính cách của bạn qua các cuộc trò chuyện của họ

Hãy để các biên tập viên giúp bạn

Thương lượng các đánh giá thành công (và các chỉnh sửa)

Tổng kết Chương 14

Interlude 5. Tạo Hướng dẫn Kiểu Không phải trả tiền

Sử dụng hướng dẫn kiểu để có tính nhất quán

Sử dụng hướng dẫn phong cách để nhắc nhở mọi người

Đừng phát minh lại

Chỉ định một chủ sở hữu

Nhận hỗ trợ quản lý

Giúp bạn dễ dàng tạo, tìm và sử dụng

 1. Kiểm tra! Kiểm tra! Kiểm tra!

Tại sao phải kiểm tra khả năng sử dụng?

Những gì cần thiết để kiểm tra khả năng sử dụng

Những gì không cần thiết để kiểm tra khả năng sử dụng

Làm cách nào để chúng tôi kiểm tra khả năng sử dụng?

Chúng ta có thể xem xét những biến thể nào?

Tại sao không chỉ làm các nhóm tập trung?

Điểm cuối cùng: Kiểm tra nội dung !!

Để biết thêm thông tin – Thư mục

Mục lục chủ đề

Chỉ mục của các trang web được hiển thị làm ví dụ

Về Ginny Redish

 

Buông lời

Ấn bản lần 2

Janice (Ginny) hơi đỏ

Mục lục

Ảnh bìa

Trang tiêu đề

Khen ngợi vì Buông Lời

Bản quyền

Sự tận tâm

Lời tựa

Sự nhìn nhận

Giới thiệu Letting Go of the Words

 1. Nội dung! Nội dung! Nội dung!

Mọi người đến với nội dung

Nội dung = cuộc trò chuyện

Web = điện thoại, không phải tủ tài liệu

Trực tuyến, mọi người đọc lướt và quét

Mọi người đọc trực tuyến – đôi khi

Mọi người không đọc thêm vì…

Viết tốt = có cuộc trò chuyện thành công

Ba nghiên cứu điển hình

Tổng kết Chương 1

 1. Lập kế hoạch

Tại sao? Biết những gì bạn muốn đạt được

WHO? Cuộc trò chuyện là gì?

Truyền sức sống vào dữ liệu của bạn với tính cách

Truyền sức sống vào dữ liệu của bạn với các tình huống

Tổng kết Chương 2

Kết luận 1. Chiến lược nội dung

Tại sao chiến lược nội dung lại quan trọng như vậy?

Chiến lược nội dung là gì?

Chiến lược nội dung bao gồm những gì?

Ai làm chiến lược nội dung?

Bảy bước để thực hiện chiến lược nội dung

 1. Thiết kế để sử dụng dễ dàng

Ai nên đọc chương này – và tại sao?

Tích hợp nội dung và thiết kế ngay từ đầu

Xây dựng tính linh hoạt cho khả năng sử dụng phổ biến

Màu sắc

Không gian

Kiểu chữ

Tổng hợp tất cả lại với nhau: Một nghiên cứu điển hình

Tổng kết Chương 3

 1. Khởi đầu tốt

Trang chủ – nội dung phong phú với ít từ

1 Có thể tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm

2 Xác định địa điểm

3 Đặt tông màu và tính cách của trang web

4 Giúp mọi người hiểu được nội dung của trang web

5 Tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng

6 Đưa mỗi người đi đúng đường

Tổng kết Chương 4

 1. Đến đó

1 Khách truy cập trang web săn tìm đầu tiên

2 Người không muốn đọc khi đi săn

3 Trang đường dẫn giống như một mục lục

4 Đôi khi, các mô tả ngắn sẽ hữu ích

5 Ba cú nhấp chuột là một huyền thoại

6 Nhiều người chọn phương án đầu tiên

Tổng kết Chương 5

 1. Chia tay và sắp xếp nội dung

1 Hãy nghĩ “thông tin”, không phải “tài liệu”

2 Phân chia nội dung của bạn một cách chu đáo

3 Cân nhắc xem nên đặt bao nhiêu trên một trang web

4 Sử dụng tệp PDF một cách tiết kiệm và chỉ vì những lý do chính đáng

Tổng kết Chương 6

 1. Tập trung vào các cuộc trò chuyện và thông điệp chính

Bảy nguyên tắc để tập trung vào các cuộc trò chuyện và thông điệp chính

1 Chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ cần

2 Cắt! Cắt! Cắt! Và cắt một lần nữa!

3 Hãy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn”

4 Bắt đầu với thông điệp chính của bạn

Thông tin 5 lớp

6 Phá vỡ các bức tường từ ngữ

7 Lên kế hoạch chia sẻ và tương tác thông qua mạng xã hội

Tổng kết Chương 7

Interlude 2. Tìm kiếm khoảnh khắc tiếp thị

Tiếp thị trên web thì khác: Kéo không đẩy

Tham gia cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web

Tìm đúng thời điểm tiếp thị

Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tiếp thị tốt

Không bao giờ dừng cuộc trò chuyện

 1. Thông báo chủ đề của bạn với một tiêu đề rõ ràng

Bảy nguyên tắc cho các tiêu đề hoạt động tốt

1 Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn

2 Hãy rõ ràng thay vì dễ thương

3 Nghĩ về khán giả toàn cầu của bạn

4 Hãy thử với độ dài trung bình (khoảng tám từ)

5 Sử dụng một tuyên bố, câu hỏi hoặc lời kêu gọi hành động

6 Kết hợp các nhãn (danh từ) với nhiều thông tin hơn

7 Thêm mô tả ngắn nếu mọi người cần

Tổng kết Chương 8

 1. Bao gồm các tiêu đề hữu ích

Những đề mục hay giúp ích cho người đọc về nhiều mặt

Suy nghĩ về các tiêu đề cũng giúp tác giả

Mười một hướng dẫn để viết các tiêu đề hữu ích

1 Đừng đưa các tiêu đề vào nội dung cũ

2 Bắt đầu bằng cách lập dàn ý

3 Chọn một kiểu tiêu đề tốt: Câu hỏi, câu lệnh, cụm động từ

4 Sử dụng danh từ và cụm danh từ một cách tiết kiệm

5 Đặt các từ của khách truy cập trang web của bạn vào tiêu đề

6 Khai thác sức mạnh của song song

7 Chỉ sử dụng một số cấp độ của tiêu đề

8 Phân biệt tiêu đề với văn bản

9 Làm rõ từng cấp của tiêu đề

10 Giúp mọi người chuyển đến nội dung trong một trang web

11 Đánh giá! Đọc các tiêu đề

Tổng kết Chương 9

Interlude 3. Đời sống mới của thông cáo báo chí

Cuộc sống cũ của thông cáo báo chí

Đời sống mới của thông cáo báo chí

Mọi người sử dụng thông cáo báo chí trên web như thế nào?

Chúng ta nên làm gì?

Liệu nó có làm cho một sự khác biệt?

 1. Điều chỉnh câu của bạn

Mười nguyên tắc để điều chỉnh câu của bạn

1 Nói chuyện với khách truy cập trang web của bạn – Sử dụng “bạn”

2 Sử dụng “I” và “we”

3 Viết bằng giọng nói chủ động (hầu hết thời gian)

4 Viết các câu ngắn, đơn giản

5 Cắt những từ không cần thiết

6 Cung cấp thêm thông tin về vị trí của riêng nó

7 Giữ các đoạn văn ngắn

8 Bắt đầu với ngữ cảnh

9 Đặt hành động vào động từ

10 Sử dụng các từ của khách truy cập trang web của bạn

Tổng kết Chương 10

 1. Sử dụng danh sách và bảng

Sáu nguyên tắc cho danh sách hữu ích

1 Sử dụng danh sách có dấu đầu dòng cho các mục hoặc tùy chọn

2 Đối sánh dấu đầu dòng với tính cách trang web của bạn

3 Sử dụng danh sách được đánh số để được hướng dẫn

4 Giữ cho hầu hết các danh sách ngắn gọn

5 Cố gắng bắt đầu các mục trong danh sách theo cùng một cách

6 Định dạng danh sách tốt

Danh sách và bảng: Sự khác biệt là gì?

Sáu hướng dẫn cho các bảng hữu ích

1 Sử dụng bảng cho một tập hợp các câu “nếu, thì”

2 Sử dụng bảng để so sánh các số

3 Bảng suy nghĩ = câu trả lời cho câu hỏi

4 Suy nghĩ kỹ về cột đầu tiên

5 Giữ cho bảng đơn giản

6 Định dạng bảng tốt

Tổng kết Chương 11

Interlude 4. Thông tin pháp lý có thể rõ ràng

Chính xác, đủ, rõ ràng – Bạn có thể có cả ba

Tránh ngôn ngữ pháp lý cổ xưa

Tránh biệt ngữ kỹ thuật

Sử dụng các từ của khách truy cập trang web trong các tiêu đề

Cũng theo phần còn lại của cuốn sách này

 1. Viết các liên kết có ý nghĩa

Bảy hướng dẫn để viết các liên kết có ý nghĩa

1 Không tự tạo liên kết tên chương trình hoặc sản phẩm mới

2 Suy nghĩ trước: Khởi chạy và hạ cánh trên cùng một tên

3 Đối với các hành động, hãy bắt đầu bằng một động từ

4 Làm cho liên kết có ý nghĩa – Không phải Nhấp vào đây hoặc chỉ Thêm

5 Không nhúng liên kết (đối với hầu hết nội dung)

6 Cũng làm cho các dấu đầu dòng có liên kết hoạt động

7 Làm rõ ràng các liên kết chưa được thăm và đã truy cập

Tổng kết Chương 12

 1. Sử dụng hình ảnh minh họa một cách hiệu quả

Năm mục đích mà hình minh họa có thể phục vụ

Bảy hướng dẫn để sử dụng hình ảnh minh họa một cách hiệu quả

1 Đừng khiến mọi người thắc mắc điều gì hoặc tại sao

2 Chọn một kích thước thích hợp

3 Hiển thị sự đa dạng

4 Không làm cho nội dung giống như quảng cáo

5 Đừng làm phiền mọi người bằng những dòng chữ hoặc hình ảnh nhấp nháy, lăn lộn, vẫy tay hoặc lang thang

6 Chỉ sử dụng hoạt ảnh khi nó hữu ích

7 Làm cho hình ảnh minh họa có thể truy cập được

Tổng kết Chương 13

 1. Đi từ bản nháp đến bản cuối cùng

Đọc, chỉnh sửa, sửa đổi, hiệu đính tác phẩm của riêng bạn

Chia sẻ bản nháp với đồng nghiệp

Hướng dẫn tính cách của bạn qua các cuộc trò chuyện của họ

Hãy để các biên tập viên giúp bạn

Thương lượng các đánh giá thành công (và các chỉnh sửa)

Tổng kết Chương 14

Interlude 5. Tạo Hướng dẫn Kiểu Không phải trả tiền

Sử dụng hướng dẫn kiểu để có tính nhất quán

Sử dụng hướng dẫn phong cách để nhắc nhở mọi người

Đừng phát minh lại

Chỉ định một chủ sở hữu

Nhận hỗ trợ quản lý

Giúp bạn dễ dàng tạo, tìm và sử dụng

 1. Kiểm tra! Kiểm tra! Kiểm tra!

Tại sao phải kiểm tra khả năng sử dụng?

Những gì cần thiết để kiểm tra khả năng sử dụng

Những gì không cần thiết để kiểm tra khả năng sử dụng

Làm cách nào để chúng tôi kiểm tra khả năng sử dụng?

Chúng ta có thể xem xét những biến thể nào?

Tại sao không chỉ làm các nhóm tập trung?

Điểm cuối cùng: Kiểm tra nội dung !!

Để biết thêm thông tin – Thư mục

Mục lục chủ đề

Chỉ mục của các trang web được hiển thị làm ví dụ

Về Ginny Redish

Khen ngợi cho Buông lời

 

“Nếu không có Ginny ngồi tại bàn giúp bạn suy nghĩ về trang web của mình, tôi không thể nghĩ gì hơn là có cuốn sách này. Chỉ riêng phần mục lục đã cung cấp hướng dẫn chi tiết cho người đọc, khiến cuốn sách này trở thành một nguồn tài nguyên tích cực để sử dụng hàng ngày – một trong những tiêu chí quan trọng của tôi đối với một cuốn sách ‘có thể sử dụng được’. Sự phong phú của các ví dụ giúp bạn dễ dàng thấy được cách áp dụng các khái niệm vào tình huống cụ thể của mình ”.

Duane Degler

Hiệu trưởng, Thiết kế cho Ngữ cảnh

“Tôi đã sử dụng sách của Ginny để dạy khóa học Viết cho Web trong ba năm qua. Học sinh thích nó vì các hướng dẫn trong mỗi chương là đơn giản và được hỗ trợ tốt bởi các ví dụ được lựa chọn khéo léo. Với việc bổ sung các trường hợp khác nhau và các giáo cụ trực quan mới và cập nhật trong ấn bản gần đây nhất, cuốn sách là nguồn tài liệu giảng dạy quý giá giúp tôi tổ chức các cuộc thảo luận trong lớp học hiệu quả và phát triển các dự án cá nhân và cộng tác. ”

Natalia Matveeva, Ph.D.

Trợ lý Giáo sư, Chuyên gia Viết lách, Đại học Houston – Downtown

“Ấn bản đầu tiên của Ginny đã nằm ngay đầu danh sách ‘những cuốn sách có giá trị nhất về các trang web’ của tôi, và tôi tham khảo nó liên tục. Đó là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho bất kỳ ai có kế hoạch tạo, sửa đổi, phê bình hoặc đóng góp cho một trang web. Nó xem xét tất cả các khía cạnh của những gì làm cho các trang web trở nên rõ ràng và dễ sử dụng. Bản thân cuốn sách là một hình mẫu về cách viết và trình bày tốt – rõ ràng và ngắn gọn, được định dạng đẹp mắt, trình bày cũng như hướng dẫn cách viết cho trang Web. Tôi háo hức mong chờ lần xuất bản thứ hai ”.

Penny Lane

Trung tâm Đọc hiểu Sức khỏe tại MAXIMUS

“Mọi người đến với nhóm viết bài trực tuyến của tôi từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Letting Go of the Words là một nguồn lực không thể thiếu để đảm bảo rằng mọi người đều được thiết lập trình độ với các nguyên tắc cơ bản và phương pháp hay nhất để giao tiếp trực tuyến. Cho dù bạn đang viết cho một trang web, cổng thông tin, ứng dụng, blog hay khóa học trực tuyến, bạn sẽ tìm thấy các mẹo ở đây sẽ giúp bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu chỉ với số lượng từ hấp dẫn và hữu ích phù hợp. ”

Chris Frederick Willis

CEO, Media 1

“Là một nhà văn và nhà đào tạo kỹ thuật giàu kinh nghiệm, tôi đã tin tưởng vào chuyên môn của Ginny trong nhiều năm. Cô ấy là một người hướng dẫn và cố vấn xuất sắc và phù hợp, người tỏa sáng hơn tất cả những người khác. Tôi giới thiệu các nhà văn khác đến cuốn sách này và các lớp học của Ginny. Không thất bại, cô ấy nhận được nhiều lời khen ngợi. Tôi thực sự giới thiệu Letting Go of the Words, đây tiếp tục là nguồn tài liệu có giá trị nhất trong thư viện chuyên nghiệp của tôi. ”

Katey Simetra

Người viết và đào tạo kỹ thuật trong 25 năm với chính quyền bang Washington

Các sinh viên tốt nghiệp của tôi và tôi thích cuốn sách này. Nó đã cho chúng tôi chìa khóa mở ra bí ẩn về cách viết nội dung cho web: tham gia vào cuộc trò chuyện với người dùng của bạn. Và với phong cách trò chuyện, lôi cuốn, Ginny Redish khiến đây không chỉ là một cuốn sách phải đọc mà còn là một cuốn sách dễ đọc, thú vị. Một cuốn sách tuyệt vời để bắt đầu viết web hoặc để suy nghĩ lại về cách làm điều đó từ quan điểm của người dùng.

Carol Barnum, Ph.D.

Giám đốc chương trình Nghiên cứu sau đại học, Thiết kế Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Khả năng Sử dụng, Đại học Bách khoa Miền Nam, Tác giả của Kiểm tra Khả năng Sử dụng Cơ bản: Sẵn sàng, Đặt… Kiểm tra!

Nếu bạn muốn đưa nội dung web của mình lên một tầm cao mới, bạn cần cuốn sách này. Nếu bạn là một nhà văn có kinh nghiệm, bạn sẽ tìm thấy các mẹo, gợi ý và ý tưởng sẽ giúp bạn tập trung lại và cải thiện bài viết của mình, đồng thời thuyết phục đồng nghiệp và khách hàng của bạn. Nếu bạn chưa quen viết cho web, Ginny sẽ dạy bạn, hướng dẫn bạn và cung cấp cho bạn sự tự tin rằng bạn có thể tạo ra trải nghiệm người dùng tuyệt vời bằng cách cải thiện nội dung web của mình. Không có giá trị.

Caroline Jarrett

Effortmark Ltd, Đồng tác giả của Các biểu mẫu hoạt động: Thiết kế biểu mẫu web để sử dụng

Biên tập viên mua lại: Meg Dunkerley

Người quản lý dự án biên tập: Heather Scherer

Giám đốc dự án sản xuất: Jessica Vaughan

Nhà thiết kế: Eric DeCicco

Morgan Kaufmann là một dấu ấn của Elsevier

225 Wyman Street, Waltham, MA 02451, Hoa Kỳ

© 2012 Redish & Associates, Được xuất bản bởi Elsevier, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Không được sao chép hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của ấn phẩm này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, kể cả sao chụp, ghi âm, hoặc bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào, nếu không được nhà xuất bản cho phép bằng văn bản. Bạn có thể tìm thấy chi tiết về cách xin phép, thông tin thêm về chính sách cấp phép của Nhà xuất bản và thỏa thuận của chúng tôi với các tổ chức như Trung tâm Xóa bản quyền và Cơ quan Cấp phép Bản quyền tại trang web của chúng tôi:www.elsevier.com/permissions.

Cuốn sách này và những đóng góp cá nhân trong đó được Nhà xuất bản bảo vệ theo bản quyền (trừ những gì có thể được ghi chú ở đây).

Thông báo

Các ký hiệu mà các công ty sử dụng để phân biệt sản phẩm của họ thường được tuyên bố là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký. Tất cả các tên sản phẩm và dịch vụ hiển thị trong cuốn sách này chỉ được sử dụng để nhận xét trên màn hình mà chúng xuất hiện, không có ý định vi phạm nhãn hiệu. Không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại nào nhằm mục đích chuyển tải sự chứng thực hoặc liên kết khác với cuốn sách này.

Dữ liệu Biên mục của Thư viện Quốc hội

Hơi đỏ, Janice.

Buông lời: viết nội dung trang web hoạt động / Janice (Ginny) Redish. – Lần xuất bản thứ 2.

 1. cm.

Tóm tắt: “Tìm hiểu cách có những cuộc trò chuyện tuyệt vời thông qua trang web hoặc ứng dụng của bạn. Đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn trong khi đáp ứng nhu cầu của khách truy cập trang web của bạn. Học cách tạo nội dung hữu ích và có thể sử dụng được từ bậc thầy – Ginny Redish. Phong cách dễ đọc của Ginny sẽ dạy bạn cách lập kế hoạch, tổ chức, viết, thiết kế và kiểm tra nội dung của bạn ”- Nhà xuất bản cung cấp.

Bao gồm tài liệu tham khảo và chỉ mục.

ISBN 978-0-12-385930-3 (pbk.)

 1. Phát triển trang web. 2. Các trang web – Thiết kế. 3. Quyền tác giả trực tuyến. I. Tiêu đề.

TK5105.888.R427 2012

006.7 – dc23

2012010668

Dữ liệu Danh mục trong Xuất bản của Thư viện Anh

Bản ghi danh mục cho cuốn sách này có sẵn từ Thư viện Anh.

Để biết thông tin về tất cả các ấn phẩm của MK, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.mkp.com

ISBN: 978-0-12-385930-3

Được in tại Hoa Kỳ

12 13 14 15 16 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Đối với Edward F. Redish, người luôn được gọi là “Joe”, với tình yêu và sự cảm kích sâu sắc

 

Hỗ trợ chúng tôi và mua một tài khoản trả phí Uploaded.net!
Bấm vào đây để được giảm giá!

 

Lời tựa

 

Trong năm năm qua, mỗi khi tôi nói về khả năng sử dụng, tôi đều có một slide ở gần cuối để nhắc nhở tôi đề xuất Letting Go of the Words.

Đây là những gì tôi nói khi bắt đầu:

“Đây có lẽ là một trong những lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho bạn:

Nếu bạn biết bất kỳ ai viết hoặc biên tập cho trang Web, họ phải có một bản sao của cuốn sách này ”.

Khi tôi nói điều đó, tôi luôn thấy một số người gật đầu đồng ý (nhiều hơn theo mỗi năm trôi qua). Để lái xe về nhà, tôi chọn một trong số họ và hỏi,

“Tôi nói đúng, phải không? Nó thực sự là một cuốn sách tuyệt vời, phải không? ”

Câu trả lời luôn là một số biến thể rất nhiệt tình của “Có!”

Cá nhân tôi nghĩ ấn bản đầu tiên quá hay đến nỗi nó có thể giữ nguyên như vậy trong nhiều năm nữa.

Và tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm rằng có hai điều gây sợ hãi trong trái tim của bất kỳ tác giả nào đối mặt với triển vọng viết ấn bản thứ hai:

 1. Chủ đề mới. Luôn có những thứ đáng để thêm vào – những thứ bạn đã tìm ra từ khi viết nó và những thứ đột nhiên trở nên quan trọng đối với độc giả của bạn. Vấn đề là họ đang giải quyết vấn đề. Vì nó thường giống như một phép màu khi bạn đã có được toàn bộ mọi thứ để gắn kết với nhau và có ý nghĩa ngay từ đầu, nếu bạn làm nhiều hơn là chỉ thả một đoạn văn ở đây và ở đó, bạn biết có một điều tốt cơ hội cuối cùng bạn có thể cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bị phá vỡ đồng hồ. Không tốt.
 2. Các ví dụ mới. Những người chưa viết một cuốn sách có đầy đủ các ví dụ sẽ không biết rằng việc tìm ra chúng khó như thế nào. Cần một lượng công việc vô lý, vì vậy chúng rất quý giá. Bỏ một cái cũ đi và tìm một cái mới để thay thế nó, có thể là một viễn cảnh đáng sợ.

Chỉ nghĩ về những điều này thôi cũng khiến tôi muốn với điều khiển TV.

Nhưng không phải Ginny.

Cô ấy không chỉ đưa ra một đoạn văn ở đây và ở đó về SEO, chiến lược nội dung, khả năng truy cập, trang web di động hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Cô ấy đã tìm ra những gì chúng ta thực sự cần biết về chúng, và làm cho chúng trở nên thú vị với tất cả các khái niệm khác mà cô ấy đã giải thích rất rõ. Cô ấy nhúng chúng vào, giống như các phóng viên chiến trường.

Trên thực tế, cô ấy không chỉ cập nhật sách. Cô đã suy nghĩ lại và viết lại toàn bộ điều đáng sợ.

Biết cô ấy như tôi, tôi e rằng đó chỉ là một trường hợp quá liêm chính: Cô ấy không thể làm điều đúng đắn.1

Và sau đó là niềm đam mê khó hiểu của cô ấy là muốn chữ viết rõ ràng, dễ hiểu và dễ tiếp cận cho mọi người.

Ồ, tốt. Để nó cho Ginny để lấy một cái gì đó thật hữu ích và làm cho nó tốt hơn nữa.

Vì vậy, đây là đề xuất đã sửa đổi của tôi khi tôi nói chuyện từ bây giờ trở đi:

“Nếu bạn biết ai đó viết hoặc chỉnh sửa các từ xuất hiện trên màn hình, hãy mua cho họ một bản sao của cuốn sách này. Họ sẽ là bạn của bạn suốt đời.

Nếu bạn sở hữu ấn bản đầu tiên, hãy tặng nó cho bạn bè và mua cho mình một chiếc. Giống như Bố già II, đó là sinh vật hiếm nhất: phần tiếp theo của một thứ gì đó tuyệt vời thậm chí còn tốt hơn bản gốc. ”

Steve Krug

Brookline, Massachusetts, tháng 4, 2012

1Không, tôi không ném âm lượng kép chỉ để khiến Ginny phát điên. Ngay cả Ginny cũng thừa nhận rằng việc nói mọi thứ rõ ràng đôi khi liên quan đến việc bẻ cong các quy tắc.

Sự nhìn nhận

Một lần nữa, với lòng biết ơn đến tất cả những người đã giúp tôi mang cuốn sách này đến với bạn:

 • Steve Krug vì đã cập nhật Lời nói đầu bằng những lời tuyệt vời, tử tế của anh ấy
 • Kristina Halvorson và Jared Spool cho những câu trích dẫn tử tế trên bìa sau
 • Duane Degler, Natalia Matveeva, Penny Lane, Chris Frederick Willis, Katey Simetra, Carol Barnum và Caroline Jarrett vì đã khen ngợi họ
 • Kristina Halvorson, Caroline Jarrett, Ahava Leibtag và Natalia Matveeva để xem xét các bản nháp và đưa ra các đề xuất tuyệt vời
 • Jeff Rum đã giúp đỡ Chương 3
 • Elaine Brofford một lần nữa đã chỉ cho tôi rất nhiều ví dụ tuyệt vời (những ví dụ rất cần sự buông bỏ những từ ngữ và ví dụ tỏa sáng bằng cách áp dụng các nguyên tắc trong cuốn sách này)
 • Caroline Jarrett vì đã chia sẻ rất nhiều – đánh giá chi tiết từng trang của cuốn sách, ý tưởng, ví dụ, nghiên cứu điển hình, và thời gian cũng như gánh nặng của cô ấy khi tất cả trở nên quá nhiều
 • Nhiều người khác đã ân cần cho phép tôi sử dụng tài liệu hoặc ảnh của họ, bao gồm Carolyn Boccella Bagin, Sarah Bauer, Tom Brinck, Robert Ciconte, Ken Davis, Sarah Horton, Allan Frewin Jones, Dian Lawhon, Mike Lee, Staci Lewis, Cullen McCarty , Suranjan Mukherjee, Jakob Nielsen, Yuna Park, Gina Pearson, Judi Pfancuff, Whitney Quesenbery, Ian Roddis, Jared Spool và Kathryn Summers.
 • Nhóm tại Morgan Kaufmann / Elsevier, người đã quản lý cuốn sách từ đề xuất đến những gì bạn cầm trên tay:

– Steve Elliot, Nhà xuất bản

– Meg Dunkerley, Biên tập viên chuyển đổi

– Heather Scherer, Giám đốc dự án biên tập

– Jessica Vaughan, Phó Giám đốc Dự án (Sản xuất)

 • Tất cả khách hàng, đồng nghiệp, người tham dự hội nghị và người tham gia hội thảo, những người đã giúp tôi trau dồi các thông điệp chính của mình để tôi có thể chia sẻ chúng với bạn một cách rõ ràng và ngắn gọn
 • Và, như mọi khi, Joe Redish luôn ở đó vì tôi

Cảm ơn tất cả các bạn (và vô số những người khác đã giúp tôi phát triển trong suốt sự nghiệp của mình) vì những lời động viên, những tấm gương và sự hỗ trợ của các bạn.

Giới thiệu Buông lời

Buông lời là về việc tạo ra nội dung tuyệt vời cho các trang web, các trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động và mạng xã hội bằng cách coi nội dung là cuộc trò chuyện.

 

Trong Letting Go, tôi gọi những người mà bạn đang trò chuyện với “khách truy cập trang web”. Tôi nhận thấy họ có thể là “người dùng ứng dụng” hoặc “những người đã đọc blog của tôi” hoặc “những người trò chuyện với tôi trên mạng xã hội”. Vui lòng cho phép tôi tóm tắt tất cả các cụm từ đó thành “khách truy cập trang web”. Cảm ơn.

Mục tiêu của tôi là giúp bạn mang đến cho mọi người trải nghiệm thành công, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của họ và của bạn.

Cùng với nhau, thông qua Letting Go of the Words, chúng tôi sẽ lập kế hoạch, thiết kế, lựa chọn, sắp xếp, viết, minh họa, đánh giá và kiểm tra nội dung.

Những điều mới mẻ trong lần tái bản thứ 2 này:

Trong lần xuất bản thứ hai này, tôi đã nhấn mạnh chủ đề nội dung là cuộc trò chuyện thậm chí nhiều hơn tôi đã làm trong lần xuất bản đầu tiên.

 

 • Nội dung – cuốn sách này thực sự hữu dụng cho bạn dù bạn viết về cái gì đi chăng nữa. Người viết quảng cáo? Người viết kỹ thuật? Chuyên gia đóng góp nội dung chủ đề? Tác giả hoặc nhà tư vấn tạo trang web của riêng bạn? Biên tập viên? Người phụ trách nội dung? Các thành viên khác trong nhóm làm việc với những người đóng góp nội dung? Letting Go là dành cho tất cả các bạn.
 • Cuộc trò chuyện – Mỗi khi khách hàng truy cập trang web, sử dụng ứng dụng mobile là mỗi lần họ trò chuyện với nhà xuất bản. Ngoài ra, ngày nay, tất cả chúng ta đều tham gia vào các cuộc trò chuyện thông qua mạng xã hội, blog, tin tức đi kèm là các bình luận và các trang web giới thiệu nơi mọi người đăng bài đánh giá. Chúng ta sử dụng điện thoại thông minh của mình cho các cuộc trò chuyện (cho dù thông qua văn bản, giọng nói, ứng dụng hoặc trang web).

Trong Letting Go of the Words tái bản lần 2 này, bạn sẽ được dạy nhiều cách để có cuộc nói chuyện trực tuyến tuyệt vời.

Đã có nhiều điều thú vị xuất hiện khi Letting Go Of Words được xuất bản. Trong ấn phẩm mới này, bạn sẽ tìm thấy các mẹo, ví dụ về chiến lược nội dung, thiết bị di động, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.

Tôi đã tìm thấy chỗ cho một chương về kiểm tra khả năng sử dụng và các kỹ thuật đánh giá khác. Trong suốt, tôi không chỉ thêm; Tôi sửa đổi. Tôi đọc từng từ và kiểm tra mọi ví dụ từ lần xuất bản đầu tiên. Và tôi có rất nhiều ví dụ mới để chia sẻ với bạn.

 

Cuốn sách này thú vị ở chổ nào nhỉ?

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cuốn sách này viết về điều gì? Và những lợi ích mà nó đem lại cho những “người bắt đầu viết nội dung”.

Buông tay là về viết và thiết kế, không phải công nghệ

Buông lời là về chiến lược và chiến thuật, không phải về công cụ. Công nghệ thay đổi quá nhanh để trở thành một phần chính của cuốn sách – và các nguyên tắc để viết tốt vượt xa công nghệ bạn sử dụng.

Buông tay bao gồm nhiều ví dụ

Bạn sẽ tìm thấy nhiều ảnh chụp màn hình – thường kèm theo lời gọi để cho biết những gì hoạt động tốt và những gì tôi khuyên bạn nên thay đổi. Đối với nhiều ví dụ, tôi chỉ ra cách tôi có thể sửa đổi nội dung. Trong nhiều dự án tư vấn, tôi và khách hàng luôn luôn hợp tác, trao đổi tỉ mỉ những đề xuất sao cho chúng có thể phù hợp với chuyên môn và phong cách của website đó. Nhưng có một số lĩnh vực đặc biệt mà cuốn sách không thể đề cập, đào sâu nghiên cứu cho nên bạn hãy linh hoạt, tùy cơ ứng biến cho phù hợp nhé!

Công nghệ đã làm cho thế giới thay đổi chóng mặt, vì thế website và ứng dụng cũng không ngoại lệ. Nếu những ví dụ trong sách khác với thực tế thì tôi thành thật xin lỗi quí độc giả. Tuy nhiên những ví dụ đó tôi hy vọng sẽ đem lại giá trị và bài học nào đó cho bạn.

Buông tay phản ánh thiết kế trải nghiệm người dùng

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) là một triết lý, một cách tiếp cận và một quá trình để tạo ra các sản phẩm hoạt động tốt cho người dùng của họ. Khi bạn thực hành UX, bạn tập trung vào những người sẽ sử dụng những gì bạn tạo ra: mục tiêu, nhu cầu của họ, cách làm việc và môi trường của họ.

Khi nói chuyện với người khác, bạn có thể nghe thấy các thuật ngữ như “bài viết tập trung vào người đọc”, “khả năng sử dụng” và “ngôn ngữ đơn giản”. Với tôi, đó là tất cả những cái tên cho những gì chúng tôi đang phấn đấu. Chúng đều là một phần của cùng một ý tưởng; chúng là tất cả các khía cạnh của UX.

Bạn có thể nhảy xung quanh cuốn sách

Một cuốn sách phải tuyến tính, nhưng bạn không cần phải sử dụng nó theo cách đó. Con đường tôi đã đặt là một cách hợp lý để di chuyển qua cuốn sách:

 • lập kế hoạch (bao gồm cả chiến lược nội dung), thiết kế tổng thể, trang chủ, trang đường dẫn và trang đích
 • sắp xếp, tiêu đề, đề mục, văn bản, danh sách và bảng, liên kết và hình minh họa
 • nhận từ bản nháp đầu tiên đến nội dung cuối cùng, bắt đầu hướng dẫn kiểu không phải trả tiền và đánh giá trang web hoặc ứng dụng hoặc chiến lược truyền thông xã hội của bạn

Nhưng đó có thể không phải là con đường hợp lý nhất cho bạn hoặc cho dự án của bạn. Hãy nhảy xung quanh cuốn sách.

Ví dụ: nếu bạn đang sửa đổi một trang web, bạn có thể muốn bắt đầu với hai chương đầu tiên và phần kết đầu tiên, sau đó chuyển đến phần cuối của cuốn sách, thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng của trang web hiện tại của bạn và phát triển một hướng dẫn kiểu không phải trả tiền.

Nhiều người nói với tôi rằng họ sử dụng cuốn sách như một tài liệu tham khảo liên tục. Họ đã vượt qua tất cả khi họ lần đầu tiên có nó. Họ quay lại nó nhiều lần khi họ có một câu hỏi hoặc nhu cầu cụ thể. Một số sử dụng mục lục như một danh sách kiểm tra. Tìm con đường của riêng bạn thông qua cuốn sách. Giữ nó gần đó và sử dụng nó thường xuyên.

Hãy tiếp tục trò chuyện

Câu hỏi? Bình luận?

Viết thư cho tôi thông qua trang web của tôi, trang web Elsevier, Twitter, LinkedIn, hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác – hoặc tham gia với tôi tại một hội nghị hoặc hội thảo trên web.

www.redish.net – bao gồm blog của tôi, danh sách các sự kiện mà tôi đang phát biểu, và nhiều hơn nữa.

http://booksite.mkp.com/redish/lettinggo – bao gồm một liên kết đến một trang web dành cho người hướng dẫn (giáo trình mẫu và gợi ý cho các bài tập)

Twitter: @GinnyRedish

LinkedIn và các phương tiện truyền thông xã hội khác: Ginny Redish

 

1

Nội dung! Nội dung! Nội dung!

Chủ đề của cuốn sách này là content = cuộc trò chuyện. Mục tiêu của tôi là giúp bạn có những cuộc trò chuyện tuyệt vời thông qua trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, mạng xã hội và bất kỳ sự đổi mới nào trong tương lai khuyến khích tương tác giữa bạn và những người khác.

Mọi người đến với nội dung

Mọi người không đến các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc mạng xã hội để tìm kiếm niềm vui. Họ không thường đến để chiêm ngưỡng thiết kế. Họ không tập trung vào công nghệ. Họ đến với nội dung mà họ nghĩ (hoặc hy vọng) có ở đó.

Mọi người đến để tìm thông tin trả lời câu hỏi của họ hoặc giúp họ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ muốn thông tin đó phải dễ tìm, dễ hiểu, chính xác, cập nhật và đáng tin cậy.

 

Nội dung = cuộc trò chuyện

Mỗi lần sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của bạn là một cuộc trò chuyện do khách truy cập trang web của bạn bắt đầu.

Điều đó đúng cho dù trang web hoặc ứng dụng của bạn dành cho thương mại điện tử; tổ chức phi lợi nhuận; một cơ quan chính phủ; trường đại học; một thành phố, quận, tiểu bang hoặc quốc gia; một hệ thống tư vấn; hoặc blog hoặc trang web cá nhân của bạn.

Hôm qua tôi

 • tra cứu cùng một câu hỏi về sức khỏe trên ba trang web khác nhau để xây dựng niềm tin rằng tôi đang nhận được câu trả lời mà tôi có thể tin tưởng
 • mua một cuốn sách cho con gái tôi
 • so sánh giá cho một máy in mới cho văn phòng
 • lướt qua các bài đánh giá khách sạn cho chuyến đi mà chồng tôi và tôi đang lên kế hoạch
 • đã gửi một tệp lớn thông qua một dịch vụ trực tuyến

Trong mỗi trường hợp, cách hiệu quả nhất để nghĩ về những gì tôi đang làm là trò chuyện.

 

Chúng tôi trò chuyện bằng cả nói và viết. Bạn có thể nhắn tin cho người khác thường xuyên hơn bạn gọi cho họ. Bạn vẫn đang trò chuyện với họ.

 

www.yousendit.com

Hôm qua, tôi cũng

 • đã tweet về hội thảo tiếp theo của tôi
 • đã kiểm tra luồng Twitter của tôi để xem những người khác đang nói gì
 • bắt kịp một đồng nghiệp cũ thông qua LinkedIn
 • tham gia cuộc họp ủy ban toàn cầu trên Skype
 • đọc một vài blog yêu thích của tôi

 

Không phải mạng xã hội chỉ dành cho các cuộc trò chuyện?

Bạn có phản ứng tốt khi các trang web và ứng dụng di động trò chuyện với bạn không? Tôi làm.Hình 1-1 là thông báo tôi nhận được khi để luồng Twitter mở nhưng lại bị cuốn vào công việc của mình.

Hình 1-1 Một tin nhắn trò chuyện từ trang web tôi sử dụng để đọc và gửi tweet

www.hootsuite.com

Web = điện thoại, không phải tủ tài liệu

Có quá nhiều trang web dường như vẫn là tủ tài liệu ảo, nói với khách truy cập trang web rằng “Chúng tôi sẽ cho phép bạn lục tung tủ tài liệu của chúng tôi vì chúng tôi cho rằng bạn đang tìm tài liệu”. “Tủ tài liệu” là phép ẩn dụ sai đối với hầu hết các trang web.

Web = điện thoại (cho dù bạn sử dụng nó để thoại hay nhắn tin). Web = yêu cầu mọi người phục vụ mình thay vì gọi điện hoặc viết thư.

Tủ hồ sơ tài liệu nhà. Chúng tôi sử dụng điện thoại để trò chuyện. Mọi người hiếm khi đến các trang web để tìm tài liệu. Họ đến để biết thông tin. Họ đến bởi vì họ có câu hỏi. Và họ hạnh phúc nhất khi trang web trả lời được những câu hỏi đó.

Để tạo nội dung web tuyệt vời, bạn phải

 • hiểu các cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web của bạn muốn có với trang web hoặc ứng dụng của bạn
 • thỏa mãn những cuộc trò chuyện
 • thu hút khách truy cập trang web của bạn đủ để khiến họ muốn tiếp tục trong trang web hoặc ứng dụng và quay lại lần nữa
 • đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn (cho dù mục tiêu của bạn là bán hàng, trở thành nguồn thông tin chính về chủ đề của bạn hay để có thêm thành viên cho tổ chức của bạn)

Trực tuyến, mọi người đọc lướt và quét

Hầu hết khách truy cập trang web là những người rất bận rộn, họ chỉ muốn đọc nhiều khi họ cần để đáp ứng mục tiêu đưa họ đến trang web của bạn.

 

Nielsen và Loranger, Ưu tiên Khả năng Sử dụng Web, 2006: Trung bình, những người trong nghiên cứu của họ rời khỏi trang chủ trong vòng 30 giây.

Chúng tôi nhanh chóng từ trang chủ qua các trang đường dẫn (đích, thư viện, điều hướng), đọc càng ít càng tốt. Chúng tôi nhảy vào mục đầu tiên trong trang kết quả tìm kiếm. Ngay cả trên một trang thông tin, chúng ta thường đọc lướt và quét trước để tìm thứ chúng ta đến.

 

Tại sao? Bởi vì chúng tôi tập trung vào cuộc trò chuyện của chính mình – vào mục tiêu đưa chúng tôi đến với trang web. Điều hướng và tìm kiếm có thể cần thiết để đến đó, nhưng đó không phải là nơi chúng tôi muốn dành thời gian đọc.

 

Trang chủ – Chương 4

Các trang đường dẫn – Chương 5

Mọi người đọc trực tuyến – đôi khi

Mọi người có bao giờ đọc trên các trang web và trong các ứng dụng không? Tất nhiên là có. Chúng ta đọc khi chúng ta tìm thấy những gì chúng ta đến – câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta, thông tin cho nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, đôi khi là nhãn trên biểu mẫu mà chúng ta đang điền.

 

Trên biểu mẫu dưới dạng cuộc hội thoại – và mọi thứ khác về cách tạo biểu mẫu web tuyệt vời: Jarrett và Gaffney, Biểu mẫu hoạt động, 2008

Chúng tôi đọc các thông điệp trên mạng xã hội, các bài báo trên blog, tin tức mà chúng tôi quan tâm. Chúng tôi đọc để làm. Chúng tôi đọc để tìm hiểu. Chúng tôi đọc cho vui.

Tuy nhiên, lưu ý rằng phần đọc này là “chức năng”. Trong cuốn sách này, tôi không nói về tiểu thuyết, thơ ca hay trò chơi trên web. Tôi không nói về phần giải trí của các trang web giải trí. Tôi chủ yếu nói về việc có thể nhanh chóng tìm và hiểu khi nào rạp chiếu phim địa phương đang chiếu bộ phim chúng tôi muốn xem hoặc chi phí để xem buổi hòa nhạc tiếp theo của ban nhạc yêu thích là bao nhiêu.

Tôi đang nói về các trang thương mại điện tử, các trang giàu thông tin, các trang phi lợi nhuận, blog và mạng xã hội, học tập điện tử và các phần thông tin của các ứng dụng web và di động.

Mọi người không đọc thêm vì…

 

 • Chúng tôi quá bận.
 • Những gì chúng tôi tìm thấy không liên quan đến những gì chúng tôi cần.
 • Chúng ta bị dồn dập bởi thông tin và đang chìm trong tình trạng quá tải thông tin.

 

Viết tốt = có cuộc trò chuyện thành công

Viết web tốt

 • trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn
 • cho phép khách truy cập trang web của bạn “lấy và đi” khi đó là những gì họ muốn làm
 • khuyến khích sử dụng thêm – ngay bây giờ hoặc khi quay lại
 • tiếp thị thành công cho khách truy cập trang web của bạn
 • cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
 • cải thiện tìm kiếm nội bộ
 • có thể truy cập được cho tất cả

Tất cả những khía cạnh của văn bản web tốt đều rất quan trọng vì đó là cách bạn đạt được mục tiêu kinh doanh của mình. Trong cuốn sách này, tôi chỉ cho bạn cách thực hiện tất cả những điều này. Còn bây giờ, chúng ta hãy chỉ nhìn sơ qua từng khía cạnh.

Trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn

Trên nhiều trang web, mọi người đến với câu hỏi. Trả lời những câu hỏi đó và bạn sẽ có một trang web thành công.

Tôi không ủng hộ việc biến toàn bộ trang web của bạn thành một tập hợp lớn các câu hỏi thường gặp (FAQ). Đó sẽ là một thảm họa. Không ai tìm thấy thứ họ cần.

Điều tôi đang ủng hộ: Đối với mỗi chủ đề trên trang web của bạn, hãy nghĩ về những gì mọi người đến muốn biết về chủ đề đó. Và sau đó suy nghĩ về cách cung cấp cho họ thông tin đó một cách rõ ràng và ngắn gọn nhất có thể.

 

Các câu hỏi làm tiêu đề hay – Chương 8

Và như những đề mục hay – Chương 9

Hãy để khách truy cập trang web của bạn “lấy và đi”

Khách truy cập trang web thường muốn lấy những gì họ cần và tiếp tục tra cứu câu hỏi tiếp theo, thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, đưa ra quyết định, quay lại làm việc hoặc làm bất cứ điều gì tiếp theo cho họ. Bạn có thể giúp khách truy cập trang web lấy và đi qua

 • chia văn bản của bạn thành các phần ngắn với các tiêu đề rõ ràng
 • bắt đầu với các thông điệp chính của bạn
 • viết câu ngắn và đoạn văn ngắn
 • sử dụng danh sách và bảng
 • viết các liên kết có ý nghĩa
 • minh họa nội dung của bạn

 

Chia tay văn bản – Chương 6

Thông điệp chính – Chương 7

Viết – Chương 10

Danh sách và bảng – chương 11

Các liên kết có ý nghĩa – Chương 12

Hình minh họa – Chương 13

Khuyến khích sử dụng thêm

 

Bạn có muốn mọi người ở lại trang web của bạn không? Đọc các bài báo blog khác mà bạn đã viết? Mua thêm? Quay lại thường xuyên?

Nội dung rõ ràng, ngắn gọn giúp trả lời câu hỏi của mọi người không gây nhàm chán. Giọng điệu và phong cách có thể giúp bạn thu hút khách truy cập trang web. Giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan có thể giữ chân khách truy cập trang web của bạn. Nhưng yếu tố quan trọng nhất của sự tương tác là đáp ứng nhu cầu đưa khách hàng đến trang web của bạn. Những trải nghiệm thành công khiến mọi người quay trở lại.

Tiếp thị thành công cho khách truy cập trang web của bạn

Cho dù bạn đang tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, thông tin hay tư cách thành viên, hãy nghĩ về sự khác biệt giữa quảng cáo bằng thư trực tiếp hoặc email và web.

 

 • Với thư (giấy hoặc trực tuyến), bạn bắt đầu cuộc trò chuyện.
 • Đối với trang web hoặc ứng dụng của bạn, khách truy cập trang web của bạn bắt đầu cuộc trò chuyện.
 • Bất chấp thời gian và tiền bạc đã bỏ ra để xây dựng nó, trang web hoặc ứng dụng của bạn chỉ “tồn tại” khi ai đó chọn truy cập vào nó. Và điều đó thay đổi mọi thứ. Bạn phải đáp ứng những gì khách truy cập trang web của bạn đến đầu tiên. Sau đó, bạn có thể bán chéo hoặc bán thêm.

 

Tiếp thị trên web – Interlude 2 sau Chương 7

Cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

 

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) có nghĩa là đảm bảo trang web của bạn có vị trí cao trong danh sách các kết quả không phải trả tiền (“không phải trả tiền”) trên Bing, Google, Yahoo và các công cụ tìm kiếm khác. Phần lớn những gì tôi đang giúp bạn trong Letting Go of the Words cũng sẽ cải thiện SEO cho trang web của bạn.

Để biết các mẹo về SEO, hãy tìm biểu tượng SEO trong suốt cuốn sách.

 

Một lưu ý về SEO

Lời khuyên SEO mà bạn sẽ tìm thấy trong suốt cuốn sách là đúng vào thời điểm tôi đang viết nó. Nhưng các công cụ tìm kiếm thay đổi thuật toán của họ thường xuyên, vì vậy hãy kiểm tra các chi tiết cụ thể mới nhất tại mỗi công cụ tìm kiếm và trên các blog lớn về SEO.

Ngoài ra, tôi chỉ đề cập đến các điểm về SEO có liên quan đến việc viết nội dung. SEO bao gồm nhiều hơn thế – một lý do khác để kiểm tra các nguồn khác về SEO.

Điều sẽ không thay đổi là chìa khóa quan trọng nhất để SEO tốt là có nội dung tuyệt vời – nội dung mà mọi người muốn; nội dung bao gồm các từ mọi người sử dụng khi họ tìm kiếm; nội dung mà mọi người muốn chia sẻ và các trang web khác muốn liên kết đến. Mọi công cụ tìm kiếm đều bắt đầu hướng dẫn SEO của mình với điểm này: Viết cho mọi người, không phải cho công cụ tìm kiếm.

 

Một blog hữu ích để theo dõi những thay đổi trong SEO: www.searchengineland.com

Cải thiện tìm kiếm nội bộ

Đưa mọi người đến trang web của bạn chỉ là một phần của trải nghiệm thành công. Giúp họ dễ dàng tìm thấy những gì họ cần trên trang web cũng rất quan trọng. Viết rõ ràng với các từ mà khách truy cập trang web của bạn sử dụng là chìa khóa để thành công trong tìm kiếm nội bộ cũng như thành công ở các công cụ tìm kiếm bên ngoài.

 

Về cách phân tích và tìm hiểu từ những gì khách truy cập trang web của bạn tìm kiếm: Rosenfeld, Phân tích tìm kiếm cho trang web của bạn, 2011

Có thể tiếp cận với tất cả

 

Tại Hoa Kỳ, có khoảng từ 36 triệu đến 54 triệu người bị khuyết tật. Khoảng 7 triệu người có vấn đề về thị lực – và con số này đang tăng lên khi dân số già đi.

Của bạn có phải là một trang web thương mại điện tử? Những người này có tiền để tiêu. Bạn có đang bỏ lỡ việc có họ là khách hàng?

Của bạn có phải là một trang web giàu thông tin không? Bạn không muốn mọi người được hưởng lợi từ thông tin của bạn?

Ở Hoa Kỳ, tất cả các trang web của chính phủ liên bang và bất kỳ trang nào được thanh toán bằng tiền của chính phủ liên bang đều phải có thể truy cập được. Nhiều quốc gia khác cũng yêu cầu rằng các trang web hoạt động cho tất cả mọi người. Hãy nghĩ đến tất cả khách truy cập trang web tiềm năng của bạn khi bạn thiết kế, phát triển và viết trang web hoặc ứng dụng của mình.

Để được tư vấn về cách làm cho trang web hoặc ứng dụng của bạn có thể sử dụng được trên toàn cầu, hãy tìm biểu tượng trợ năng trong suốt cuốn sách.

 

Thống kê của Hoa Kỳ: www.disabilityst Statistics.org www.aahd.us

Thống kê của Vương quốc Anh: http://odi.dwp.gov.uk/disability-statistics-and-research/

Thông tin về nhiều quốc gia: www.w3.org/WAI/policy

Thông tin về luật pháp Hoa Kỳ: www.section508.gov

Nguyên tắc chung: www.w3.org/WAI

Sách về lý do và cách làm cho các trang web có thể truy cập được: Shawn Lawton Henry, Just Ask, http://uiaccess.com/

Ba nghiên cứu điển hình

Nội dung như cuộc trò chuyện là một câu thần chú hữu ích cho tất cả các loại trang web. Hãy kết thúc chương với ba trường hợp:

 • Mint.com nơi người viết dự đoán câu hỏi của khách truy cập trang web ở mỗi bước của cuộc trò chuyện
 • eBags.com nơi mỗi trang sản phẩm tổ chức các cuộc trò chuyện tuyệt vời mà hầu như không có văn bản
 • Trang web của một thành phố nơi văn bản hoàn toàn không mang tính hội thoại khi cần thiết – và tôi sẽ chỉ cho bạn cách tôi viết lại nó

\

 

 

 

Nghiên cứu điển hình 1-1 Giao tiếp tốt với các từ

Mint.com cho phép bạn giữ tất cả thông tin tài chính của mình ở một nơi và giúp bạn lập ngân sách và lập kế hoạch – tất cả đều miễn phí.

 

Trang chủ trông sạch sẽ và tươi mới (giống như kẹo bạc hà – tên gọi là một chất kết hợp tuyệt vời của bạc hà cho nơi tạo ra tiền và bạc hà, một loại cây giải khát). Dòng thẻ sống động và hấp dẫn – cách tốt nhất để quản lý tiền của bạn (và nhân tiện, nó hoàn toàn miễn phí). Lưu ý rằng tất cả các bài viết trên trang này có tính trò chuyện như thế nào: cho phép bạn đặt ngân sách; giúp bạn đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình.

Nhưng hãy nhớ rằng khách truy cập trang web luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

 

Các nhà văn tại Mint.comđã đoán trước cuộc trò chuyện này từ Lisa và Bob. Liên kết đầu tiên sau tên là What is Mint?

 

Khi Lisa nhấp vào Mint là gì? cô ấy nhận được một câu trả lời ngắn gọn, nhanh chóng. (TrongChương 7, bạn sẽ thấy đây là “miếng ăn” hoặc “bữa ăn nhẹ” – thông điệp chính ở phía trước.) Và cô ấy nhận được câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo của mình: Tại sao tôi nên đăng ký?

 

Lisa và Bob bị hấp dẫn nên họ lướt qua trang. Nhưng khi họ thấy rằng Mint sẽ tự động nắm bắt tất cả dữ liệu tài chính của họ, họ trở nên lo lắng.

 

Các Mint.comngười viết đã “nghe” câu hỏi đó. Họ thừa nhận sự lo lắng của Lisa và Bob bằng một phần về an toàn và bảo mật ở dưới trang.

 

Và điều đó khiến Lisa và Bob cảm thấy hài lòng về Mint.com.

 

Cách tiếp cận trò chuyện này – dự đoán và trả lời các câu hỏi của khách truy cập trang web – đã hoạt động tốt cho Mint.com. Trong vòng hai năm kể từ khi ra mắt, trang web đã có hơn 1,5 triệu người dùng, quản lý tài sản 50 tỷ đô la và giúp mọi người theo dõi gần 200 tỷ đô la mua hàng (số từhttp://www.mint.com/history/). Và bây giờ Mint là một phần của gia đình Intuit. Intuit (nhà sản xuất Quicken, Quickbooks, TurboTax, v.v.) luôn tuân theo câu thần chú về sản phẩm là cuộc trò chuyện.

 

Nghiên cứu tình huống 1-2 Giao tiếp tốt với một vài từ

eBags.commuốn bạn mua từ họ. Nhưng khách truy cập trang web có thể có một số câu hỏi về mỗi chiếc túi mà họ nhìn vào.

 

Không vấn đề gì.eBags.comđã đoán trước những gì khách truy cập trang web có thể hỏi. Trang web trả lời tất cả các câu hỏi của Paula và hơn thế nữa trên mỗi trang sản phẩm.

 

Chà! Rất nhiều cuộc trò chuyện – trong rất ít từ! Hỗ trợ khách hàng tuyệt vời trong nội dung. Không cần phải gọi và hỏi. Trang web đang giao tiếp tốt với khách hàng của eBags. Người viết và thiết kế danh mục có thể không nghĩ về nội dung của họ như một cuộc trò chuyện, nhưng đó chính xác là những gì nó là gì và tại sao nó hoạt động tốt như vậy.

Và nó hoạt động. eBags.com đã là nhà bán lẻ túi trực tuyến số 1 kể từ năm 1999 (yêu cầu tại www.ebag.com trang chủ).

 

Nghiên cứu điển hình 1-3 Sửa đổi các từ web

Không phải tất cả các trang web đều có khả năng trò chuyện tốt như Mint và eBags. Nếu chưa có, bạn có thể thấy ví dụ này hữu ích về những việc không nên làm và cách khắc phục.

Tình huống

Nhiều thành phố và quận cho phép cư dân tham gia vào các cuộc họp của hội đồng thành phố hoặc quận hoặc hội đồng trường địa phương.

 

Trang web hiện tại

Thành phố này đặt chương trình nghị sự cho các cuộc họp của mình trực tuyến với các hướng dẫn này.

 

 

Phản ứng của bạn với cách viết trong những đoạn văn này là gì? Nó có mời gọi không? Tham gia? Rõ ràng như nó có thể được?

Có gì sai với phiên bản này?

 • Thông tin đến quá muộn. (Đó là Mục số 14, nhưng bạn phải nộp thẻ Yêu cầu phát biểu trước khi cuộc họp bắt đầu. Có bao nhiêu người nghiên cứu tất cả các mục trong chương trình làm việc trước cuộc họp?)
 • Hướng dẫn được chôn trong các đoạn văn.
 • Nó không nói chuyện với mọi người.
 • Thông tin về khoảng thời gian bạn đến trước khi có thông tin về tất cả những điều này là gì và bạn phải làm gì.
 • Nó không trả lời một câu hỏi quan trọng: Tôi lấy thẻ Yêu cầu Nói chuyện ở đâu?

Làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn?

 1. Nhận câu trả lời cho thông tin còn thiếu.
 2. Viết lại tất cả dưới dạng danh sách và cuộc trò chuyện.
 3. Di chuyển thông tin để mọi người nhìn thấy nó trước cuộc họp và vì vậy nó cũng nằm ở đầu tài liệu mà mọi người nhận được khi họ lần đầu tiên bước vào phòng họp.

Bản sửa đổi có thể trông như thế nào?

 

Tổng kết Chương 1

Thông điệp chính từ Chương 1:

 • Mọi người đến các trang web để đáp ứng mục tiêu, để thực hiện nhiệm vụ, để nhận câu trả lời cho các câu hỏi.
 • Điều hướng, tìm kiếm, thiết kế và công nghệ hỗ trợ nội dung mà mọi người tìm kiếm.
 • Phép ẩn dụ tốt nhất cho web là điện thoại, không phải tủ đựng hồ sơ.
 • Mỗi lần sử dụng trang web của bạn là một cuộc trò chuyện bắt đầu bởi khách truy cập trang web của bạn.
 • Phương tiện truyền thông xã hội đang thúc đẩy web trở nên tương tác hơn.
 • Để có những cuộc trò chuyện vui vẻ qua trang web của bạn:

– Trả lời các câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn trong suốt nội dung web của bạn, không chỉ trong các phần được gọi là câu hỏi thường gặp.

– Hãy để khách truy cập trang web của bạn “lấy và đi”.

– Thu hút khách truy cập trang web của bạn.

– Tiếp thị thành công cho khách truy cập trang web của bạn bằng cách thỏa mãn cuộc trò chuyện đầu tiên mà họ có được.

– Cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tìm kiếm trang web nội bộ.

– Có thể truy cập cho tất cả.

 

2

Lập kế hoạch
Mục đích, Quan điểm, Cuộc trò chuyện

Những nhà văn thành công không bắt đầu bằng việc viết lách. Họ lập kế hoạch trước khi viết (và lập kế hoạch trong khi viết và thông qua tất cả các bản sửa đổi của họ).

 

Lập kế hoạch là một phần của việc phát triển chiến lược nội dung. XemInterlude 1 ngay sau chương này.

Ở mọi cấp độ và mọi phần nội dung (toàn bộ trang web, trang web, ứng dụng di động hoặc trang web, thông điệp trên mạng xã hội, bài viết trên blog), hãy bắt đầu bằng cách tự hỏi bản thân:

 • Tại sao?
 • WHO?
 • Cuộc trò chuyện là gì?

Bạn có thể gọi những gì tôi đang đề cập ở đây là bản tóm tắt sáng tạo của bạn.

Trang web của bạn = bạn = một bên của cuộc trò chuyện. Bạn phải biết những gì bạn muốn cuộc trò chuyện đó đạt được.

Khách truy cập trang web của bạn = phía bên kia của cuộc trò chuyện. Để trò chuyện thành công với khách truy cập trang web của bạn, bạn phải hiểu họ và những gì họ cần và muốn.

Tại sao? Biết những gì bạn muốn đạt được

Bạn có thể muốn kiếm tiền, giảm cuộc gọi điện thoại, tăng cuộc gọi điện thoại, để mọi người có thể truy cập vào trang web mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào họ muốn hoặc để mọi người đến trang web của bạn trước bất kỳ người nào khác vì chủ đề của bạn.

Khi bạn nêu mục tiêu của mình,

 • tập trung vào những gì bạn muốn khách truy cập trang web của bạn làm
 • cụ thể

Tập trung vào những gì bạn muốn khách truy cập trang web của mình làm

Để đạt được mục tiêu của bạn cho trang web, bạn phải giúp khách truy cập trang web có những trải nghiệm thành công. Đặt mục tiêu của bạn về những gì khách truy cập trang web của bạn nên làm. Một vài ví dụ về ý tôi muốn nói:

Chúng tôi muốn bán được nhiều giày.

Chúng tôi muốn mọi người mua giày từ chúng tôi.

Chúng tôi muốn đưa ra nhiều thông tin về chủ đề này.

Chúng tôi muốn trả lời câu hỏi của mọi người về chủ đề này.

Chúng tôi muốn tăng lượng đăng ký.

Chúng tôi muốn khách truy cập trang web cảm thấy gắn bó với chúng tôi đến mức họ đăng ký.

Sự khác biệt ở đây có vẻ tinh tế. Nhưng sự thay đổi trọng tâm sẽ giúp bạn thay đổi từ việc chỉ nghĩ về những gì bạn phải nói sang suy nghĩ về cách trò chuyện thành công với khách truy cập trang web của bạn.

Hãy cụ thể

Khi được yêu cầu giải thích lý do tại sao họ đăng một trang web hoặc nội dung web cụ thể, hầu hết mọi người đều nói một cách khái quát: thông báo, thuyết phục, giáo dục. Đó là tốt như một khởi đầu. Nhưng nó không đủ để giúp bạn chọn nội dung phù hợp hoặc sắp xếp và viết nội dung đó để nó thu hút và làm hài lòng khách truy cập trang web của bạn.

Hãy cụ thể. Điền vào câu này: Tôi đang viết cái này để (ai?) (Có thể làm gì?).

Kenneth W. Davis cho chúng ta một ví dụ điển hình trong bài đăng trên blog mà tôi đã đưa vào Hình 2-1.

Hình 2-1 Cụ thể về mục đích của bạn sẽ giúp bạn viết tốt.

www.manageyourwriting.com (Ngày 21 tháng 11 năm 2011)

Nghĩ về SEO

 

Đối với hầu hết các trang web, việc đạt được thứ hạng cao trong kết quả của công cụ tìm kiếm là rất quan trọng. Bạn có thể muốn có nó trong danh sách các mục đích của mình: Chúng tôi muốn mọi người dễ dàng tìm thấy chúng tôi trong các kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (không phải trả tiền).

Hãy nghĩ về khả năng sử dụng phổ biến

 

Làm cho trang web của bạn hoạt động cho tất cả khách truy cập trang web là công việc kinh doanh tốt. Nó phải luôn là một trong những mục đích của bạn: Chúng tôi muốn mọi người có thể sử dụng trang web của chúng tôi một cách dễ dàng.

Biết mục đích của bạn cho mọi thứ bạn viết

Bạn sẽ có các mục đích tổng thể cho trang web hoặc ứng dụng hoặc blog của mình. Bạn sẽ có những mục đích cụ thể hơn cho từng phần của trang web, cho từng phần nội dung, cho mỗi bài viết trên blog, cho mỗi phần của ứng dụng di động, cho mỗi thông điệp trên mạng xã hội. Hãy luôn hỏi: Điều gì tôi muốn xảy ra vì tôi đã viết cái này?

WHO? Cuộc trò chuyện là gì?

Một trang web cần khách truy cập. Nếu không có ai đến trang web của bạn, tất cả những nỗ lực bạn đã bỏ ra để thiết kế và viết nó là vô ích.

Một trang web thành công chỉ khi khách truy cập trang web có thể

 • tìm những gì họ cần
 • hiểu những gì họ tìm thấy
 • hành động thích hợp dựa trên sự hiểu biết đó
 • làm tất cả những điều đó trong thời gian và nỗ lực mà họ sẵn sàng bỏ ra

 

Đây là định nghĩa của tôi về cả khả năng sử dụng và ngôn ngữ đơn giản. Xemwww.usability.gov, www.plainlanguage.govwww.centerforplainlanguage.org.

Hiểu khách truy cập trang web của bạn và nhu cầu của họ là rất quan trọng để quyết định viết gì, viết bao nhiêu, từ vựng sử dụng và cách tổ chức nội dung trên trang web của bạn.

Và bạn phải nhớ luật đầu tiên để tạo ra trải nghiệm người dùng thành công:

Chúng tôi không phải là người dùng của chúng tôi!

Bạn có thể là người sớm áp dụng công nghệ mới, háo hức và tham gia vào tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng khách truy cập trang web thông thường của bạn có thể không. Bạn phải biết và hiểu cách đáp ứng nhu cầu của họ vì cách duy nhất để đáp ứng mục tiêu kinh doanh của bạn là làm hài lòng khách truy cập trang web của bạn.

Tất cả chúng ta đều diễn giải khi chúng ta đọc

Mọi người không chỉ là nơi chứa đựng thụ động mà người viết có thể đổ thông tin vào. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nó không hoàn toàn giống nhau. Chúng ta có thể không biết những từ giống nhau. Chúng ta có thể có những ý nghĩa khác nhau cho những từ giống nhau.

 

Bạn có thể tìm hiểu rất nhiều về khách truy cập trang web của mình

Ở phần sau của chương này, tôi sẽ trình bày cách biến dữ liệu về khách truy cập trang web của bạn thành cá tính và tình huống. Đầu tiên, hãy nói về cách lấy dữ liệu đó.

Để hiểu khách truy cập trang web của bạn, hãy bắt đầu với bốn bước sau, có thể bạn sẽ thực hiện một vài lần.

 

 1. Thu thập thông tin về khách truy cập trang web của bạn.
 2. Liệt kê các nhóm khách truy cập trang web.
 3. Liệt kê các đặc điểm chính cho mỗi nhóm.
 4. Hiểu các cuộc trò chuyện mà họ muốn bắt đầu.

1 Thu thập thông tin về khách truy cập trang web của bạn

Bạn có thể bắt đầu hiểu khách truy cập trang web của mình bằng cách suy nghĩ về họ. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Để thực sự hiểu họ là ai, tại sao họ đến trang web của bạn, họ cần gì và cách viết nội dung web cho họ, bạn phải biết họ và thực tế của họ.

Nếu bạn viết nội dung web của mình chỉ dựa trên những gì bạn nghĩ rằng khách truy cập trang web của bạn là như thế nào, bạn sẽ viết từ các giả định. Nếu giả định của bạn sai, nội dung của bạn sẽ không hoạt động.

Dưới đây là một số gợi ý để tìm hiểu về khách truy cập trang web của bạn. Tất cả chúng đều có giá trị, nhưng tốt nhất là thực sự xem, nghe và nói chuyện với khách truy cập trang web hiện tại hoặc tiềm năng. Điều đó mang lại cho bạn một bức tranh chân thực hơn bất kỳ kỹ thuật tư duy nào hoặc thông tin được lọc qua người khác.

 

Đối với nhiều kỹ thuật để hiểu người dùng của bạn: Dũng cảm và Baxter, Hiểu người dùng của bạn, 2004

 • Suy nghĩ về sứ mệnh của bạn. Bạn phải phục vụ ai? Bạn phải giúp họ hoàn thành điều gì?
 • Đọc các email gửi qua Liên hệ với chúng tôi và các liên kết phản hồi khác. Ai đang viết? Họ đang hỏi gì vậy?
 • Đọc phản hồi từ các trang web của bạn. (Cung cấp cho mọi người một cách dễ dàng để gửi phản hồi trên các trang web của bạn.)
 • Đọc các bài đánh giá, đề xuất, blog đề cập đến trang web của bạn, chủ đề của bạn hoặc nơi khách truy cập trang web của bạn có khả năng thể hiện bản thân.
 • Nói chuyện với đồng nghiệp trong Dịch vụ khách hàng. Ai đang gọi với câu hỏi? Những câu hỏi đó là gì?
 • Nói chuyện với các đồng nghiệp trong ngành Marketing. Họ đang nhắm đến ai?
 • Trao đổi với đồng nghiệp về Khả năng sử dụng và Trải nghiệm Người dùng. Họ đã học được gì trong nghiên cứu người dùng của mình?
 • Phân tích nhật ký tìm kiếm trang web của bạn. Xem những gì khách truy cập trang web đang cố gắng tìm kiếm thông qua hộp Tìm kiếm trên trang web của bạn. Xem những từ họ đang sử dụng để tìm những gì họ cần.
 • Sử dụng phân tích trang web. Tìm hiểu xem mọi người đến từ đâu, họ truy cập trang web của bạn trong bao lâu, họ ở lại trong bao lâu, họ rời đi khi nào và ở đâu cũng như những từ họ tìm kiếm trên Google và các công cụ tìm kiếm khác. Phân tích trang web cung cấp cho bạn những sự thật thú vị. Tuy nhiên, họ không giải thích “tại sao?” Mọi người có nhanh chóng rời khỏi một trang vì nó thật tuyệt vời và chỉ cung cấp cho họ những gì họ cần? Hay họ nhanh chóng rời đi vì cái nhìn đầu tiên của họ đã nói với họ rằng điều đó sẽ không giúp được gì cho họ?
 • Sử dụng mạng xã hội. Tham gia vào các nhóm và cộng đồng thảo luận trực tuyến có liên quan, nơi bạn có thể đặt câu hỏi cho những người như khách truy cập trang web của bạn.
 • Theo dõi các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đề cập đến bạn, thương hiệu của bạn, công ty của bạn, trang web của bạn.
 • Yêu cầu những người đến trang web điền vào một bảng câu hỏi ngắn. Hỏi mọi người một vài câu hỏi về bản thân họ, lý do tại sao họ đến trang web và liệu họ có thành công trong việc tìm kiếm những gì họ đến không.
 • Phỏng vấn những người sử dụng hoặc có thể sử dụng trang web của bạn. Sử dụng các kỹ thuật sau:

– Phỏng vấn theo ngữ cảnh (xem và lắng nghe khi mọi người làm việc)

– Phỏng vấn sự cố quan trọng (yêu cầu mọi người kể cho bạn câu chuyện của họ về thời gian cụ thể khi họ sử dụng trang web)

 • Xem và lắng nghe những người ở những nơi khác.

– Nếu trang web của bạn phản ánh một hoạt động kinh doanh truyền thống, hãy quan sát và lắng nghe khách hàng ở địa điểm thực tế.

– Nếu trang web của bạn là trang web của chính phủ, hãy lưu ý rằng các cơ quan chính phủ thường có các cơ quan tương đương “truyền thống”. Dành thời gian ở văn phòng địa phương của cơ quan, xem và lắng nghe bất cứ điều gì có liên quan đến nội dung web của bạn.

– Nếu trang web của bạn dành cho tổ chức phi lợi nhuận với các dự án, chương trình và tài trợ, hãy xem cuộc sống của những người được tài trợ thực sự như thế nào. Bạn có thể thấy rằng họ có những thách thức về công nghệ và những ngày rất bận rộn. Bạn có thể nghe thấy những chủ đề nào là quan trọng nhất đối với họ, những gì họ coi trọng, những từ họ sử dụng. Nếu bạn không thể tự mình đi ra ngoài thực địa, hãy nói chuyện với những người dành thời gian cho những người được cấp của bạn.

 • Thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng của nội dung hiện tại. Xem và lắng nghe mọi người khi họ làm việc với trang web của bạn. Bạn có thể yêu cầu họ chỉ cho bạn những công việc họ thường làm. Bạn có thể giao cho họ nhiệm vụ để thử. Không chỉ kiểm tra điều hướng. Xem chúng hoạt động với các trang thông tin và trang ứng dụng. Đồng thời hỏi họ về bản thân, nhu cầu và cách sử dụng nội dung của họ.

Về phân tích nhật ký tìm kiếm trang web: Rosenfeld, Phân tích tìm kiếm cho trang web của bạn, 2011

Về việc sử dụng phân tích trang web: Kaushik, Web Analytics, 2.0, 2009

Về thiết kế các cuộc khảo sát: Khảo sát Dillman, Smyth và Christian, Internet, Thư và Chế độ hỗn hợp, 2008

Về phỏng vấn theo ngữ cảnh: Holtzblatt, Wendell và Wood, Rapid Contextual Design, 2005; cũng thếhttp://www.usabilitybok.org/methods/contextual-inquiry

Khi phỏng vấn sự cố quan trọng: http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Incident_Technique; cũng thếhttp://www.usabilitybok.org/methods/p2052

Về việc xem, nghe và nói chuyện với mọi người tại cơ quan hoặc nhà của họ: Hackos và Redish, Phân tích người dùng và nhiệm vụ cho thiết kế giao diện, 1998

Kiểm tra khả năng sử dụng – Chương 15

2 Liệt kê các nhóm khách truy cập trang web

Một cách là hỏi: “Làm thế nào để mọi người tự nhận dạng về nội dung web của tôi?” Ví dụ:

 • bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà nghiên cứu
 • phụ huynh, giáo viên, học sinh
 • hành khách, phi công, thợ máy, nhà điều hành sân bay

Một cách khác là hỏi: “Điều gì về khách truy cập trang web của tôi sẽ giúp tôi biết nội dung trang web cần và cách viết nội dung đó?” Điều này có thể dẫn đến danh sách

 • khách du lịch có kinh nghiệm, khách du lịch không thường xuyên
 • cư dân địa phương, khách du lịch
 • người tìm, người đặt phòng
 • người mua sắm, trình duyệt

Lưu ý rằng khi tôi liệt kê các nhóm người dùng này, tôi luôn đề cập đến mọi người – đến con người. Đừng vướng vào việc đặt tên cho các phòng ban, tổ chức hoặc tòa nhà với tư cách là người dùng trang web của bạn.

 

Đừng nói rằng bạn đang viết cho “Tài chính”. Tài chính có thể là một bộ phận với nhiều người có công việc khác nhau, kiến ​​thức khác nhau và nhu cầu khác nhau từ trang web của bạn.

3 Liệt kê các đặc điểm chính cho mỗi nhóm

Khi bạn tìm hiểu về những người đến (hoặc nên đến) trang web của bạn, hãy liệt kê các đặc điểm có liên quan cho từng nhóm người dùng của bạn. Dưới đây là một số danh mục để bao gồm:

 • cụm từ chính hoặc dấu ngoặc kép
 • kinh nghiệm, chuyên môn
 • những cảm xúc
 • giá trị
 • Công nghệ
 • môi trường xã hội và văn hóa; ngôn ngữ
 • nhân khẩu học (tuổi, khả năng, v.v.)

Cụm từ khóa hoặc trích dẫn

Nếu bạn hỏi khách truy cập trang web của mình rằng họ muốn bạn ghi nhớ điều gì về họ khi bạn viết thư cho họ, họ sẽ nói gì?

 

Kinh nghiệm, chuyên môn

Khách truy cập trang web của bạn biết gì về chủ đề này? Từ vựng của bạn nên kỹ thuật như thế nào?

Ví dụ: các trang web du lịch (như Travelocity, Hình 2-2) đã thành công vang dội một phần vì họ không bắt buộc khách du lịch phải biết các biệt ngữ hàng không.

Hình 2-2 Để trò chuyện tốt, bạn phải hiểu kiến ​​thức chuyên môn của khách truy cập trang web của bạn (và sự thiếu chuyên môn).

www.travelocity.com

Bạn có thể có các nhóm có kinh nghiệm và chuyên môn rất khác nhau. Bạn có thể có nhiều kiến ​​thức chuyên môn ngay cả trong một loại khách truy cập trang web. Nếu bạn làm vậy, điều quan trọng là phải biết về những khác biệt đó để bạn có thể quyết định cách đáp ứng nhu cầu của tất cả khách truy cập trang web của mình. Ví dụ, Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ có hai bộ thông tin về mọi loại ung thư: cho bệnh nhân, cho các chuyên gia y tế (Hình 2-3).

Hình 2-3 Cả hai phiên bản thông tin về từng loại ung thư đều có sẵn cho tất cả mọi người, nhưng chúng có mức độ chi tiết khác nhau và sử dụng các từ khác nhau.

www.cancer.gov

 

Ngay cả đối với các chuyên gia, phong cách hội thoại và những từ đơn giản vẫn hiệu quả nhất. Xem nghiên cứu của Summers và Summers, 2005. Tôi hiển thị dữ liệu từ nghiên cứu đó trongChương 10.

Những cảm xúc

Trong nhiều tình huống, cảm xúc của con người là đặc điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý. Khách truy cập trang web của bạn có thể

 • vui vẻ
 • đam mê
 • có mưu đồ
 • Tò mò
 • nóng nảy
 • bực bội
 • định hướng thời hạn
 • lo lắng
 • lo lắng
 • bực bội
 • hoài nghi
 • căng thẳng
 • áp lực

 

Trong Chương 7, chúng tôi sẽ xem xét viết thư cho những công nhân bị thương đang kiểm tra các yêu cầu bồi thường của công nhân của họ. Bạn sẽ nói gì về trạng thái cảm xúc của họ?

Bạn có nói: Lo lắng, hồi hộp, hoài nghi về việc cơ quan có thực sự muốn giúp đỡ họ không?

Nếu các phóng viên là một nhóm khách truy cập trang web chính đối với bạn, bạn sẽ đặt điều gì cho họ? Bạn có nói: Hạn chế, thiếu kiên nhẫn?

Còn những người đang tìm kiếm sự trợ giúp về sự cố sản phẩm (như kẹt giấy trong máy in) thì sao? Bạn có nói: Giận dữ, bực bội, lo lắng?

Nếu trang web tập trung quá mạnh vào các thông điệp tiếp thị đến mức khó tìm thấy thông tin về dịch vụ khách hàng, liệu điều đó có khiến những người truy cập trang web này thất vọng nhiều hơn không? Nếu nội dung của bạn về vấn đề bằng ngôn ngữ kỹ thuật phức tạp, thì điều đó có khiến họ tức giận hơn không?

Và họ sẽ làm gì nếu nội dung web không giúp được gì? Gọi lên – và công ty tốn thêm tiền? Mua sản phẩm của người khác vào lần sau? Viết một đánh giá gay gắt trên các trang mạng xã hội?

Nội dung web dành cho những người đang tức giận, thất vọng, lo lắng hoặc căng thẳng phải đặc biệt rõ ràng và đơn giản.

Giá trị

Biết những gì quan trọng đối với khách truy cập trang web của bạn có thể giúp bạn quyết định nội dung nào sẽ bao gồm và nội dung nào cần tập trung hoặc nhấn mạnh trong nội dung. Biết được giá trị của chúng có thể giúp bạn hiểu tại sao chúng không muốn đọc nhiều, tại sao buông từ và viết bằng văn phong đối thoại rõ ràng phù hợp với nhu cầu của chúng.

 

Công nghệ

Những khách truy cập trang web của bạn đang làm việc ở độ phân giải nào? Chúng đang kết nối với tốc độ nào? Kết nối của họ ổn định như thế nào? Họ có trả tiền cho mỗi phút họ ở trên không? Hầu hết khách truy cập trang web đến trang web của bạn trên điện thoại thông minh? Câu trả lời cho những câu hỏi đó sẽ ảnh hưởng đến nội dung web của bạn.

Bất chấp sự phát triển vượt bậc của băng thông rộng, nó không phải là phổ biến. Ở nhiều nơi, mọi người trả tiền cho mỗi phút kết nối – họ không có quyền truy cập không giới hạn với khoản phí hàng tháng.

Và, tất nhiên, ngày nay bạn phải thiết kế cho các kích thước màn hình từ màn hình lớn đến điện thoại nhỏ.

 

Công nghệ thay đổi nhanh đến mức bất kỳ số liệu thống kê nào tôi đưa ra ở đây sẽ sớm lỗi thời. Vì vậy, thay vì các con số, đây là một số trang web bạn có thể kiểm tra để theo dõi các vấn đề công nghệ như băng thông rộng, độ phân giải điển hình và hơn thế nữa:http://www.websiteoptimization.com/bw, http://www.w3schools.com/browser/b browser_display.asp

Ngoài ra, tất nhiên, bạn có thể sử dụng phân tích trang web để tìm thông tin cho trang web cụ thể của mình, bao gồm cả những trình duyệt mà khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng.

Môi trường văn hóa xã hội và ngôn ngữ (“bối cảnh sử dụng”)

Bạn cũng nên hiểu mọi người đến với nội dung của bạn ở đâu và khi nào.

Khách truy cập trang web điển hình của bạn có khả năng

 • một mình hay với người khác?
 • trong phòng làm việc văn phòng hoặc ở nhà hoặc tại thư viện công cộng hoặc đi bộ xuống phố nhìn vào điện thoại thông minh của họ?
 • ở một quốc gia khác hoặc từ một nền văn hóa khác với của bạn (ngay cả trong cùng một quốc gia)? Làm thế nào để họ biết ngôn ngữ của trang web của bạn?

Khách truy cập trang web điển hình của bạn có khả năng

 • đến trực tiếp trang web của bạn hay đến thông qua một công cụ tìm kiếm như Google? (Nếu vậy, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) sẽ là một cân nhắc rất quan trọng.)
 • rất quan tâm đến việc tham gia vào mạng xã hội, nội dung do người dùng tạo và khả năng tương tác? Hay họ chỉ muốn tìm thông tin tĩnh hoặc hoàn thành một nhiệm vụ?

Khách truy cập trang web điển hình của bạn có khả năng

 • bị gián đoạn khi họ làm việc với thông tin của bạn? (Điều này có thể đúng với hầu hết nhân viên văn phòng. Điều này cũng có thể đúng với trường hợp cha mẹ mua sắm ở nhà trong khi con cái đang chơi.)
 • trên trang web của bạn trong một thời gian dài mỗi ngày? (Đây sẽ là trường hợp cho một số ứng dụng.)
 • trả lời câu hỏi cho người khác, vì vậy họ có thể có ai đó trên điện thoại chờ câu trả lời trong khi họ cố gắng lấy câu trả lời đó từ nội dung của bạn? (Ví dụ: đây sẽ là trường hợp của nhóm dịch vụ khách hàng trong môi trường thương mại điện tử.)

Nhân khẩu học

Tuổi tác có thể quan trọng đối với trang web của bạn. Nếu bạn đang viết nội dung cho một nhóm tuổi cụ thể – ví dụ: cho trẻ nhỏ hoặc cho thanh thiếu niên – thì điều đó có thể sẽ ảnh hưởng đến phong cách viết cũng như thiết kế trang web của bạn.

 

Về thiết kế trang web di động cho trẻ em: Druin, Công nghệ di động cho trẻ em, 2009

Nhưng tuổi tác không phải là tất cả đối với nhân khẩu học. Các nghiên cứu gần đây về người lớn tuổi đã chỉ ra mức độ đa dạng của khán giả từ 50+ hoặc thậm chí 65+. Ngay cả trong nhóm khán giả lớn tuổi hơn, bạn phải suy nghĩ về sự khác biệt trong chuyên môn máy tính và web (năng khiếu), cảm nhận về web (thái độ) và khả năng (tầm nhìn và các vấn đề khác).

 

Để hiểu về người lớn tuổi và web, hãy xem các tài nguyên được liệt kê trên trang web của tôi tại http://redish.net/articles-slides/articles-slides-older-adults

Cũng nên nhớ rằng nếu bạn thấy một thống kê chẳng hạn như 75% thanh niên từ 16 đến 24 tuổi đang hoạt động trên các trang mạng xã hội, thì có nghĩa là 25% không!

4 Hiểu cuộc trò chuyện mà họ muốn bắt đầu

Tất cả những cách tôi đã liệt kê trước đó để tìm hiểu về khách truy cập trang web của bạn cung cấp cho bạn thông tin về cả họ là ai và lý do họ đến trang web của bạn. Hãy để tôi thêm hai nguyên tắc khác để giúp bạn có được câu chuyện của khách truy cập trang web của mình.

Đừng dịch

Khi bạn thu thập câu hỏi, nhiệm vụ và câu chuyện của mọi người, hãy ghi lại lời nói của họ. Đừng viết lại những gì họ nói thành biệt ngữ của bạn.

Tìm ra những từ mà khách truy cập trang web sử dụng để mô tả những gì họ muốn và cần là rất quan trọng. Sau đó, bạn sẽ có từ vựng của họ để sử dụng trong nội dung của bạn.

Phân tích các tìm kiếm trang web

Một cách để xem các từ của khách truy cập trang web là phân tích các từ họ sử dụng để tìm kiếm trên trang web của bạn. Phân tích tìm kiếm trang web không cho bạn biết ai nhưng cho bạn biết những gì khách truy cập trang web đang cố gắng tìm kiếm – theo cách nói của họ.

Truyền sức sống vào dữ liệu của bạn với tính cách

Khi bạn đã thực hiện nghiên cứu người dùng mà chúng tôi đã nói đến cho đến nay trong chương này, bạn sẽ có rất nhiều sự thật về khách truy cập trang web của mình. Nhưng có thể khó hình dung những người thật trong những sự kiện bạn thu thập được. Sự thật có vẻ khô khan? Họ có thiếu “sự quan tâm của con người” – cảm nhận thực sự về những người mà nội dung của bạn dành cho?

Một cách tuyệt vời để mang người dùng web hoặc ứng dụng của bạn trở nên “sống động” cho chính bạn và nhóm của bạn là tạo cá tính.

 

Alan Cooper đã phổ biến cá tính trong thiết kế. Cooper, Reimann và Cronin, About Face 3, 2007

Một người là gì?

Nhân vật là một cá nhân có tên, hình ảnh, nhân khẩu học cụ thể và các đặc điểm khác. Tuy nhiên, một cá tính thường không dựa trên một cá nhân thực sự. Đúng hơn, mỗi nhân vật là tổng hợp các đặc điểm của những người thực trong nhóm mà nhân vật đại diện.

 

Về các cá nhân: Adlin và Pruitt, Vòng đời Cơ bản của Persona, 2010; Mulder, Người dùng luôn đúng, 2007; Pruitt và Adlin, Vòng đời Persona, 2006;http://www.usability.gov/methods/analyze_current/personas.html

Một điểm rất quan trọng: Khi bạn tạo nhân vật của mình, bạn phải xác thực với dữ liệu bạn có để nhân vật đại diện cho khách truy cập trang web của bạn – không phải bạn.

Hình 2-4 giới thiệu với bạn Win, một trong chín tính cách mà Đại học Mở ở Vương quốc Anh (OU) dành cho những sinh viên tiềm năng mà họ muốn phục vụ.

Hình 2-4 Nhóm OU đã phát triển những tính cách này từ các cuộc phỏng vấn với hơn 140 sinh viên tiềm năng.

Ảnh © Ronald Summers / Shutterstock.com. Persona đã sử dụng với sự cho phép của Ian Roddis, Trưởng bộ phận Dịch vụ Trực tuyến, Đại học Mở và phần còn lại của nhóm nghiên cứu và phát triển người dùng: Sarah Allen, Caroline Jarrett, Whitney Quesenbery và Viki Stirling.

 

Thêm nhân vật đơn vị tổ chức tại http://www8.open.ac.uk/about/ebusiness/strategies/accessibility-and-usability/personas

Hình 2-5 trên trang 31 giới thiệu với bạn về Edith, một trong tám nhân vật từ AARP (tổ chức của Hoa Kỳ mời tất cả mọi người từ 50 tuổi trở lên tham gia).

Hình 2-5 Edith đại diện cho phần cũ hơn (nhưng không lâu đời nhất) đã nghỉ hưu của khách truy cập trang web của AARP.

Được sử dụng với sự cho phép

Điều gì tạo nên một con người?

Để biến thông tin trừu tượng thành một nhân vật, hãy thêm hình ảnh và tên. Sau đó, trích xuất các điểm chính từ dữ liệu bạn đã thu thập.

Hình ảnh và tên

Bạn biết rằng bạn có một bức ảnh đẹp và một cái tên hay khi chúng cộng hưởng với nhóm web của bạn. Đảm bảo chọn một hình ảnh và tên khiến cả nhóm tôn trọng cá tính của mình. Những cái tên ngộ nghĩnh hoặc dễ thương là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. Bạn phải có những cuộc trò chuyện tốt với nhân vật của mình để viết nội dung trang web có thể tạo ra những cuộc trò chuyện tốt với khách truy cập trang web thực tế của bạn.

Bạn có thể mua hoặc cấp phép chụp ảnh cổ phiếu, nhưng nhiều nhóm nhận thấy rằng ảnh bình thường, cá nhân tốt hơn ảnh của người mẫu. Bạn có thể tìm thấy những bức ảnh thích hợp tại các trang chia sẻ ảnh như Flickr. Chỉ cần đảm bảo rằng ảnh đang được chia sẻ theo giấy phép Creative Commons cấp quyền cho cách bạn sẽ sử dụng ảnh.

Ảnh của bạn bè hoặc gia đình thường hoạt động tốt, nhưng không sử dụng ảnh của người nào đó mà nhóm biết. Họ sẽ thấy quá khó để nói về “Jack” nếu họ biết đó thực sự là hình ảnh của Mike, anh trai của Lisa. Ngoài ra, hãy đảm bảo có sự cho phép của người đó để sử dụng ảnh.

Nhân khẩu học

Nhân khẩu học (tuổi, tình trạng gia đình, trình độ học vấn, v.v.) rất quan trọng, vừa để xác định nhóm khách truy cập trang web mà nhân vật đó đại diện vừa để làm cho nhân vật đó trở nên “thật” đối với mọi người.

Trích dẫn, giá trị, câu chuyện, nhiệm vụ, v.v.

Sử dụng dữ liệu bạn thu thập được. Bao gồm bất cứ điều gì sẽ quan trọng đối với nhóm khi họ thiết kế và viết. Trong chương này, bạn chỉ thấy một vài trong nhiều cách để trình bày tính cách:

 • Cá tính của Win có câu hỏi và câu trả lời.
 • Nhân vật của Edith có một trích dẫn, một danh sách gạch đầu dòng và một câu chuyện ngắn.
 • Các áp phích cho Ari, Valerie và Susan (Hình 2-6 ở trang 33) có nền màu khác nhau để giúp phân biệt chúng.

Hình 2-6 Gina Pearson, Staci Lewis và Robert Ciconte luôn giữ cá tính của họ với họ khi họ lên kế hoạch và thiết kế.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ; Được sử dụng với sự cho phép

Có bao nhiêu nhân vật?

Hầu hết các trang web mà tôi đã giúp đều có một số nhóm khách truy cập trang chính và do đó, thấy họ cần nhiều hơn một nhân vật chính.

 

 • Như bạn vừa thấy, OU có chín nhân vật dành cho sinh viên tiềm năng. AARP có tám tính cách cho các thành viên và các thành viên tiềm năng.
 • Nhóm của Gina Pearson tại Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ có sáu nhân vật, trong đó có một nhân vật cho Data Hound, một robot phần mềm.
 • Ahava Leibtag đã giúp Sharath Cherian và nhóm của anh ấy phát triển sáu tính cách cho HipHopDX, một trang web dành cho nhạc hip hop mới, tin tức, và tất cả mọi thứ về rap và hip hop.

 

Bạn có thể muốn có một nhân vật sử dụng công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như trình đọc màn hình hoặc kính lúp. Mặc dù nhu cầu đặc biệt của nhân vật sẽ chỉ là một trong nhiều nhu cầu đặc biệt của tất cả những khách truy cập trang web tiềm năng của bạn, nhưng nhân vật của bạn (ví dụ: một người có vấn đề về thị lực) sẽ nhắc nhở nhóm web luôn đảm bảo rằng mọi người trên trang web đều có thể truy cập được.

Làm thế nào để các nhân vật hoạt động với một nhóm web?

Đối với trang chủ của bạn, bạn có thể cần phải ghi nhớ tất cả các tính cách của mình. Đối với một trang web cụ thể, bạn có thể chỉ trò chuyện với một hoặc một vài tính cách của trang web.

Personas trở thành thành viên của nhóm web của bạn. Hình 2-6 cho thấy cách một nhóm giữ cho cá tính của họ có cái nhìn rõ ràng khi họ làm việc.

Thay vì nói chung chung về “người dùng” cho nội dung web của bạn, bạn bắt đầu nói về tính cách của mình theo tên.

 

 • Kristin sẽ hỏi những câu hỏi nào về đôi giày mà chúng tôi muốn cô ấy mua?
 • Khi Sanjay đến trang web này, anh ấy sẽ tìm kiếm hay điều hướng? Anh ấy sẽ sử dụng những cụm từ tìm kiếm nào để đến nội dung tôi đang viết?

Đây chỉ là một số cách mà các nhân vật đã trở thành thành viên của các nhóm web:

 • Những người đến dự các cuộc họp nhóm với tư cách là những tấm bìa cứng có kích thước như thật.
 • Hình ảnh và thông tin của Personas được treo trên tường trong không gian làm việc của nhóm. Chiến lược gia truyền thông xã hội của HipHopDX đã làm được điều đó và Ahava Leibtag (nhà tư vấn chiến lược nội dung của họ) nói rằng điều đó đã góp phần làm tăng 47% lưu lượng truy cập của họ trong năm qua.
 • Hình ảnh và thông tin của Personas được in trên thảm hoặc miếng lót chuột để chúng ở trên bàn tại các cuộc họp và trong không gian làm việc của các thành viên trong nhóm.
 • Email từ các nhân vật và về họ lưu hành trong nhóm.

Truyền sức sống vào dữ liệu của bạn với các tình huống

Mô tả cá tính của bạn nên bao gồm các lý do phổ biến nhất của cá tính để đến trang web của bạn. (Nhìn lại Win và Edith.)

Tuy nhiên, khi lập kế hoạch cho nội dung web của mình, bạn nên chuyển từ danh sách mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi đơn giản sang các tình huống (câu chuyện, hội thoại). Các tình huống mang lại sức sống cho các danh sách này giống như cách các nhân vật mang lại sức sống cho các dữ liệu khác về khách truy cập trang web của bạn.

 

Về cách kể chuyện để thiết kế trải nghiệm người dùng tuyệt vời: Quesenbery và Brooks, Kể chuyện cho trải nghiệm người dùng, 2010

Bao lâu? Bao nhiêu?

Các kịch bản có thể ngắn như hai câu trong mỗi ô bên dưới hoặc dài như câu chuyện về Mark và Mariella ở các trang tiếp theo.

 

Nếu bạn đã phát triển một hoặc nhiều tính cách chính cho trang web của mình, bạn nên có một số tình huống cho mỗi tính cách đó.

Kịch bản cho ai?

Bạn cũng có thể muốn có các kịch bản cho một vài nhân vật phụ. Ví dụ: nếu nhân vật chính của bạn là người mua sắm thường xuyên và người mua sắm bình thường nhưng bạn cũng có các nhà đầu tư và phóng viên đến trang web, bạn có thể muốn làm “nhân vật nhỏ” cho họ cùng với các tình huống của họ.

 

Thực hiện các nhân vật nhỏ với các tình huống trong Hình 2-72-8cho bạn cảm nhận về những người này và cuộc sống của họ? Chúng có hữu ích cho bạn trong việc tạo các trang web cho những người giống như chúng không?

Hình 2-7 Một kịch bản để phát triển một trang mạng nội bộ

Hình 2-8 Một kịch bản để phát triển một trang web liên minh ngân hàng hoặc tín dụng

Các kịch bản liên quan đến nội dung như thế nào?

Mọi thứ trên trang web của bạn nên liên quan đến ít nhất một tình huống, một cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web muốn bắt đầu. Nếu không ai cần hoặc muốn thông tin – nếu không có cuộc trò chuyện hợp lý của khách truy cập trang web về nội dung – tại sao lại có thông tin trên trang web? Nó chỉ chiếm không gian máy chủ và có thể hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nơi nó khiến mọi người phân tâm khỏi những gì họ thực sự cần.

Các kịch bản có thể giúp bạn

 • nhận ra cách định hướng mục tiêu của hầu hết khách truy cập trang web
 • tập trung vào những gì quan trọng đối với khách truy cập trang web của bạn
 • viết nội dung của bạn dưới dạng cuộc trò chuyện
 • viết bằng lời của khách truy cập trang web của bạn

 

Tổng kết Chương 2

Thông điệp chính từ Chương 2:

 • Lập kế hoạch nội dung của bạn là rất quan trọng cho các ứng dụng, trang web, chủ đề web riêng lẻ, blog, thông điệp trên mạng xã hội – mọi thứ bạn viết.
 • Lập kế hoạch có nghĩa là hỏi: Tại sao? WHO? Những cuộc trò chuyện nào?
 • Để có những cuộc trò chuyện thành công, bạn phải biết

– những gì bạn muốn đạt được thông qua nội dung của mình

– người bạn đang trò chuyện với

– những gì họ muốn từ ứng dụng của bạn, trang web của bạn, chủ đề của bạn, thông điệp của bạn; nhiệm vụ nào họ muốn hoàn thành

 • Liệt kê tất cả các mục đích của bạn. Cố gắng làm cho chúng có thể đo lường được.
 • Hiểu rằng độc giả của bạn không phải là những ô trống. Tất cả chúng ta đều diễn giải khi chúng ta đọc, mang theo hành trang của kinh nghiệm trong quá khứ và sự hiểu biết của bản thân về ý nghĩa của các từ.
 • Biết độc giả của bạn.

– Bạn có nhiều cách để tìm hiểu về khách truy cập trang web của mình.

– Thu thập dữ liệu từ các nguồn thực từ phân tích đến phương tiện truyền thông xã hội đến lượt truy cập trang web và kiểm tra khả năng sử dụng tốt hơn nhiều so với việc đưa ra giả định về khách truy cập trang web của bạn.

 • Liệt kê các đặc điểm chính cho từng nhóm khách truy cập trang web, bao gồm:

– cụm từ chính hoặc dấu ngoặc kép

– kinh nghiệm, chuyên môn

– những cảm xúc

– giá trị

– Công nghệ

– môi trường văn hóa xã hội và ngôn ngữ

– nhân khẩu học

 • Thu thập các câu hỏi, nhiệm vụ và câu chuyện của khách truy cập trang web.
 • Sử dụng thông tin của bạn để tạo cá tính.
 • Sử dụng thông tin của bạn để viết kịch bản.

– Các kịch bản cho bạn biết cuộc trò chuyện mà mọi người muốn bắt đầu.

– Mọi thứ trên trang web của bạn phải hoàn thành một kịch bản.

– Kịch bản có thể giúp bạn viết nội dung tốt.

 

Interlude 1

Chiến lược nội dung

Giữa ấn bản đầu tiên của Letting Go of the Words và ấn bản này, cụm từ “chiến lược nội dung” đã bùng nổ trong thế giới phát triển web. Hội nghị đầu tiên dành cho chiến lược nội dung là vào năm 2010 tại Paris. Bây giờ có một số trên khắp thế giới mỗi năm. Chiến lược nội dung “cuộc gặp gỡ” tập hợp hàng tháng ở nhiều thành phố. Cụm từ “chiến lược nội dung” mang lại 1,5 triệu kết quả trong một tìm kiếm trên Google.

Tất nhiên, chiến lược nội dung không hoàn toàn mới. Đó là một thực tế ngày càng tăng trong ít nhất một thập kỷ. Và nhiều người hiện tự gọi mình là “nhà chiến lược nội dung” đã làm công việc đó lâu hơn với các chức danh công việc khác.

 

Thông tin thêm về chiến lược nội dung: Halvorson và Rach, Chiến lược Nội dung, ấn bản lần 2, 2012

Bloomstein, Chiến lược nội dung tại nơi làm việc, 2012

Rockley, Quản lý Nội dung Doanh nghiệp, ấn bản thứ 2, 2012

Kissane, Các yếu tố của chiến lược nội dung, 2011

Handley và Chapman, Nội quy, 2011

Tìm một Buổi gặp mặt Chiến lược Nội dung gần bạn, www.meetup.com

Tại sao chiến lược nội dung lại quan trọng như vậy?

Chiến lược nội dung

 • cung cấp cho khách truy cập trang web của bạn những thông điệp nhất quán
 • xây dựng uy tín thông qua tính nhất quán đó
 • củng cố thương hiệu
 • giúp người viết có mục đích, có thông điệp
 • giữ cho trang web không bị lộn xộn với thông tin lỗi thời và không chính xác

Chiến lược nội dung là gì?

Sau khi thực hành tốt cách viết rõ ràng, chúng ta hãy chuyển hai danh từ thành một cụm động từ:

Chiến lược nội dung = suy nghĩ một cách chiến lược về nội dung của bạn

Suy nghĩ chiến lược có nghĩa là thay vì để mọi người đăng bất cứ nội dung nào họ muốn khi họ muốn với bất kỳ thông điệp nào họ muốn, tất cả nội dung trên trang web của bạn đều nằm trong kế hoạch kinh doanh tổng thể của bạn. Chiến lược nội dung cũng có nghĩa là:

Điều chỉnh nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn

Chiến lược nội dung mang lại những gì chúng ta đã nói về Chương 12 – tập trung vào những người đang trò chuyện với bạn – cùng với cái nhìn sâu hơn về công ty, tổ chức của bạn hoặc bản thân bạn.

Chiến lược nội dung là về quản trị

Chiến lược nội dung có nghĩa là tất cả nội dung không chỉ được tạo ra (hoặc sử dụng lại hoặc sửa đổi); nó cũng là

 • có kế hoạch
 • phối hợp
 • được xem xét thường xuyên
 • được quản lý và duy trì với người phụ trách
 • bị loại bỏ khi nó trở nên lỗi thời

Chiến lược nội dung là về thông điệp, phương tiện, phong cách và giọng điệu

Để có chiến lược nội dung, bạn phải trả lời những câu hỏi như sau:

 • Thông điệp chính của tổ chức là gì?
 • Thông điệp chính của mỗi phần nội dung là gì và làm thế nào để phần đó phù hợp với chiến lược tổng thể?
 • Bạn sẽ sử dụng hỗn hợp phương tiện nào?
 • Bạn sẽ sử dụng hoặc tạo hướng dẫn phong cách nào?

– Phong cách viết sẽ trang trọng hay không chính thức? (Tất cả đều có thể giống nhau, nhưng không nhất thiết phải giống nhau. Bạn có thể có các phong cách và tông màu khác nhau cho các nhóm khách truy cập trang web khác nhau. Bạn có thể thay đổi phong cách và giọng điệu giữa trang web thông thường, ứng dụng di động, phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Nội dung chiến lược có nghĩa là bạn lập kế hoạch cho những khác biệt đó, vì vậy người viết biết nên sử dụng phong cách nào trong từng trường hợp.)

– Bạn sẽ có những hướng dẫn nào về hình ảnh minh họa và các hình ảnh trực quan khác? Về việc sử dụng video? Sử dụng âm nhạc và âm thanh khác?

 

Nội dung như cuộc trò chuyện là một lựa chọn chiến lược cho thông điệp, phong cách và giọng điệu.

Chiến lược nội dung là về con người, quy trình và công nghệ

Một phần của việc lập kế hoạch cho nội dung của bạn là hiểu các vai trò và kỹ năng:

 • Ai sẽ viết? Biên tập? Minh họa? Sản xuất? Công bố?
 • Ai sẽ phụ trách mạng xã hội? Bạn sẽ hoạt động tích cực như thế nào trong các nhóm truyền thông xã hội hoặc tương tác với những người bình luận trên blog của bạn?
 • Ai sẽ quyết định nội dung trong tương lai và duy trì chiến lược?
 • Những kỹ năng này những người này cần là gì?

Nó cũng là về cách bạn sẽ làm cho chiến lược hoạt động.

 

 • Những người khác nhau này sẽ làm việc cùng nhau như thế nào?
 • Bạn sẽ sử dụng hệ thống nào?
 • Bạn sẽ đào tạo những gì cho mọi người về các chiến lược, quy trình và công nghệ mà bạn mong đợi họ sử dụng?

 

Trước tiên, hãy phát triển chiến lược nội dung của bạn và để chiến lược đó thúc đẩy lựa chọn hệ thống của bạn – chứ không phải ngược lại! Hệ thống quản lý nội dung (CMS) phải hỗ trợ và tạo điều kiện cho chiến lược nội dung của bạn. CMS không nên thúc đẩy và hạn chế chiến lược.

Chiến lược nội dung là về mục đích, tính cách và kịch bản

Tất cả mọi thứ trong Chương 12 đi vào chiến lược nội dung của bạn.

 

Khi bạn phát triển chiến lược nội dung của mình, hãy nhớ nhu cầu của tất cả khách truy cập trang web của bạn. Lập kế hoạch cho cả khả năng sử dụng và khả năng tiếp cận.

Chiến lược nội dung hỗ trợ và thực hiện chiến lược kinh doanh

Chiến lược nội dung của bạn phải là một phần của chiến lược kinh doanh toàn tổ chức liên kết tất cả các cách bạn tiếp xúc với những người bạn quan tâm (khách hàng thương mại điện tử, thành viên tổ chức phi lợi nhuận hoặc xã hội nghề nghiệp, công dân và khách truy cập, v.v.). Điều đó có nghĩa là các nhà chiến lược thương hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài liệu, chiến lược tiếp thị, chiến lược truyền thông xã hội, chiến lược nội dung web (và có thể nhiều hơn nữa) đều phải làm việc cùng nhau.

Chiến lược nội dung bao gồm những gì?

Nội dung là mọi thứ bạn có trên trang web của mình:

 • văn bản (sao chép)
 • hình ảnh minh họa
 • biểu đồ
 • đồ thị
 • những cái bàn
 • các hình thức
 • PDF
 • video
 • podcast
 • blog
 • diễn đàn
 • phương tiện truyền thông xã hội khác

Chiến lược nội dung bao gồm tất cả các kênh truyền thông

Nội dung cũng là mọi thứ bạn có trong bản in, email, phương tiện truyền thông xã hội bên ngoài trang web của bạn (ví dụ: Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, hệ thống giới thiệu), v.v. Trang web của bạn chỉ là một trong những cách bạn trò chuyện với khách hàng của mình. Phát triển một chiến lược nội dung cho trang web của bạn có thể là tất cả những gì bạn có thể quản lý lúc đầu. Nhưng để thực sự thành công, một chiến lược nội dung nên bao gồm tất cả các kênh truyền thông của bạn.

Web, báo in, tiếp thị qua thư trực tiếp, quảng cáo kỹ thuật số, email mà mọi người đăng ký, blog và tin nhắn thông qua mạng xã hội phải hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các giá trị thương hiệu và kiến ​​trúc thông điệp của tổ chức. Bạn có thể sử dụng kết hợp bản sao, hình ảnh và video khác nhau trong các kênh khác nhau này. Bạn có thể sử dụng các kiểu và tông màu khác nhau. Nhưng những lựa chọn đó nên được cân nhắc – đó là tất cả những gì “chiến lược” là về. Và “nội dung = cuộc trò chuyện” luôn được áp dụng.

 

“Kiến trúc thông điệp” là thuật ngữ của Margot Bloomstein để chỉ các mục tiêu giao tiếp của bạn theo thứ tự ưu tiên (Bloomstein, Chiến lược nội dung tại nơi làm việc, 2012).

Chiến lược truyền thông xã hội là một phần của chiến lược nội dung

Là một phần của chiến lược nội dung, bạn sẽ muốn suy nghĩ một cách chiến lược về cách bạn sử dụng blog và phương tiện truyền thông xã hội:

 • Ai sẽ viết blog? Bạn sẽ nhận xét? Bạn sẽ kiểm duyệt bình luận chứ? Ai đó sẽ trả lời bình luận?
 • Bạn sẽ mời hoặc cho phép người khác làm khách trên blog của bạn?
 • Bạn sẽ đặt nội dung của khách trên các blog khác chứ? Ở những nơi khác chấp nhận nội dung do người dùng tạo?
 • Bạn sẽ sử dụng mạng xã hội nào? Bạn sẽ sử dụng từng cái như thế nào?
 • Bạn sẽ thành lập các nhóm trong mạng xã hội chứ? Bạn sẽ sử dụng chúng như thế nào?
 • Nguồn lực sẽ đến từ đâu để viết cho, giám sát và kiểm duyệt các phương tiện truyền thông xã hội mà tổ chức tham gia?
 • Bạn sẽ đưa ra những quy tắc hoặc hướng dẫn nào cho những người trong tổ chức có trách nhiệm hoặc được phép tham gia vào các phương tiện truyền thông xã hội này? Ví dụ: bạn có thể muốn các hướng dẫn cho

– tần suất mọi người trong tổ chức nên đăng lên mỗi blog hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác

– những chủ đề nào được mong muốn, những chủ đề mà người viết nên tránh

– phong cách thông tục có thể hoặc nên có trong các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau như thế nào

 

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là một phần của chiến lược nội dung

Chiến lược nội dung của bạn nên bao gồm:

 • hướng dẫn để đạt được SEO tốt nhất mà bạn có thể
 • những gì bạn biết tại thời điểm này về các từ khóa có liên quan cho các phần khác nhau của nội dung của bạn
 • bạn sẽ tiếp tục theo dõi cách bạn đang làm và cách bạn sẽ cập nhật chiến lược SEO của mình

Ai làm chiến lược nội dung?

Như với rất nhiều khía cạnh của việc tạo ra các trang web tuyệt vời, nhiều nền tảng khác nhau có thể là điểm khởi đầu cho các nhà chiến lược nội dung. Những người làm chiến lược nội dung ngày nay đã mở rộng kỹ năng của họ từ việc trở thành người viết bài, kiến ​​trúc sư thông tin, nhà báo, nhà truyền thông tiếp thị, nhà truyền thông kỹ thuật, chuyên gia trải nghiệm người dùng, nhà thiết kế web, v.v.

Bảy bước để thực hiện chiến lược nội dung

Thực hiện theo bảy bước sau để hiểu nội dung bạn hiện có và cách truy cập nội dung bạn nên có. Các bước này hoạt động ở tất cả các cấp. Bạn có thể sử dụng chúng cho toàn bộ trang web hoặc bộ trang web, thiết bị di động và hơn thế nữa, cho một phần cụ thể của trang web và vượt ra ngoài web và ứng dụng để có chiến lược nội dung nhất quán cho tất cả các cách bạn trò chuyện với mọi người.

 

Tôi đang tập trung ở đây vào chính nội dung. Nhưng đừng quên rằng chiến lược nội dung cũng là về quản trị, vai trò và công nghệ.

 

 1. Kiểm kê nội dung hiện tại.
 2. Quyết định thông điệp, phương tiện, phong cách và giọng điệu.
 3. Bắt đầu hướng dẫn phong cách hữu cơ – và sử dụng nó.
 4. Tạo các thiết kế khả thi tập trung vào nội dung.
 5. Đánh giá nội dung hiện tại – và thực hiện cuộc đánh giá.
 6. Thử nghiệm chiến lược.
 7. Lập kế hoạch cho tương lai.

Bốn bước đầu tiên không cần phải tuần tự. Bạn có thể đang thực hiện Bước 2, 3 và 4 trong khi bạn đang thực hiện Bước 1 và 5. Và tất cả những điều này được xây dựng dựa trên kiến ​​thức và hiểu biết của bạn về mục đích của bạn, khách truy cập trang web và cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web của bạn.

1 Kiểm kê nội dung hiện tại

Bạn phải biết những gì ở đó để biết phải làm gì với nó.

Một cách hữu ích để theo dõi và hiển thị khoảng không quảng cáo là một bảng tính có các cột như sau.

Các cột để sử dụng cho khoảng không quảng cáo

 • URL
 • Tiêu đề trang
 • Mô tả ngắn
 • URL liên kết đến trang này
 • URL của các liên kết từ trang này
 • Ngày tạo (nếu biết)
 • Ngày cập nhật lần cuối (nếu biết)
 • Chủ sở hữu hiện tại (người hoặc một phần của tổ chức)

Các cột sử dụng để kiểm tra

 • Số phận (xóa, di chuyển, kết hợp, tách biệt, chỉnh sửa)
 • Tầm quan trọng (cao, trung bình, thấp – để đặt ưu tiên đối phó với số phận của nó)
 • Nhận xét liên quan đến số phận và tầm quan trọng
 • Người chịu trách nhiệm thực hiện các thay đổi (và có thể nhiều cột khác liên quan đến “ai” cho chủ sở hữu, nhà văn, người biên tập)
 • Ngày đến hạn cho những thay đổi
 • Trạng thái (chưa bắt đầu, đang xử lý, đang xem xét, đã xuất bản – hoặc bất kỳ giai đoạn nào bạn đã đặt cho quy trình)

2 Quyết định thông điệp, phương tiện, phong cách và âm báo

Bạn muốn trò chuyện với khách truy cập trang web của mình như thế nào?

 

Tin nhắn, phương tiện, phong cách và âm báo – Chương 712

3 Bắt đầu hướng dẫn kiểu không phải trả tiền – và sử dụng nó

Làm thế nào để bạn luôn nhất quán trên trang web – và hơn thế nữa? Hướng dẫn kiểu không phải trả tiền bắt đầu từ quy mô nhỏ – với bất kỳ quyết định nào bạn có hiện tại – và phát triển khi cần thiết để trả lời câu hỏi từ những người đóng góp và biên tập nội dung.

 

Hướng dẫn kiểu không phải trả tiền – Chỉ xen vào sau Chương 14

4 Tạo các thiết kế khả thi tập trung vào nội dung

Nội dung là một phần quan trọng của mọi trang web. Bao gồm nội dung thực từ các thiết kế sớm nhất.

 

Thiết kế – Chương 3

5 Đánh giá nội dung hiện tại – và thực hiện đánh giá

Kiểm tra của bạn sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi sau:

 • Nội dung hiện tại của bạn đáp ứng các mục tiêu chiến lược của bạn tốt như thế nào?
 • Có đúng mục tiêu với các thông điệp bạn muốn làm nổi bật không?
 • Nó có được tổ chức tốt cho khách truy cập trang web không?
 • Nó có trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web không?

Để thực hiện kiểm tra của mình, bạn sẽ quyết định nội dung nào sẽ

 • xóa vì không cần thiết, đã lỗi thời hoặc trùng lặp nội dung khác
 • di chuyển vì nó phù hợp hơn với một phần khác của kiến ​​trúc thông tin
 • kết hợp với các trang khác
 • tách những gì hiện có với nhau thành các trang ngắn hơn
 • chỉnh sửa vì đó là thông tin tốt nhưng cần tổ chức tốt hơn và văn bản rõ ràng hơn

– đáp ứng nhu cầu của khách truy cập trang web

– đạt được SEO tốt hơn

– thu hút khách truy cập trang web nhiều hơn

Bạn cũng sẽ xác định những khoảng trống mà bạn cần nội dung mới.

Để đưa ra những quyết định đó, bạn sẽ sử dụng các mục tiêu kinh doanh, cá tính và cuộc trò chuyện của họ. Bạn cũng sẽ sử dụng thông tin mà bạn thu thập được

 • kiểm tra khả năng sử dụng
 • phân tích trang web
 • Phân tích SEO, phân tích tìm kiếm trang web và có thể là phân tích tối ưu hóa chuyển đổi (tìm ra cách tốt nhất để khiến mọi người chuyển đổi từ người xem sang người đặt phòng, trình duyệt thành người mua sắm, người đọc thành người đăng ký)

Một khi bạn biết cần phải làm gì với nội dung, bạn phải sắp xếp hậu cần – con người, lịch trình, ngân sách, công nghệ – để bạn chuyển từ nội dung bạn có đến nội dung bạn cần.

Khi bạn chuyển từ khoảng không quảng cáo qua kiểm tra, hãy tạo bản đồ nội dung (kiến trúc thông tin của trang web). Và tất nhiên, sau đó bạn phải sử dụng, sửa đổi và tạo nội dung dựa trên kiểm tra của mình.

 

Tìm hiểu thêm về kiến ​​trúc thông tin: Morville và Rosenfeld, Kiến trúc thông tin cho World Wide Web, ấn bản lần thứ 3, 2006

6 Kiểm tra chiến lược

Khi bạn thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng của trang web của mình, trên thực tế, bạn đang kiểm tra chiến lược nội dung của mình – hoặc bạn thiếu chiến lược nội dung.

 

Kiểm tra khả năng sử dụng – Chương 15

7 Lập kế hoạch cho tương lai

Mục tiêu kinh doanh có thể thay đổi. Tin nhắn mới có thể trở nên quan trọng. Bạn có thể muốn tiếp cận các nhóm mới. Thông tin có thể trở nên lỗi thời. Phương tiện truyền thông sẽ tiếp tục phát triển. Vì tất cả những lý do này, bạn sẽ cần một lịch trình xem xét thường xuyên cho chiến lược nội dung của mình.

 

Lưu ý cuối cùng: Hãy thực tế. Cân nhắc nguồn lực – thời gian và con người. Bạn sẽ thực sự có thể viết một bài báo trên blog mỗi ngày? Mỗi tuần? Bao lâu thì bạn thực sự đăng bài lên các trang mạng xã hội?

 

3

Thiết kế để sử dụng dễ dàng

Khách truy cập trang web của bạn phản ứng với giao diện trang web hoặc màn hình điện thoại di động của bạn trước khi họ đọc bất kỳ thứ gì. Nếu sự xuất hiện ban đầu làm họ tắt, bạn có thể không bao giờ trò chuyện được với họ.

 

Một nghiên cứu về cách đánh giá của mọi người về sự hấp dẫn trực quan của các trang web trong vòng 50 mili giây đầu tiên giữ được vẻ ngoài lâu hơn:Lindgaard, Fernandes, Dudek và Brown, 2006

Thiết kế tiếp tục quan trọng trong suốt cuộc trò chuyện. Thiết kế thông tin – bố cục, khoảng cách, phông chữ, kết hợp màu sắc – có thể giúp hoặc cản trở khách truy cập trang web của bạn.

 

Để các cuộc trò chuyện thành công, bạn phải phát triển thiết kế và nội dung cùng nhau. Chờ đợi cho đến khi kết thúc và chỉ đổ nội dung vào một thiết kế được tạo ra mà không có nội dung thực là một công thức dẫn đến thảm họa.

 

Ai nên đọc chương này – và tại sao?

Nội dung và thiết kế có sự đan xen sâu sắc. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải có một chương về thiết kế trong một cuốn sách về nội dung – và tại sao tôi nghĩ rằng mọi cuốn sách về thiết kế web nên có một chương về viết nội dung web.

 

 • Nếu bạn là một nhà thiết kế, hãy đọc ít nhất đến phần màu ở trang 51. Việc mời các nhà chiến lược nội dung và người viết nội dung sớm và liên tục sẽ giúp giảm đáng kể sự thất vọng vào phút cuối cho tất cả các bạn và tăng đáng kể xác suất tung ra một sản phẩm thành công .
 • Nếu bạn là một chuyên gia nội dung, mục tiêu của tôi là cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về một số điểm quan trọng về thiết kế thông tin để bạn có thể cộng tác tốt với các nhà thiết kế. Toàn bộ chương này là dành cho bạn. Tôi hy vọng bạn đang làm việc với các nhà thiết kế trực quan để chắc chắn rằng các quyết định về màu sắc, không gian, phông chữ, v.v. cho phép khách truy cập trang web dễ dàng xem và đọc nội dung.
 • Nếu bạn đội cả hai chiếc mũ, chương này sẽ cung cấp cho bạn những cách nói về nội dung và thiết kế sẽ giúp ích cho bạn khi cộng tác với những người không có kỹ năng của bạn.

Hai hướng dẫn chung đầu tiên của tôi:

 • Tích hợp nội dung và thiết kế ngay từ đầu.
 • Xây dựng tính linh hoạt cho khả năng sử dụng phổ biến.

Sau đó, tôi chỉ có một số hướng dẫn cho bạn trong từng loại trong ba danh mục:

 • Màu sắc
 • Không gian
 • Kiểu chữ

(Tôi nhận ra rằng mỗi chủ đề trong số ba chủ đề cụ thể này có thể – và có – lấp đầy toàn bộ cuốn sách. Đối với mỗi chủ đề, tôi chỉ có một vài điểm mà tôi muốn chắc chắn rằng bạn đang nghĩ đến khi bạn – nhà thiết kế và nội dung dân gian – làm việc cùng nhau.)

Tích hợp nội dung và thiết kế ngay từ đầu

Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn – nhà chiến lược nội dung, người viết nội dung và nhà thiết kế – đang làm việc cùng với danh sách tất cả các loại nội dung mà trang web sẽ có, cũng như cách thức, thời gian và vị trí các loại nội dung khác nhau sẽ xuất hiện trên trang web hoặc trong ứng dụng của bạn.

 

Nhìn lại danh sách các loại nội dung trong Interlude 1 về chiến lược nội dung. Lưu ý rằng nội dung bao gồm nhiều thứ hơn là văn bản – hình ảnh minh họa của tất cả các loại, video, âm thanh, các yếu tố tương tác, v.v.

Tôi cũng hy vọng rằng bạn đang hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm – chiến lược gia thương hiệu, kinh doanh, tài liệu, tiếp thị và truyền thông xã hội, cũng như kiến ​​trúc sư thông tin và chuyên gia trải nghiệm người dùng.

Cùng nhau trả lời các câu hỏi về nội dung và thiết kế

Các chuyên gia nội dung và nhà thiết kế phải làm việc cùng nhau để trả lời những câu hỏi lớn như sau:

 • Những loại nội dung nào sẽ xuất hiện trên mỗi loại trang (trang chủ, các trang đường dẫn, trang danh mục, trang thông tin)?
 • Nội dung và cách trình bày nội dung đó sẽ khác nhau như thế nào đối với màn hình lớn và đối với màn hình nhỏ (web cổ điển, máy tính bảng, điện thoại di động)?
 • Làm thế nào để những gì bạn làm cho web và ứng dụng hoạt động tốt với những gì bạn làm cho mạng xã hội?

Và các câu hỏi chi tiết hơn như sau:

 • Đối với các trang danh mục: Mỗi mục trong danh mục sẽ có những thông tin cụ thể nào? Bạn sẽ cho phép bao nhiêu không gian (số ký tự) cho các mô tả? Bạn sẽ có video? Các yếu tố tương tác?
 • Đối với bài viết: Các tiêu đề và tiêu đề tiêu biểu sẽ có trong nội dung trong bao lâu? Các bài báo điển hình sẽ cần bao nhiêu cấp độ đề mục? Các trang thông tin có liên kết cùng trang không? Bạn sẽ đặt chúng ở đâu? Bạn sẽ có ảnh, video hoặc các phần tử nontext khác với văn bản?

Các quyết định thiết kế hạn chế những gì người viết có thể làm được đưa ra ở mọi giai đoạn khi thiết kế tiến triển. Do đó, các chuyên gia nội dung phải là một phần của tất cả các quyết định đó.

Sử dụng nội dung thực trong suốt quá trình

Truyền thống trong thiết kế là sử dụng văn bản giả bắt đầu bằng các từ lorem ipsum dolor làm nội dung trong quá trình thiết kế. Sử dụng văn bản này được gọi là “tiếng Hy Lạp” mặc dù các từ là tiếng Latinh chứ không phải tiếng Hy Lạp. (Tiếng Hy Lạp sẽ ở một bảng chữ cái khác.)

 

Tìm hiểu thêm về lịch sử và việc sử dụng lorem ipsum: www.lipsum.com

Lý do tôi thường nghe nói về việc sử dụng văn bản giả là nó cho phép mọi người tập trung vào các tính năng thiết kế mà không bị phân tâm bởi nội dung. Nhưng tại sao lại làm vậy? Thiết kế phải hỗ trợ nội dung có ý nghĩa, vì vậy chúng ta nên đánh giá thiết kế và nội dung cùng nhau.

Tại một cuộc nói chuyện gần đây trong một căn phòng đầy những nhà thiết kế, tôi đã tuyên bố: “Không còn lorem ipsum!” Các nhà thiết kế vỗ tay vang dội. Nhiều nhà thiết kế muốn có nội dung sớm. Nhưng họ nói với tôi rằng khách hàng thường thúc ép họ thiết kế mà không có nội dung. Họ gặp khó khăn khi nhận nội dung đủ sớm. Vì vậy, chúng tôi cũng cần giáo dục khách hàng hiểu tầm quan trọng của chiến lược nội dung và nội dung thực quan trọng như thế nào để thiết kế thành công.

Xây dựng tính linh hoạt cho khả năng sử dụng phổ biến

 

Khi bạn thiết kế, hãy ghi nhớ tất cả khách truy cập trang web của bạn. Việc đáp ứng nhu cầu của mọi người sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn lập kế hoạch cho khả năng tiếp cận và tính linh hoạt ngay từ đầu.

 

Tôi đã đưa ra quan điểm này trong một thời gian dài. Xem đề xuất ở cuối bài báo của tôi về nhu cầu của người dùng web có thị lực kém:Theofanos và Redish, 2005.

Làm cho việc điều chỉnh kích thước văn bản trở nên rõ ràng

Giúp mọi người dễ dàng điều chỉnh kích thước loại bằng cách cấp cho họ quyền kiểm soát trên trang web (Hình 3-1).

Hình 3-1 Mọi trang web nên cho phép mọi người thay đổi kích thước văn bản – và cung cấp cho họ một tiện ích dễ dàng để làm điều đó.

www.cpg.org

Hầu hết mọi người không biết rằng họ có thể thay đổi kích thước văn bản thông qua các menu của trình duyệt. Ngay cả đối với những người biết, các điều khiển trên mỗi trang làm cho tùy chọn trở nên rõ ràng. Họ gửi thông điệp rằng trang web quan tâm đến họ. Chúng làm tăng sự tin tưởng.

Điều chỉnh tất cả văn bản

Tất cả văn bản trên các trang web của bạn sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn khi mọi người điều chỉnh kích thước loại. Rất tiếc, trên một số trang web, chỉ có khu vực nội dung chính điều chỉnh với những thay đổi này. Các cột bên của điều hướng và các yếu tố khác không thay đổi.

Tất cả các nội dung là quan trọng. Đừng khiến mọi người phải nheo mắt – hoặc rời khỏi trang web của bạn – vì họ không thể đọc menu của bạn hoặc các cạnh của trang của bạn.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các trang của bạn vẫn có thể sử dụng được ở các kích thước loại lớn hơn. Ví dụ: đảm bảo rằng mọi người vẫn có thể kiểm soát hộp thả xuống và họ vẫn có thể sử dụng các trường trong biểu mẫu trực tuyến của bạn.

Cho phép các thay đổi khác – độ tương phản, bàn phím, giọng nói, v.v.

Nhu cầu của mọi người rất khác nhau. Một số người phải sử dụng một số màu nhất định để thấy được sự tương phản giữa văn bản và nền. Những người khác chỉ có thể sử dụng bàn phím. Một số cần phụ đề cho video. Những người khác cần phải nghe mọi thứ.

Ford Mobility (Hình 3-2) và Ability.net (Hình 3-3) cả hai đều cung cấp nhiều trợ giúp cho những người truy cập trang web có nhu cầu đặc biệt. Bạn cũng có thể.

Hình 3-2 Khách truy cập trang web của bạn có thể cần những thay đổi này để sử dụng trang web của bạn thành công.

http://www.fordmobilitymotoring.com/accessibility.mob

Hình 3-3 Trang web này giúp mọi người tùy chỉnh cho các nhu cầu đặc biệt của họ.

http://www.abilitynet.org.uk/myway

 

BBC cũng có một trang tuyệt vời cho cả người dùng web và nhà thiết kế web tại www.bbc.co.uk/accessibility

Kiểm tra màu sắc cho khách truy cập trang web mù màu

Đừng bao giờ để màu sắc là chỉ báo duy nhất của một tính năng, chức năng hoặc thông tin.

 

Khoảng 5% đến 8% nam giới có một số dạng thiếu màu sắc. Thông thường, họ không thể phân biệt màu đỏ hoặc màu xanh lá cây. Một số phụ nữ cũng mù màu, nhưng tỷ lệ này rất nhỏ.

Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra trên trang web của bạn nếu ai đó không thể biết rằng các mục trên trang có màu đỏ hoặc xanh lá cây (hoặc các màu cụ thể khác). Hình 3-4cho những người khác nhau thấy một hàng mũ trông như thế nào. Nếu điều quan trọng là mọi người phải nhìn thấy những chiếc mũ có năm màu khác nhau, thì những màu này sẽ không phù hợp với những người bị bệnh deuteranopia, một dạng mù màu đỏ / xanh lá cây.

Hình 3-4 Những gì bạn nhìn thấy là màu sắc tươi sáng và khác biệt có thể không xuất hiện theo cách đó với những người khác.

www.vischeck.com

Lựa chọn màu sắc phù hợp với những người mắc các dạng mù màu khác nhau không hề đơn giản. Nó không dễ dàng như chỉ tránh tất cả các màu đỏ hoặc tất cả các màu xanh lá cây. Màu đỏ hoặc xanh lá cây đều quan trọng. Và các màu khác có thể có vấn đề khi kết hợp với một số màu đỏ và xanh lục.

 

Cách tốt nhất để biết liệu trang web của bạn có hoạt động hay không là nhờ những người mù màu kiểm tra nó. Bạn có thể sử dụng các trang web nhưwww.vischeck.comwww.checkmycolors.com để có cái nhìn sơ bộ về cách các trang web của bạn sẽ trông như thế nào đối với những người có các loại vấn đề về thị lực.

Suy nghĩ về ý nghĩa văn hóa của màu sắc

Khả năng sử dụng phổ biến cũng có nghĩa là nhạy cảm với sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cả trong nước bạn và xuyên biên giới. Một số đồ họa và màu sắc khá phổ biến. Bạn có thể lái xe ở hầu hết mọi nơi và cho rằng đèn giao thông có màu đỏ, hổ phách và xanh lục; rằng màu đỏ có nghĩa là dừng lại và màu xanh lá cây có nghĩa là đi.

Màu sắc cũng gợi lên những ý nghĩa như hung hăng, nhẹ nhàng, vui vẻ, sang trọng – và những ý nghĩa đó khác nhau giữa các nền văn hóa. Màu sắc đôi khi được liên kết với các đảng phái chính trị, tất nhiên, nó mang tính đặc trưng của từng quốc gia. Thay vì đưa ra một vài thông tin thực tế về màu sắc cụ thể trong các nền văn hóa cụ thể, lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho bạn là thử nghiệm trang web của bạn với những người từ các nền văn hóa khác nhau mà bạn muốn tiếp cận.

 

Hãy cảnh giác với những dữ kiện bạn đọc trên các trang web. Nhiều người là truyền thuyết cũ hoặc thành thị.

Màu sắc

Trong những ngày đầu của web, chúng ta thường thấy thiết kế hoa mỹ với những trang web đầy màu sắc – nhưng không thể sử dụng được -. Sự hoa mỹ trong thiết kế có thể rất tuyệt vời – nếu nó phù hợp với tính cách của trang web của bạn. Nhưng nó cũng phải làm việc với và không chống lại nội dung. Nếu bạn muốn mọi người đọc những gì bạn đang đưa lên trang web của mình, bạn phải làm cho văn bản và hình ảnh minh họa dễ đọc.

 

Phần còn lại của chương này tập trung vào màu sắc, không gian và kiểu chữ cho văn bản. Mặc dù từ ngữ không phải là phần duy nhất trong nội dung của bạn, nhưng chúng là một phần quan trọng – và là phần mà tôi biết rõ nhất. Hình minh họa –Chương 13. Như tôi nói trongChương 13, bạn sẽ phải nhìn xa hơn cuốn sách này để biết các phương pháp hay nhất trong việc tạo video tuyệt vời.

Khi bạn lên kế hoạch về màu sắc, hãy xem xét bốn nguyên tắc sau:

 1. Làm việc với màu sắc thương hiệu của bạn.
 2. Sử dụng ánh sáng trên bóng tối một cách tiết kiệm.
 3. Giữ cho nền rõ ràng.
 4. Giữ độ tương phản cao.

1 Làm việc với màu sắc thương hiệu của bạn

Nếu bạn đang làm việc với một tổ chức đã thành lập, thương hiệu gần như chắc chắn sẽ ra lệnh cho bảng màu để làm việc. Trừ khi bạn gặp vấn đề nghiêm trọng, với nó, hãy làm việc trong bảng màu đó.

2 Sử dụng ánh sáng trong bóng tối một cách tiết kiệm

Văn bản sáng trên nền tối được gọi là “kiểu đảo ngược”. Hầu hết mọi người thấy văn bản đảo ngược khó đọc trong thời gian dài, vì vậy đừng sử dụng nó cho nội dung chính của bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi độ tương phản từ tối khi sáng (tốt nhất) thành sáng tối, chỉ sử dụng kiểu đảo ngược cho các bit nhỏ và làm cho kiểu đậm để nó nổi bật. Ví dụ: nhiều nhà thiết kế làm cho kiểu đảo ngược hoạt động tốt trên các tab, như Staples làm trongHình 3-5.

Hình 3-5 Loại màu trắng trên nền màu có thể hoạt động tốt đối với các đoạn văn bản nhỏ.

www.staples.com

3 Giữ cho nền rõ ràng

Nền có hoa văn che khuất văn bản, như trong Hình 3-6. Đừng làm vậy. Bạn đạt được mục tiêu của mình nếu bạn làm cho trang khó nhìn và văn bản khó đọc.

Hình 3-6 Khi nền trước (các từ) và nền cạnh tranh để gây sự chú ý, thật khó để đọc các từ.

www.huntmuseum.com

4 Giữ độ tương phản cao

Tính dễ đọc yêu cầu độ tương phản cao giữa văn bản và nền. Nhiều sự kết hợp màu sắc khiến văn bản khó đọc vì chúng không cung cấp đủ độ tương phản giữa văn bản và nền (Hình 3-7).

Hình 3-7 Một số kết hợp màu sắc làm cho văn bản rất khó đọc.

Tối trên bóng tối (hàng trên) hoặc sáng trên ánh sáng (hàng giữa) không rõ ràng bằng tối trên ánh sáng hoặc sáng trên tối (hàng dưới). Văn bản màu xanh trên màu đỏ thậm chí có thể dường như rung trên màn hình, khiến cho sự kết hợp đó rất khó nhìn.

 

Thông tin thêm về các công cụ giúp bạn chọn bảng màu: http://designshack.net/articles/inspiration/25-awesome-tools-for-choosing-a-website-color-scheme

Không gian

Không gian không phải là trống rỗng. Đó là một yếu tố thiết kế quan trọng. Nhưng không gian trống là một mặt hàng rất quý giá trên mạng.

Mối quan tâm đến không gian là một lý do chính để nghĩ đến thiết bị di động đầu tiên! Làm việc với không gian rất hạn chế của màn hình nhỏ có thể khiến các nhà thiết kế và người viết nội dung nhận thức được tầm quan trọng của việc buông lời. Cố gắng ép mọi thứ vào màn hình điện thoại di động không hoạt động, như bạn có thể thấy bằng cách so sánh các màn hình trongHình 3-8.

Hình 3-8 Không gian là một yếu tố thiết kế quan trọng ở tất cả các kích thước màn hình.

www.npr.org (trên iPhone); www.aps.org (trên iPhone)

 

Thêm trên thiết bị di động: Wroblewski, Di động đầu tiên, 2011; Hinman, Biên giới di động, 2012

Khi bạn lập kế hoạch cho không gian trên trang web của mình, hãy xem xét sáu nguyên tắc sau:

 1. Tạo mẫu nhất quán.
 2. Căn chỉnh các phần tử trên lưới.
 3. Giữ không gian hoạt động trong nội dung của bạn.
 4. Cẩn thận với các đáy giả.
 5. Đừng để tiêu đề trôi nổi.
 6. Không căn giữa văn bản.

1 Tạo các mẫu nhất quán

Mọi người yêu thích các mẫu. Nếu hộp Tìm kiếm nằm ở phía trên bên phải của trang chủ, chúng tôi hy vọng sẽ thấy hộp này ở vị trí đó trên tất cả các trang. Nếu các danh sách có dấu đầu dòng hơi thụt vào trong vài trang đầu tiên mà chúng tôi xem xét, chúng tôi hy vọng tất cả các danh sách có dấu đầu dòng sẽ được thụt vào theo cùng một cách.

Chúng tôi hiểu nhanh hơn cách trang được thiết kế và tìm ra phần cụ thể mà chúng tôi cần nếu các mẫu rõ ràng và nhất quán trên các trang. Các mẫu nhất quán cũng giúp xây dựng lòng tin của khách truy cập vào trang web, cũng như tự tin rằng họ sẽ có trải nghiệm thành công.

Chúng tôi xây dựng mô hình tinh thần của các trang web – kỳ vọng của chúng tôi về vị trí của các yếu tố nội dung khác nhau và chúng trông như thế nào – cả từ trải nghiệm của chúng tôi với các trang web khác và với những gì chúng tôi tìm thấy trên một trang web cụ thể.

 

Thêm về các mẫu: Tidwell, Thiết kế giao diện, Xuất bản lần thứ 2, 2011

2 Căn chỉnh các phần tử trên lưới

Một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra các mẫu mà mọi người nhanh chóng nhìn thấy và học hỏi là chỉ có một số vị trí trên trang nơi các yếu tố nội dung bắt đầu. Khi mọi người phàn nàn rằng một trang web “lộn xộn” hoặc “quá bận rộn” hoặc “khó sử dụng”, họ thường phản ứng với các trang mà các phần tử không được sắp xếp tốt.

Hình 3-9 cho thấy cách Nhà hát Opera Thành phố New York cung cấp một trang web dễ sử dụng bằng cách thiết lập sự liên kết và lưới rõ ràng trên mỗi loại trang.

Hình 3-9 Các mẫu của Metropolitan Opera rất rõ ràng, với các lưới được xác định rõ ràng.

www.metoperafamily.org

3 Giữ không gian hoạt động trong nội dung của bạn

Quá ít dung lượng trên trang web hoặc màn hình ứng dụng có thể khiến thông tin rất khó đọc, quét, tìm và đọc. Quá nhiều khoảng trống ở những vị trí không chính xác có thể khiến mọi người hiểu nhầm về việc liệu trang web đã hoàn thành hay chưa và về cách các tiêu đề phù hợp với văn bản.

Các nhà thiết kế thông tin phân biệt giữa không gian thụ động và không gian hoạt động (Hình 3-10).

Hình 3-10 Không gian hoạt động giúp mọi người sử dụng các trang web.

www.redish.net

 

 • Không gian thụ động nằm ngoài vùng nội dung chính; ví dụ, lề trên một tờ giấy.
 • Không gian hoạt động bên trong vùng nội dung chính; ví dụ, khoảng cách giữa các đoạn văn và giữa các mục danh sách.

Trực tuyến, chúng ta thường có thể giảm không gian thụ động, nhưng chúng ta phải giữ không gian chủ động để giúp mọi người hiểu được thông tin. Tạo không gian hoạt động hữu ích bằng cách:

 • ngắt văn bản thành các phần nhỏ
 • sử dụng nhiều tiêu đề
 • giữ các đoạn văn ngắn gọn và đặt khoảng trống giữa chúng
 • chuyển các câu thành các dạng trực quan hơn, như danh sách và bảng
 • đưa không gian vào danh sách
 • bao gồm hình ảnh và đồ họa khác với một ít không gian xung quanh chúng

So sánh không gian hoạt động mà bạn đã thấy Hình 3-10 với việc thiếu không gian hoạt động trong Hình 3-11.

Hình 3-11 Rất khó để quét hoặc đọc một danh sách dài không có khoảng trống giữa các mục trong danh sách.

www.purina.com

Trên màn hình di động, bạn gần như không có chỗ cho không gian thụ động. Nhưng bạn phải giữ không gian hoạt động. Đối với web và ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy bỏ qua từ ngữ. Chỉ giữ lại nội dung mà bạn thực sự cần. Trình bày nội dung đó thành các phần ngắn, danh sách và hình ảnh với một ít khoảng trống xung quanh mỗi phần. Nhìn lạiHình 3-8 và xem lượng không gian hoạt động nhỏ khiến màn hình di động NPR hoạt động tốt như thế nào.

4 Cẩn thận với đáy giả

Bạn không kiểm soát số lượng bất kỳ khách truy cập trang web cụ thể nào nhìn thấy mà không cần cuộn. Những gì họ thấy tùy thuộc vào việc họ đang xem trang web của bạn trên thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính xách tay hay màn hình lớn. Ngay cả trên một màn hình lớn, nó phụ thuộc vào độ phân giải mà họ đang sử dụng và cửa sổ họ mở lớn như thế nào.

Nhiều lần trong quá trình kiểm tra khả năng sử dụng, tôi đã thấy mọi người dừng lại bởi một đường ngang hoặc một khối không gian ở cuối màn hình của họ. Ngay cả khi thanh cuộn hiển thị rằng có nhiều thứ hơn, thông báo mà đường ngang hoặc một khối không gian lớn đang gửi đi sẽ lấn át thông điệp của thanh cuộn.

Không đặt một đường ngang hoặc một khối không gian lớn trên trang web của bạn. Họ ngăn cản mọi người. Kiểm tra trang web của bạn trên các thiết bị khác nhau, màn hình kích thước khác nhau, ở các độ phân giải khác nhau và trong các trình duyệt khác nhau để đảm bảo rằng khoảng cách của bạn không có khả năng đánh lừa mọi người.

5 Đừng để tiêu đề trôi nổi

Khi các tiêu đề có cùng khoảng cách với văn bản trước chúng và cách chúng với văn bản sau chúng, mắt chúng ta không biết làm thế nào để nhóm thông tin trên trang web. So sánhHình 3-123-13.

Hình 3-12 Các tiêu đề nổi khiến bạn khó thấy cách các phần nội dung kết nối với nhau.

http://www.ymcahouston.org/healthy-living/

Hình 3-13 Bản sửa đổi đề xuất của tôi (với sự trợ giúp từ nhà thiết kế Jeff Rum của Spark Enterprise)

Khi tiêu đề xuất hiện ngay trên đầu văn bản, khách truy cập trang web của bạn sẽ không phải suy nghĩ về cách tiêu đề và văn bản kết hợp với nhau. Để làm cho tiêu đề hoạt động tốt, hãy đặt nhiều khoảng trống phía trên tiêu đề hơn là giữa tiêu đề và văn bản mà nó đi kèm.

 

Tiêu đề – Chương 9

Tiêu đề nổi xuất hiện tự nhiên với HTML thông thường. Để đặt các tiêu đề trực tiếp lên đầu văn bản mà chúng bao phủ, hãy sử dụng biểu định kiểu xếp tầng (CSS). Bạn nhận được nhiều hơn với CSS ngoài việc chỉ giải quyết vấn đề về tiêu đề nổi, nhưng bạn nên tìm hiểu và sử dụng CSS ngay cả khi đây là vấn đề duy nhất mà bạn gặp phải. Giữ các tiêu đề không trôi nổi là điều quan trọng!

 

Khoảng trống giữa phần giới thiệu danh sách và mục danh sách đầu tiên cũng là một vấn đề tương tự. Sử dụng CSS để xóa không gian đó. Danh sách –chương 11

Nhân tiện: Nếu bạn muốn sử dụng các quy tắc (dòng) với tiêu đề hoặc đề mục của mình, hãy cân nhắc đặt chúng lên chứ không phải dưới. Bằng cách đó, quy tắc giúp khách truy cập trang web của bạn nhóm dòng tiêu đề với phần còn lại của trang và mỗi tiêu đề với văn bản theo sau.

6 Không căn giữa văn bản

 

Phản ứng của bạn với màn hình trong Hình 3-14 (ở trang 60)?

Hình 3-14 Văn bản được căn giữa rất khó đọc.

www.englewood-chamber.com

Văn bản được căn giữa vi phạm nhu cầu căn chỉnh của chúng ta. Khi văn bản được căn giữa, mắt của chúng ta không có “mỏ neo” – không có vị trí ổn định để quay lại ở đầu mỗi dòng. Văn bản căn giữa có thể rất đáng yêu trong lời mời đám cưới, nhưng thật mệt khi đọc.

Ngay cả các mục menu trong cột điều hướng bên trái hoặc bên phải cũng dễ dàng lướt và quét hơn khi chúng được xếp ở bên trái. Tiêu đề cột trong bảng hoạt động tốt hơn khi mỗi tiêu đề bắt đầu ở cạnh bên trái của cột thay vì được căn giữa trên cột.

 

Căn trái, căn lề phải (không căn bên phải) là tốt nhất cho tất cả các bài viết trên web.

Trừ khi bạn đang làm thơ, đừng căn giữa văn bản ở bất kỳ đâu trên các trang web của bạn.

 

Thêm về không gian trong thiết kế web: Lupton, Suy nghĩ với Loại, Tái bản lần 2, 2010

Kiểu chữ

Nếu bạn muốn mọi người đọc, bạn phải cung cấp cho họ văn bản dễ đọc. Lựa chọn của bạn về màu sắc và việc sử dụng không gian của bạn góp phần làm cho nó dễ đọc (hoặc thiếu nó). Vì vậy, tất nhiên, hãy thực hiện các lựa chọn của bạn về loại – các giá trị mặc định mà bạn đặt cho kích thước kiểu chữ (phông chữ) và kiểu, cũng như độ dài dòng, tô sáng và cách bạn sử dụng cách viết hoa.

Là nhà thiết kế và chuyên gia nội dung làm việc cùng nhau, hãy xem xét sáu nguyên tắc sau:

 1. Đặt phông chữ sans serif dễ đọc làm mặc định.
 2. Làm cho kích thước văn bản mặc định dễ đọc đối với khách truy cập của bạn.
 3. Đặt độ dài dòng trung bình làm mặc định.
 4. Đừng viết hoa tất cả.
 5. Chỉ gạch dưới các liên kết.
 6. Sử dụng chữ in nghiêng một cách tiết kiệm.

1 Đặt phông chữ sans serif dễ đọc làm mặc định

Hầu hết các trang web sử dụng kiểu sans serif, chẳng hạn như Arial, Tahoma hoặc Verdana.

 

Sơ lược về phông chữ và họ kiểu chữ

Lưu ý: Cuộc thảo luận này áp dụng cho việc nhập bảng chữ cái La Mã mà tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác sử dụng. Chúng tôi sẽ cần một cuộc thảo luận khác cho các hệ thống viết khác.

Nếu bạn mở danh sách phông chữ trong chương trình xử lý văn bản của mình, bạn sẽ thấy một danh sách dài để lựa chọn. Danh sách đó có thể dài hơn. Hàng ngàn phông chữ có sẵn.

Nhưng tất cả các phông chữ trong danh sách khổng lồ đó thuộc hai loại chính: serif và sans serif (cộng với các phông chữ nghệ thuật, bất thường mà bạn sẽ chỉ xem xét cho những trường hợp rất đặc biệt).

Để thấy sự khác biệt, hãy nhìn vào chữ T viết hoa trong Times và trong Tahoma.

 

Serifs là “cánh tay” và “chân” kéo dài xuống và ra ngoài trên các chữ cái của phông chữ serif. Sans là tiếng Pháp có nghĩa là “không có.” Phông chữ Sans serif không có tay và chân.

Một phông chữ có serifs hay không không phải là toàn bộ câu chuyện. Trong mỗi danh mục rộng đó, phông chữ khác nhau về các tính năng khác như độ rộng của các phần được làm tròn của các chữ cái như “b” và “d”, các chữ cái viết thường cao như “x” so với chiều cao tổng thể của các chữ cái như “h , ”Phông chữ phân biệt rõ ràng như thế nào giữa chữ cái“ l ”và số“ 1 ”, mức độ gần nhau của các chữ cái với nhau, v.v.

Ngay cả ở cùng một kích thước điểm, các phông chữ khác nhau sẽ chiếm nhiều không gian trên màn hình. Hãy tự mình thử bằng cách gõ cùng một câu nhiều lần, sau đó thay đổi phông chữ nhưng không thay đổi kích thước điểm cho mỗi biểu hiện của câu.

Dựa trên nghiên cứu vào giữa thế kỷ 20, mọi người thường nói rằng phông chữ serif tốt hơn cho việc đọc lâu dài. Một giải thích phổ biến là các serifs ở cuối các chữ cái vẽ mắt theo chiều ngang dọc theo dòng của loại chữ.

Tuy nhiên, việc dựa vào nghiên cứu đó cho nội dung web của bạn có thể không phục vụ tốt khách truy cập trang web của bạn vì một số lý do:

 • Nghiên cứu đã hơn 60 năm tuổi.
 • Phông chữ Serif là tiêu chuẩn khi đó. Mọi người ít quen thuộc với sans serif.
 • Chỉ cần thêm một điểm hoặc hai khoảng cách giữa các dòng kiểu (“hàng đầu” – một từ ngày mà các máy in đặt dấu chì giữa các hàng kiểu), bạn có thể làm cho ngay cả một tài liệu giấy ở dạng sans serif rất dễ đọc.
 • Trên web, chúng tôi chia nhỏ thông tin thành nhiều phần nhỏ với các đoạn văn nhỏ, câu ngắn, danh sách và bảng.

(Một bên: Ngay cả trên giấy, bạn có thể muốn sử dụng một sans serif thích hợp. Cuốn sách này bằng Trade Gothic, một phông chữ sans serif.)

Nghiên cứu về nội dung web đã không cho thấy sự chiến thắng nhất quán giữa serif và sans serif về tốc độ đọc hoặc khả năng hiểu. Nhưng sở thích hầu như luôn ủng hộ các phông chữ sans serif quen thuộc. Nó có thể là sự quen thuộc; mọi người nhìn thấy hầu hết các trang web trong các phông chữ sans serif này. Nó có thể là một trang web ở phông chữ serif trông giống như một tài liệu giấy; nó có vẻ lỗi thời.

 

Các nhà nghiên cứu làm việc với những độc giả có thị lực kém khuyên bạn nên sử dụng các phông chữ sans serif quen thuộc cho cả giấy và web.

Tất nhiên, bạn không hoàn toàn kiểm soát những gì khách truy cập trang web của bạn nhìn thấy. Họ có thể đặt trình duyệt của họ để luôn hiển thị một phông chữ cụ thể. Tuy nhiên, theo mặc định, hãy chọn một phông chữ sans serif dễ đọc. Chọn một trang mà hầu hết khách truy cập trang web của bạn có thể có sẵn trên máy tính của họ. Nếu bạn chọn một phông chữ khác thường, hầu hết mọi người sẽ không nhìn thấy nội dung của bạn trong phông chữ đó vì các trình duyệt chỉ sử dụng những gì máy tính cụ thể có sẵn. Thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng để đảm bảo kết quả mặc định của bạn trong các trang dễ đọc.

2 Làm cho kích thước văn bản mặc định dễ đọc đối với khách truy cập của bạn

Trực tuyến, bạn đang cân bằng giữa lượng để nói và không gian để nói. Nếu bạn chỉ có một lượng “bất động sản” màn hình nhất định cho nội dung của mình, bạn phải viết ít từ hơn hoặc làm cho loại nhỏ hơn. Đó là lý do chính đáng để buông lời và tập trung vào thông điệp chính của bạn. Nếu loại quá nhỏ, mọi người sẽ không đọc những gì bạn đã viết. Viết ít hơn. Sử dụng loại đủ lớn để khách truy cập trang web của bạn có thể đọc dễ dàng.

 

Xem xét tất cả các tính cách của bạn. Bạn có thể trẻ hơn nhiều so với nhiều khách truy cập trang web của bạn. Bạn có thể có tầm nhìn tốt hơn họ nhiều. Hầu hết mọi người phát triển các vấn đề về thị lực khi họ già đi. Phục vụ họ trên trang web của bạn.

3 Đặt độ dài dòng trung bình làm mặc định

 

Vấn đề với các dòng rất dài thuộc loại này là vật lý. Đọc hàng dài thật mệt. Mắt chúng ta phải di chuyển nhiều hơn để đến cuối hàng. Khi quay trở lại đầu dòng cho dòng tiếp theo, đôi khi người ta bỏ qua một dòng hoặc lùi lại một dòng.

Vấn đề với những dòng rất ngắn là ngữ nghĩa – liên quan đến ý nghĩa của các từ. Nếu dòng quá ngắn mà mọi người không hiểu được toàn bộ cụm từ, thì bản sao có thể khó hiểu.

Vì vậy, hãy đặt mặc định cho web và máy tính bảng cổ điển thành độ dài dòng trung bình (50 đến 70 ký tự hoặc khoảng 8 đến 10 từ). Ngoài ra, hãy đặt văn bản của bạn trở nên linh hoạt (bố cục lỏng) để nó điều chỉnh và kết thúc tốt khi mọi người thay đổi kích thước cửa sổ hoặc xoay điện thoại di động của họ từ hướng này sang hướng khác.

4 Không viết hoa tất cả

 

 

Bạn đã đọc đoạn nào? Bạn có đồng ý rằng tất cả các chữ viết hoa đều khó đọc hơn và ít thú vị hơn không?

Sử dụng chữ in hoa cho các tiêu đề, đề mục và phần nhấn mạnh là một kế thừa từ thời máy đánh chữ khi các nhà văn có rất ít lựa chọn để thay đổi loại trong tài liệu. Chúng tôi có những lựa chọn tốt hơn ngày hôm nay.

Đối với các trang web, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

 • Chỉ sử dụng TẤT CẢ CÁC CHỮ HOA cho một từ hoặc một cụm từ ngắn trong các trường hợp cụ thể mà mọi người mong đợi.
 • Sử dụng màu đậm hoặc màu cho các tiêu đề và đầu đề, không phải tất cả các chữ hoa.
 • Sử dụng chữ hoa và chữ thường (như câu bình thường) ngay cả đối với thông tin quan trọng. Nếu bạn đặt cả một đoạn văn bằng chữ in hoa để khiến mọi người chú ý đến nó, bạn sẽ đạt được điều hoàn toàn ngược lại. Hầu hết mọi người sẽ bỏ qua nó.

 

 

Đôi mắt của bạn bị thu hút bởi cái nào? Bạn đã tìm ra cái nào nhanh nhất?

Giải thích truyền thống cho lý do tại sao tất cả các chữ hoa đều khó đọc hơn là hình dạng của một từ ở dạng chữ thường cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn so với hình dạng của cùng một từ ở tất cả các chữ hoa. Các chữ cái nhô lên (ví dụ: có “tăng dần”; b, d, f) và các chữ cái đi xuống (có “giảm dần”; ví dụ: g, p, y) cho các từ có hình dạng khác nhau. Những khác biệt về hình dạng thể hiện ở dạng chữ thường nhưng không được viết hoa.

 

Đối với một lập luận chống lại giải thích “hình dạng chữ cái”:Larson, 2004

5 Chỉ gạch chân các liên kết

Trên các trang web, mọi người cho rằng bất cứ thứ gì được gạch dưới đều là một liên kết, bất kể nó có màu gì. Gạch chân để nhấn mạnh hoặc để chỉ tiêu đề sách là một kỹ thuật lỗi thời từ thời máy đánh chữ.

6 Sử dụng chữ in nghiêng một cách tiết kiệm

In nghiêng luôn là cách để hiển thị tên sách trong tài liệu in. Sử dụng nó trong nội dung web của bạn. Nếu không, hãy sử dụng chữ in nghiêng một cách tiết kiệm. Chúng hoạt động như một hình thức nhấn mạnh nhẹ nhàng, nhưng khó đọc toàn bộ một đoạn văn bản in nghiêng.

Không sử dụng chữ in nghiêng cho các tiêu đề. Chúng không nổi bật trên trang. Và mọi người không đồng ý về cách đặt chữ in nghiêng vào một hệ thống phân cấp các tiêu đề. Khi tôi cho mọi người xem các tập hợp tiêu đề có cùng kích thước, trong đó một tiêu đề ở dạng in đậm, một thuộc loại in nghiêng và một thuộc loại thông thường, mọi người luôn nói tiêu đề in đậm là cấp cao nhất – tiêu đề quan trọng nhất. Nhưng sau đó tôi nhận được nhiều kết quả hỗn hợp về việc liệu tiêu đề in nghiêng quan trọng hơn hay ít quan trọng hơn tiêu đề in thường.

Sử dụng màu đậm hoặc màu cho tất cả các tiêu đề của bạn. Thay đổi kích thước để hiển thị các cấp độ.

Tổng hợp tất cả lại với nhau: Một nghiên cứu điển hình

Trong nghiên cứu điển hình sau đây, tôi xem qua một loạt các thay đổi trên trang web để bạn có thể thấy tác dụng của từng hướng dẫn thiết kế.

 

Nghiên cứu điển hình 3-1 Sửa đổi một trang web được thiết kế kém

Hãy xem xét trang này về Sếu gáy trắng như ban đầu nó xuất hiện trên một trang web về các loài chim:

 

Bạn có đồng ý rằng nó không được thiết kế tốt như nó có thể?

Bạn có thể xác định một số cách để giúp mọi người xem, đọc và lấy thông tin từ đó dễ dàng hơn.

Đầu tiên, hãy làm cho nó dễ nhìn hơn bằng cách tăng độ tương phản giữa nền và văn bản.

 

Nền trắng, nhưng vẫn ở phông chữ serif, căn giữa

Bây giờ, hãy thay đổi từ văn bản căn giữa sang căn trái. Và hãy chia nhỏ văn bản hơn.

 

Nền trắng, căn trái, bảy đoạn văn thay vì ba đoạn, nhưng vẫn ở phông chữ serif

Tiếp theo, hãy thay đổi phông chữ – ở cùng một kích thước.

 

Nền trắng, căn trái, bảy đoạn văn, phông chữ sans serif

Cuối cùng, hãy sửa lại nó bằng cách sắp xếp lại, bỏ bớt từ ngữ, đặt các tiêu đề in đậm và thêm một hình ảnh. Trang có thể dài hơn một chút, nhưng nó không hấp dẫn hơn và dễ lấy thông tin hơn sao?

 

 

Tổng kết Chương 3

Thông điệp chính từ Chương 3:

 • Tích hợp nội dung và thiết kế ngay từ đầu.

– Cùng nhau trả lời nội dung và câu hỏi thiết kế.

– Sử dụng nội dung thực trong suốt quá trình.

 • Xây dựng tính linh hoạt cho khả năng sử dụng phổ biến.

– Làm cho việc điều chỉnh kích thước văn bản trở nên rõ ràng.

– Làm cho tất cả các văn bản điều chỉnh.

– Cho phép các thay đổi khác – độ tương phản, bàn phím, giọng nói, v.v.

– Kiểm tra màu sắc cho khách truy cập trang web mù màu.

– Suy nghĩ về ý nghĩa văn hóa của màu sắc.

Màu sắc

 • Làm việc với màu sắc thương hiệu của bạn.
 • Sử dụng ánh sáng trong bóng tối một cách tiết kiệm.
 • Giữ cho nền rõ ràng.
 • Giữ độ tương phản cao.

Không gian

 • Tạo mẫu nhất quán.
 • Căn chỉnh các phần tử trên lưới.
 • Giữ không gian hoạt động trong nội dung của bạn.
 • Cẩn thận với các đáy giả.
 • Đừng để tiêu đề trôi nổi.
 • Không căn giữa văn bản.

Kiểu chữ

 • Đặt phông chữ sans serif dễ đọc làm mặc định.
 • Làm cho kích thước văn bản mặc định dễ đọc đối với khách truy cập của bạn.
 • Đặt độ dài dòng trung bình làm mặc định.
 • Đừng viết hoa tất cả.
 • Chỉ gạch dưới các liên kết.
 • Sử dụng chữ in nghiêng một cách tiết kiệm.

 

4

Khởi đầu tốt
Trang chủ

Mọi người truy cập thông tin trên các trang web theo nhiều cách, như minh họa này cho thấy.

 

 

Các blog phù hợp với bức tranh này như trang chủ và trang thông tin. Toàn bộ trang web có thể là một blog với trang chủ hiển thị bài đăng mới nhất. Blog có thể chỉ là một trong nhiều loại thông tin trên trang web – có thể truy cập từ trang chủ thông qua tab, liên kết hoặc bất kỳ đường dẫn nào khác trong hình này.

Trong chương này, chúng tôi đang xem xét các trang chủ của các trang web giàu thông tin và nhiều tác vụ cho dù mọi người đến với chúng trên màn hình lớn, máy tính bảng hay thiết bị di động.

Trang chủ – nội dung phong phú với ít từ

Trang chủ phải đáp ứng sáu chức năng cơ bản:

 1. Có thể tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm. (Tôi nên truy cập trang web nào?)
 2. Xác định địa điểm. (Tôi đã đến nơi mà tôi nghĩ là mình sẽ đến chưa?)
 3. Đặt giọng điệu và tính cách của trang web. Truyền cảm hứng cho sự tự tin và tin tưởng. (Bạn là ai? Bạn có đáng tin cậy không? Tôi có nên tin tưởng bạn không?)
 4. Giúp mọi người hiểu được nội dung của trang web. (Tôi có thể làm gì ở đây?)
 5. Tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng. (Tôi có thể bắt đầu nhiệm vụ của mình ngay tại đây không?)
 6. Gửi từng người đi đúng đường. (Liên kết tôi cần ở đâu? Hộp Tìm kiếm ở đâu? Tìm kiếm có giúp tôi không?)

Trong chương này, chúng ta sẽ xem cách thực hiện tất cả sáu chức năng mà không yêu cầu mọi người đọc nhiều.

1 Có thể tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm

 

Khi mọi người nhập từ khóa vào một công cụ tìm kiếm như Bing, Google hoặc Yahoo, họ hầu như luôn nhấp vào một trong số các mục đầu tiên trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn muốn mọi người đến trang web của mình thông qua các công cụ tìm kiếm này, trang web của bạn phải ở gần đầu trong kết quả tìm kiếm.

 

Bạn có thể trả tiền cho vị trí bằng các công cụ tìm kiếm, nhưng tôi đang nói ở đây về vị trí trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền (không phải trả tiền cho).

 

SEO áp dụng cho mọi trang trong trang web của bạn. Chúng ta sẽ nói lại về SEO trong các chương sau vì các tiêu đề, tiêu đề và nội dung cao trên trang rất quan trọng đối với SEO – và chúng phải được mã hóa chính xác để được tính.

Tại thời điểm tôi viết bài này, một số thành phần chính của SEO tốt là

 • từ khóa trong tiêu đề hiển thị ở đầu trình duyệt
 • từ khóa trong URL
 • từ khóa trong tiêu đề, tiêu đề và bản sao
 • nội dung mà những người khác liên kết đến

Từ khóa của bạn phải khớp với từ khóa của người tìm kiếm

Mọi người gõ từ khóa của họ vào công cụ tìm kiếm. Nếu bạn muốn mọi người tìm thấy bạn, bạn phải có từ khóa của họ trong trang web của bạn. Nếu từ của bạn và của họ khác nhau, trang web của bạn sẽ không xuất hiện cho chúng.

 

Bạn muốn đứng đầu tiên trong kết quả của công cụ tìm kiếm vì kết quả được xếp hạng hàng đầu chiếm khoảng 42% lưu lượng truy cập. (Halligan và Shah, 2009, p. 58)

Chơi game hệ thống không hoạt động

Một số người cố gắng đạt được thứ hạng cao bằng cách đặt các từ khóa trên khắp trang – ngay cả khi làm nền (được gọi là kỹ thuật “mũ đen”). Nhưng các lập trình viên công cụ tìm kiếm biết điều đó. Vì vậy, các công cụ tìm kiếm loại bỏ các trang web có các từ giống nhau quá nhiều lần trên trang.

Không ai biết ngưỡng nào để các công cụ tìm kiếm nói “quá nhiều”, nhưng bạn không cần phải viết nhiều để có được SEO tốt. Tất nhiên, trong cuốn sách này, tôi đang mô tả phương pháp hay nhất (“mũ trắng”) SEO.

Nhận xétnội dung có thể quan trọng

Các công cụ tìm kiếm xếp hạng chất lượng trang web của bạn một phần bởi số lượng các trang web khác liên kết đến trang web của bạn và chất lượng của các trang web đó. Như Brian Halligan và Dharmesh Shah đã nói trong cuốn sách của họ, Inbound Marketing, “Cách tốt nhất để xếp hạng tốt trong kết quả tìm kiếm của Google là tạo nội dung xứng đáng với thứ hạng”. (nhấn mạnh thêm)

Halligan và Shah cũng nói rằng bạn muốn nội dung đáng chú ý, in nghiêng phần trước của từ “đáng chú ý” để nhắc chúng ta rằng từ này có nghĩa là “xứng đáng với nhận xét của người khác.” Nếu bạn có một chiến lược nội dung đáng chú ý và nội dung đáng chú ý, bạn sẽ làm tốt trong SEO.

2 Xác định địa điểm

Mọi người muốn biết “Đây là trang web của ai?” “Tôi đã nhận được trang web mà tôi sẽ đến?” Và bạn muốn họ nhận ra trang web, liên quan đến thương hiệu của bạn và phát triển lòng trung thành với thương hiệu để họ quay lại trang web.

Biểu trưng, ​​tên và dòng thẻ của trang web của bạn phải xác định nó. Không sử dụng một đoạn văn để giải thích trang web. Không đặt các tuyên bố sứ mệnh dài cả đoạn văn trên trang chủ. Hầu hết mọi người sẽ không đọc chúng.

Thay vào đó, hãy gói gọn thông điệp chính của công ty hoặc tổ chức của bạn trong một dòng thẻ dễ nhớ – một cụm từ ngắn cho mọi người biết cách nghĩ về trang web.

 

trên các dòng thẻ và các khía cạnh khác của trang chủ, trang đường dẫn và điều hướng: Steve Krug, Don’t Make Me Think !, 2005

Wilderness Travel làm tốt điều này (Hình 4-1).

Hình 4-1 Wilderness Travel cho bạn cảm nhận tốt về những gì họ làm chỉ trong bảy từ và một cuộc hẹn hò.

www.wildernesstravel.com

3 Đặt tông màu và tính cách của trang web

Hãy nhớ rằng trang web của bạn là một phần của cuộc trò chuyện. Bạn thiết lập giai điệu cho phía của bạn trong cuộc trò chuyện bằng cách chia sẻ tính cách của trang web.

Các trang web chắc chắn có cá tính – thể hiện ở phong cách trực quan của trang web (màu sắc, đồ họa, kiểu chữ) và chiến lược nội dung (lựa chọn nội dung, cách viết, từ ngữ). Thông qua những tính cách đó, bạn thiết lập niềm tin với khách truy cập trang web của mình (hoặc không), độ tin cậy (hoặc không), niềm tin rằng họ sẽ thành công (hoặc không).

 

Một bài báo thú vị về các trang web có tính cách: Coney vàamondshouder, 2000

 

Bao gồm các ghi chú về giọng điệu và cá tính trong hướng dẫn phong cách của bạn. Hướng dẫn phong cách – Interlude 5 ngay trướcChương 15

Năm 2001, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS, cơ quan thu thuế) có một trang chủ trông giống như một tờ báo lá cải (Hình 4-2).

Hình 4-2 Trang web của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ năm 2001

 

Trang web IRS nên có tính cách gì?

Phiên bản 2011 có trong Hình 4-3làm tốt hơn việc phù hợp với tính cách mà bạn mong đợi từ IRS? Nó có thể không thú vị bằng Digital Daily, nhưng nó phù hợp và hữu ích hơn nhiều.

Hình 4-3 Trang web của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ năm 2011

www.irs.gov

Như Margot Bloomstein, một nhà tư vấn chiến lược nội dung, người giúp các tổ chức tìm thấy cá tính mà họ muốn thể hiện trong tất cả các tương tác của họ, nói: Điều bạn muốn là “một thương hiệu không bao giờ phá vỡ tính cách — bao giờ hết. Tất cả điều này phụ thuộc vào cách nội dung và thiết kế hình ảnh (cùng với khả năng tương tác và tính năng) cùng hoạt động để duy trì tiếng nói gắn kết và thể hiện nhất quán cùng một mục tiêu truyền thông hoặc kiến ​​trúc thông điệp. ”

 

Bloomstein, Chiến lược nội dung tại nơi làm việc, 2012

 

Ai quyết định tính cách của trang web?

Nếu bạn sở hữu trang web (đó là blog của bạn; đó là công ty của bạn; bạn là một nghệ sĩ hoặc nhà văn độc lập; đó là tường Facebook của bạn), bạn quyết định về giọng điệu và tính cách bạn muốn thể hiện.

Tuy nhiên, nếu bạn là một phần của một tổ chức lớn hơn, đó không phải là quyết định của riêng bạn. Trên thực tế, một nhóm khác (Tiếp thị, Truyền thông Doanh nghiệp, Dịch vụ Web) có thể quy định các khía cạnh của thương hiệu trang web – màu sắc, bố cục, phong cách viết.

Đừng tùy tiện từ chối những quyết định đó. Rất nhiều nỗ lực có thể đã đi vào các lựa chọn trong chiến lược nội dung, chiến lược thương hiệu, kiến ​​trúc thông điệp, chiến lược truyền thông xã hội.

Nếu bạn muốn ảnh hưởng đến tính cách của trang web, hãy tham gia. Giao tiếp trong chuỗi và giữa các nhóm. Trở thành một phần của bất kỳ nhóm nào đang giải quyết những vấn đề này.

Khi bạn xem xét giai điệu và tính cách phù hợp cho trang web, hãy suy nghĩ rộng hơn về tất cả những người truy cập trang web của tổ chức, không chỉ những người đến thăm phần của bạn trên trang web. Một trang web là bộ mặt của toàn bộ tổ chức với thế giới.

4 Giúp mọi người hiểu được nội dung của trang web

Bí quyết ở đây là làm hài lòng Goldilocks: Cả quá ít và quá nhiều đều có thể khiến mọi người không hiểu những gì trang web cung cấp.

 

Để giúp bạn hiểu cách khách truy cập trang web của bạn sắp xếp và nhóm nội dung:

 • Làm việc với kiến ​​trúc sư thông tin. Morville và Rosenfeld, Kiến trúc thông tin, xuất bản lần thứ 3, 2006
 • Yêu cầu người dùng phân loại và nhóm các thẻ nội dung. http://usability.gov/methods/design_site/cardsort.html; Spencer, Phân loại thẻ, 2009

Một trang chủ hữu ích

 • làm cho nó rõ ràng ngay lập tức tất cả về trang web
 • chủ yếu là các liên kết và mô tả ngắn
 • bao gồm lời kêu gọi hành động (cụm động từ) cho những khách truy cập trang web chính của bạn phản hồi các cuộc trò chuyện mà họ tham gia

Smithville, một nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng địa phương ở Nam Indiana, làm tốt điều này trong khi dự đoán tính cách “chúng tôi là những người địa phương giống như bạn” (Hình 4-4).

Hình 4-4 Bạn có thể hiểu được nhiều thứ chỉ với vài từ.

www.smithville.net

5 Tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng

Một trang web thành công thu hút ngay cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web.

Tập trung vào khách truy cập chính của bạn và nhiệm vụ chính của họ

Nếu bạn cố gắng nhấn mạnh mọi thứ như nhau cho tất cả mọi người trên trang chủ của bạn, bạn sẽ không làm hài lòng ai cả. Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch trongchương 2là rất quan trọng. Nhân vật chính của bạn là ai? Nhiệm vụ chính của họ (hội thoại) là gì?

Hãy xem Tricare, tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu của quân đội, đã làm gì khi họ cân nhắc những câu hỏi này (Nghiên cứu điển hình 4-1).

 

Nghiên cứu điển hình 4-1 Tập trung vào tính cách và nhiệm vụ

Trang chủ Tricare “cũ” trông như thế này:

Khi Dian Lawhon và nhóm web của cô ấy tại Tricare xem xét trang này, họ đã nghĩ về:

 • Ai đến trang web?
 • Những người truy cập trang web đó muốn có những cuộc trò chuyện nào với trang web?
 • Trang web giao tiếp tốt như thế nào với những khách truy cập trang web đó?

Trong số khách truy cập trang web chính của họ là các gia đình quân nhân như Kyle và Susan.

 

Nhóm Tricare nhận ra rằng trang chủ cũ không giúp Kyle và Susan nhanh chóng tiến lên trong cuộc trò chuyện mà họ đến với trang web. Vì vậy, họ đã thiết kế lại trang chủ để trông như thế này:

Trang web Tricare mới hiện là một đối tác trò chuyện tốt.

 

Tricare đã thấy xếp hạng mức độ hài lòng của họ tăng 20 điểm sau khi họ khởi chạy trang web mới.

Để mọi người bắt đầu các nhiệm vụ chính trên trang chủ

Hai cuộc trò chuyện chính của Tricare là: Tôi có một kế hoạch; trả lời câu hỏi của tôi về phạm vi bảo hiểm. Tôi là người mới đến; giúp tôi chọn một kế hoạch. Trang web mới phục vụ cho cả hai cuộc trò chuyện đó.

 

Các cuộc trò chuyện chính cho trang web của bạn là gì? Làm thế nào bạn có thể nhanh chóng chuyển những cuộc trò chuyện đó theo?

Để chuyển cuộc trò chuyện đầu tiên trong số các cuộc trò chuyện Tricare chính, yêu cầu khách truy cập trang web điền vào một biểu mẫu ngắn gọn. Trên thực tế, nhiều công việc mà mọi người đến làm liên quan đến các biểu mẫu.

 

Thật thú vị khi theo dõi trong những năm qua khi ngày càng có nhiều biểu mẫu xuất hiện trên các trang web. Nhiều năm trước, các trang web du lịch yêu cầu một vài cú nhấp chuột trước khi bạn bắt đầu sắp xếp chuyến đi của mình. Bây giờ tất cả đều cho phép bạn bắt đầu đặt trước ngay lập tức (Hình 4-5).

Hình 4-5 Khi nhiệm vụ phổ biến nhất trên một trang web liên quan đến biểu mẫu, bạn nên đặt biểu mẫu cao trên trang chủ.

www.apexrentals.co.nz

 

Tìm hiểu thêm về tất cả các khía cạnh của biểu mẫu web, bao gồm nhận ra chúng là về mối quan hệ, cuộc trò chuyện và giao diện: Jarrett và Gaffney, Biểu mẫu web hoạt động, 2009. Chi tiết thiết kế cho biểu mẫu: Wroblewski, Thiết kế biểu mẫu web, 2008

Đảm bảo các biểu mẫu có vị trí cao trên trang

Nếu bạn có các biểu mẫu trên trang chủ, hãy đảm bảo rằng chúng dễ tìm – đủ cao để có thể nhìn thấy ngay lập tức. Những bức tranh lớn mà nhiều trang có trên trang web của họ đôi khi đẩy các nhiệm vụ quan trọng và thông tin quan trọng xuống dưới những gì mọi người nhìn thấy khi trang web xuất hiện lần đầu tiên.

 

Khi mọi người chuyển sang độ phân giải màn hình cao hơn, một số lo lắng của tôi về điều này trong phiên bản đầu tiên sẽ biến mất. Tuy nhiên, hãy kiểm tra trang web của bạn bằng nhiều trình duyệt và màn hình khác nhau. Ngoài ra, hãy nhớ rằng mọi người hiện đang làm việc trên máy tính bảng, điện thoại di động và một số vẫn đang sử dụng máy tính cũ.

Có, nhiều người ngày nay cuộn xuống các trang web; nhưng tôi vẫn thấy nhiều người trong các bài kiểm tra khả năng sử dụng không cuộn trang chủ. Nếu họ mong đợi điều gì đó ở gần đầu trang, họ sẽ không tìm kiếm nó ở phía dưới nữa.

Đừng đặt những biểu mẫu không cần thiết lên trước

Bắt đầu mọi người trên các biểu mẫu họ muốn hoặc cần trên trang chủ là tốt. Việc ép buộc mọi người điền vào các biểu mẫu mà họ không muốn hoặc không cần – hoặc trước khi họ sẵn sàng cung cấp thông tin cho bạn – có khả năng phản tác dụng.

 

Hãy suy nghĩ kỹ về lợi ích và nguy cơ của việc yêu cầu thông tin khi mọi người chưa sẵn sàng cung cấp cho bạn. Nếu bạn yêu cầu quá sớm, hoặc bạn yêu cầu quá nhiều, hoặc bạn yêu cầu thông tin mà mọi người phải đấu tranh để có được cho bạn, bạn có nguy cơ mất nhiều hơn những gì bạn có thể đạt được. Nếu bạn muốn mọi người lan truyền thông tin trên mạng xã hội, đừng làm phiền bạn bè của họ bằng cách yêu cầu khách truy cập trang web mới điền vào biểu mẫu trước khi nhận được những gì bạn cung cấp thông qua liên kết mạng xã hội.

Cân nhắc sự đánh đổi. Nếu bạn yêu cầu mọi người đăng ký để bạn có thể tiếp thị với họ sau đó, bạn có mất nhiều hơn thu được khi để mọi người về sớm không? Nếu mọi người đưa thông tin giả mạo chỉ để vượt qua hình thức của bạn, điều đó có phải là một nỗi đau đắt giá cho bạn không?

6 Đưa mỗi người đi đúng đường

Điều trớ trêu lớn của trang chủ là nó phải cả hai

 • cung cấp cho mọi người “bức tranh toàn cảnh” về tất cả những gì có trên trang web
 • giúp mọi người tiến lên trong cuộc trò chuyện của họ rất nhanh chóng

 

Nhớ từ Chương 1: Trong nghiên cứu của Nielsen và Loranger, thời gian trung bình trên trang chủ là 30 giây.

Đối với hầu hết các trang web, nhiệm vụ của hầu hết khách truy cập trang web trên trang chủ là tìm ra cách vượt ra khỏi trang chủ! Bạn muốn họ làm điều đó bằng cách tiếp tục – chứ không phải bằng cách rời khỏi trang web.

Các trang web chỉ cung cấp cho mọi người hai cách để di chuyển:

 • Tìm kiếm.
 • Chọn một liên kết.

Đặt Tìm kiếm ở gần đầu

Nếu trang web của bạn có khả năng tìm kiếm (và bất kỳ trang web lớn nào cũng vậy), hãy đặt hộp Tìm kiếm gần đầu các trang web của bạn – và đặt nó ở cùng một vị trí trên toàn bộ trang web. Đừng mong đợi mọi người cuộn xuống dưới cùng để tìm kiếm Tìm kiếm như trang web trongHình 4-6 làm.

Hình 4-6 Hầu hết khách truy cập trang web sẽ nghĩ rằng trang web này không có khả năng tìm kiếm.

www.fi.edu

 

Có hộp Tìm kiếm trước nội dung khác cũng giúp những người nghe màn hình. Phần mềm đọc màn hình bắt đầu mỗi trang ở trên cùng. Hãy tưởng tượng bạn phải nghe toàn bộ màn hình trước khi tìm nơi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Sử dụng các từ của khách truy cập trang web của bạn trong các liên kết của bạn

Khi mọi người truy cập trang web của bạn để bắt đầu cuộc trò chuyện, họ có một chủ đề hoặc câu hỏi trong đầu. Và họ đang nói chủ đề hoặc câu hỏi đó với chính họ bằng lời của họ. Khi họ nhìn thấy các liên kết với những từ đó, họ tin tưởng rằng bạn sẽ thỏa mãn cuộc trò chuyện của họ. Nếu họ không nhìn thấy liên kết với các từ của họ, họ có thể kết luận rằng bạn không có gì cho họ.

 

Tiêu đề dưới dạng liên kết – Chương 8 Các điểm khác về liên kết – Chương 12

Không sử dụng những cái tên dễ thương, được tạo ra cho các chương trình, dự án hoặc tiêu đề bài viết sẽ không tạo được kết nối tốt cho khách truy cập trang web của bạn. Dễ thương không hoạt động nếu nó không giúp khách truy cập trang web của bạn biết nơi để nhấp.

Không sử dụng ngôn ngữ tổ chức nội bộ của bạn cho những khách truy cập trang web không biết biệt ngữ đó. Và đừng khiến mọi người băn khoăn nên nhấp vào liên kết nào.

 

Nhìn vào trang web trong Hình 4-7. Sau đó, hãy nghĩ về Don và Mariella Garcia, những người cần tài trợ cho chiếc xe mới của họ. (Câu chuyện của họ là một trong những kịch bản của chúng tôi trongchương 2.) Họ sẽ nhấp vào gì tại trang web của liên minh tín dụng này? Cho vay? Giá? Dịch vụ?

Hình 4-7Trang chủ phải giúp mọi người lựa chọn nhanh chóng và tự tin. Các tab khó hiểu có thể cản trở khách truy cập trang web của bạn.

Nếu các tab và liên kết trên trang web của bạn khiến mọi người nhầm lẫn, họ có thể rời đi mà không khám phá thêm. Bạn đã mất công việc kinh doanh của họ trước khi họ đọc bất kỳ bản sao nào của bạn.

Trong các phiên bản dành cho thiết bị di động, hãy lược bớt những điều cần thiết

Di động đầu tiên! là một câu thần chú tốt. Nó có thể giúp bạn tập trung vào tính cách chính của bạn và các cuộc trò chuyện chính của họ. Nó có thể giúp bạn buông lời.

 

Wroblewski, Mobile First, 2011; Hinman, The Mobile Frontier, 2012

Trên màn hình nhỏ của thiết bị di động, khách truy cập trang web của bạn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhanh hơn cả khi họ ngồi vào bàn làm việc. Bạn không có chỗ cho mọi thứ. Vì vậy, chìa khóa là tìm ra ai muốn sử dụng trang web của bạn trên thiết bị di động và cuộc trò chuyện hàng đầu của họ là gì – và sau đó làm cho các tùy chọn đó rõ ràng và dễ tìm và sử dụng.

So sánh trang web của Lufthansa và ứng dụng di động trong Hình 4-8. Nhiệm vụ hàng đầu trên trang web là đặt một chuyến đi. Nhiệm vụ hàng đầu trên di động là kiểm tra tình trạng chuyến bay. Liên kết để đặt một chuyến bay vẫn còn đó, chỉ là không đầu tiên. Và, cần thiết, biểu mẫu trên trang chủ của trang web chỉ cần một cú nhấp chuột – nhưng dễ lấy – trên thiết bị di động.

Hình 4-8Đối với trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, hãy tập trung vào các nhiệm vụ hàng đầu dành cho khách truy cập trang web đang sử dụng thiết bị di động. Chúng có thể khác với các nhiệm vụ hàng đầu cho các tình huống khác.

www.lufthansa.com

 

Tổng kết Chương 4

Thông điệp chính từ Chương 4:

 • Xem xét toàn bộ trang web.

– Từ khóa của bạn phải phù hợp với từ khóa của người tìm kiếm.

– Chơi game hệ thống không hoạt động.

– Nội dung đáng chú ý mới là điều quan trọng.

 • Xác định địa điểm.
 • Đặt tông màu và tính cách của trang web.
 • Giúp mọi người hiểu được nội dung của trang web.
 • Tiếp tục cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.

– Tập trung vào khách truy cập chính của bạn và nhiệm vụ chính của họ.

– Để mọi người bắt đầu các nhiệm vụ chính trên trang chủ.

– Đảm bảo các biểu mẫu có vị trí cao trên trang.

– Đừng đặt những biểu mẫu không cần thiết lên trước.

 • Đưa từng người đi đúng đường.

– Đặt Tìm kiếm ở gần đầu.

– Sử dụng các từ của khách truy cập trang web của bạn trong các liên kết của bạn.

– Trong các phiên bản dành cho thiết bị di động, hãy lược bớt các yếu tố cần thiết bằng cách suy nghĩ xem ai sử dụng trang web của bạn trên thiết bị di động cũng như thông tin và tác vụ mà họ muốn nhất khi sử dụng thiết bị di động.

 

5

Đến đó
Trang Pathway

Trên một trang web có nhiều trang, bạn không thể hoàn thành cuộc trò chuyện của mọi người chỉ bằng một cú nhấp chuột từ trang chủ. Nhưng bạn phải giúp mọi người tiếp cận thông tin họ cần một cách hiệu quả và hiệu quả nhất có thể.

Bạn làm điều đó bằng cách thiết lập các trang đường dẫn hữu ích, có thể sử dụng được.

 

Trên một số trang web, những gì tôi gọi là trang đường dẫn được gọi là trang đích. Trên các trang khác, chúng là các trang thư viện. Tất cả những gì họ chia sẻ là chức năng chính giúp khách truy cập trang web quét, chọn và tiếp tục.

 

Những khách truy cập trang web bận rộn của bạn đang cố gắng tiếp cận “những thứ tốt” – bất cứ thứ gì họ đang tìm kiếm – càng nhanh càng tốt. Họ không muốn dừng lại và đọc trên đường đi. Họ đang điều hướng. Họ vẫn chưa “ở đó”.

 

Một trang thông tin cũng có thể là một đường dẫn đến thông tin liên quan hoặc các chi tiết khác. Tìm hiểu thêm về điều đó trong phần về phân lớp trongChương 7.

Trong chương này, chúng ta khám phá sáu điểm sau:

 1. Khách truy cập trang web săn đầu tiên.
 2. Mọi người không muốn đọc trong khi đi săn.
 3. Trang đường dẫn giống như một mục lục.
 4. Đôi khi, những mô tả ngắn sẽ giúp ích cho bạn.
 5. Ba cú nhấp chuột là một huyền thoại.
 6. Nhiều người chọn phương án đầu tiên.

1 Khách truy cập trang web săn tìm đầu tiên

Khi tìm kiếm thông tin trong một trang web, chúng ta là những con chó săn. Chúng tôi cố gắng tìm các liên kết có “mùi hương” tốt. Chúng ta không quan tâm đến môi trường xung quanh. Chúng tôi không muốn bị phân tâm cho đến khi chúng tôi đã đến một điểm đến tốt.

 

 

Khái niệm “mùi thông tin” xuất phát từ công trình nghiên cứu của Pirolli, Card, và các đồng nghiệp của họ tại Trung tâm Nghiên cứu Palo Alto của Xerox (nay là parc, một công ty Xerox).

Các nhà nghiên cứu của Xerox nói về con người như những người thu thập thông tin – đánh hơi đường của chúng ta qua các trang web, tìm kiếm những gì chúng ta cần. Đó là một phép ẩn dụ tuyệt vời cho các trang đường dẫn.

Thông tin thêm về mùi hương: Peter Pirolli tại www.parc.com Jared Spool tại www.uie.com

2 Người không muốn đọc khi đi săn

Trong cuộc săn lùng này, mục tiêu của chúng tôi là tiến lên phía trước, không phải ở lại trên trang lộ trình. Chúng tôi đang ở chế độ “tìm”, không phải ở chế độ “đọc” hoặc “nghiên cứu”. Chắc chắn, chúng tôi quét các liên kết. Và chúng tôi có thể đọc các mô tả ngắn. Nhưng chúng ta không muốn đọc những đoạn dài, dày đặc. Đó là lý do tại sao các trang đường dẫn không phải là nơi thích hợp cho các thông điệp chào mừng hoặc các thông điệp tiếp thị dài.

Nghiên cứu điển hình 5-1 cho biết hầu hết mọi người đọc ít như thế nào trên các trang đường dẫn.

 

Nghiên cứu điển hình 5-1 Làm rõ các liên kết trên một trang lộ trình

Hoa Kỳ không có cơ quan đăng ký quốc gia cho các hồ sơ quan trọng, chẳng hạn như giấy khai sinh. Để có bản sao giấy khai sinh, bạn phải tìm đúng văn phòng tại tiểu bang nơi bạn sinh ra.

Chính phủ Hoa Kỳ có một trang cổng thông tin liên kết mọi người đến đúng nơi cho nhiều nhu cầu. Trong một bài kiểm tra khả năng sử dụng của trang web đó, chúng tôi đã đưa ra cho mọi người tình huống: “Bạn cần một bản sao giấy khai sinh của mình và một người bạn nói rằng bạn có thể đến đúng nơi từ trang web này”.

 

Vào thời điểm kiểm tra, trang web cổng thông tin được gọi là Firstgov.gov. Bây giờ nó được gọi làUSA.gov.

Vào thời điểm kiểm tra, đường dẫn đến giấy khai sinh nằm trên trang chủ. Mặc dù bây giờ đã giảm bốn cấp độ, nhưng con đường dẫn đến liên kết bên phải rất trơn tru.

Trang chúng ta đang thảo luận trong nghiên cứu điển hình này cũng là kết quả tìm kiếm hàng đầu nếu bạn tìm kiếm “giấy khai sinh” tạiUSA.gov.

Mọi người trong số 16 người trong bài kiểm tra khả năng sử dụng của chúng tôi đều dễ dàng tìm thấy liên kết mà họ cần. Điều đó đưa ra trang web này:

Mọi người đã làm gì trên trang này?

Không ai đọc đoạn văn. Hầu hết đều nhấp vào B đúng cách, thường vài lần. Họ đã làm điều này mặc dù họ đều là những người dùng web sành sỏi. Họ biết rằng màu xám có nghĩa là liên kết không khả dụng. Nhưng nhu cầu về giấy khai sinh của họ đã lấn át thông điệp mà người B màu xám đang gửi.

 

Chúng tôi có thể làm gì để sửa nội dung web này?

Ba hành động:

 • Cắt nhỏ văn bản.
 • Đừng sử dụng bảng chữ cái — nó chỉ làm mọi người bối rối.
 • Suy nghĩ về thông điệp quan trọng của trang. Nếu đây là một cuộc trò chuyện, Trang phải nói gì với người đến với nó?

 

Chuyện gì đã xảy ra?

Những người sở hữu trang này có thể đã giải quyết vấn đề theo một số cách: chẳng hạn như bản đồ hoặc hộp thả xuống. Nhưng cách đơn giản nhất là một hướng dẫn ngắn và một danh sách các trạng thái – và đó là những gì họ đã làm. Khách truy cập trang web sẽ cuộn xuống một trang như thế này, nơi rõ ràng là các tên trạng thái khác nằm ở phía dưới trang.

 

Lưu ý rằng các nhà văn cũng đã loại bỏ phép ẩn dụ hình ảnh lỗi thời về cây bút chì. Nhưng họ đã để lại dòng tiêu đề, Viết ở đâu cho Vital Records. Họ cần phải nói “Vital Records” bởi vì đó là tên gọi của nhiều văn phòng tiểu bang – và họ không thể thay đổi tên văn phòng tiểu bang. Nhưng họ cũng nên kết nối “Vital Records” với những gì khách truy cập trang web đang tìm kiếm – giấy khai sinh, cái chết, ly hôn hoặc kết hôn.

Theo thời gian, những người viết đã lưu giữ giải pháp tuyệt vời là một danh sách các trạng thái rõ ràng. Nhưng họ đã để cho văn bản trở lại nhiều hơn mức cần thiết. Tất cả những gì mà trang này thực sự cần là hướng dẫn: Nhấp vào tiểu bang hoặc lãnh thổ nơi xảy ra sinh, chết, ly hôn hoặc kết hôn.

Chúng ta học được gì từ nghiên cứu điển hình này?

Ba bài học chính:

 • Hầu hết mọi người sẽ không đọc một đoạn văn bản trên trang đường dẫn. Họ muốn trang cho họ biết những việc cần làm mà không cần phải đọc nhiều.
 • Sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái có thể hoạt động tốt như một chỉ mục – một cách tạo ra một danh sách rất dài các chủ đề. Nhưng nó không hoạt động tốt cho các mục đích sử dụng khác.
 • Bạn đang trò chuyện với khách truy cập trang web của mình. Khi bạn xây dựng các trang đường dẫn, hãy nghĩ đến thông điệp mà trang đó phải gửi để giữ mọi người đi theo con đường tốt.

3 Trang đường dẫn giống như một mục lục

Mục lục phải phục vụ hai chức năng. Nó phải giúp mọi người

 • có cái nhìn tổng quan nhanh về những gì được cung cấp
 • chọn nơi họ muốn đến

Các trang đường dẫn trong cả các trang web giàu thông tin và các trang thương mại điện tử đều phục vụ hai chức năng này. Bạn sẽ không mong đợi thấy các đoạn văn bản hoặc một bức tranh lớn gây mất tập trung lẫn lộn vào một mục lục.

Trong ví dụ về giấy khai sinh của Nghiên cứu điển hình 5-1, bạn đã thấy cách mọi người bỏ qua một đoạn giải thích. Nghiên cứu điển hình 5-2 từ một bài kiểm tra khả năng sử dụng gần đây hơn với theo dõi bằng mắt cho thấy mọi người đã làm gì trên trang có hình ảnh lớn và thông báo “chúc mừng”.

 

Nghiên cứu điển hình 5-2 Đưa mọi người đến liên kết nhanh chóng

Persona: Margot sống ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Cô ấy vừa mới mua căn nhà đầu tiên của mình và cần bảo hiểm của chủ sở hữu nhà.

Tình huống: Một người bạn nói với cô ấy rằng Văn phòng Ủy viên Bảo hiểm (OIC) có thông tin tốt, khách quan: mẹo về những điều cần xem xét và thông tin về các công ty bảo hiểm cụ thể.

Cuộc hội thoại:

Cho đến nay trên trang web:

 1. Lựa chọn trang chủ là:
 • Người tiêu dùng, Đại lý / Môi giới, Công ty.
 • Margot đã chọn Người tiêu dùng.
 1. Các lựa chọn trang tiếp theo là:
 • Tự động, Sức khỏe, Medicare, Nhà, Cuộc sống / Hàng năm, Chăm sóc dài hạn.
 • Margot đã chọn Home.

Và đây là nơi Margot đã xem trên trang đường dẫn xuất hiện:

Lưu ý những gì Margot đã làm và không xem: Cô ấy kiểm tra dòng tiêu đề ở đầu trang. Cô liếc sang bên phải bức tranh (chắc để xem có dòng chữ nào không). Cô ấy lướt qua đoạn văn bắt đầu “Xin chúc mừng.” Cô ấy đã nhảy đến các liên kết. Liên kết đầu tiên cho biết “Bạn cần bao nhiêu mức độ phù hợp?” Margot không nhìn xa hơn. Cô ấy đã nhấp vào liên kết đó.

Những người tham gia thử nghiệm khả năng sử dụng khác đã làm những gì Margot đã làm. Vì vậy, nhóm web tại OIC đã cung cấp cho Margot và những người truy cập trang web khác của họ một trang đường dẫn đặt các liên kết ngay trên đầu trang.

Trên các trang lộ trình, giúp mọi người tiến lên nhanh chóng.

4 Đôi khi, các mô tả ngắn sẽ hữu ích

Nếu các liên kết không rõ ràng ngay lập tức, một vài từ mô tả có thể giúp khách truy cập trang web của bạn tìm thấy những gì họ cần. Mặc dù mọi người không muốn đọc các đoạn văn bản hoặc thông điệp tiếp thị không thông tin trên các trang đường dẫn, nhưng họ có thể chỉ muốn một vài từ giúp họ quyết định chọn liên kết nào để tiến tới mục tiêu của họ. Shell thực hiện khá tốt điều này trên trang đường dẫn của họ cho Sản phẩm và Dịch vụ (Hình 5-1).

Hình 5-1 Mô tả ngắn có thể giúp mọi người chọn trên các trang đường dẫn.

www.shell.com

Xem biệt ngữ

Nếu trang đường dẫn chỉ sử dụng ngôn ngữ nội bộ của bạn, nó sẽ không hoạt động đối với những khách truy cập trang web không biết ngôn ngữ đó. Sử dụng tính cách của bạn để ghi nhớ người mà bạn đang trò chuyện.

Đừng cho rằng một bức tranh là đủ

Các trang thương mại điện tử thường sử dụng hình ảnh sản phẩm làm trang đường dẫn. Jared Spool gọi đây là “các trang thư viện” và chỉ ra rằng bạn có thể bực bội như thế nào khi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện của bạn với trang web từ một trang thư viện chỉ có hình ảnh.

 

Spool, Trang thư viện, http://www.uie.com/articles/galleries_reprint

Đối với một số mặt hàng – ví dụ: quần áo, đồ thủ công, túi xách, giày dép – chúng ta có thể lấy đủ từ các bức ảnh để thấy sự khác biệt có ý nghĩa. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, một vài chi tiết cũng có ích, như bạn thấy trongHình 5-25-3.

Hình 5-2 Nhà sản xuất và giá cả giúp khách truy cập chọn từ trang thư viện này.

www.zappos.com

Hình 5-3 Lựa chọn màu sắc, giá cả và xếp hạng có thể là những gì quan trọng nhất đối với khách truy cập vào trang web này.

www.landsend.com

Điều quan trọng là bạn phải biết những câu hỏi nào về sản phẩm luôn quan trọng nhất trong tâm trí khách truy cập trang web của bạn. Đó là cuộc trò chuyện mà họ muốn có. Bạn giúp họ bằng cách trả lời những cuộc trò chuyện đó trên các trang thư viện của bạn.

Các sản phẩm công nghệ – ví dụ như ống nhòm, máy ảnh, máy tính, điện thoại – thường không đủ khác biệt chỉ bằng hình ảnh. Chúng tôi cần nhiều thông tin trên trang thư viện hơn bạn thấy trongHình 5-4.

Hình 5-4 Những hình ảnh này sẽ không giúp hầu hết khách truy cập trang web thậm chí chọn những gì để so sánh.

www.nokia.com

 

Và hãy nhớ rằng một số khách truy cập trang web của bạn không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào trong số đó. Nếu bạn sử dụng các trang thư viện dựa trên hình ảnh, bạn phải có văn bản ALT mô tả cho khách truy cập trang web khiếm thị và thị lực kém. Họ có tiền. Họ đến để mua. Đừng bỏ rơi họ trong các cuộc trò chuyện của họ.

Viết thành từng đoạn

Các mô tả ngắn trên trang Shell trongHình 5-1mỗi câu có một hoặc hai câu hoàn chỉnh không và chúng hoạt động tốt. Nhưng những mẩu thông tin trên các trang Zappos và Lands ‘End cũng vậy trongHình 5-25-3.

Trên các trang thư viện, không phải lúc nào bạn cũng cần các câu hoàn chỉnh. Mô tả ngắn có thể là các đoạn hoặc các mục có dấu đầu dòng. Khách truy cập trang web của bạn không ở chế độ “đọc”; họ đang ở chế độ “giúp tôi chọn”.

5 Ba cú nhấp chuột là một huyền thoại

Tất nhiên, mọi người trong tổ chức muốn nội dung của họ chỉ bằng một cú nhấp chuột từ trang chủ. Nhưng bạn chỉ có thể làm điều đó nếu trang web nhỏ. Hầu hết các trang web đều cần các trang đường dẫn, vì vậy câu hỏi trở thành: Đường dẫn phải ngắn đến mức nào?

Sau khi xem hàng trăm phiên kiểm tra khả năng sử dụng, câu trả lời của tôi là độ thông suốt của đường dẫn quan trọng hơn số lần nhấp chuột (trong phạm vi lý do). Nếu khách truy cập trang web của bạn đang tiến đều trên con đường thành công – theo sau nhiều thông tin – họ thậm chí sẽ không nhận ra rằng họ đã nhấp bốn hoặc năm lần thay vì ba lần.

Tom Brinck và các đồng nghiệp của ông tại Diamond Bullet Design đã sửa đổi một trang web thông qua quy trình lấy người dùng làm trung tâm, đưa nó từ trọng tâm trong tổ chức sang trọng tâm tác vụ của người dùng. Phần lớn thông tin trên trang web mới kết thúc sâu hơn một cấp độ – yêu cầu thêm một lần nhấp chuột – nhưng thời gian để tìm thông tin phù hợp đã giảm dần và thành công nhiệm vụ tăng lên.

 

Để tổ chức – hoặc tổ chức lại – một trang web như Brinck và các đồng nghiệp của anh ấy đã làm, hãy làm theo các bước trong Interlude 1 về chiến lược nội dung. Ngoài ra, hãy thực hiện nghiên cứu phân loại thẻ và làm việc với một kiến ​​trúc sư thông tin.

 

Đừng bắt mọi người nghĩ

Khách truy cập trang web của bạn muốn đến đúng nơi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu họ phải dừng lại và nghĩ xem phải làm gì ở mỗi bước trên lộ trình, thì điều đó không hiệu quả – cũng không nhanh chóng.

 

Từ ngữ và hướng dẫn đến từ cuốn Don’t Make Me Think !, 2005 của Steve Krug.

Giữ mọi người không cần quay lại

Nếu mọi người không thể tìm thấy liên kết phù hợp để tiến về phía trước một cách dễ dàng, họ sẽ nhảy từng bước xuống một con đường, lùi lại để thử một con đường khác, xuống con đường thứ hai đó, có thể sao lưu lại, v.v. Jared Spool gọi đây là “pogo-stick.”

Đừng bắt khách truy cập trang web làm điều này. Họ thất vọng và bỏ đi. Nếu mọi người sử dụng nút Quay lại trong khi cố gắng tìm những gì họ cần trên trang web của bạn, hãy suy nghĩ lại về kiến ​​trúc thông tin – các trang đường dẫn của bạn.

6 Nhiều người chọn phương án đầu tiên

Con người không hành động một cách lạc quan. Như Herbert Simon đã chỉ ra nhiều năm trước, chúng tôi “hài lòng”. Chúng ta đánh đổi thời gian vì lợi ích – thường mà không nhận ra rằng chúng ta đang làm điều đó. Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên những gì có vẻ “đủ tốt” mà không cần khám phá tất cả các lựa chọn.

Khách truy cập trang web bận rộn nhấp vào ngay khi họ nhìn thấy một liên kết trông như thể nó có thể phù hợp với họ. Và khách truy cập trang web của bạn càng trẻ, thì họ càng có nhiều khả năng bắt đầu hành động.

 

 • Suy nghĩ kỹ về thứ tự thông tin trên các trang đường dẫn.
 • Đặt cao các liên kết quan trọng nhất trên trang.
 • Nếu bạn muốn mọi người chọn tùy chọn này hơn tùy chọn khác, hãy đặt tùy chọn bạn muốn họ chọn trước.

 

Nhiều người truy cập trang nghe màn hình cũng chọn phương án đầu tiên mà họ nghe thấy có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, những người truy cập trang web cũ hơn – ít nhất là trong thế hệ hiện tại – có xu hướng là những người nhấp thận trọng hơn, xem qua tất cả các tùy chọn trước khi chọn. Nhưng họ cũng vậy, thường sẽ quyết định rằng điều gì đến trước phải là sự lựa chọn tốt nhất.

 

Tổng kết Chương 5

Thông điệp chính từ Chương 5:

 • Nếu trang web của bạn đủ lớn, bạn có thể cần các trang đường dẫn giữa trang chủ và thông tin mọi người muốn.
 • Các trang đường dẫn chỉ có vậy – một cách để điều hướng xuống đường dẫn đến thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc nhiệm vụ mà khách truy cập trang web cần.
 • Khách truy cập trang web săn lùng như những con chó săn để tìm những gì họ cần.
 • Họ không muốn đọc trong khi đi săn.

– Họ không muốn bị phân tâm.

– Thông điệp chào đón và thông điệp tiếp thị dài không hoạt động tốt trên các trang đường dẫn.

 • Trang đường dẫn giống như một mục lục. Nó phải chủ yếu là các liên kết.
 • Đôi khi, các mô tả ngắn sẽ hữu ích. Tuy nhiên, hãy nhớ những điểm sau:

– Xem biệt ngữ.

– Đừng cho rằng một bức tranh là đủ mà không cần mô tả hay thông số kỹ thuật (nhất là đối với các sản phẩm công nghệ).

– Viết rời rạc cũng được.

 • Ba cú nhấp chuột là một huyền thoại. Sự trơn tru của đường dẫn quan trọng hơn số lần nhấp chuột (trong lý do).

– Đừng bắt mọi người nghĩ về các trang đường dẫn.

– Giữ cho mọi người khỏi cần quay lại.

 • Nhiều người chọn phương án đầu tiên, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ về những gì bạn đặt trước.

 

6

Chia tay và sắp xếp nội dung

Các tài liệu khổng lồ, các trang web dày đặc và hầu hết các tệp PDF giống như các bài giảng mà một người (người viết) chiếm hết thời gian và không gian. Trải nghiệm web thành công là những cuộc trò chuyện.

Trong bốn chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các khía cạnh khác nhau của hướng dẫn chính này: Đừng làm hỏng cuộc trò chuyện.

Chúng tôi sẽ làm việc trên

 • chia nhỏ và sắp xếp nội dung của bạn (chương này)
 • trả lời các câu hỏi của khách truy cập trang web, bỏ bớt từ ngữ, phân lớp nội dung, bắt đầu bằng các thông điệp chính và phá vỡ các bức tường từ ngữ (Chương 7)
 • thông báo chủ đề của bạn với một tiêu đề thông tin (Chương 8)
 • viết các tiêu đề hữu ích trong chủ đề (Chương 9)

Trong chương này, chúng tôi đề cập đến bốn nguyên tắc quan trọng:

 1. Hãy nghĩ “thông tin”, không phải “tài liệu”.
 2. Phân chia nội dung của bạn một cách chu đáo.
 3. Cân nhắc số lượng để đặt trên một trang web.
 4. Sử dụng tệp PDF một cách tiết kiệm và chỉ vì những lý do chính đáng.

1 Hãy nghĩ “thông tin”, không phải “tài liệu”

Hầu hết mọi người đến trang web để tìm thông tin, không phải để tìm một tài liệu hoàn chỉnh. Họ không muốn hướng dẫn sử dụng; họ muốn hướng dẫn cho nhiệm vụ họ đang làm. Họ không muốn cuốn sổ tay; họ muốn câu trả lời cho một câu hỏi. Họ muốn những mảnh có thể sử dụng được, có thể quản lý được.

 

Thông tin phù hợp với số lượng phù hợp vào đúng thời điểm đến đúng người và đúng phương tiện sẽ là câu thần chú của bạn. Quyết định cách thực hiện điều đó là một phần trong chiến lược nội dung của bạn.

Cần: Thông tin chính xác với số lượng phù hợp

 

Bạn có nhận được trợ cấp – sức khỏe, hưu trí, kỳ nghỉ – từ chủ của bạn không? Làm thế nào để bạn có được thông tin về những lợi ích đó?

Trong những ngày cũ, dựa trên giấy tờ, bạn có thể có một chất kết dính ba vòng tất cả thông tin về tất cả các quyền lợi của bạn. Nhưng bạn đã bao giờ đọc hết chưa? Chắc là không.

Và ngay cả khi bạn đã đọc qua một lần, bạn gần như chắc chắn đã sử dụng nó theo cách khác. Bạn chỉ truy cập nó khi bạn có một câu hỏi. Và bạn chỉ muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó càng nhanh càng tốt.

Bạn đang trò chuyện với thông tin lợi ích – một cuộc trò chuyện mà bạn đã bắt đầu. Bạn muốn cuốn sách được chia thành nhiều chủ đề để dễ dàng tiếp cận với chủ đề bạn cần tại thời điểm đó.

Vấn đề: Những mẩu giấy nhỏ bị mất quá dễ dàng

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì đóng bìa, chủ nhân của bạn đưa cho bạn một tập thẻ mục lục bằng giấy với một chủ đề mỗi thẻ đều được gói lại? Bạn có hạnh phúc không?

Tôi chắc rằng bạn đã nói không. Mặc dù bạn chỉ muốn một chủ đề, chồng thẻ mục lục đó sẽ khó lưu trữ và sử dụng.

 

Giải pháp: Trực tuyến, “thẻ chỉ mục” hoạt động tốt

Khi chúng ta rời xa giấy, vấn đề mất các thẻ riêng biệt đó sẽ biến mất. Bạn có thể suy nghĩ về thông tin trong các phần nhỏ hơn nhiều – đáp ứng mỗi cuộc trò chuyện trên một thẻ chỉ mục riêng biệt.

 

Tất nhiên, bạn sẽ có các trang web = thẻ chỉ mục có độ dài khác nhau – một số chỉ bao gồm một câu hỏi, một số bao gồm một số câu hỏi đều là một phần của cùng một cuộc trò chuyện. Và bạn cần làm cho mỗi trang web = thẻ chỉ mục dễ tìm thấy thông qua các trang có đường dẫn tốt và cách viết phù hợp với các cụm từ tìm kiếm của khách truy cập trang web.

Nghĩ về nội dung như thẻ chỉ mục đưa chúng ta đến câu hỏi về cách tốt nhất để chia nhỏ và sắp xếp nội dung. Ở cấp độ cao của việc tổ chức thông tin trên một trang web, đó là kiến ​​trúc thông tin. Hãy bắt đầu từ đó. Sau đó, chúng tôi sẽ chuyển xuống để xem xét các vấn đề trong việc chia nhỏ và tổ chức các phần cụ thể của một trang web.

2 Phân chia nội dung của bạn một cách chu đáo

Kiến trúc thông tin là một phần quan trọng trong việc thực hiện chiến lược nội dung của bạn: Làm thế nào để bạn phân chia và sắp xếp nội dung tuyệt vời, có giá trị trên toàn bộ trang web của mình? Trong phần này, tôi sẽ cùng bạn khám phá bảy cách sau:

Sắp xếp theo thẻ là một kỹ thuật hữu dụng tuyệt vời để tìm hiểu xem những người bạn muốn sử dụng trang web của mình sẽ sắp xếp và nhóm nội dung như thế nào. http://usability.gov/methods/design_site/cardsort.html; Spencer, Phân loại thẻ, 2009

 

 • Câu hỏi mọi người hỏi
 • Chủ đề hoặc nhiệm vụ
 • Loại sản phẩm
 • Loại thông tin (ví dụ, chính sách hoặc thủ tục)
 • Mọi người
 • Sự kiện cuộc đời
 • Thời gian hoặc trình tự

Chia nội dung web theo câu hỏi mọi người hỏi

Nhiều khách truy cập trang web đến với một câu hỏi cụ thể. Sử dụng những câu hỏi đó là một cách tuyệt vời để chia nhỏ và sắp xếp nội dung của bạn ở tất cả các cấp của một trang web.

 

Viết câu hỏi hay: Chương 8 – tiêu đề Chương 9 – đề mục

 

Chàng trai của chúng ta, những người muốn biết giá trị chiếc xe của mình có thể truy cập trang Kelley Blue Book (Hình 6-1).

Hình 6-1 Những người ở Kelley Blue Book đều biết rằng hầu hết mọi người đều có một trong bốn câu hỏi này.

www.kbb.com

Chia nội dung web theo chủ đề hoặc nhiệm vụ

Chủ đề là các loại thông tin được nhóm tự nhiên cho các câu hỏi của mọi người. Nhiệm vụ là những hành động mà mọi người muốn hoặc nên thực hiện. Các nhiệm vụ trả lời “Làm cách nào để …?” các câu hỏi.

Đối với cả chủ đề và nhiệm vụ, hãy sử dụng phân tích tìm kiếm trang web của bạn để biết những gì mọi người đang tìm kiếm và những từ họ sử dụng.

 

Đối với chủ đề và nhiệm vụ, câu hỏi cần xem xét là “mức độ chi tiết” – “kích thước hạt” – mức độ của một nhiệm vụ hoặc chủ đề để kết hợp với nhau trên một trang web. Hãy xem xét một số ý tưởng khác trong phần này. Cũng xem phần tiếp theo của chương này.

Sự phân biệt giữa chủ đề và nhiệm vụ có thể mờ nhạt. Ví dụ: vào ngày tôi chụp màn hình trongHình 6-2, chủ đề phổ biến nhất trên trang web Fitbie là Những cách đơn giản để cắt giảm 500 calo. Chủ đề trả lời cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web: “Tôi cần giảm cân một chút. Tôi biết mình phải cắt giảm lượng calo. Làm thế nào để làm điều đó?” Đó là một chủ đề dẫn đến lời kêu gọi hành động và nhiệm vụ.

Hình 6-2 Một chủ đề được chia thành nhiều phần nhỏ và được tổ chức tốt

www.fitbie.msn.com

Phân chia nội dung web theo loại sản phẩm

Hầu hết các trang web thương mại điện tử sử dụng loại sản phẩm như một phân chia chính cho kiến ​​trúc thông tin của họ. Điều đó hoạt động khi khách truy cập trang web biết loại sản phẩm họ đang tìm kiếm. Một chuỗi cửa hàng tạp hóa, như Waitrose ở Vương quốc Anh, thường chia trang web của mình theo loại hàng hóa mà nó phải cung cấp (Hình 6-3).

Hình 6-3 Các trang thương mại điện tử thường phân chia dịch vụ của họ theo loại sản phẩm.

www.waitrose.com

Phân chia nội dung web theo loại thông tin

Hầu hết các trang web sắp xếp theo loại thông tin cho ít nhất một số nội dung của chúng: Tin tức đi trong phần riêng của nó. Có lẽ Sự kiện là một phần của chính nó. Các trang thương mại điện tử thường có một mục riêng về cách sử dụng hoặc chăm sóc sản phẩm của họ.

Tách và liên kết thông tin liên quan

Thiết lập kiến ​​trúc thông tin của bạn theo loại thông tin thường là một chiến lược nội dung tốt. Nhưng như vậy là đảm bảo rằng khách truy cập trang web có thể dễ dàng di chuyển theo chiều ngang đến thông tin liên quan nằm trong một danh mục khác. Ví dụ: liên kết cả hai cách giữa

 • một chính sách và các thủ tục để thực hiện chính sách đó
 • mẹo hoặc lời khuyên về một chủ đề và các sản phẩm liên quan đến chủ đề đó
 • bản tin về một nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu

 

Đại học Otago ở Dunedin, New Zealand, giữ các chính sách và thủ tục trên các trang riêng biệt, nhưng được liên kết, như bạn thấy trong Hình 6-46-5.

Hình 6-4 Chính sách tuyển sinh tại Đại học Otago

http://www.otago.ac.nz/study/entrance

Hình 6-5 Thủ tục nhập học tại Đại học Otago

http://www.otago.ac.nz/study/enrolment

Tiếp tục cuộc trò chuyện thông qua các liên kết liên quan

Trên mỗi trang web, hãy tự hỏi: Bây giờ khách truy cập trang web muốn đến đâu? Nó có thể liên quan đến một phần liên quan nằm trong một nhóm “loại thông tin” khác. Khi bạn bao gồm các liên kết có liên quan đó, bạn sẽ giúp mọi người đi đến phần tiếp theo của cuộc trò chuyện mà họ muốn có.

Mặc dù nhiều trang web làm loại liên kết chéo này tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng tôi vẫn thấy những cơ hội bị bỏ lỡ. Đôi khi, việc thiếu liên kết là một dấu hiệu cho thấy một bộ phận của tổ chức không biết rằng bộ phận khác có thông tin liên quan. Hãy phá bỏ những cái hầm chứa đó!

 

Mở rộng chiến lược nội dung của bạn ra ngoài một silo, phòng ban, nhóm hoặc phương tiện. Thực hiện kiểm kê nội dung và kiểm tra nội dung để tìm tất cả thông tin về một chủ đề nhất định, cho dù chủ đề đó ở đâu trong tổ chức. Sử dụng chiến lược nội dung và kiến ​​trúc thông tin để tổ chức trang web của bạn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách truy cập trang web – không phản ánh cấu trúc bên trong.

Chia lưới lịch tiếp thị và lịch biên tập

Tôi cũng thấy các trang web tiếp thị mà các mẹo hoặc lời khuyên (“tính năng”, “bài viết”) không liên quan trực tiếp đến bất kỳ sản phẩm nào. Những người viết nội dung dường như đang ở trong một thế giới khác với những nhà tiếp thị sản phẩm.

Nếu điều đó đúng với trang web của bạn, hãy tập hợp nhóm tiếp thị và nhóm biên tập. Đưa cả hai vào nhóm phát triển chiến lược nội dung.

Đảm bảo rằng họ hiểu chiến lược nội dung và vai trò của họ trong việc thực hiện nó. Họ phải làm việc cùng nhau để thấy rằng mọi phần nội dung trên trang web đều hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

Chia nội dung web theo mọi người

Một cách hữu ích khác để phân chia và sắp xếp nội dung web của bạn là suy nghĩ xem ai sẽ sử dụng thông tin. Việc phân tách thông tin cho những khách truy cập trang web khác nhau có thể hoạt động tốt ở nhiều cấp độ trong một trang web.

Phân chia theo những người trên trang chủ

Trên một số trang web, việc giữ thông tin cho những người khác nhau hoàn toàn tách biệt và để khách truy cập trang web của bạn tự nhận dạng ngay trên trang chủ. Trang web Tricare ởChương 4 (Nghiên cứu điển hình 4-1) giờ đây phân chia rõ ràng thông tin cho những người mới và thông tin cho những người đã có trong một trong các gói Tricare.

Đây là một ví dụ khác: Husqvarna, một công ty Thụy Điển bán máy cắt cỏ, xén, cưa máy, v.v., chia khách truy cập trang web thành năm nhóm, như bạn thấy trongHình 6-6.

Hình 6-6 Lựa chọn vai trò của bạn thu hẹp các lựa chọn sản phẩm của bạn.

www.husqvarna.com/us

Tuy nhiên, hãy xem xét ba mối quan tâm sau:

 • Mọi người phải xác định ngay lập tức nhóm phù hợp với những gì họ muốn.
 • Họ phải muốn được liên kết với tên mà bạn đặt cho nhóm của họ.
 • Cùng một người có thể ở các nhóm khác nhau trong những lần khám bệnh khác nhau.

Mọi người phải xác định ngay nhóm phù hợp. Nếu khách truy cập trang web của bạn phải suy nghĩ về việc chọn liên kết nào – hoặc nếu họ có thể bắt đầu sai đường dẫn – thì cách phân chia thông tin này có thể gây khó chịu hơn là hữu ích.

Họ phải muốn được liên kết với tên bạn đặt cho nhóm của họ. Có một phần dành cho “Geeks” có thể sẽ không được đón nhận ở nhiều trang web, nhưng nó hoạt động tốt cho Exploratorium – một bảo tàng khoa học thực hành dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi (Hình 6-7).

Hình 6-7 Nếu bạn sắp xếp nội dung cho các nhóm khác nhau, hãy đảm bảo những nhóm đó thích tên bạn chọn.

www.exploratorium.edu

Cùng một người có thể ở các nhóm khác nhau trong những lần khám khác nhau. Mỗi lần truy cập vào trang web của bạn là một cuộc trò chuyện riêng biệt. Và mọi người có thể đội nhiều loại mũ khác nhau. Vì vậy, một ngày nào đó họ có thể đến trong một cuộc trò chuyện với một phần của trang web của bạn và sau đó lại đến với một cái mũ khác để trò chuyện với một phần khác của trang web. Bạn cần giúp họ nhìn rõ họ thuộc nhóm nào trong mỗi cuộc trò chuyện.

Ví dụ, tôi sở hữu một doanh nghiệp trong đó tôi vừa là chủ vừa là nhân viên. Nếu tôi ở Vương quốc Anh và phải giao dịch với cơ quan thuế, tôi sẽ làm cách nào để chọn đúng nhóm trên trang web HMRC (Hình 6-8)?

Hình 6-8 Cùng một người có thể là nhân viên, người sử dụng lao động và chủ sở hữu của một doanh nghiệp.

www.hmrc.gov.uk

Cân nhắc xem liệu một số người sẽ cảm thấy bị loại trừ hoặc bối rối nếu bạn phân chia thông tin theo “bạn là ai”.

Phân chia theo những người bên dưới trang chủ

Có nội dung khác nhau cho những khách truy cập trang web khác nhau không cần phải bắt đầu từ trang chủ. Nó có thể chỉ liên quan đến một số nội dung của bạn. Trongchương 2 (Hình 2-3), bạn đã thấy cách Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp hai bộ thông tin cho mỗi loại ung thư, đề xuất một bộ cho bệnh nhân và gia đình của họ và bộ kia cho các chuyên gia y tế.

Đây là một ví dụ từ một trang thương mại điện tử: Hình 6-9 cho thấy cách Bed, Bath và Beyond giúp cả người nhận quà và người tặng quà trên trang Đăng ký lễ cưới và quà tặng.

Hình 6-9 Bạn có thể phân chia thông tin theo vai trò cho nội dung bên dưới trang chủ.

www.bedbathbeyond.com

Phân chia nội dung web theo sự kiện trong đời

Trên một số trang web, nội dung dành cho những người ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Các trang web này thường về trẻ sơ sinh hoặc người lớn tuổi – tập trung vào việc bắt đầu hoặc sắp nghỉ hưu.Hình 6-10 cho thấy cách Baby Center đưa các gia đình từ trước khi mang thai qua các giai đoạn cuộc đời của con họ.

Hình 6-10 Trình tự thời gian của cuộc sống là người tổ chức chính cho trang web này.

www.babycenter.com

Phân chia nội dung web theo thời gian hoặc trình tự

Cách thứ bảy và cuối cùng của chúng tôi để phân chia nội dung là theo thời gian hoặc trình tự. Điều gì đó xảy ra đầu tiên, sau đó đến điều gì đó khác, v.v. Ví dụ: Bank of America đưa khách truy cập trang web thông qua một loạt video tương tác để giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn về việc mua nhà (Hình 6-11).

Hình 6-11 Mặc dù bạn có thể làm việc thông qua các video tương tác này theo bất kỳ thứ tự nào, trình tự sẽ giúp khách truy cập trang web xem các bước trong việc mua nhà.

http://myhome.bankofamerica.com

 

Đừng tổ chức theo biểu đồ tổ chức của bạn!

Tôi đã chỉ cho bạn một số cách hiệu quả để tổ chức các trang web. Một cách thường không hoạt động tốt là để trang web phản chiếu tổ chức nội bộ của bạn.

Nội dung và kiến ​​trúc thông tin của bạn không nên dựa vào việc khách truy cập trang web của bạn biết hoạt động nội bộ của cơ quan, công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

Hầu hết khách truy cập trang web không biết những chủ đề hoặc nhiệm vụ thuộc về bộ phận nào của tổ chức. Họ cũng không quan tâm! Họ chỉ muốn thỏa mãn mục tiêu, nhu cầu, cuộc trò chuyện của họ. Trang web và mạng xã hội của bạn chỉ thành công khi làm hài lòng khách truy cập trang web của bạn.

3 Cân nhắc xem nên đặt bao nhiêu trên một trang web

Cho đến nay trong chương này, chúng ta đã nói về nội dung web dưới dạng thẻ chỉ mục hơn là tài liệu lớn. Chúng tôi đã nói về các cách suy nghĩ về nội dung cho chiến lược nội dung và kiến ​​trúc thông tin của bạn. Bây giờ chúng ta cần nói về “kích thước hạt”. Bạn nên tổng hợp bao nhiêu thông tin trên một trang web?

 

Một trang hay các trang riêng biệt? Để quyết định một cách khôn ngoan, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Khách truy cập trang web muốn gì?
 • Trang dài bao nhiêu?
 • Thời gian tải xuống là bao nhiêu?
 • Mọi người muốn in bao nhiêu?
 • Tôi sẽ làm gì cho màn hình nhỏ – và cho mạng xã hội?

Người truy cập trang web muốn gì?

Những gì khách truy cập trang web muốn có cuộc trò chuyện với trang web? Người truy cập trang web cần bao nhiêu thông tin để đáp ứng cuộc trò chuyện đó?

Nếu nội dung mà bạn hiện có trên một trang thực sự dành cho các cuộc trò chuyện khác nhau, có lẽ nó nên được chia thành nhiều trang nhỏ (các thẻ chỉ mục mà chúng ta đã nói ở đầu chương). Đây là một ví dụ:

Trong lần xuất bản đầu tiên, tôi cho xem một trang từ hiệu sách Dymocks của Úc. Vào thời điểm đó, Dymocks có từng chút thông tin dịch vụ khách hàng của họ trên một trang web cực kỳ dài (Hình 6-12). Cho dù bạn đang tìm kiếm chính sách bảo mật của công ty, cách sử dụng giỏ hàng của công ty hoặc liệu bạn có thể trả lại một mặt hàng hay không, bạn đều phải truy cập vào cùng một trang web. Sau đó, bạn phải tìm câu hỏi của mình trong số 23 chủ đề trên một trang web cực kỳ dài đó.

Hình 6-12 Trang trợ giúp của Dymocks năm 2006

Cuộc hội thoại duy nhất mà trang hỗ trợ tốt là cuộc hội thoại rất khó xảy ra, “Tôi muốn đọc tất cả các chính sách và quy trình dịch vụ khách hàng của bạn.” Các cuộc trò chuyện có nhiều khả năng hơn cho dịch vụ khách hàng là những cuộc trò chuyện như sau:

 

Không ai trong số những khách truy cập trang web này muốn xem toàn bộ trang dịch vụ khách hàng. Mỗi người chỉ muốn có câu trả lời cho câu hỏi của họ – tự nó.

Đối với hầu hết tất cả khách truy cập trang web, một thiết kế tương tác hữu ích hơn sẽ là một trang đường dẫn với mỗi chủ đề dẫn đến “thẻ chỉ mục” – một trang web chỉ bao gồm chủ đề đó. Đó là những gì Powell’s ở Portland, Oregon, đã làm trong nhiều năm (Hình 6-13).

Hình 6-13 Nếu mỗi chủ đề trả lời một cuộc trò chuyện khác nhau, thì việc đặt mỗi chủ đề trên trang web riêng của nó sẽ có ý nghĩa.

www.powells.com

Tôi rất vui khi thông báo rằng Dymocks đã nắm được ít nhất một phần thông báo. Trang web của họ hiện chia trang dài đó thành 12 trang (Hình 6-14).

Hình 6-14 Trang trợ giúp của Dymocks năm 2012

www.dymocks.com.au

Đối với tài liệu lớn, báo cáo lớn, tập hợp lớn thông tin khác nhau, hãy sử dụng mô hình thẻ chỉ mục: Tạo một trang web nhỏ có mục lục (trang đường dẫn) trong đó mỗi liên kết dẫn đến một trang riêng biệt cho phần đó của tài liệu hoặc báo cáo hoặc cho mỗi chủ đề trong bộ.

 

Viết tiêu đề hoặc tiêu đề thông tin cho mỗi chủ đề. Viết các tiêu đề thông tin cho mỗi phần mà bạn tách ra từ một tài liệu hoặc báo cáo lớn. Tiêu đề –Chương 8 Tiêu đề – Chương 9

Trang dài bao nhiêu?

Ngay cả trong mô hình của Powell, bạn cũng phải xem xét lượng thông tin bạn có về mỗi chủ đề: Mỗi “thẻ chỉ mục” sẽ có thời gian bao lâu để bao gồm mọi thứ về một chủ đề duy nhất?

Hầu hết mọi người ngày nay sẽ cuộn theo chiều dọc (không phải theo chiều ngang) nếu bố cục trang chỉ ra rằng trang vẫn tiếp tục. Nhưng họ sẽ không cuộn mãi mãi. Hãy coi giá trị của ba hoặc bốn cuộn là độ dài tối đa cho một trang web.

Thời gian tải xuống là bao nhiêu?

Bạn có thể đang làm việc trên một kết nối rất nhanh. Khách truy cập trang web của bạn có thể không. Và xem xét trải nghiệm di động. Trên điện thoại di động, quá trình tải xuống có thể diễn ra rất chậm, ngay cả khi nhà cung cấp yêu cầu kết nối tốc độ cao.

Các cuộc trò chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu mọi người phải đợi lâu cho câu trả lời của bạn, họ có thể khó chịu – đặc biệt nếu câu trả lời của bạn bao gồm nhiều thứ hơn họ muốn.

Mặt khác, nếu bạn chia nhỏ thông tin thành nhiều trang nhỏ và khách truy cập trang web của bạn cần tất cả thông tin đó để có được những gì họ cần, thì việc chờ đợi từng trang tải lên có thể gây khó chịu. Bạn đang trò chuyện phù hợp và bắt đầu, không suôn sẻ. Và thời gian giữa các trang có thể khiến khách truy cập trang web khó đưa thông tin vào đầu họ.

Vì vậy, bạn phải suy nghĩ về vấn đề thời gian tải xuống cùng với các vấn đề về lượng thông tin mọi người muốn và mức độ kết nối của nó trong tâm trí của họ.

Mọi người muốn in bao nhiêu?

Nếu mọi người chỉ muốn một phần của thông tin và phải in nhiều trang để lấy nó, họ sẽ lãng phí mực, giấy và thời gian. Thật là bực bội. Nếu bạn chia thông tin thành những đoạn rất ngắn và mọi người phải in nhiều trang web liên tiếp để có được những gì họ cần, thì điều đó cũng rất bực bội. Vì vậy, bạn phải xem xét ai sẽ muốn in và những gì họ sẽ muốn in.

 

Đảm bảo rằng các trang của bạn in tốt. Luôn bao gồm một cách để mọi người có thể in nội dung mà không bị mất chữ ở cuối mỗi dòng văn bản.

Để đề cập đến nhiều khả năng, bạn có thể đưa ra các tùy chọn như Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ thực hiện đối với một số nội dung của nó (Hình 6-15).

Hình 6-15 Bạn có thể đưa ra nhiều cách khác nhau để in một chủ đề.

www.cancer.gov

Bạn cũng có thể hiển thị thông tin dưới dạng thẻ chỉ mục nhỏ nhưng in nó thành một trang. Mayo Clinic thực hiện điều này như bạn có thể thấy trongHình 6-166-17.

Hình 6-16

Hình 6-17 Bạn có thể tách các phần của một bài báo trực tuyến và ghép chúng lại với nhau để in.

www.mayoclinic.com

 

Mayo Clinic được SEO tuyệt vời cho bài viết này cho cả bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh tại Google, Yahoo và Bing. Tiêu đề đúng mục tiêu. Mỗi phần có các từ khóa ở dòng đầu tiên. Tôi không chắc công cụ tìm kiếm tính điểm này như thế nào, nhưng điều thú vị cần lưu ý là: Mặc dù bài viết được chia thành các phần “thẻ chỉ mục”, nhưng mỗi phần thực sự là một phần của cùng một URL.

Tôi sẽ làm gì cho màn hình nhỏ – và cho mạng xã hội?

Mô hình thẻ chỉ mục thực sự quan trọng đối với thiết bị di động. Trên thực tế, việc lập kế hoạch cho thiết bị di động có thể giúp bạn chia nhỏ và sắp xếp nội dung của mình thành những phần rất nhỏ, như những người viết tại trang web của chính phủ Anh, Directgov, đã làm (Hình 6-18). Và, khi bạn viết những đoạn nhỏ đó, bạn có thể nghĩ đến việc trích xuất các thông điệp chính cho các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội của mình.

Hình 6-18 Nếu bạn chia nhỏ và sắp xếp thành các phần nhỏ, bạn có thể làm cho cả trang web đầy đủ và phiên bản di động của bạn giao tiếp tốt với khách truy cập trang web.

www.direct.gov.uk

4 Sử dụng tệp PDF một cách tiết kiệm và chỉ vì những lý do chính đáng

PDF là một cách để xuất bản tài liệu trực tuyến mà bất kỳ ai cũng có thể mở, đọc và in miễn là họ có Adobe Acrobat Reader. Tệp PDF giữ nguyên bố cục, ngắt trang và phông chữ của tài liệu gốc hoặc bản trình chiếu.

 

PDF = định dạng tài liệu di động

PDF từ Adobe Systems, Inc. www.adobe.com

Không bao giờ nói không bao giờ”

Tôi chắc rằng bạn thấy PDF khác với mô hình thẻ chỉ mục, hội thoại mà tôi đang ủng hộ. Tuy nhiên, tôi sẽ không nói, “Không bao giờ tạo tệp PDF”. Như mọi khi, nó phụ thuộc vào mục tiêu của bạn, khách truy cập trang web của bạn và các cuộc trò chuyện của họ. Và thường nó cũng đi xuống ngân sách. Nhưng hãy nhớ rằng trong hầu hết các trường hợp, PDF là một cách để cung cấp thông tin in.

Khi nào thì một tệp PDF có thể thích hợp?

Nếu bạn đang sử dụng trang web của mình để phân phối sách trắng, báo cáo hàng năm, bài báo hoặc tài liệu khác mà bạn mong mọi người in và sử dụng trên giấy và nếu khách truy cập trang web của bạn cảm thấy thoải mái với các tệp PDF, thì PDF có thể là cách phù hợp để đi.

Phân phối là lợi thế lớn mà Internet có được so với giấy, ngay cả đối với các tài liệu giấy.

 • Bạn tiết kiệm chi phí in ấn và vận chuyển; bạn chuyển việc in sang người đọc.
 • Nhiều người thà lên mạng hơn là lê bước xuống thư viện vật lý.
 • Mọi người có thể lấy thứ họ muốn bất cứ lúc nào – không cần biết thư viện mở cửa khi nào; không cần chỉ làm việc vào ban ngày.
 • Tìm kiếm trực tuyến có thể nhanh hơn tìm kiếm trong thư viện – không cần phải hiểu cách thư viện sắp xếp các tạp chí; không cần phải tìm kiếm thông qua các kệ thư viện; không phải lo lắng rằng ai đó đã đưa ra vấn đề đó hoặc cắt bỏ bài báo.
 • Ngay cả những người không sống gần thư viện hoặc ở những quốc gia nơi gửi thư chậm hoặc không đáng tin cậy cũng có thể truy cập nhanh.

Nhưng bạn không cần PDF để đưa thông tin đến bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Internet cũng phục vụ tất cả các nhu cầu phân phối này thông qua các trang web thông thường.

Một cách sử dụng thích hợp khác của PDF là các biểu mẫu có thể điền, nơi bạn cần mọi người điền vào những gì về cơ bản vẫn là biểu mẫu giấy. Với PDF, bạn có thể thiết lập biểu mẫu để mọi người điền vào biểu mẫu trực tuyến và gửi cho bạn trực tuyến.

Đôi khi, có cả PDF và HTML là tốt nhất

Các trang web của hầu hết các tạp chí chuyên nghiệp cung cấp cho người đăng ký tùy chọn cả phiên bản PDF và HTML của các bài báo. Trong các nghiên cứu về khả năng sử dụng của tôi cho hai tạp chí khác nhau, tôi đã tìm thấy kết quả giống nhau: Người đăng ký thích có cả hai phiên bản. Họ sử dụng chúng khác nhau. Khi họ cần nghiên cứu kỹ bài báo ngoại tuyến, họ lưu hoặc in PDF. Khi họ muốn đọc lướt bài báo, kiểm tra thông tin, trích dẫn hoặc sử dụng hình ảnh (có sự cho phép và ghi nhận), họ chọn HTML.

Đối với sách trắng, báo cáo hàng năm và các tổng hợp thông tin khác, bạn cũng có thể muốn cung cấp cả PDF và HTML của toàn bộ tài liệu. Nhưng bạn cũng nên cân nhắc sắp xếp nội dung thành các phần nhỏ, có thể tái sử dụng mà bạn ghép lại với nhau theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ: sách trắng có thể là một tệp PDF mà bạn muốn mọi người tải xuống. Nhưng bạn cũng có thể có một loạt các bài viết blog từ các điểm khác nhau trong sách trắng. Bạn có thể trích xuất các mẩu tin nhắn quan trọng cho các tin nhắn trên mạng xã hội. Bạn có thể kéo các phần thông tin vào các trang HTML. Và trong tất cả các định dạng này, bạn liên kết đến các tùy chọn khác. Điều này làm tăng các liên kết đến của bạn, giúp ích cho SEO của bạn và góp phần tiếp thị nội dung của bạn.

Khi nào thì một tệp PDF không thích hợp?

Tuy nhiên, đối với nhiều trường hợp, PDF không phải là cách để xây dựng một trang web hữu ích, có thể sử dụng được – đặc biệt khi PDF là cách duy nhất bạn cung cấp thông tin. PDF là một lựa chọn tồi khi khách truy cập trang web của bạn

 • không muốn toàn bộ tài liệu
 • hầu hết trên thiết bị di động
 • không muốn in
 • không thoải mái với các tệp PDF
 • cần thông tin có thể truy cập (Và bạn nên luôn xem xét khả năng tiếp cận!)

Khi mọi người không muốn toàn bộ tài liệu

Nếu khách truy cập trang web của bạn tìm kiếm thông tin và tệp PDF có nhiều hơn họ cần, thì tệp PDF sẽ đánh bại chính mục đích và bản chất của trang web.

Có, tệp PDF có thể tìm kiếm được, nhưng mọi người không muốn điều hướng hoặc tìm kiếm trước tiên để lấy tài liệu và sau đó phải điều hướng hoặc tìm kiếm theo một cách khác trong tài liệu.

Có, bạn có thể có một mục lục được liên kết cho phép mọi người chuyển đến một vị trí cụ thể trong tài liệu PDF; nhưng hầu hết các tệp PDF chỉ được đưa lên web mà không chú ý đến các liên kết nội bộ.

Khi mọi người chủ yếu sử dụng thiết bị di động

Đọc PDF trên màn hình nhỏ của điện thoại thông minh phải là một trải nghiệm khá tuyệt vời.

Khi mọi người không muốn in

Tại sao làm cho tài liệu trông giống như giấy nếu nó không được sử dụng trên giấy?

Ví dụ, bố cục hai cột hoạt động tốt trên giấy. Nó không hoạt động tốt trên màn hình nếu bạn không thể nhìn thấy toàn bộ trang mà không cần cuộn.

Khi mọi người không thoải mái với các tệp PDF

Nếu khách truy cập trang web của bạn bao gồm nhiều người từ công chúng, đừng cho rằng họ đều biết PDF là gì, đã tải xuống phần mềm hoặc sẵn sàng tải xuống bất kỳ thứ gì mới. Nếu một số khách truy cập trang web của bạn có kết nối chậm, hãy nghĩ về sự thất vọng của họ khi chờ đợi một tệp PDF lớn mở ra khi tất cả những gì họ cần chỉ là một phần nhỏ của thông tin.

Khi mọi người cần thông tin có thể truy cập

 

Adobe Acrobat hiện hỗ trợ thiết lập PDF cho công nghệ hỗ trợ để đọc tốt. Nhưng …

 

 • Để tệp PDF hoạt động tốt với trình đọc màn hình, tác giả phải thiết lập tệp với các tiêu đề được đánh dấu chính xác, thẻ thích hợp cho hình ảnh và các yếu tố khác mà trình đọc màn hình cần. Nhiều tệp PDF không được thiết lập tốt.

 

Để được trợ giúp trong việc làm cho các tệp PDF mới hoặc hiện có có thể truy cập được: http://www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/

 

 • Nếu bạn chỉ quét một tài liệu, nó sẽ trở thành một tệp đồ họa và không thể truy cập được. Bạn có thể làm cho các tài liệu đã quét có thể truy cập được thông qua nhận dạng ký tự quang học (OCR), nhưng nhiều người thì không.

 

Để được trợ giúp trong việc tạo tệp được quét thành tệp PDF có thể truy cập: http://wac.osu.edu/pdf/scan/pdffromscan-textonly.html

Nhiều người sử dụng trình đọc màn hình vẫn bỏ qua các tệp PDF. Họ đã thấy một số ví dụ để thay đổi kỳ vọng của họ rằng tài liệu sẽ không thể truy cập được.

Tại sao PDF khác lại không thích hợp?

Hai lý do khác để không sử dụng PDF:

Tệp PDF được tối ưu hóa cho trang in

Một tệp PDF điển hình là ở hướng dọc. Hầu hết khách truy cập trang web đang nhìn vào các màn hình hướng ngang.

 

Các tệp PDF thường đến từ các tài liệu giấy

Nếu tác giả vẫn ở “chế độ giấy” hoặc “chế độ tài liệu” hoặc “chế độ sách” khi viết nội dung trở thành tệp PDF, thì rất có thể văn bản sẽ không hoạt động tốt trên web. Các đoạn văn sẽ quá dài. Các tiêu đề sẽ quá thưa thớt. Tác giả có thể giả định rằng mọi người sẽ đọc tài liệu từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

 

Hầu hết các tệp PDF cũ không tốt trong việc trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn. Vì tất cả những lý do này, hãy lập kế hoạch xóa một phần chiến lược nội dung của bạn để xóa các tệp PDF cũ trên giấy – biến những tệp vẫn có thông tin quan trọng thành nội dung web hữu ích, có thể sử dụng.

 

Tổng kết Chương 6

Thông điệp chính từ Chương 6:

 • Hãy nghĩ “thông tin”, không phải “tài liệu”.
 • Phân chia nội dung của bạn một cách chu đáo theo

– câu hỏi mọi người hỏi

– chủ đề hoặc nhiệm vụ

– Loại sản phẩm

– loại thông tin

– Mọi người

– Sự kiện cuộc đời

– thời gian hoặc trình tự

 • Xem xét số lượng để đặt trên một trang web.

– Người truy cập trang web muốn gì?

– Trang dài bao nhiêu?

– Thời gian tải xuống là bao nhiêu?

– Mọi người muốn in bao nhiêu?

– Tôi sẽ làm gì cho màn ảnh nhỏ – và cho mạng xã hội?

 • Sử dụng tệp PDF một cách tiết kiệm và chỉ vì những lý do chính đáng.

 

7

Tập trung vào các cuộc trò chuyện và thông điệp chính

Trong Chương 45, chúng tôi đã xem xét các trang chủ và trang đường dẫn – đáp ứng tốt các cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web của bạn bắt đầu bằng cách đưa họ nhanh chóng đến nơi họ cần đến. TrongChương 6, chúng tôi bắt đầu tập trung vào việc không làm bế tắc cuộc trò chuyện – chia nhỏ và sắp xếp thông tin để phù hợp với nhu cầu của khách truy cập trang web của bạn. Trong chương này, chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc không kéo dài cuộc trò chuyện trong một chủ đề web duy nhất.

 

 

Bạn sẽ làm gì khi đến một trang thông tin – đến trang mà bạn cho rằng chứa những gì bạn đến trang đó để tìm? Bạn có ngay lập tức bắt đầu đọc tất cả hay trước tiên bạn đọc lướt và quét?

Hầu hết mọi người không nhảy ngay vào và đọc. Đầu tiên họ quét để quyết định:

 • Tôi có đến được nơi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến không?
 • Có phải thứ tôi đang tìm kiếm ở đây không?

Họ nhìn vào tiêu đề (tiêu đề cấp 1). Họ tìm kiếm các từ khóa và thông điệp chính. Từ thiết kế thông tin – bố cục trực quan, độ ngắn của các phần, mức độ rõ ràng của các tiêu đề khác – họ quyết định rất nhanh việc cần làm. Trên hết, họ tập trung vào mục tiêu và cuộc trò chuyện của họ. Bạn cũng cần phải tập trung vào điều đó.

Bảy nguyên tắc để tập trung vào các cuộc trò chuyện và thông điệp chính

Bảy nguyên tắc này sẽ giúp bạn trò chuyện thành công với khách truy cập trang web của mình trong khi nhận được những thông điệp quan trọng nhất của bạn:

 1. Chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ cần.
 2. Cắt! Cắt! Cắt! Và cắt một lần nữa!
 3. Hãy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn.”
 4. Bắt đầu với thông điệp chính của bạn.
 5. Thông tin lớp.
 6. Phá bỏ những bức tường ngôn từ.
 7. Lên kế hoạch chia sẻ và tương tác thông qua mạng xã hội.

Các nguyên tắc như thế này phải là một phần trong chiến lược nội dung của bạn.

 

Tuân theo các nguyên tắc này cũng sẽ giúp tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm. Từ khóa trong tiêu đề và trong một vài dòng nội dung đầu tiên trên trang sẽ giúp ích cho SEO của bạn – miễn là những từ khóa đó phù hợp với những gì khách truy cập trang web đưa vào tìm kiếm của họ.

1 Chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ cần

Một câu thần chú hay cho các trang web và mạng xã hội là ít hơn.

Khách truy cập trang web của bạn muốn biết điều gì? Cần phải biết?

 • Họ có thực sự quan tâm đến toàn bộ lịch sử dự án của bạn không? Chắc là không.
 • Họ có muốn biết bạn chào đón họ bao nhiêu trước khi bạn cho họ thấy bạn phải cung cấp với mức giá nào? Chắc là không.

Nội dung đó có thể quan trọng đối với bạn, nhưng nếu nó không quan trọng đối với khách truy cập trang web của bạn, hãy bỏ hoàn toàn nội dung đó, đặt ở cuối trang hoặc xếp lớp thông qua liên kết đến trang sâu hơn.

Sửa đổi nội dung bạn đã có

Hãy thử quy trình này để cải thiện cách trang web của bạn trò chuyện về một chủ đề cụ thể:

 

Danh sách kiểm tra 7-1 Quy trình chọn nội dung web

 

 1. Đặt nội dung bạn có về chủ đề này sang một bên.
  Tôi biết điều này là khó, nhưng bạn nên suy nghĩ lại về chủ đề của mình mà không bị hạn chế bởi những gì trang web nói.
 2. Kiểm tra chiến lược và kiến ​​trúc.
  Tìm hiểu xem chủ đề này phù hợp (hoặc không) như thế nào với chiến lược nội dung, chiến lược tiếp thị, chiến lược truyền thông xã hội và kiến ​​trúc thông tin của tổ chức bạn. Bạn có nên bỏ nó hoàn toàn? Bạn có nên bao gồm nó? Nếu nó không phù hợp, hãy dừng lại ở đây.
 3. Áp dụng quan điểm cá tính của bạn.
  Suy nghĩ về chủ đề từ quan điểm của khách truy cập trang web của bạn. Cái này dành cho (những) cá tính nào? Hãy đặt mình vào vị trí của những người đó.
 4. Liệt kê các câu hỏi.
  Những người đó sẽ hỏi gì về chủ đề này? (Sử dụng tất cả các nguồn trongchương 2 để tìm hiểu xem khách truy cập trang web của bạn muốn biết gì về chủ đề cụ thể này.)
 5. Đặt các câu hỏi theo thứ tự hợp lý.
  Nhân vật sẽ hỏi câu nào đầu tiên? Tiếp theo nào? Xem qua danh sách của bạn cho đến khi bạn có tất cả các câu hỏi theo thứ tự hợp lý với khách truy cập trang web của bạn.
 6. Cắt, dán, viết lại, chỉnh sửa.
  Bây giờ, quay lại nội dung bạn đã đặt ở Bước 1. Sử dụng nó làm tài liệu nguồn để trả lời các câu hỏi bạn đã viết ra. (Bạn có thể cắt và dán miễn là bạn chỉnh sửa những gì bạn dán để đó là một câu trả lời rõ ràng, hay cho câu hỏi.)
 7. Xem những gì còn lại.
  Nhìn lại những gì còn lại trong bản gốc của bạn. Khách truy cập trang web của bạn có quan tâm đến bất kỳ điều gì còn lại không? Có bất kỳ điều gì quan trọng để khách truy cập trang web của bạn biết không? Nếu họ quan tâm hoặc nếu điều đó là quan trọng, hãy viết một câu hỏi mà khách truy cập trang web của bạn có thể hỏi để bạn có thể cho họ câu trả lời.
 8. Nhận thêm câu trả lời.
  Nếu bạn có câu hỏi trong danh sách mà bạn không có câu trả lời, hãy tìm người phù hợp và lấy thông tin. Nếu đó là câu hỏi mà mọi người sẽ hỏi, thực hiện bước này sẽ lưu các cuộc gọi điện thoại sau đó.
 9. Đọc bản nháp mới của bạn.
  Nó có chảy một cách logic không? Các câu hỏi có trong từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn không? Câu trả lời có ngắn gọn, đơn giản và rõ ràng không?
 10. Bỏ đi những gì bạn chưa sử dụng.
  Nếu khách truy cập trang web của bạn không cần hoặc không quan tâm đến thông tin, tại sao lại đưa nó vào? Đây có thể là bước khó nhất, nhưng hãy nhớ rằng web là về những gì mọi người muốn và cần biết, không phải về việc nói tất cả những gì cần nói về một chủ đề.

Viết nội dung mới

Quá trình cho nội dung mới rất giống nhau. Bạn chỉ có thể bỏ qua bước đầu tiên đau lòng. Bắt đầu với Bước 2.

Đối với Bước 6, bạn sẽ không có bản sao cũ làm tài liệu nguồn. Bạn có thể có tài liệu nguồn khác. Bạn có thể có các chuyên gia về chủ đề để làm việc cùng (hoặc bạn có thể là chuyên gia về chủ đề).

Đối với Bước 7, thay vì xem qua tài liệu gốc của bạn, hãy xem lại tất cả tài liệu nguồn của bạn hoặc nói chuyện lại với chuyên gia về chủ đề của bạn.

Nghiên cứu điển hình 7-1 cho biết cách chúng tôi có thể áp dụng quy trình dựa trên cá tính, cuộc trò chuyện và chính-thông điệp này để viết nội dung mời mọi người tham gia vào một cuộc thi.

 

Nghiên cứu điển hình 7-1 Sử dụng cá tính và cuộc trò chuyện của họ để lập kế hoạch nội dung của bạn

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn phải tạo nội dung cho chủ đề web này?

 

Theo quy trình của chúng tôi, bạn sẽ tự hỏi mình:

 • Tôi muốn đạt được điều gì?

– Có nhiều bạn trẻ vào cuộc thi.

– Nhận các mục tuyệt vời mà chúng tôi muốn hiển thị.

– Chỉ nhận những bài dự thi được chấp nhận (đúng người, đúng chủ đề, đúng tài liệu, đúng quy tắc) – Tôi không muốn mọi người không hài lòng vì không tìm thấy hoặc hiểu được thông tin họ cần.

 • Ai là nhân vật chính của tôi cho nội dung này? (Tôi đang nói chuyện với ai?)

– Cha mẹ

– Giáo viên

– Trẻ em đủ lớn để tham gia (Tôi không mong đợi những đứa trẻ 6 tuổi đọc được điều này. Chúng sẽ nghe về nó từ cha mẹ hoặc giáo viên, vì vậy người này rất có thể là một thanh thiếu niên.)

 • Họ muốn biết điều gì?

 

 

Suy nghĩ về câu hỏi của mọi người là một cách tuyệt vời để phân tích nội dung web ngay cả khi bạn không sử dụng định dạng câu hỏi và câu trả lời trong bài viết của mình.

Tiếp tục suy nghĩ về những cá tính này và cuộc trò chuyện của họ, bạn có thể kết thúc với những câu hỏi sau theo thứ tự sau:

 • Ai có thể vào?
 • Hạn chót: Khi nào thì đến hạn?
 • Giải thưởng: Tôi có thể giành được gì?
 • Chủ đề: Áp phích phải thể hiện điều gì?
 • Phương tiện: Những loại hình nghệ thuật nào được chấp nhận?
 • Giám khảo: Ban giám khảo sẽ tìm kiếm điều gì?
 • Tôi gửi bài dự thi của mình ở đâu?

Ngoài những câu hỏi này từ nhân vật của bạn, bạn có thể có thông tin mà mọi người cần nhưng họ có thể chưa nghĩ đến và vì vậy sẽ không hỏi về. Ví dụ, trong trường hợp này, bạn biết rằng người lớn phải chứng nhận rằng đứa trẻ đã làm công việc đó. Vì vậy, bạn thêm một câu hỏi khác vào danh sách:

 • Ai phải chứng nhận rằng đứa trẻ đã làm áp phích?

Bởi vì mọi người phải làm điều đó trước khi họ gửi câu hỏi đó, bạn có thể đặt câu hỏi đó bên cạnh câu hỏi cuối cùng trong danh sách đã sắp xếp của mình.

Bây giờ bạn đã có một dàn ý cho nội dung của mình và điều đó có thể dẫn bạn đến việc tạo một trang như thế này:

 

Phiên bản của tôi, phỏng theo các dữ kiện về cuộc thi thực tế

2 Cắt! Cắt! Cắt! Và cắt một lần nữa!

Mọi người đọc trên web và trên phương tiện truyền thông xã hội khi họ cần thông tin hoặc nó thu hút họ. Nhưng họ không muốn đọc những đoạn dài, khúc khuỷu. Họ muốn nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng.

 

Danh sách kiểm tra 7-2 Quy trình cắt giảm các thông điệp cần thiết

 

 1. Bắt đầu với bản nháp mới của bạn.
  Thực hiện các bước trong Danh sách kiểm tra 7-1.
 2. Tập trung vào các sự kiện. Cắt tấm.
 3. Tập trung vào khách truy cập trang web của bạn và những gì họ muốn biết.
  Cắt bỏ những từ nói về bạn hoặc tổ chức – trừ khi khách truy cập trang web của bạn muốn hoặc cần thông tin đó.
 4. Đặt bản nháp mới của bạn đi trong một hoặc hai ngày.
  Sau đó, lấy nó ra và xem liệu bạn có thể cắt bớt một số thông tin khác mà không làm mất các thông điệp cần thiết của mình hay không.
 5. Đọc to.
  Yêu cầu đồng nghiệp đọc to. Yêu cầu một vài khách truy cập trang web đại diện đọc to nó.
 6. Lắng nghe cẩn thận và sửa đổi.

Đừng hỏi ý kiến ​​của mọi người về nội dung. Yêu cầu họ cho bạn biết nội dung đã nói. Điều quan trọng là liệu họ có “nhận được” câu trả lời của họ và thông điệp chính của bạn hay không.

Để làm ví dụ cho hai hướng dẫn đầu tiên trong chương này, hãy xem Hình 7-1. Nó từ trang web của trung tâm y tế của một trường đại học.

Hình 7-1 Các đoạn văn không phải là cách tốt nhất để truyền tải thông tin này một cách nhanh chóng.

http://uwmedicine.washington.edu

 

Bạn sẽ nói mục tiêu của người viết, cá tính và mục tiêu và cuộc trò chuyện của người viết cho nội dung này là gì?

Phân tích của tôi:

 • Mục tiêu của người viết:

– Mọi người sẽ thực hiện các cuộc hẹn một cách hiệu quả.

– Họ sẽ gọi đúng số phù hợp với tình trạng của họ.

– Họ sẽ hài lòng với quá trình đặt lịch hẹn.

 • Personas cho nội dung web này:

– Người bị ốm hoặc bị tổn thương (lo lắng, đau đớn)

– Một thành viên trong gia đình của một người bị ốm hoặc bị thương (cũng lo lắng)

– Một người cần khám sức khỏe định kỳ (có thể lo lắng về việc phải đối phó với các tình huống y tế)

 • Mục tiêu của Personas:

– Đặt lịch hẹn đúng nơi, đúng giờ

– Dành càng ít thời gian cho điện thoại càng tốt

 • Cuộc trò chuyện của Personas (câu hỏi):

– Làm thế nào để tôi có một cuộc hẹn?

– Nếu tôi cần một cuộc hẹn ngay thì sao?

– Số điện thoại là gì?

– Khi nào bạn sẽ trả lời điện thoại?

Với phân tích đó, chúng tôi có thể sửa đổi nội dung thànhHình 7-2.

Hình 7-2 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

Bản sửa đổi của tôi có ít hơn 40% từ (157 đến 93). Chúng tôi có thể cắt giảm nó nhiều hơn nữa bằng cách không có câu đầu tiên trong câu hỏi đầu tiên (157 xuống 81; ít hơn 48% từ). Tôi kèm theo câu đó như một lời trấn an các nhân vật và để giải thích lý do tại sao họ phải đến một phòng khám khu vực lân cận chứ không phải trung tâm y tế chính. Viết lách luôn cần những phán đoán như thế này.

3 Hãy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn”

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có nhiều thông tin về một chủ đề, nhưng một số người chỉ muốn “soundbite”, những người khác muốn nhiều hơn một chút và một số ít muốn tất cả các chi tiết? Bạn có thể thỏa mãn tất cả những cuộc trò chuyện đó bằng cách nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn.”

 

Tôi đã học được khái niệm tuyệt vời này từ Leslie O’Flahavan và sử dụng nó với sự cho phép của cô ấy. www.ewriteonline.com

 

Bite = tiêu đề, liên kết hoặc cả hai cùng với một mô tả rất ngắn gọn.

Snack = thông điệp chính hoặc tóm tắt ngắn gọn. Phần ăn nhẹ có thể là một chút trên trang chủ, một dòng in đậm hoặc nghiêng riêng biệt ở đầu bài báo, một chút thông tin đầu tiên trong một bài đăng trên blog hoặc tóm tắt cho một báo cáo rất lớn.

Bữa ăn = chi tiết. Bữa ăn có thể là phần còn lại của một bài báo hoặc bài đăng trên blog, một trang web sâu hơn được liên kết từ bữa ăn nhẹ hoặc báo cáo đầy đủ.

Hình 7-3 từ REI, một người bán quần áo và thiết bị ngoài trời lớn, cho thấy cách bạn có thể áp dụng “miếng ăn, bữa ăn nhẹ, bữa ăn chính” cho một bài báo.

Hình 7-3 Vết cắn (trên một trang đường dẫn) dẫn đến bữa ăn nhẹ (đầu bài viết) và sau đó đến bữa ăn (phần còn lại của bài viết).

www.rei.com

Cắn, ăn nhẹ, bữa ăn tập hợp hai nguyên tắc rất quan trọng để viết web thành công:

 • Bắt đầu với thông điệp chính của bạn.
 • Thông tin lớp.

Hãy cùng khám phá những khái niệm đó trong hai phần tiếp theo.

4 Bắt đầu với thông điệp chính của bạn

Dù thông điệp chính của bạn là gì, hãy đặt nó lên đầu tiên. Đặt nó vào tiêu đề (miếng cắn) và giải thích nhanh nó ở đầu văn bản (bữa ăn nhẹ).

Đối với một số người, như vậy là đủ. Họ hiểu đúng. Họ không cần nhiều hơn nữa. Đối với những người khác, một miếng ăn ngon và một món ăn nhẹ sẽ lôi cuốn họ sâu hơn vào nội dung. Nếu bạn không thu hút sự chú ý của người đọc bằng một miếng ăn ngon và đồ ăn nhẹ, họ có khả năng sẽ rời đi.

Nhiều khách truy cập trang web chỉ đọc một vài từ của trang – hoặc một đoạn văn – trước khi quyết định xem nó có phù hợp và dễ dàng để họ xem qua hay không.

Thông điệp chính đầu tiên = kiểu kim tự tháp ngược

Các nhà báo và người viết kỹ thuật biết rằng nhiều độc giả đọc lướt các tiêu đề và đoạn đầu tiên của bài báo. Đó là lý do tại sao họ viết theo kiểu kim tự tháp ngược – với điểm chính trước.

 

Tuy nhiên, đối với nhiều người viết nội dung web, phong cách kim tự tháp ngược đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong tư duy và cách viết. Đối với các bài luận và báo cáo ở trường, có lẽ bạn đã được dạy viết theo phong cách tự sự, kể toàn bộ câu chuyện theo trình tự thời gian và xây dựng đến điểm chính ở phần cuối – phần kết luận. Đó không phải là một phong cách tốt cho nơi làm việc hoặc trang web.

Khách truy cập trang web bận rộn muốn kết luận đầu tiên.

 

Mặc dù ban đầu có thể khó khăn khi bắt đầu với phần kết luận, nhưng đó là một kỹ năng rất hữu ích. Như Chip Scanlan nói:

[Kiểu kim tự tháp ngược] cũng là một công cụ cực kỳ hữu ích cho việc suy nghĩ và sắp xếp vì nó buộc người báo cáo phải tóm tắt ý của câu chuyện trong một đoạn duy nhất. Các sinh viên báo chí nắm vững nó và sau đó chuyển sang các lĩnh vực khác nói rằng nó rất hữu ích cho việc viết mọi thứ từ tóm tắt pháp lý đến các đơn xin cấp.

Và, tôi sẽ nói thêm, để viết nội dung web thành công.

 

Blog của Scanlan về kim tự tháp ngược tại http://www.poynter.org/how-tos/newsgathering-storytelling/chip-on-your-shoulder/12754/writing-from-the-top-down-pros-and-cons-of-the-inverted- kim tự tháp/, cập nhật ngày 2 tháng 3 năm 2011.

Hình 7-47-5 lần lượt chỉ ra sự khác biệt giữa phong cách tự sự và phong cách hình tháp ngược qua hai bài viết cùng chủ đề.

Hình 7-4 Dòng tiêu đề và 75 từ đầu tiên – kiểu tường thuật – không có thông điệp chính

www.enn.com

Hình 7-5 Dòng tiêu đề và 80 từ đầu tiên – kim tự tháp ngược – thông điệp và dữ liệu chính

www.sciricalaily.com

 

Phiên bản thứ hai có làm tốt hơn việc thu hút bạn không? Với phiên bản đầu tiên, bạn có ngừng đọc từng phần qua đoạn đầu tiên không?

Theo dõi bằng mắt cho thấy sự cần thiết của thông điệp chính trước tiên

Giống như nhiều chuyên gia về khả năng sử dụng khác, tôi đã thấy rất nhiều hành vi này: Khách truy cập trang web đọc một chút ở trên cùng và sau đó lướt qua cho đến khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của họ. Đó có thể là một tiêu đề in đậm, một danh sách có dấu đầu dòng hoặc một từ mà họ đang tìm kiếm. Dữ liệu theo dõi mắt thường xác nhận quan sát này.

Hình 7-6hiển thị dữ liệu theo dõi mắt tích lũy (bản đồ nhiệt) cho một trang thông tin web. Lưu ý cách mọi người nhìn theo mẫu F – trên các dòng ở đầu thông tin và sau đó ở đầu danh sách được đánh dấu đầu dòng. Lưu ý rằng, sau một vài dòng đầu tiên, họ nhìn vào đầu dòng nhiều hơn tất cả các dòng. Chú ý cách đọc lướt xuống trang.

Hình 7-6Bản đồ nhiệt này từ theo dõi bằng mắt cho thấy mô hình F điển hình của việc đọc web trên các trang thông tin. Độc giả nhìn nhiều nhất vào đoạn đầu tiên và sau đó ở đầu danh sách được đánh dấu đầu dòng. Màu sắc cho biết nồng độ cố định của mắt, với màu đỏ cho biết nồng độ nặng nhất và màu xanh lam là ít nhất.

Theo dõi bằng mắt của Jakob Nielsen và Kara Pernice, Nielsen Norman Group. Được sử dụng với sự cho phép. Để biết thêm về nghiên cứu mà bức tranh này đến từ, hãy xemwww.useit.com/eyetracking và Khả năng sử dụng Web của Eyetracking, 2010.

 

Người dùng web mù cũng hành động tương tự. Họ quét bằng tai của họ. Họ chỉ nghe một vài từ trước khi quyết định có nên tiếp tục hay không. Với trình đọc màn hình của họ, người dùng web khiếm thị có thể chuyển đến liên kết tiếp theo hoặc tiêu đề tiếp theo hoặc đến đoạn tiếp theo – và họ làm như vậy với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc.

Thông tin 5 lớp

Phân lớp là một cách phân chia thông tin web. Khi hoàn thành tốt, phân lớp

 • giúp khách truy cập trang web không bị choáng ngợp
 • giúp khách truy cập trang web muốn có các mức thông tin khác nhau

Cắn, ăn nhẹ, bữa ăn là một cách để xếp lớp. Trong hai phần tiếp theo, tôi chỉ cho bạn các ví dụ về phân lớp bằng cách:

 • mở thêm thông tin về những gì khách truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng đang làm
 • tiết lộ dần dần thông tin trong nội dung, cho phép mọi người mở và đóng các phần khi cần

Phân lớp với lớp phủ

Bạn có thể tận dụng việc phân lớp để cung cấp định nghĩa, chi tiết kỹ thuật hoặc thông tin “bổ sung” khác. Khi bạn cung cấp chuyển đổi hoặc mở một cửa sổ phụ nhỏ trên đầu trang chính, khách truy cập trang web của bạn không bị mất ngữ cảnh.

Hình 7-7 chỉ cách Traffic.comđưa ra chi tiết về các vấn đề giao thông. Ngay cả trên máy tính bảng và điện thoại di động, tôi thấy một số công dụng thú vị của lớp phủ. Ví dụ,Hình 7-8hiển thị chi tiết về chuyến bay của hãng hàng không trên bản đồ hiển thị tuyến đường của chuyến bay. Các lớp phủ khác cho phép bạn thêm các chuyến bay để theo dõi và chọn chuyến bay bạn đang theo dõi để xem. Ứng dụng theo dõi các chuyến bay trong thời gian thực.

Hình 7-7 Nhấp vào bất kỳ biểu tượng cảnh báo nào trên bản đồ giao thông này sẽ hiển thị một lớp phủ nhỏ với các chi tiết của vấn đề – một cách sử dụng tốt để phân lớp mà không làm mất ngữ cảnh.

www.traffic.com

Hình 7-8 Lớp phủ trên ứng dụng máy tính bảng.

Phân lớp với tiết lộ liên tục

Bạn có thể xếp lớp trong ngữ cảnh theo những cách sáng tạo hơn nữa. Nghiên cứu điển hình 7-2 cho thấy cách một nhóm ở bang Washington giúp công nhân bị thương nộp đơn và làm theo yêu cầu của họ.

 

Nghiên cứu điển hình 7-2 Mở các lớp trên cùng một trang web

Bạn có thể sử dụng tiết lộ tăng dần – mở và đóng lớp phủ – để cung cấp cho khách truy cập trang web những gì họ cần mà không cần rời khỏi nội dung chính. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách nhóm web tại Bộ Lao động & Công nghiệp Bang Washington (L&I) đã tiếp cận và giải quyết vấn đề giúp những công nhân bị thương hiểu quy trình yêu cầu quyền lợi.

Mục đích, tính cách, cuộc trò chuyện

Họ bắt đầu với ba câu hỏi lập kế hoạch của chúng tôi.

Cơ quan muốn đạt được điều gì?

 • Ít cuộc gọi hơn
 • Hoàn thành, đúng các yêu cầu
 • Khách hàng hài lòng

Cơ quan đang trò chuyện với ai?

Trang web dành cho những người như Joe.

 

Joe muốn gì từ trang web?

 • Nộp đúng yêu cầu để anh ta bắt đầu được trả tiền nhanh chóng.
 • Hiểu điều gì xảy ra tiếp theo.

Ràng buộc

Người viết phải giải thích một quá trình phức tạp mà họ không thể thay đổi.

Giải pháp

Suy nghĩ về mục tiêu của họ; Joe, công nhân bị thương, và những câu hỏi của anh ta; và nội dung họ cần cung cấp, nhóm L&I đã tạo một trang web nhỏ với

 • mỗi giai đoạn trong quy trình dưới dạng một tab
 • một trang cho mỗi giai đoạn
 • phân lớp trong trang nơi các liên kết mở đến nhiều thông tin hơn mà không thay đổi trang bên dưới

Ba màn hình theo sau cho bạn biết cách hoạt động của nó.

 

Màn hình cho giai đoạn 1 của quá trình

www.lni.wa.gov

 

Màn hình tương tự sau khi bạn nhấp vào “Nói với nhà tuyển dụng của bạn”.

 

Cùng một màn hình sau khi bạn đã nhấp vào hai trong số các câu hỏi

 

Khi tôi hiển thị ví dụ này, mọi người hỏi tôi cách thực hiện và liệu nó có thể truy cập được đối với những người nghe bằng trình đọc màn hình hay không. Câu trả lời là có. Nó được thực hiện với Hiển thị / Ẩn trong Javascript.

Hiển thị / Ẩn không tải lại trang. Tải lại trang là một vấn đề đối với những người có trình đọc màn hình vì trình đọc màn hình cho rằng đó là một trang mới và bắt đầu đọc lại từ đầu trang. Với tính năng tiết lộ liên tục (Hiển thị / Ẩn), khi người dùng trình đọc màn hình nhấp vào liên kết mở văn bản ngay bên dưới hoặc bên cạnh liên kết, trình đọc màn hình tiếp tục đọc bất kỳ nội dung nào đang mở – do đó, đọc thông tin mới được hiển thị như dự định.

6 Phá vỡ các bức tường từ ngữ

Khi bạn tổng hợp tất cả các hướng dẫn trong chương này về việc chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ cần; cắt giảm nội dung của bạn xuống các yếu tố cần thiết; suy nghĩ về “miếng ăn, bữa ăn nhẹ, bữa ăn”; đặt thông điệp chính lên hàng đầu; và thông tin phân lớp, cũng hãy nhớ thông điệp củaChương 3: vấn đề thiết kế. Vấn đề thiết kế thông tin. Nếu nội dung của bạn trông quá dày đặc, mọi người thậm chí sẽ không phát hiện ra rằng nó có những gì họ cần.

 

Tường là rào cản. Các khối văn bản lớn trông giống như các từ xuyên tường là rào cản. Cho dù khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng màn hình lớn, máy tính bảng hay điện thoại di động, các đoạn văn rất ngắn hoặc dấu đầu dòng đều hoạt động tốt nhất.

 

Rất nhiều sau về cách phá vỡ các bức tường từ ngữ:

Tiêu đề – Chương 9

Câu ngắn – Chương 10

Danh sách và bảng – chương 11

Trên web, mỗi phần nhỏ cần có tiêu đề riêng. Mỗi câu hỏi và câu trả lời cần câu hỏi dưới dạng tiêu đề và câu trả lời trong các câu ngắn hoặc danh sách có dấu đầu dòng.

Nghiên cứu điển hình 7-3 cho thấy việc thay đổi từ một đoạn văn sang một danh sách có dấu đầu dòng đã tăng cường kinh doanh cho một công ty thương mại điện tử như thế nào.

 

Nghiên cứu tình huống 7-3 Việc phá vỡ các bức tường từ ngữ đã tạo nên sự khác biệt!

Khi nào CompareInterestRates.comđã thử nhiều thay đổi đối với biểu mẫu trực tuyến của họ, điều duy nhất tạo ra sự khác biệt đáng kể là sửa đổi phần giới thiệu ở đầu biểu mẫu từ các đoạn văn bản thành danh sách có dấu đầu dòng. Đây là cách bản gốc bắt đầu:

Đầu của biểu mẫu cũ

Những gì họ đã thử

Làm việc với Caroline Jarrett, một nhà tư vấn về khả năng sử dụng, khách hàng đã thử một số biến thể của biểu mẫu, với sự kết hợp của những thay đổi này:

 • bao gồm ảnh hoặc không (và các biến thể của ảnh theo kích thước và nội dung)
 • vị trí trong cửa sổ (căn giữa hoặc căn trái)
 • màu trong các trường hoặc không có màu
 • nền có màu phía sau biểu mẫu (xanh lam hoặc vàng) hoặc không có màu
 • làm lại văn bản ở trên cùng

Những gì họ đo được

Đây là một thử nghiệm A / B điển hình đo lường tỷ lệ chuyển đổi. Mọi người đến biểu mẫu bằng cách nhấp vào quảng cáo trên trang web hoặc thông qua liên kết được tài trợ trên trang công cụ tìm kiếm. Mỗi người chỉ nhìn thấy một phiên bản – nhưng nó có thể là bất kỳ phiên bản nào trong số nhiều phiên bản: A, B, C, D, v.v. Điều quan trọng là tỷ lệ phần trăm số người đã xem từng phiên bản thực sự đã hoàn thành và gửi biểu mẫu, yêu cầu báo giá được cá nhân hóa cho tỷ lệ thế chấp.

 

Một trang web tuyệt vời, nơi bạn có thể xem nhiều thử nghiệm như thế này, các phiên bản phân loại với nhau: http://www.whichtestwon.com

Bạn phải xem liệu bạn có thể chọn người chiến thắng hay không và sau đó bạn tìm hiểu xem bạn có đúng hay không. Rất nhiều niềm vui – và rất nhiều ví dụ tuyệt vời.

Những gì họ tìm thấy

Các hình thức mới đã tăng tỷ lệ chuyển đổi từ 5% lên 7,3% trong một luồng lưu lượng và từ 10% lên 12,5% trong một luồng lưu lượng khác. Trong thế giới của tỷ lệ chuyển đổi, đó là sự cải thiện tuyệt vời.

Tuy nhiên, lúc đầu, không rõ thay đổi nào đóng góp nhiều nhất vào thành công. Với phân tích thống kê chi tiết, rõ ràng rằng chỉ việc làm lại văn bản ở trên cùng mới có tác động đáng kể. Đây là một trong những biến thể hiển thị danh sách có dấu đầu dòng ở trên cùng thay vì một bức tường từ.

 

Kiểm tra khả năng sử dụng với theo dõi mắt đã hỗ trợ kết luận từ nghiên cứu tỷ lệ chuyển đổi. Tất cả những người tham gia thử nghiệm khả năng sử dụng đều thích các gạch đầu dòng.

 

Xem Jarrett và Minott, 2004, cho câu chuyện hoàn chỉnh của nghiên cứu này.

7 Lên kế hoạch chia sẻ và tương tác thông qua mạng xã hội

Sự cần thiết phải ngắn gọn trong phương tiện truyền thông xã hội củng cố tất cả các hướng dẫn trong chương này. Cho dù bạn đang làm việc trong 140 ký tự của Twitter, đưa thông báo lên tường Facebook, đăng lên Google+, mô tả video hoặc bản trình chiếu mà bạn đang chia sẻ thông qua YouTube hoặc SlideShare hoặc sử dụng một chương trình truyền thông xã hội khác, bạn chỉ có chỗ cho thông điệp chính.

Hãy suy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn.” Đưa tin nhắn vào mạng xã hội của bạn. Làm cho nó thu hút mọi người để họ nhấp vào liên kết đến một món ăn nhẹ cụ thể trong trang web của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn cho chúng, hãy để bữa ăn nhẹ dẫn đến một bữa ăn no hơn. Nhưng hãy nhớ làm cho cả bữa ăn trở nên dễ tiêu hóa – vui lòng không có các bức tường từ ngữ.

 

Tổng kết Chương 7

Thông điệp chính từ Chương 7:

 • Chỉ cung cấp cho mọi người những gì họ cần.
 • Cắt! Cắt! Cắt! Và cắt một lần nữa!
 • Hãy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn.”
 • Bắt đầu với thông điệp chính của bạn. Viết theo kiểu kim tự tháp ngược.
 • Thông tin lớp.
 • Phá vỡ các bức tường từ ngữ.
 • Lên kế hoạch chia sẻ và tương tác thông qua mạng xã hội.

 

Interlude 2

Tìm kiếm khoảnh khắc tiếp thị

Nếu bạn là người viết sách – cho dù bạn làm việc tự do, cho một cơ quan hay bên trong một công ty thương mại điện tử – thì mọi thứ trong cuốn sách này đều liên quan đến bạn. Phần kết luận này chỉ thêm một vài điểm về tiếp thị trực tuyến.

Tiếp thị trên web thì khác: Kéo không đẩy

Trong tiếp thị trực tiếp, dựa trên giấy, truyền thống, bạn bắt đầu cuộc trò chuyện. Bạn gửi thông tin cho mọi người. Khi họ có được nó, họ không có nhu cầu riêng, chương trình làm việc của riêng họ, trong đầu. Bạn đang đặt một nhu cầu trước mặt họ và hy vọng rằng điều đó sẽ gây được tiếng vang với họ.

Đó là một công nghệ “đẩy” – bạn đưa thông tin đến khách hàng tiềm năng.

Tất nhiên, push cũng tồn tại trong thế giới web. Bạn có thể có nhiều người đã đăng ký nhận e-marketing từ bạn (e-specials, e-newsletter). Bạn khuyến khích mọi người theo dõi bạn trên Twitter và kết bạn với bạn trên Facebook để bạn có thể đưa ra những ý tưởng và sự lôi cuốn cho họ.

Nhưng hầu hết các lượt truy cập vào trang web của bạn có thể không trực tiếp đến từ hoạt động tiếp thị điện tử đó. Hầu hết các liên hệ trên web là một phần của công nghệ “kéo”.

Mọi người đến trang web của bạn theo lựa chọn của riêng họ vì họ nghĩ rằng bạn có thể có thứ gì đó mà họ muốn mua. Và điều đó thay đổi mọi thứ. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện.

 

Là một chuyên gia tiếp thị, bạn có thể đã được đào tạo để suy nghĩ về cách thu hút mọi người đến với sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, trên web, lo lắng đầu tiên của bạn là làm thế nào để không xua đuổi những người đã chọn đến trang web của bạn.

 

Nhìn lại:

Nghiên cứu điển hình 5-2: Khách truy cập trang web đã không đọc đoạn bắt đầu bằng “Xin chúc mừng”.

Nghiên cứu điển hình 7-3: Phiên bản “sau” có chuyển đổi tốt hơn nhiều sẽ đi đúng vào vấn đề. Phiên bản “trước đây” bắt đầu với một chiêu trò tiếp thị không giúp ích gì cho cuộc trò chuyện.

Bởi vì khách truy cập trang web thường rất tập trung vào bất cứ thứ gì đưa họ đến trang web, họ rất có khả năng bỏ qua bất kỳ thông báo nào không giúp họ thỏa mãn cuộc trò chuyện mà họ đến – cho đến khi họ đáp ứng được nhu cầu của họ. Sau đó, bạn có thể lôi kéo họ xem xét thêm.

Tham gia cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web

Cô gái của chúng tôi đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ đã truy cập vào trang web của nhà cung cấp này và ngay lập tức thấy một tab có tên là Giải pháp. Mở tab đó, cô ấy thấy các tùy chọn là Dành cho gia đình, Dành cho doanh nghiệp, v.v. Cô ấy nhấp vào For Home với mong đợi nhận được các gói, giá cả, có thể là danh sách đầu dòng về những gì cô ấy sẽ nhận được cho mỗi gói. Cô ấy không mong đợi những gì cô ấy nhận được (Hình Interlude 2-1).

Hình Interlude 2-1Trên trang này, công ty chỉ nói về chính nó. Nó không tham gia cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web đã bắt đầu. Nó thúc đẩy quá nhiều tiếp thị quá sớm.

www.hughes.com

Trang web có những gì cô gái của chúng tôi đang tìm kiếm (Hình Interlude 2-2). Nhưng từ màn hình mà cô ấy đang bật, cô ấy sẽ tìm thấy nó chỉ khi cô ấy để ý đến các liên kết (bằng văn bản; không có nút) – và nếu cô ấy không bị tắt bởi các đoạn tiếp thị dày đặc “đọc về chúng tôi”.

Hình Interlude 2-2 Tiếp thị thành công khiến chính nó trở thành một phần của cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web đã bắt đầu.

www.hughesnet.com

Tìm đúng thời điểm tiếp thị

Cách tiếp thị trên một trang web là tham gia cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web mang lại cho bạn. Sau đó, bạn có thể bán kèm và bán thêm – nhưng chỉ sau khi khách truy cập trang web của bạn đã hài lòng ít nhất một phần của cuộc trò chuyện mà họ bắt đầu với trang web.

Tôi gọi những thời điểm này khi khách truy cập trang web sẵn sàng nghe những gì bạn cung cấp, là “khoảnh khắc tiếp thị”.

 

“Thời điểm tiếp thị” là thời gian và địa điểm trên trang web khi khách truy cập trang web đã sẵn sàng cho một thông điệp tiếp thị. Một khoảnh khắc tiếp thị không có nghĩa là để đánh lạc hướng khách truy cập trang web của bạn. Một khoảnh khắc tiếp thị là một lượt theo dõi tự nhiên hoặc bổ sung cho những gì khách truy cập trang web của bạn đang làm.

Hình Interlude 2-3 chỉ cho bạn cách Amazon.com là một bậc thầy trong các khoảnh khắc tiếp thị.

Hình Interlude 2-3 Amazon.com và nhiều người bán hàng trực tuyến khác tìm thấy nhiều khoảnh khắc tiếp thị – trong cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web.

www.amazon.com

Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tiếp thị tốt

Tôi ngạc nhiên về việc nhiều trang web đưa ra rất nhiều tiếp thị từ trước (quá sớm trong cuộc trò chuyện) và sau đó không tiếp thị sau khi đó sẽ là cách để duy trì cuộc trò chuyện.

Ví dụ: hiệp hội tín dụng Founders thực hiện một công việc tuyệt vời trong việc đưa mọi người trực tiếp đến sự thật mà họ đang tìm kiếm. Nhưng sau đó nó bỏ lỡ cơ hội tiếp thị cho họ từ thực tế (Hình Interlude 2-4).

Hình Interlude 2-4Liên minh tín dụng này làm cho tỷ giá dễ dàng nhìn thấy mà không có xu hướng tiếp thị trước các con số. Nhưng nó cũng thu hút khách truy cập trang web của mình.

www.foundersfcu.com

Không bao giờ dừng cuộc trò chuyện

Khoảnh khắc tiếp thị bị bỏ lỡ trên trang web của Người sáng lập cũng khiến cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web bắt đầu dừng lại. Đó không phải là một ý tưởng hay.

Luôn để khách truy cập trang web của bạn quyết định khi họ có những gì họ cần. Đừng để trang web dừng cuộc trò chuyện.

 

Nếu bạn xem xét cá tính của mình qua các cuộc trò chuyện của họ, bạn sẽ thấy khi nào bạn có thể cắt đứt cuộc trò chuyện quá sớm.

Bạn có thể bao gồm nhiều cách để tiếp tục cuộc trò chuyện:

 • Cung cấp cho khách truy cập trang web các liên kết liên quan.
 • Các cơ hội liên quan đến thị trường.
 • Cung cấp trò chuyện trực tiếp.
 • Thu hút khách truy cập trang web trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn.
 • Cho phép họ cung cấp các đề xuất, nhận xét hoặc phản hồi khác.
 • Cung cấp cho họ thông tin “liên hệ với chúng tôi” trong lĩnh vực nội dung chính cũng như trong điều hướng toàn cầu.

Bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện – trên thực tế, bạn có thể khuyến khích cuộc trò chuyện tiếp tục – như Signal Financial đã làm trong Hình Interlude 2-5.

Hình Interlude 2-5Liên minh tín dụng này không lãng phí thời gian của mọi người với các thông điệp tiếp thị “chúng tôi thật tuyệt vời”. Thay vào đó, nó tiếp thị tốt bằng cách khuyến khích khách truy cập trang web tiếp tục cuộc trò chuyện. Nó nắm bắt thời điểm tiếp thị.

www.sfonline.com

 

số 8

Thông báo chủ đề của bạn với một tiêu đề rõ ràng

Tiêu đề trực tuyến thậm chí còn phải làm nhiều hơn tiêu đề trên báo in. Trên giấy, bạn thường thấy tiêu đề và bài báo cùng nhau trên cùng một tờ giấy. Trực tuyến (và đặc biệt là trên thiết bị di động), tiêu đề thường xuất hiện đầu tiên dưới dạng liên kết. Nó phải làm rất nhiều việc, chuyển tải đủ ngữ cảnh để

 • lôi kéo và thu hút những người mà nó dẫn đến nội dung hữu ích
 • không lôi kéo những người sẽ thất vọng vì đó là một lựa chọn sai cho những gì họ cần
 • báo hiệu cho các công cụ tìm kiếm biết nội dung tiếp theo là về

 

Chương này nói về tiêu đề cấp đầu tiên trong nội dung của bạn (<H1>).

Báo chí và sao chép văn bản = tiêu đề

Giao tiếp kỹ thuật và kinh doanh = tiêu đề

Nhưng trong thế giới web, “title” có một ý nghĩa đặc biệt: <Title> khác với <H1>. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng “tiêu đề” ở đây.

 

 

Dòng tiêu đề (<H1>) với các từ khóa phù hợp với những gì khách truy cập trang web tìm kiếm có thể giúp xếp hạng của bạn với các công cụ tìm kiếm. Lưu ý rằng mã hóa thích hợp là rất quan trọng. Sử dụng thẻ <H1>. Việc chỉ sử dụng các chữ cái to hơn, đậm hơn sẽ không nói với các công cụ tìm kiếm hoặc trình đọc màn hình rằng đây là tiêu đề cấp một.

Bảy nguyên tắc cho các tiêu đề hoạt động tốt

 

 1. Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn.
 2. Rõ ràng thay vì dễ thương.
 3. Suy nghĩ về khán giả toàn cầu của bạn.
 4. Cố gắng có độ dài trung bình (khoảng tám từ).
 5. Sử dụng một tuyên bố, câu hỏi hoặc lời kêu gọi hành động.
 6. Kết hợp nhãn (danh từ) với nhiều thông tin hơn.
 7. Thêm mô tả ngắn nếu mọi người cần.

1 Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn

Các tiêu đề hoạt động tốt trong các cuộc trò chuyện trên web của bạn có những từ tạo kết nối tốt trong tâm trí khách truy cập trang web.

 

2 Hãy rõ ràng thay vì dễ thương

Tất nhiên, sự hài hước có vị trí của nó. Nhưng một tiêu đề dễ thương không phù hợp với những gì khách truy cập trang web đang tìm kiếm có thể bị lỗi theo hai cách:

 • Khách truy cập trang web đang quét các liên kết trên trang có thể không kết nối những gì họ muốn với cụm từ dễ thương bạn đã sử dụng.
 • Công cụ tìm kiếm có thể không đặt bài viết cao trong kết quả của nó bởi vì tiêu đề không có từ khóa phù hợp.

Caroline Jarrett, đồng tác giả của cuốn sách tuyệt vời Hình thức hoạt động – Thiết kế biểu mẫu web để có thể sử dụng, kể một câu chuyện về bản thân:

Đối với một trong những chuyên mục trực tuyến hàng tháng của cô ấy về thiết kế biểu mẫu và khảo sát, Caroline đã giải quyết câu hỏi nên sử dụng số lượng danh mục phản hồi chẵn hay lẻ trong một cuộc khảo sát. Cô ấy gọi bài báo là “Piggy in the Middle”. Nó không nhận được nhiều nhấp chuột. Trong nhận thức muộn màng, điều đó không có gì ngạc nhiên. Làm thế nào có ai biết nó là gì?

Ngược lại, cột mà Caroline đã xuất bản trong cùng một sê-ri với tiêu đề “Câu hoặc Tiêu đề cho nhãn?” có lượng khách truy cập gấp 100 lần. Tại sao? Ít nhất một phần, tiêu đề phải báo trước rõ ràng nội dung – và nó hiển thị tốt trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

3 Nghĩ về khán giả toàn cầu của bạn

Nếu bạn muốn những gì mình viết có được phạm vi toàn cầu, hãy lưu ý các từ viết tắt, từ viết tắt và thành ngữ mà chỉ người dân địa phương mới hiểu.

Dòng tiêu đề này không chỉ xuất hiện trên ấn bản địa phương của Thời báo New York mà còn xuất hiện trên ấn bản toàn cầu (International Herald Tribune).

 

4 Hãy thử với độ dài trung bình (khoảng tám từ)

Outbrain đã xem xét tỷ lệ nhấp từ các tiêu đề hoặc tiêu đề trang của 150.000 bài báo trên web.

 

Tính năng này Cải thiện nhấp qua
Hình ảnh thu nhỏ có dòng tiêu đề Cao hơn 27% so với không có hình ảnh
8 từ trong dòng tiêu đề Cao hơn 21% so với các độ dài khác
Số lẻ “5 phím để…” Cao hơn 20% so với số chẵn
Dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang và phụ đề Cao hơn 9%
Tiêu đề dưới dạng câu hỏi cao hơn (% không được chỉ định)

Nguồn: Kelly Reeves, 5 mẹo để cải thiện tỷ lệ nhấp vào dòng tiêu đề của bạn, ngày 3 tháng 6 năm 2011. http://www.contentmarketinginstitution.com/2011/06/headline-click-through-rate/

Phát hiện này rất giống với phát hiện trước đó của Jared Spool rằng các liên kết từ 7 đến 12 từ hoạt động tốt nhất (Hình 8-1).

Hình 8-1Jared Spool và các đồng nghiệp của ông nhận thấy rằng các liên kết gồm 7 đến 12 từ hoạt động hiệu quả nhất trong việc đưa mọi người đến thông tin họ đang tìm kiếm. Thiết kế cho Mùi hương của Thông tin.

www.uie.com

Tại sao các liên kết có độ dài trung bình hoạt động tốt? Họ có thể

 • có “mùi hương” tốt hơn (xem Chương 5)
 • sử dụng nhiều từ khóa hơn mà khách truy cập trang web đang tìm kiếm và các công cụ tìm kiếm có thể phù hợp
 • là các câu hỏi, tuyên bố hoặc lời kêu gọi hành động phù hợp với khách truy cập trang web của bạn

5 Sử dụng một tuyên bố, câu hỏi hoặc lời kêu gọi hành động

 

Tìm hiểu thêm về các loại khác nhau này trong chương tiếp theo về tiêu đề.

Tiêu đề của tuyên bố đưa thông điệp quan trọng lên đầu tiên (xem Chương 7). Chúng có khả năng mang lại câu hỏi cho tâm trí của khách truy cập trang web. (Xem chương tiếp theo để biết cách làm theo thông điệp chính với một bộ câu hỏi và câu trả lời hay.)

Tiêu đề câu hỏi cho phép khách truy cập trang web bắt đầu cuộc trò chuyện – nếu tiêu đề là câu hỏi mà khách truy cập trang web của bạn sẽ hỏi.

Lời kêu gọi hành động khuyến khích mọi người hành động.

Hình 8-2 cung cấp cho bạn một ví dụ về từng loại tiêu đề.

Hình 8-2 Tuyên bố, câu hỏi và lời kêu gọi hành động hoạt động tốt như các tiêu đề.

 

Nhìn lại Hình 8-2. Lưu ý cách sử dụng chữ in hoa của ba tiêu đề. Cái nào dễ đọc nhất?

Bạn có nói câu về robot không? Khi lập kế hoạch phong cách của bạn cho các tiêu đề và tiêu đề, hãy cân nhắc sử dụng cách viết hoa câu [Robot có thể thống trị…] thay vì viết hoa tất cả [LÀ BẢO VỆ ĐIỆN…] hoặc thậm chí viết hoa đầu tiên (còn gọi là “tiêu đề”) [Cuba Travel News…]. Bạn không cần viết hoa. In đậm, màu sắc và kích thước văn bản là những cách tốt hơn để thể hiện rằng đây là dòng tiêu đề của bạn.

 

Nhìn lại Chương 3 để biết thêm về lý do tại sao không sử dụng tất cả các chữ hoa.

6 Kết hợp các nhãn (danh từ) với nhiều thông tin hơn

Danh từ tự thông báo chủ đề. Chúng thường hoạt động như các liên kết cho toàn bộ phần: Tin tức, Giày dép, Sơ đồ trang web. Chúng không hoạt động tốt như tiêu đề cho các bài báo hoặc trang thông tin vì chúng không thu hút người đọc. Chúng thường không đưa ra đủ thông tin chi tiết cụ thể để mọi người biết đó là điều họ muốn.

Nghiên cứu outbrain cho thấy rằng việc kết hợp nhãn chủ đề với lời kêu gọi hành động hoặc cụm từ khác hoạt động tốt hơn so với một nhãn riêng.

 

Dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang và phụ đề Cao hơn 9%

 

Bạn nghĩ cô gái của chúng ta sẽ đọc bài báo nào trong số những bài báo này? Tiêu đề nào sẽ kéo bạn vào bài báo?

 

7 Thêm mô tả ngắn nếu mọi người cần

Dòng tiêu đề tự nó phải đóng vai trò là “miếng ăn” thu hút mọi người muốn ăn nhẹ và sau đó là bữa ăn. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể viết một dòng tiêu đề mà mức độ đó là đủ cho tất cả mọi người.

Đưa ra một mô tả ngắn gọn. Hình 8-3 cho thấy cách Fidelity Investments giúp khách truy cập trang web chọn liên kết họ cần sau khi họ chọn tab Hướng dẫn và Hưu trí.

Hình 8-3 Mô tả ngắn gọn có thể giúp mọi người chọn liên kết phù hợp.

www.fidelity.com

 

Cũng xem ví dụ từ shell.com trong Chương 5.

 

Tổng kết Chương 8

Thông điệp chính từ Chương 8:

 • Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn.
 • Rõ ràng thay vì dễ thương.
 • Nghĩ về khán giả toàn cầu của bạn.
 • Cố gắng có độ dài trung bình (khoảng tám từ).
 • Sử dụng một tuyên bố, câu hỏi hoặc lời kêu gọi hành động.
 • Kết hợp các nhãn (danh từ) với nhiều thông tin hơn.
 • Thêm mô tả ngắn nếu mọi người cần.

 

9

Bao gồm các tiêu đề hữu ích

Hãy chuyển từ tiêu đề ở đầu nội dung của bạn sang các tiêu đề bên trong nội dung. Tiêu đề – ngắn và in đậm hoặc màu – chia nội dung web của bạn về một chủ đề thành các phần có thể quản lý được.

Trong một cuộc trò chuyện điển hình, những người đang nói chuyện với nhau sẽ thay phiên nhau. Tiêu đề – đặc biệt là tiêu đề câu hỏi – là lượt khách truy cập trang web của bạn trong cuộc trò chuyện.

Những đề mục hay giúp ích cho người đọc về nhiều mặt

Các tiêu đề được viết tốt trong nội dung được tổ chức tốt sẽ giúp người đọc

 • quét để lấy ý chính
 • chỉ tìm phần họ cần
 • theo dõi dòng chảy của câu chuyện của bạn
 • hiểu nhanh ngữ cảnh cho từng phần
 • quản lý số tiền họ xử lý cùng một lúc

Suy nghĩ về các tiêu đề cũng giúp tác giả

Các tiêu đề tạo thành một dàn ý về những gì bạn sẽ viết. Lập kế hoạch cho các tiêu đề là một cách phân tích thông tin bạn có, nhóm thông tin tốt và sắp xếp theo thứ tự hợp lý cho khách truy cập trang web của bạn.

 

Tiêu đề với các từ khóa mà khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng trong các tìm kiếm của họ sẽ giúp ích cho SEO của bạn.

 

Những người lắng nghe muốn quét giống như những người nhìn thấy. Họ có thể có phần mềm hỗ trợ của họ chuyển từ tiêu đề này sang tiêu đề khác – nhưng chỉ khi các tiêu đề được gắn thẻ đúng cách.

 

Đối với cả SEO và khả năng truy cập, bạn phải gắn thẻ tiêu đề đúng cách: <H1> văn bản tiêu đề </H1>, <H2> văn bản tiêu đề </H2>, v.v. Văn bản lớn hơn, đậm hơn không được gắn thẻ sẽ không được công cụ tìm kiếm hoặc phần mềm hỗ trợ tiếp cận xem là tiêu đề.

 

So sánh Hình 9-19-2. Bạn có nhiều khả năng sẽ đọc và sử dụng phiên bản thông tin nào về thể dục hơn?

Hình 9-1 Văn bản web gốc không có tiêu đề

www.fi.edu

Hình 9-2 Bản sửa đổi được đề xuất của tôi với các tiêu đề

Cả hai phiên bản đều mang tính chất đàm thoại. Họ có những từ giống nhau và cùng một tổ chức. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc bạn có hiển thị tổ chức, chia nhỏ văn bản và làm nổi bật các thông điệp chính hay không.

Mười một hướng dẫn để viết các tiêu đề hữu ích

11 nguyên tắc này sẽ giúp bạn giúp khách truy cập trang web của mình:

 1. Đừng nhồi nhét các tiêu đề vào nội dung cũ.
 2. Bắt đầu bằng cách lập dàn ý.
 3. Chọn một kiểu tiêu đề tốt: câu hỏi, câu lệnh, cụm động từ.
 4. Sử dụng danh từ và cụm danh từ một cách tiết kiệm.
 5. Đặt các từ của khách truy cập trang web của bạn vào tiêu đề.
 6. Khai thác sức mạnh của phép song song.
 7. Chỉ sử dụng một vài cấp độ của tiêu đề.
 8. Phân biệt đề mục với văn bản.
 9. Làm rõ từng cấp độ của đề mục.
 10. Giúp mọi người chuyển đến nội dung trong một trang web.
 11. Đánh giá! Đọc các tiêu đề.

1 Đừng đưa các tiêu đề vào nội dung cũ

Xem qua nội dung hiện có và đưa vào tiêu đề thường xuyên không tạo ra thông tin tốt. Các tiêu đề tùy tiện, được viết kém có thể khiến khách truy cập trang web của bạn bối rối thay vì giúp họ.

 

Đặt tiêu đề vào nội dung cũ như một bước đầu tiên

Để làm quen với nội dung bạn có, hãy lướt qua nó, cố gắng viết tiêu đề cho mỗi đoạn. Đó có thể là một bước đầu tiên hữu ích trong việc sửa đổi.

 

 • Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi viết tiêu đề cho một phần văn bản, điều đó có thể có nghĩa là phần đó không rõ ràng hoặc bao gồm quá nhiều điểm, tất cả đều lộn xộn với nhau. Làm rõ nội dung. Chia nó thành các phần nhỏ hơn.
 • Nếu bạn thấy mình đang viết cùng một tiêu đề trên các phần nội dung khác nhau, điều đó có thể có nghĩa là tài liệu không được sắp xếp tốt. Tổ chức lại nó để hợp lý cho khách truy cập trang web của bạn.

Tiếp theo, liệt kê các tiêu đề như thể chúng là một mục lục. Họ có lập dàn ý tốt không? Nhìn chung chúng có ý nghĩa không? Chúng có chảy không? Đây có phải là những gì khách truy cập trang web muốn biết? Đây có phải là những thông điệp chính mà bạn nên đưa ra? Nếu không, hãy lùi lại và sửa đổi, hoặc thậm chí bắt đầu với một dàn ý mới.

 

Cảm ơn Caroline Jarrett đã dạy tôi kỹ thuật đưa tiêu đề vào nội dung cũ như một bước đầu tiên để sửa đổi. Nhưng như Caroline nói, “Đừng dừng lại ở đó.”

2 Bắt đầu bằng cách lập dàn ý

Một dàn ý chỉ là tiêu đề của bạn theo thứ tự. Đừng căng thẳng về việc sử dụng chữ số la mã, chữ cái hoặc một sơ đồ đánh số phức tạp. Nếu bạn chỉ đặt các tiêu đề bạn sẽ sử dụng theo thứ tự bạn sẽ sử dụng chúng, không có bất kỳ văn bản nào dưới chúng, bạn có một dàn bài.

Nếu bạn sử dụng nhiều cấp độ, hãy thụt lề một chút cho cấp độ thứ hai của dàn ý. Bạn sẽ thấy mẫu bạn đang tạo.

Hình 9-3 hiển thị đường viền cho nội dung web trong Nghiên cứu điển hình 7-1 về Cuộc thi Nghệ thuật Hàng không Quốc tế.

Hình 9-3 Đề cương cho một chủ đề web

Bây giờ tôi đang thêm vào lời khuyên mà tôi đã đưa ra Chương 7, Danh sách kiểm tra 7-1. Ở đó, tôi đề nghị bắt đầu bằng cách viết các câu hỏi mà mọi người hỏi và sau đó đặt những câu hỏi đó thành một thứ tự phù hợp với khách truy cập trang web của bạn. Sau đó bạn làm gì với những câu hỏi bạn đã liệt kê?

 

 • Đôi khi, bạn sẽ giữ những câu hỏi đó làm dàn bài, và do đó, là tiêu đề của bạn.
 • Đôi khi, bạn sẽ quyết định rằng các câu hỏi không phải là tiêu đề tốt nhất cho tài liệu của bạn. Bạn có thể biến các câu hỏi thành các tuyên bố (thông điệp chính).
 • Nếu bạn thấy mình có tất cả “Làm cách nào để…?” các câu hỏi, chuyển chúng thành cụm từ hành động với động từ (“Làm x” hoặc “Làm x”).
 • Và đôi khi, nếu bạn chỉ gắn nhãn các bộ phận, bạn có thể sử dụng danh từ làm đề mục.

Hãy cùng khám phá khi nào, tại sao và cách sử dụng từng loại tiêu đề này: câu hỏi, câu lệnh, động từ, danh từ.

3 Chọn một kiểu tiêu đề tốt: Câu hỏi, câu lệnh, cụm động từ

Ba lựa chọn chính của bạn cho các tiêu đề là câu hỏi, câu lệnh hoặc cụm động từ (lời kêu gọi hành động).

Câu hỏi dưới dạng đề mục

Khi bạn viết câu hỏi dưới dạng đề mục, bạn thể hiện cả hai mặt của cuộc trò chuyện. Bạn đặt khách truy cập trang web trên trang với bạn – khách truy cập trang web đặt câu hỏi; bạn trả lời nó.

Như tôi đã nói trong Chương 1, Tôi không khuyên bạn nên biến toàn bộ trang web thành một phần lớn gồm các câu hỏi thường gặp (FAQ). Khách truy cập trang web có thể không bao giờ tìm thấy câu hỏi cụ thể của họ. Tôi đang gợi ý câu hỏi và câu trả lời (Q&A) như một phong cách viết phù hợp cho nội dung chính về từng chủ đề cụ thể.

 

Nếu trang web của bạn có cả trang nội dung chính về một chủ đề và một trang Câu hỏi thường gặp riêng về cùng một chủ đề, hãy nghĩ xem bạn có thực sự cần cả hai hay không.

Nhóm có phải viết trang Câu hỏi thường gặp vì nội dung trên trang chính không đáp ứng được các cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web không? Nếu vậy, bạn có thể không cần cả hai.

Nhưng đừng thoát khỏi Câu hỏi thường gặp! Bỏ trang khác đi. Sử dụng hoặc viết lại trang Câu hỏi thường gặp làm trang chính của nội dung về chủ đề đó và không gọi nó là Câu hỏi thường gặp.

Các câu hỏi tạo ra các tiêu đề rất hữu ích trong tất cả các loại nội dung web khác nhau này:

 • bài viết
 • blog
 • giải thích
 • sổ tay
 • giới thiệu về sách hướng dẫn
 • chính sách
 • thông cáo báo chí
 • quy định
 • thông tin khắc phục sự cố

Sử dụng Q&A có thể thu hút mọi người vào một trang web. Ví dụ, khi thấy câu hỏi, “Tại sao phải chủng ngừa?” trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ có thể thu hút các bậc cha mẹ vào bài báo đó. (Hình 9-4).

Hình 9-4 Chủ đề web về tiêm chủng này có một số tiêu đề tốt và một số tiêu đề mà chúng tôi có thể cải thiện.

www.cdc.gov

Khi viết câu hỏi dưới dạng tiêu đề, hãy xem xét bốn điểm sau:

 • Trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn.
 • Viết từ quan điểm của khách truy cập trang web của bạn.
 • Giữ câu hỏi ngắn gọn.
 • Cân nhắc bắt đầu với một từ khóa.

Trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn

Người viết web đôi khi chỉ đưa thông tin tập trung vào nội bộ của họ vào kiểu Hỏi & Đáp. Điều đó không đáp ứng các cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web. Để viết Q&A thành công, bạn phải hiểu khách truy cập trang web của mình và những gì họ muốn biết.

 

Để thu thập các câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn bằng lời của họ, hãy sử dụng tất cả các cách mà chúng tôi đã đề cập trongchương 2.

Nghiên cứu điển hình 9-1 cho bạn thấy một nhóm đã thay đổi như thế nào từ những câu hỏi tập trung vào nội bộ sang trả lời những gì khách truy cập trang web thực sự muốn biết.

 

Nghiên cứu điển hình 9-1 Trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn

Nếu bạn muốn khiếu nại về một ngân hàng ở Hoa Kỳ, bạn có thể truy cập trang web của Văn phòng Liên bang về Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC). Họ điều chỉnh các ngân hàng Hoa Kỳ có điều lệ toàn quốc và các hiệp hội tiết kiệm liên bang.

Tuy nhiên, chúng không phải là nơi thích hợp để đi nếu khiếu nại của bạn là về một loại tổ chức tài chính khác, chẳng hạn như liên minh tín dụng hoặc ngân hàng do nhà nước quản lý. Ít người biết liệu ngân hàng của họ được điều lệ quốc gia hay do nhà nước quản lý.

Trong ấn bản đầu tiên của Letting Go of the Words, tôi đã hiển thị trang OCC như sau:

Trong ấn bản đầu tiên, tôi đã hỏi những câu hỏi như sau về trang này:

 

Điều này đáp ứng nhu cầu của khách truy cập trang web tốt như thế nào? Hãy nghĩ về trạng thái tinh thần của những người đã đủ khó chịu để phàn nàn với chính phủ về một ngân hàng. Câu hỏi đầu tiên của họ là “OCC là gì?” Họ sẽ nhấp vào “Ngân hàng quốc gia là gì?” khi họ chưa biết đó là câu hỏi quan trọng đối với vấn đề của họ?

 

Trang web năm 2006 với nhận xét của tôi từ ấn bản đầu tiên của Letting Go of the Words

 

Để ghi nhận công lao của họ, nhóm web tại OCC đã đưa ra một giải pháp mới tuyệt vời cho vấn đề mà tôi đã nêu ra. Họ đã tạo ra một trang web chỉ dành cho người tiêu dùng, được gọi là helpwithmybank.gov. Đây là trang mới của họ:

 

Trang mới (trang web mới) dành cho người tiêu dùng có khiếu nại

www.helpwithmybank.gov/complaints

 

URL, dòng tiêu đề và nội dung đều giúp ích cho việc SEO tuyệt vời của trang web. Đây là kết quả tìm kiếm hàng đầu trên Bing, Google và Yahoo cho chuỗi tìm kiếm: phàn nàn về ngân hàng của tôi.

Viết từ quan điểm của khách truy cập trang web của bạn

Viết như thể bạn đang ghi âm cả hai mặt của cuộc trò chuyện. Một cách tốt để làm điều đó là sử dụng

 • “Tôi” cho khách truy cập trang web trong câu hỏi
 • “bạn” cho khách truy cập trang web trong câu trả lời
 • “chúng tôi” cho tổ chức

Hình 9-5 chỉ cho bạn cách các bác sĩ từ Đại học X quang Hoa Kỳ và Hiệp hội X quang Bắc Mỹ nói chuyện với bệnh nhân trên trang web của họ, RadiologyInfo.org.

Hình 9-5 Theo kiểu Hỏi & Đáp, “Tôi” hoạt động tốt trong câu hỏi với “bạn” trong câu trả lời.

www.radiologyinfo.org

Giữ câu hỏi ngắn gọn

Mọi người thường lướt qua một tiêu đề vừa đủ để quyết định, “vâng, đó là điều tôi muốn biết.” Họ nóng lòng muốn có câu trả lời.

Tại sao lại ngắn? Ít nhất ba lý do:

 • Các câu hỏi dài chiếm không gian quý giá.
 • Các tiêu đề được in đậm hoặc có màu, và các khối đậm hoặc màu lớn rất khó đọc.
 • Bất chấp sức mạnh của các tiêu đề, một số khách truy cập trang web chỉ sử dụng các tiêu đề làm điểm đích để xem nơi các phần mới bắt đầu. Họ không thực sự đọc các tiêu đề.

Cắt câu hỏi của bạn thành những điều cần thiết, cũng giống như bạn cắt nội dung của mình thành những điều cần thiết. Nếu bạn thấy mình viết một câu hỏi dài, hãy tự hỏi:

 • Phần này có quá dài không?
 • Tôi có đang cố gắng trả lời nhiều câu hỏi cùng một lúc không?
 • Tôi có nên chia nội dung này thành nhiều hơn một câu hỏi và câu trả lời không?
 • Tôi có đặt thông tin vào câu hỏi cần có trong câu trả lời không?
 • Tôi có đang sử dụng nhiều từ hơn mức cần thiết trong khi vẫn kết nối với khách truy cập trang web của mình và cải thiện SEO không?

 

Như với nhiều khía cạnh của chiến lược nội dung và viết nội dung, bạn phải cân bằng các nhu cầu cạnh tranh. Giữ tiêu đề ngắn gọn, nhưng cố gắng đưa từ khóa vào ít nhất một vài tiêu đề <H2> cũng như tiêu đề <H1> của bạn. Ví dụ, trongHình 9-5, Tôi có thể đề xuất thêm “cho chụp CT của tôi” vào “Tôi chuẩn bị như thế nào?”

Cân nhắc bắt đầu với một từ khóa

Mặc dù các câu hỏi hoạt động tốt như các tiêu đề, nhưng chúng có một nhược điểm. Họ không bắt đầu với một từ khóa cho chủ đề cụ thể.

 

Khách truy cập trang web nghe màn hình thường di chuyển nhanh chóng từ tiêu đề này sang tiêu đề khác, chỉ nghe phần đầu tiên của mỗi trang. Tương tự như vậy, người dùng web có thị lực quét xuống trang thường chỉ lấy phần đầu tiên của tiêu đề.

Một giải pháp đôi khi có thể hữu ích là kết hợp một từ khóa với câu hỏi, như trongHình 9-6.

Hình 9-6 Các tiêu đề kép như thế này giúp những người đang quét nhanh bằng tai hoặc mắt của họ.

Tuy nhiên, đừng bắt đầu mọi tiêu đề <H2> hoặc <H3> bằng các từ khóa giống nhau. Điều đó sẽ làm cho nội dung rất khó quét. Nếu các từ khóa giống nhau cho mỗi tiêu đề, hãy chỉ đặt chúng trong một số tiêu đề và không đặt chúng trước. Bạn vẫn sẽ nhận được một số lợi ích SEO và mọi người sẽ có thể sử dụng nội dung của bạn.

Các câu lệnh dưới dạng tiêu đề

Khi bạn viết câu lệnh dưới dạng tiêu đề, bạn cho rằng khách truy cập trang web đã đặt câu hỏi. Bạn ghi nhớ khách truy cập trang web của mình và nói chuyện trực tiếp với họ mà không cần đưa họ lên trang cùng bạn.

Các tiêu đề báo cáo hoạt động tốt trong các loại trang web giống như câu hỏi. Với các tiêu đề tuyên bố, bạn làm cho các thông điệp chính của mình nổi bật trên trang bằng kiểu in đậm hoặc tô màu lớn. Đó là những gì bạn thấy trongHình 9-7.

Hình 9-7 Các câu lệnh ngắn với các thông điệp chính hoạt động tốt như các tiêu đề.

www.iowaorthopaediccenter.com

Cụm động từ làm tiêu đề

Nhiều cuộc trò chuyện trên web là khách truy cập trang web hỏi “Làm cách nào để…?” Nếu bạn có câu “Làm cách nào để…?” câu hỏi với nhiều dạng câu hỏi khác, bạn cứ để đó như một câu hỏi.

 

Ví dụ với –ing: Nhìn về phía trước Nghiên cứu điển hình 9-2.

Ví dụ với mệnh lệnh: Nhìn lại Hình 9-2.

Tuy nhiên, nếu bạn có một loạt câu hỏi, tất cả đều bắt đầu “Làm cách nào để… ?,” mọi người có thể gặp khó khăn trong việc tìm câu hỏi mà họ muốn.

 

Bộ tiêu đề nào khó quét và sử dụng nhất?

 

Khi bạn thấy mình đang viết “Làm cách nào để…?” lặp đi lặp lại, loại bỏ các từ lặp lại và bắt đầu mỗi tiêu đề bằng từ hành động.

Hai cách tốt để viết tiêu đề hành động (và liên kết hành động) là

 • chuột nhảy (dạng kết thúc bằng “-ing”)
 • mệnh lệnh (dạng “Làm việc này…” của động từ)

4 Sử dụng danh từ và cụm danh từ một cách tiết kiệm

Tôi thấy rất nhiều danh từ làm tiêu đề. Đôi khi chúng hoạt động. Nhưng thường xuyên hơn không, chúng không hoạt động vì khách truy cập trang web không biết danh từ hoặc không cung cấp cho danh từ cùng ý nghĩa mà người viết đã làm. Các danh từ làm tiêu đề thường không giúp người viết hoặc người truy cập trang web hiểu được dòng chảy của bài viết – tại sao một phần lại xuất hiện trước hoặc sau phần khác một cách hợp lý.

Danh từ chỉ sự vật. Họ không đối thoại. Không giống như câu hỏi, câu lệnh và cụm từ hành động, cung cấp ngữ cảnh và giải thích, một danh từ phải mang tất cả ý nghĩa của tiêu đề trong một từ duy nhất.

Đôi khi một nhãn (một danh từ) là đủ

Vâng, đôi khi, nhãn là tất cả những gì bạn cần. Hình 9-8hiển thị biểu đồ ánh mắt – hình ảnh theo dõi ánh mắt của một người đang tìm kiếm các biểu mẫu thuế và hướng dẫn về các khoản đóng góp từ thiện. Trong trường hợp này, các danh từ theo thứ tự bảng chữ cái làm tiêu đề chủ đề hoạt động tốt.

Hình 9-8Biểu đồ ánh mắt theo dõi ánh mắt cho thấy đường dẫn mà khách truy cập vào trang này từ trang web của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Trang có tiêu đề danh từ làm nhãn chủ đề. Họ đã làm việc trong trường hợp này bởi vì khách truy cập trang web đang tìm kiếm cùng một từ mà trang web đang sử dụng.

www.useit.com/eyetracking

Nhưng danh từ thường không giải thích đủ

Với danh từ làm tiêu đề, việc đưa thông tin vào trật tự logic có thể khó khăn.Nghiên cứu điển hình 9-2 cho biết cách tôi có thể sửa đổi một tập hợp các tiêu đề dựa trên danh từ trong phần thông tin của trang thương mại điện tử.

 

Nghiên cứu điển hình 9-2 Biến danh từ thành tiêu đề tốt hơn

Hãy xem trang Hỗ trợ trực tuyến của LLBean về Theo dõi Đơn hàng của bạn.

 

www.llbean.com

Lưu ý rằng đoạn đầu tiên thực sự bao gồm nhiều thứ hơn là cách họ xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Lưu ý rằng đoạn cuối có một gợi ý hay mà bạn có thể bỏ qua vì tiêu đề không cho bạn biết lý do tại sao bạn nên quan tâm đến các tài khoản email được chia sẻ.

Nếu chúng tôi suy nghĩ lại về các hành động mà nội dung này mô tả, chúng tôi có thể chia nhỏ nó ra nhiều hơn, sử dụng các cụm động từ và đặt một tập hợp các liên kết cùng trang ở trên cùng. Đây là những gì tôi có thể làm để sửa đổi nội dung này:

 

Bản sửa đổi đề xuất của tôi.

5 Đặt các từ của khách truy cập trang web của bạn vào tiêu đề

Các tiêu đề trong nội dung web của bạn phải gây được tiếng vang với khách truy cập trang web của bạn. Nếu bạn viết tiêu đề với những từ mà khách truy cập trang web của bạn không biết, họ có thể không nhận ra rằng tiêu đề đó là thứ họ cần. Nội dung đó cũng có thể không hiển thị khi khách truy cập trang web của bạn tìm kiếm – tại trang web của bạn hoặc tại một công cụ tìm kiếm bên ngoài.

6 Khai thác sức mạnh của song song

Mọi người rất hướng về khuôn mẫu. Việc quét một tập hợp các tiêu đề sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn khi tất cả đều nằm trong cùng một cấu trúc câu.

 

 

Bạn có thấy các tiêu đề bên phải nhanh hơn và dễ dàng hơn để quét và ghi nhớ không?

Nhất quán (song song) theo phong cách bạn sử dụng trong cùng một cấp độ tiêu đề. Thay đổi kiểu khi bạn thay đổi cấp tiêu đề. Nhìn lại đề cương cuộc thi Mỹ thuật Hàng không Quốc tế (Hình 9-3): Tôi đã sử dụng các câu hỏi cho cấp độ 1 và các cụm danh từ cho cấp độ 2. Việc đặt mỗi tiêu đề ở cấp độ theo phong cách riêng sẽ giúp mọi người thấy được khuôn mẫu và thứ bậc trong bài viết của bạn.

Nếu bạn phá vỡ khuôn mẫu, hãy làm điều đó vì một lý do chính đáng. Lưu ý cách tôi đã phá vỡ mẫu của mình cho một tiêu đề trong nội dung LLBean đã sửa đổi. Tôi đã làm điều đó để làm cho điểm đó nổi bật. Điểm giữ bí mật về món quà của bạn không nằm trong quy trình mà các đề mục khác mô tả. Đó là một “sang một bên”, vì vậy việc thay đổi mẫu tiêu đề ở đó là có mục đích.

7 Chỉ sử dụng một số cấp độ của tiêu đề

Nếu bạn coi nội dung là thẻ hội thoại và thẻ chỉ mục, bạn sẽ nhận ra rằng nội dung tốt nhất là ở những phần nhỏ với nhiều tiêu đề – nhưng thứ bậc của những tiêu đề đó không nên đi sâu.

Một bài báo hoặc blog điển hình trên web nên có

 • một <H1>; đó là tiêu đề của bạn (xemChương 8)
 • ít nhất hai hoặc nhiều tiêu đề <H2>
 • hiếm khi, các tiêu đề <H3>

Nếu bạn thấy mình cần nhiều tiêu đề cấp 3 hoặc bất kỳ tiêu đề cấp 4 hoặc 5 nào, hãy cân nhắc tổ chức lại thông tin thành một bộ thẻ chỉ mục tốt hơn.

Và, tất nhiên, khi nghĩ về thiết bị di động, bạn sẽ nhận ra mình cần chia nhỏ nội dung như thế nào và có thể sử dụng ít cấp độ tiêu đề như thế nào. Hình 9-9 cho thấy một ví dụ điển hình từ nội dung di động của WebMD về tình trạng sức khỏe.

Hình 9-9Nội dung di động cũng cần tiêu đề. Nói chung, hãy giữ nguyên một mức tiêu đề trong văn bản.

www.webmd.com

8 Phân biệt tiêu đề với văn bản

Ở đây, tôi đang sử dụng “tiêu đề” để bao gồm tất cả các cấp (tiêu đề <H1> của bạn và tất cả các cấp tiêu đề trong nội dung của bạn dưới tiêu đề).

Làm cho các tiêu đề dễ nhìn trong nháy mắt. Sử dụng màu đậm hoặc màu nổi bật và cân nhắc những điểm sau:

 • Không sử dụng màu xanh lam cho các tiêu đề. Lưu màu xanh lam cho các liên kết. Hầu hết khách truy cập trang web cho rằng bất kỳ thứ gì có màu xanh lam đều là một liên kết, ngay cả khi nó không được gạch chân.
 • Không sử dụng màu liên kết trang web của bạn làm màu tiêu đề. Bạn không muốn khách truy cập trang web bực bội khi cố gắng nhấp vào một tiêu đề khi nó không phải là một liên kết.
 • Đừng tạo sự khác biệt duy nhất giữa các cấp độ tiêu đề với màu đậm và màu. Mọi người gặp khó khăn trong việc tìm hiểu xem liệu màu đậm quan trọng hơn màu sắc hay ngược lại.
 • Tránh in nghiêng. Chúng không hiệu quả như in đậm để biểu thị một tiêu đề. Chữ nghiêng không đủ nổi bật trên màn hình.
 • Chỉ gạch dưới đầu đề nếu nó là một liên kết. Hầu hết khách truy cập trang web cho rằng bất kỳ thứ gì được gạch dưới đều là một liên kết.
 • Tránh TẤT CẢ VỐN vì tất cả những lý do chúng ta đã nói đến trong Chương 3.
 • Nếu bạn sử dụng màu cho các tiêu đề, hãy đảm bảo rằng màu đó dễ đọc so với nền của trang web của bạn. Trước khi bạn chọn một màu, hãy đọc lại phần về mù màu trongChương 3.

9 Làm rõ từng cấp của tiêu đề

Để giúp khách truy cập trang web, bạn phải phân biệt tiêu đề với văn bản và cũng làm cho thứ bậc của tiêu đề (các cấp độ khác nhau) rõ ràng. Các cách tốt để phân biệt các cấp bao gồm kích thước, khoảng cách và vị trí.

 

Hướng dẫn này tập trung vào thiết kế thông tin. Nó kết nối trở lạiChương 3. Các nhà thiết kế, nhà chiến lược nội dung và người viết web phải hợp tác để có được các thiết kế làm cho tiêu đề và tiêu đề thực sự hữu ích cho khách truy cập trang web.

 

 • Kích thước. Tất cả chúng ta đều liên kết kích thước với thứ bậc – càng lớn thì càng quan trọng. Kích thước loại cho dòng tiêu đề <H1> phải lớn hơn cho dòng tiêu đề <H2>. Nếu bạn sử dụng các tiêu đề <H3> và không thay đổi vị trí, hãy làm cho chúng nhỏ hơn

Các tiêu đề <H2>.

– Đảm bảo rằng sự khác biệt về kích thước là rõ ràng – nhưng không quá lớn. Sự khác biệt về ba điểm thường là tốt – làm cho tiêu đề chiếm khoảng 150% kích thước văn bản và tiêu đề khoảng 125% kích thước văn bản. Sự khác biệt ít hơn có thể quá tinh tế; nhiều hơn nữa có thể lãng phí quá nhiều không gian màn hình quý giá.

 • Khoảng cách. Dòng tiêu đề cũng có thể có nhiều khoảng trống sau nó hơn các tiêu đề khác. (Nhìn lại cuộc thảo luận xung quanhHình 3-123-13 vì lý do tại sao việc đặt các tiêu đề gần với văn bản mà họ giới thiệu là rất quan trọng.)
 • Vị trí. Bạn có thể thụt lề một cấp tiêu đề. Hoặc bạn có thể sử dụng văn bản chạy in đậm hoặc tô màu (không được gắn thẻ làm tiêu đề) – như trong danh sách có dấu đầu dòng này.

Trong khi chúng tôi đang thảo luận về thiết kế cho các tiêu đề, hãy để tôi thêm ba nguyên tắc thực sự quan trọng khác:

 • Không căn giữa các tiêu đề hoặc đề mục. Nếu mọi người đang quét xuống lề trái của nội dung, họ sẽ bỏ lỡ các tiêu đề được căn giữa. Nếu họ đi đến các tiêu đề được căn giữa, mắt của họ sẽ muốn tiếp tục đi sang bên phải thay vì quay lại lề trái của văn bản.
 • Đặt dòng (quy tắc) lên trên, không dưới. Bạn không cần các dòng có tiêu đề, nhưng nếu bạn sử dụng chúng, hãy cân nhắc đặt chúng lên trên (không phải dưới) các tiêu đề. Các dòng dưới đẩy mắt vào khối văn bản trước đó. Lines over giúp đặt từng tiêu đề cùng với văn bản mà nó bao gồm.

 

Đảm bảo mọi thứ cùng phóng to. Khi khách truy cập trang web của bạn thay đổi kích thước văn bản, mọi thứ sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn một cách tương ứng. Nó không giúp ích cho khách truy cập trang web bị suy giảm thị lực của bạn nếu dòng tiêu đề hoặc tiêu đề vẫn nhỏ khi văn bản đủ lớn để đọc.

10 Giúp mọi người chuyển đến nội dung trong một trang web

Nếu trang web của bạn có nhiều phần với tiêu đề trên mỗi phần, hãy cân nhắc cung cấp cho mọi người một mục lục ở trên cùng. Bằng cách liệt kê các tiêu đề ở đầu dưới dạng liên kết, bạn sẽ giúp khách truy cập trang web của mình

 • có cái nhìn tổng quan nhanh về nội dung trên trang
 • chuyển đến một phần cụ thể của trang

 

Ở đây tôi sẽ gọi những “liên kết cùng trang” này. Tôi cũng đã nghe chúng được gọi là “liên kết cố định” và “liên kết trong trang”.

Hình 9-10là một ví dụ điển hình về các liên kết cùng trang từ một nhóm ở Vương quốc Anh rất quan tâm đến việc làm cho trang web của họ dễ sử dụng. (Cảm ơn Tom Brinck đã gợi ý ví dụ này.)

Hình 9-10Tập hợp tất cả các tiêu đề thành một tập hợp các liên kết ở đầu nội dung sẽ giúp ích cho mọi người. Họ có thể xem nội dung bao gồm và nhanh chóng đi đến một phần.

www.healtheyes.org.uk

Đặt các liên kết cùng trang đầu tiên dưới dòng tiêu đề

Quan sát mọi người trong quá trình kiểm tra khả năng sử dụng, thật ấn tượng khi thấy họ tập trung vào các liên kết nhanh như thế nào ngay khi màn hình mới xuất hiện. Khi màn hình có các liên kết ở đầu khu vực nội dung, hầu hết khách truy cập trang web bỏ qua bất cứ điều gì có trước tập hợp các liên kết đó.

Không đặt các liên kết ngoài trang ở đầu khu vực nội dung

Khách truy cập trang web của bạn mang lại kỳ vọng cho nội dung của bạn. Nếu họ nhìn thấy các liên kết ở trên cùng trong khu vực nội dung chính, họ cho rằng chúng là các liên kết đến nội dung sâu hơn ở trang đó. Đừng nhầm lẫn chúng. Đáp ứng kỳ vọng của họ.

Không đặt các liên kết cùng trang trong cột điều hướng bên trái

Các liên kết trong một thanh màu ở bên trái của nội dung chính trên hầu hết các trang web sẽ đưa khách truy cập vào các chủ đề khác. Đừng đặt các liên kết cùng trang của bạn ở đó.

Tôi nhớ lại một bài kiểm tra khả năng sử dụng “trước khi chúng tôi sửa đổi nó, hãy xem cách mọi người sử dụng nó”, nơi đây là những gì đã xảy ra:

 

Khách hàng đã nghe tin nhắn. Trang web mới của họ luôn có các liên kết cùng trang ở đầu khu vực nội dung. Các liên kết bên trái chuyển đến các chủ đề web khác.

11 Đánh giá! Đọc các tiêu đề

Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có tiêu đề tốt? Tất nhiên, cách tốt nhất là kiểm tra khả năng sử dụng. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, bạn có thể tự mình thực hiện việc xem xét này:

Đánh giá như một cá nhân – Chương 14

Kiểm tra khả năng sử dụng – Chương 15

 1. Xem lại kế hoạch của bạn cho nội dung.
 • Bạn muốn điều gì xảy ra vì bạn đã viết nội dung này?
 • Bạn đang trò chuyện với ai? Nội dung này dành cho (những) nhân vật nào?
 • Người đó đã bắt đầu cuộc trò chuyện nào với trang web đưa người đó đến nội dung này?
 1. Với tư cách là nhân vật, hãy đọc tiêu đề và các tiêu đề mà không có bất kỳ văn bản nào dưới tiêu đề.
 2. Trả lời những câu hỏi sau:
 • Bạn (“phân kênh” nhân vật) có hiểu mỗi tiêu đề có nghĩa gì không?
 • Các đề mục có kể một câu chuyện mạch lạc không? Chúng có dòng chảy hợp lý từ cái này sang cái khác không?
 • Các đề mục có thành công cho bạn một “bức tranh toàn cảnh” không? Bạn có thể nhận được ý chính của thông tin về chủ đề này không?
 • Nếu bạn chỉ muốn một số thông tin, bạn có rõ ràng là bạn sẽ đi đâu để có thông tin cụ thể mà bạn muốn không?

Nếu bạn trả lời “không” với tư cách là cá tính của bạn cho bất kỳ câu hỏi nào trong số những câu hỏi này, các tiêu đề không hoạt động tốt. Bạn có thể cần các tiêu đề tốt hơn. Bạn có thể cần phải suy nghĩ lại, sắp xếp lại và viết lại nội dung.

 

Tổng kết Chương 9

Thông điệp chính từ Chương 9:

 • Các tiêu đề tốt giúp ích cho người đọc theo nhiều cách.
 • Suy nghĩ về các đề mục cũng giúp ích cho tác giả.
 • Đừng đưa các tiêu đề vào nội dung cũ.
 • Bắt đầu bằng cách lập dàn ý.
 • Chọn một kiểu tiêu đề tốt: câu hỏi, tuyên bố, cụm động từ.

– Trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web của bạn.

– Viết từ quan điểm của khách truy cập trang web của bạn.

– Giữ câu hỏi ngắn gọn.

– Xem xét bắt đầu với một từ khóa.

– Sử dụng các mẩu tin chính làm tiêu đề cho các phần.

– Đưa ra lời kêu gọi hành động với các mệnh lệnh.

– Sử dụng các biểu tượng mầm (dạng “-ing”) cho các hoạt động không trực tiếp kêu gọi hành động.

 • Sử dụng danh từ và cụm danh từ một cách tiết kiệm.
 • Đặt các từ của khách truy cập trang web của bạn vào tiêu đề.
 • Khai thác sức mạnh của song song.
 • Chỉ sử dụng một vài cấp độ của tiêu đề.
 • Phân biệt đề mục với văn bản.
 • Làm rõ từng cấp độ của tiêu đề.
 • Giúp mọi người chuyển đến nội dung họ cần trên trang.

– Đặt các liên kết cùng trang đầu tiên dưới tiêu đề trang.

– Không đặt các liên kết ngoài trang ở đầu khu vực nội dung.

– Không đặt các liên kết cùng trang trong cột điều hướng bên trái.

 • Đánh giá! Đọc các tiêu đề.

– Xem lại nội dung của bạn bằng cách “phân kênh” các nhân vật có liên quan.

– Chỉ đọc các tiêu đề và xem liệu nội dung có hữu ích cho các nhân vật hay không.

 

Interlude 3

Đời sống mới của thông cáo báo chí

 

Internet đã thay đổi hoàn toàn đối tượng, tuổi thọ, cách phân phối và sử dụng các thông cáo báo chí; nhưng thông cáo báo chí không thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người dùng web. Họ nên.

Nếu trang web của bạn bao gồm các bản tóm tắt tin tức dưới bất kỳ hình thức nào khác nhau – thông cáo báo chí, mục tin tức, thông báo – thì phần bao gồm này là dành cho bạn.

Cuộc sống cũ của thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí điển hình là một hoặc hai trang về một sự kiện quan trọng, nhân vật quan trọng, kết quả mới hoặc thông tin mới. Thông cáo báo chí ban đầu được thiết kế để đưa thông tin đến các phóng viên báo chí và đài truyền hình với hy vọng rằng họ sẽ đưa tin tức vào ngày hôm đó – hoặc trong ấn bản tiếp theo hoặc chương trình phát sóng tiếp theo của họ.

Báo, tạp chí, đài phát thanh và TV vẫn còn đó – hiện đang trực tuyến cũng như in ấn, thoại hoặc trực quan. Và các phóng viên vẫn cần thông cáo báo chí. Nhưng…

Đời sống mới của thông cáo báo chí

Các phóng viên bây giờ thường viết cho web – không phải cho giấy. Và thông cáo báo chí không chỉ đến tay các phóng viên. Nó được đăng trên trang web của tổ chức. Nó vẫn tồn tại, có nhiều công dụng khác ngoài việc phục vụ các phóng viên. Hãy xem xét nhiều sự khác biệt giữa tuổi thọ của một thông cáo báo chí điển hình mười năm trước và bây giờ.

 

Thế giới cũ: In và phát sóng Thế giới mới: Web
Khán giả Người làm truyền thông: nhà báo và phóng viên Tất cả mọi người!
Tuổi thọ Một ngày? Ít hơn? Có thể được nộp để sử dụng trong tương lai Mãi mãi!
Phân phối Chỉ gửi cho những người cụ thể Có sẵn thông qua các trang chủ và công cụ tìm kiếm – bao gồm cả các công cụ tìm kiếm bên ngoài
Sử dụng Thường được mở rộng bằng cách nói chuyện với một chuyên gia quan hệ truyền thông và những người khác Dưới dạng tóm tắt, tờ thông tin hoặc thông tin cơ bản, đứng riêng lẻ hoặc được liên kết với các chi tiết khác ở nơi khác trên trang web

Bạn – hoặc những người khác – có thể liên kết đến thông cáo báo chí của bạn từ các blog, tweet, tường Facebook, bài đăng trên Google+ và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Bạn có thể sẽ rất vui nếu những người phụ trách trực tuyến kêu gọi sự chú ý đến thông cáo báo chí của bạn. Toàn bộ thông cáo báo chí của bạn khi bạn viết nó có thể hiển thị trên các trang web khác – và có thể ở đó ngay cả khi bạn lưu trữ hoặc gỡ xuống trên trang web của mình.

 

Bao gồm kế hoạch của bạn cho thông cáo báo chí và tin tức khác trong chiến lược nội dung của bạn. Bạn sẽ để họ mãi mãi? Di chuyển chúng khỏi trang web sau hai năm? Đặt chúng vào một phần có tên là Lưu trữ sau một năm?

Trên thực tế, SEO trang web của bạn có khả năng tăng càng nhiều người khác liên kết đến thông cáo báo chí của bạn. Tất cả sự chú ý tốt đó mang lại cho bạn nhiều khách truy cập trang web hơn mà không phải là phóng viên. Nó mang đến cho bạn những người bình thường không nghĩ về những gì họ nhận được là “thông cáo báo chí” hay thậm chí là “câu chuyện tin tức”. Họ nghĩ đó là “thông tin” và mong đợi nó giống như các thông tin dựa trên web khác.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe một số câu chuyện thực tế về điều đó.

Mọi người sử dụng thông cáo báo chí trên web như thế nào?

Câu chuyện 1: Thông cáo báo chí dưới dạng tóm tắt

Đời sống mới của các thông cáo báo chí đã đến với tôi khi tôi đang thử nghiệm khả năng sử dụng của một trang web dành cho các nhà nghiên cứu và thủ thư nghiên cứu. Tình huống đầu tiên diễn ra như sau: “Bạn đã nghe nói rằng các nhà nghiên cứu tại… vừa phát hành một báo cáo mới về… và bạn muốn xem họ phải nói gì về chủ đề đó.”

Khách hàng và tôi nghĩ rằng những người tham gia sẽ tìm kiếm báo cáo mới. Một số đã làm. Nhưng một nửa lần đầu tiên nhấp vào tab cho Báo chí. Một người nói: “Tôi luôn tìm kiếm thông cáo báo chí trước. Một thông cáo báo chí tốt tóm tắt những phát hiện chính. Sau đó, tôi sẽ quyết định xem tôi có thực sự muốn bản báo cáo hay không. ”

Ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các thông cáo báo chí trên trang web này chỉ là bản sao của các tài liệu giấy. Họ thậm chí không liên kết đến báo cáo đầy đủ. Họ làm ngay bây giờ!

 

Liên kết thông cáo báo chí và các tin tức khác với thông tin có liên quan trên trang web – các báo cáo đầy đủ, các trang về con người, thông tin khác mà bạn có về chủ đề này, v.v.

Câu chuyện 2: Thông cáo báo chí dưới dạng tờ thông tin

Trong một bài kiểm tra khả năng sử dụng khác – lần này là trang web thông tin sức khỏe dành cho công chúng – một số người đã tìm kiếm và các mục tin tức cũ (thông cáo báo chí) hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Một số người tham gia đã chọn một liên kết đến một thông cáo báo chí, mà không nhận ra đó là gì.

Bởi vì họ không phải là phóng viên, họ không nhận ra rằng những gì họ nhận được là một thông cáo báo chí. Họ cho rằng đó là một tờ thông tin. Đối với họ, đó chỉ đơn giản là thông tin về chủ đề mà họ quan tâm.

Họ tự hỏi tại sao các trang không giống các trang khác trên trang web. Họ phàn nàn về việc thiếu tiêu đề và dòng chữ treo tường vẫn thường thấy trong các thông cáo báo chí.

Những người tham gia cũng giả định rằng tên liên hệ trên trang web là nhà nghiên cứu. Một lần nữa, bởi vì họ không quen thuộc với các thông cáo báo chí và đang sử dụng các trang này làm thông tin, họ không nhận ra tên đó là một liên hệ truyền thông. Và trang thông cáo báo chí chỉ đưa ra tên và số điện thoại – không phải chức danh hay bộ phận.

 

Bao gồm ngày tháng trên tất cả các thông cáo báo chí, bao gồm cả năm. Thông cáo báo chí có thể vẫn còn trên trang web vào năm tới hoặc thậm chí hai năm kể từ bây giờ.

Khi quyết định (các) tên của ai trên thông cáo báo chí, hãy suy nghĩ về cả cuộc sống ngắn hạn và dài hạn mà nó sẽ có. Đưa ra các chức danh và phòng ban cũng như tên.

Câu chuyện 3: Thông cáo báo chí làm thông tin cơ bản

Trong dự án thứ ba, tôi đã giúp một nhóm làm web kiểm kê nội dung về những gì họ có sẵn về từng chủ đề chính mà trang web đề cập. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, hầu hết thông tin đều nằm trong các thông cáo báo chí cũ. Nhưng với các đoạn văn dài và không có tiêu đề, chúng không phục vụ tốt như nội dung web.

 

Thông cáo báo chí của bạn như thế nào? Chúng đóng vai trò như bản tóm tắt cho công chúng tốt như thế nào? Như tờ thông tin? Như thông tin cơ bản? Chúng phù hợp với giao diện trang web của bạn như thế nào? Làm thế nào để họ làm việc như viết web?

Câu chuyện 4: Báo chí gọi lên

Tôi đã từng có một số phóng viên tham gia một cuộc kiểm tra khả năng sử dụng. Tất cả họ đều nói rằng họ không có thời gian và sự kiên nhẫn để cố gắng sử dụng trang web của tổ chức. Họ biết phải gọi cho ai. Họ không đọc tin tức trên trang web.

Vì vậy, có lẽ phần tin tức trên trang web của bạn chủ yếu không dành cho các phóng viên. Có thể đó là đối với tất cả những khách truy cập trang web khác của bạn, những người sẽ mong đợi những gì họ tìm thấy giống như các bài viết khác trên trang web – với rất nhiều tiêu đề, thông điệp chính đầu tiên, đoạn văn ngắn, danh sách có dấu đầu dòng, v.v.

Chúng ta nên làm gì?

Viết cho web. Suy nghĩ về hình ảnh cũng như từ ngữ. Lập kế hoạch cho phương tiện di động và mạng xã hội.

Viết cho web

Viết thông cáo báo chí với tất cả khách truy cập trang web của bạn và lưu ý tuổi thọ web “mãi mãi”. Di chuyển từ kiểu thông cáo báo chí điển hình ở cột bên trái của bảng này sang kiểu thông tin dựa trên web ở cột bên phải.

 

Thông cáo báo chí điển hình Thông tin dựa trên web
Không có ngày, hoặc ngày không có năm Ngày đầy đủ bao gồm cả năm, với tháng được đánh vần để ngày tháng không bị mơ hồ
Không có tiêu đề nào sau tiêu đề Được chia thành các phần với các tiêu đề được viết tốt, in đậm
Đoạn văn dài Đoạn văn rất ngắn, danh sách có dấu đầu dòng, bảng, đồ họa, video, âm thanh
Không có liên kết Liên kết đến báo cáo đầy đủ, thông tin bổ sung, các trang có liên quan khác trên trang web, những người có liên quan
Toàn trang, trông giống như một tài liệu giấy Phù hợp với mẫu của các chủ đề thông tin khác trên trang web
Tên và số điện thoại của các chuyên gia quan hệ truyền thông, thường không cho biết họ là ai Tên, chức danh, phòng ban của từng người; liên kết đến email hoặc thông tin về người đó

 

Nhiều thông cáo báo chí có những tiêu đề tuyệt vời – những thông điệp quan trọng. Đó là những gì xảy ra sau tiêu đề khiến tôi quan tâm nhất.

Suy nghĩ về hình ảnh cũng như từ ngữ

Mọi thứ đều trực tuyến. Mọi tờ báo và tạp chí đều có sự hiện diện trực tuyến. Mỗi đài phát thanh đều có một trang web. Tin tức ngày nay không chỉ bằng lời nói hay giọng nói – và truyền hình không phải là phương tiện trực quan duy nhất cho tin tức.

Làm cho tin tức của bạn trở nên trực quan. Hình Interlude 3-1cho thấy cách Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ làm cho các câu chuyện tin tức của mình trở nên trực quan. Hầu như câu chuyện nào cũng có ít nhất một bức tranh. Nhiều có một số. Một số cũng có video.

Hình Interlude 3-1 Suy nghĩ thêm về giao diện và hoạt động của tin tức trên web.

www.nsf.gov

Lập kế hoạch cho phương tiện di động và mạng xã hội

Tin tức của bạn có khả năng hiển thị trên thiết bị di động và trên phương tiện truyền thông xã hội – vì bạn đã đăng nó ở đó hoặc vì người khác đã đăng. Lập kế hoạch cho điều đó ngay từ đầu. Hãy suy nghĩ “cắn, ăn nhẹ, bữa ăn.”Hình Interlude 3-2 cho thấy việc sử dụng tốt phương tiện truyền thông xã hội dẫn đến một câu chuyện thời sự.

Hình Interlude 3-2 Hãy nghĩ về cách dòng tiêu đề, câu mở đầu và hình ảnh của bạn sẽ hoạt động trên Twitter, Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác.

www.sciencealert.com.au

Liệu nó có làm cho một sự khác biệt?

Đúng. Một khách hàng và tôi đã thử nghiệm các phong cách khác nhau. Chúng tôi đã lấy một thông cáo báo chí có tất cả các tính năng trong bảng dưới “tiêu biểu” và sắp xếp lại nó để có các tính năng trong “thông tin dựa trên web”. Chúng tôi đưa nó vào chỉ là một trong một số tình huống mà chúng tôi đã xem xét trong một bài kiểm tra khả năng sử dụng.

Trong một tình huống trong quá trình kiểm tra khả năng sử dụng, những người tham gia nhận được một thông cáo báo chí mà chúng tôi không thay đổi. Trong một kịch bản khác, họ đến nơi mà chúng tôi đã thay đổi. (Cả hai đều về các chủ đề khác nhau nhưng có độ dài và mức độ chi tiết tương tự nhau. Cả hai đều là thông tin dựa trên các nghiên cứu mà các nhà nghiên cứu trong tổ chức đã thực hiện. Cả hai đều đưa ra là lựa chọn chính khi mọi người tìm kiếm chủ đề tương ứng của họ. Vì vậy, cả hai đều hoạt động như tờ thông tin.)

Nhiều người tham gia đã chú ý và bình luận một cách ngẫu hứng về sự khác biệt. Nhận xét của họ ủng hộ cái mà chúng tôi đã thay đổi.

 

Vào cuối buổi học, chúng tôi chỉ ra hai ví dụ một lần nữa và yêu cầu một lựa chọn ưu tiên. Tất cả, trừ một trong số 16 người tham gia đều thích bài viết có tiêu đề và liên kết – cái giống với văn bản web hay hơn. Người tham gia duy nhất khác biệt nói, “Tôi luôn in các trang web tôi muốn.”

 

10

Điều chỉnh câu của bạn

Bây giờ, hãy bắt tay vào viết các đoạn văn, câu và từ trong nội dung web của bạn.

 

Danh sách và bảng – những cách hay khác để điều chỉnh các câu của bạn – chương tiếp theo

Là một phần của chiến lược nội dung, bạn phải quyết định giọng điệu, giọng nói và phong cách cho thông điệp web của mình, luôn ghi nhớ thông điệp chính của cuốn sách này: nội dung = cuộc trò chuyện.

 

Viết đối thoại không phải là “chết lặng”

Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Nó luôn luôn có. Kỳ vọng của chúng tôi về phong cách phù hợp cũng thay đổi theo thời gian. Họ luôn luôn có.

Trong thế kỷ qua, phong cách truyền đạt thông tin hữu ích đã trở nên ít trang trọng hơn nhiều. Và xu hướng đó đã tăng tốc rất nhiều với Internet và các phương tiện truyền thông xã hội.

Viết đàm thoại bằng ngôn ngữ đơn giản với các câu ngắn và từ ngắn không bị ngớ ngẩn. Nó giao tiếp rõ ràng. Nó tôn trọng thời gian bận rộn của khách truy cập trang web của bạn.

Viết để những người bận rộn hiểu những gì bạn đang nói trong lần đầu tiên họ đọc nó.

Khi bạn viết:

 • Hình dung những người bạn đang nói chuyện cùng. Bạn đang trò chuyện với (những) cá tính nào?
 • Bắt chuyện với những người đó. Nếu bạn đang nghe điện thoại (nói hoặc nhắn tin), họ sẽ hỏi bạn về chủ đề này là gì?
 • Trả lời họ như thể bạn đang nói chuyện hoặc nhắn tin với họ.

 

Giữ ảnh và mô tả ngắn gọn về tính cách của bạn khi bạn viết. Hãy để họ tham gia cùng gia đình bạn trên bàn làm việc, bảng nút chai hoặc một góc màn hình của bạn.

Mười nguyên tắc để điều chỉnh câu của bạn

 

 1. Nói chuyện với khách truy cập trang web của bạn – sử dụng “bạn”.
 2. Sử dụng “tôi” và “chúng tôi”.
 3. Viết bằng giọng chủ động (hầu hết thời gian).
 4. Viết những câu ngắn, đơn giản.
 5. Cắt những từ không cần thiết.
 6. Cung cấp thêm thông tin về vị trí của riêng nó.
 7. Giữ cho các đoạn văn ngắn gọn.
 8. Bắt đầu với bối cảnh.
 9. Đặt hành động vào động từ.
 10. Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn.

1 Nói chuyện với khách truy cập trang web của bạn – Sử dụng “bạn”

Ngược. Làm cho thông tin hấp dẫn và cá nhân bằng cách giải quyết trực tiếp khách truy cập trang web của bạn, nhưEtsy.com làm trong Hình 10-1.

Hình 10-1 Etsy.commuốn thu hút các nghệ nhân bán các tác phẩm thủ công của họ thông qua trang web. Văn bản thân thiện và hình ảnh làm cho trang web hấp dẫn.

www.etsy.com

Sử dụng mệnh lệnh trong hướng dẫn

Nếu bạn đang đưa ra gợi ý hoặc mẹo hoặc hướng dẫn, hãy sử dụng mệnh lệnh (Liệt kê, Nhận, Giao hàng từ ví dụ trong Hình 10-1). Đó là một dạng “bạn” mà không nói rõ “bạn”. Khi bạn viết với những mệnh lệnh, bạn đang nói chuyện trực tiếp với khách truy cập trang web của bạn. Bạn đang trò chuyện.Hình 10-2 hiển thị một danh sách các điều bắt buộc trong các mẹo về cách tìm đúng ngôi nhà để mua.

Hình 10-2 Những mẹo này rất dễ đọc, dễ đọc và dễ nhớ vì mỗi mẹo đều bắt đầu bằng một động từ mệnh lệnh ngắn gọn, đơn giản.

www.freddiemac.com

Sử dụng “bạn” xuyên suốt

Nếu bạn có thể giải quyết trực tiếp khách truy cập trang web của mình, hãy làm như vậy – và làm như vậy trong suốt nội dung dành cho họ.

Trong Nghiên cứu điển hình 10-1, người viết nói chuyện trực tiếp với khách truy cập trang web bằng động từ mệnh lệnh “hỏi” nhưng không bao giờ sử dụng đại từ “bạn”. Tại sao không? Nếu người viết nói chuyện với “bạn”, bác sĩ, nội dung sẽ dễ hiểu hơn và hấp dẫn hơn.

 

Nghiên cứu điển hình 10-1 Trực tiếp trình bày với người đọc

Hãy xem xét đoạn trích này. Nó dành cho các bác sĩ đang cân nhắc chuyển sang một tiểu bang khác, nơi họ sẽ phải có giấy phép hành nghề y khoa của tiểu bang mới. Đó là một vài câu đầu tiên của một đoạn văn bản web dài hơn 200 từ.

 

www.ama-assn.org

 

Chúng ta có thể cải thiện điều này không?

Tôi nghĩ vậy.

Xem xét tình huống

Hãy bắt đầu với ba câu hỏi lập kế hoạch của chúng tôi:

 • Người viết muốn đạt được điều gì?

– Giúp bác sĩ chuyển chỗ.

 • Ai là nhân vật chính? Người viết đang trò chuyện với ai?

– Bác sĩ y khoa – rất thông minh, biết nhiều, nhưng cũng rất bận rộn, giải quyết nhiều việc liên quan đến chuyển nhà, không muốn dành nhiều thời gian để đọc về chủ đề này.

 • Cuộc trò chuyện là gì? Bác sĩ muốn biết điều gì?

 

Phê bình bản gốc

Xem lại

Tôi đã áp dụng một số nguyên tắc khác ngoài việc sử dụng “bạn”. Tất cả đều giúp thông tin dễ dàng hơn rất nhiều cho các bác sĩ bận rộn có thể nắm bắt nhanh chóng. Khi bạn viết tốt, bạn áp dụng nhiều nguyên tắc cùng một lúc.

Sử dụng “bạn” để phân biệt giới tính

Trong tiếng Anh, đại từ số ít ngôi thứ ba (anh ấy, cô ấy, anh ấy, cô ấy, anh ấy, cô ấy) là giới tính cụ thể. Khi bạn sử dụng những đại từ này, một số khách truy cập trang web sẽ nghĩ rằng bạn chỉ muốn nói đến những người thuộc giới tính đó. Để tránh cảm giác bị loại trừ, hãy tránh viết về giới tính cụ thể khi bạn đang viết về hoặc cho cả nam và nữ.

Hình 10-3là một đoạn từ phiên bản hiện tại của một ví dụ mà tôi đã sử dụng trong lần xuất bản đầu tiên. Chủ đề là gửi một gói thực phẩm từ Úc đến Hoa Kỳ. Trong một số trường hợp, người gửi phải thông báo cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ về gói hàng trước khi gửi qua đường bưu điện.

Hình 10-3 Đại từ “his” không thích hợp trong câu này.

www.auspost.com.au

Các nhà văn của Bưu điện Úc đã thực hiện một số thay đổi mà tôi đã đề xuất trong ấn bản đầu tiên của Letting Go of the Words, chứ không phải những thay đổi khác. Và bây giờ một câu quan trọng có một đại từ chỉ giới tính mà nó không nên. Chúng tôi có thể dễ dàng tránh đại từ chỉ giới tính bằng cách nói chuyện trực tiếp với mọi người, như tôi đã làm trongHình 10-4.

Hình 10-4 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

Nếu bạn sử dụng một danh từ như “nhân viên” hoặc “khách hàng”, bạn có thể gặp vấn đề khi đề cập đến người đó sau đó trong câu hoặc đoạn văn. Những cách giải quyết như kết hợp hai giới tính thành “s / he” hoặc “he hoặc she” thật là khó xử. Hộp màu xanh lam, “Thông tin thêm về văn bản phân biệt giới tính,” cung cấp cho bạn một số cách để tránh vấn đề.

 

Thông tin thêm về bài viết phân biệt giới tính

Bốn kỹ thuật để loại bỏ giới tính khỏi đại từ của bạn:

 • Sử dụng “bạn”.

Khách hàng có thể trả lại bất kỳ món hàng nào mà họ không hài lòng.

Bạn có thể trả lại bất kỳ mặt hàng nào bạn không hài lòng.

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ mục nào, bạn có thể trả lại.

 • Sử dụng số nhiều.

Một nhà thầu phải gia hạn bảo hiểm của mình hàng năm.

Các nhà thầu phải gia hạn bảo hiểm hàng năm.

 • Chuyển một cụm danh từ thành một cụm động từ.

Một sinh viên tương lai phải nộp đơn đăng ký của mình ít nhất hai tuần trước khi các lớp học bắt đầu.

Một sinh viên tương lai phải nộp đơn ít nhất hai tuần trước khi các lớp học bắt đầu.

Bạn phải nộp đơn ít nhất hai tuần trước khi các lớp học bắt đầu.

 • Sử dụng “a,” “an” hoặc “the” thay cho đại từ.

Người giám sát của bạn phải giải thích quyết định của cô ấy bằng văn bản.

Người giám sát của bạn phải giải thích quyết định bằng văn bản.

Sử dụng giới tính phù hợp cho những người cụ thể

Tất nhiên, nếu bạn đang nói về một người cụ thể, bạn nên đặt tên cho người đó và sử dụng đại từ giới tính thích hợp để chỉ người đó. Hình 10-5 là phần mở đầu của câu chuyện thời sự về một nữ vận động viên khác thường.

Hình 10-5 Nếu bạn đang nói về một người cụ thể, hãy sử dụng các đại từ thích hợp.

www.espn.go.com

Trò chuyện trực tiếp ngay cả với những tin nhắn nghiêm túc

Bạn có thể truyền tải những thông điệp nghiêm túc và quan trọng – ngay cả những quy tắc và thông báo pháp lý – bằng cách sử dụng “bạn”. Trên thực tế, mọi người có nhiều khả năng tiếp nhận những tin nhắn đó hơn nếu bạn viết với “bạn” vì họ có thể nhìn thấy chính họ trong văn bản.Hình 10-6 là từ một quy định của chính phủ.

Hình 10-6 Đại từ nhân xưng hoạt động tốt ngay cả trong các văn bản pháp luật.

http://ecfr.gpoaccess.gov (Tiêu đề 13, Phần 123)

 

Tìm hiểu thêm về văn bản pháp lý rõ ràng trực tuyến – Interlude 4 sau chương 11

2 Sử dụng “I” và “we”

Bạn có nhận thấy đại từ “I” trong tiêu đề câu hỏi Hình 10-6? Đó là tiếng nói của người truy cập trang web.

 

Nhìn lại Chương 9, “Bao gồm các tiêu đề hữu ích”, để biết thêm ví dụ về các tiêu đề có đại từ.

“Tôi,” “bạn” và “chúng tôi” đều hoạt động tốt trong viết web.

Hãy nhất quán trong cách bạn sử dụng “tôi”, “bạn” và “chúng tôi”

Người viết web thường hỏi tôi cách sử dụng ba đại từ này khi viết câu hỏi và câu trả lời. Giọng của ai nên đến ở đâu?

Bạn có thể thiết lập phong cách của mình theo một trong hai cách:

 • Hình dung khách truy cập trang web đặt câu hỏi.
 • Hình dung trang web đặt câu hỏi.

Khi khách truy cập trang web đặt câu hỏi

Tôi đề nghị sử dụng

 • “Tôi” và “của tôi” trong câu hỏi (giọng nói của khách truy cập trang web)
 • “bạn” và “của bạn” trong câu trả lời (trang web đang nói chuyện với khách truy cập trang web)
 • “chúng tôi” và “của chúng tôi” cho tổ chức đang trả lời câu hỏi

Tổ chức từ thiện Shelter của Anh sử dụng kỹ thuật này (Hình 10-7).

Hình 10-7 Bạn có thể hình dung những người đang trò chuyện qua nội dung web này.

http://England.shelter.org.uk

Khi trang web đặt câu hỏi

Điều này thường xảy ra trong các hình thức.

Tôi đề nghị sử dụng

 • “bạn” và “của bạn” trong câu hỏi (trang web hỏi khách truy cập trang web)
 • “Tôi” và “của tôi” trong câu trả lời (giọng nói của khách truy cập trang web)
 • “chúng tôi” và “của chúng tôi” cho tổ chức đang đặt câu hỏi

Amazon.com làm tốt điều này (Hình 10-8).

Hình 10-8 Trong các biểu mẫu, câu hỏi có thể có “bạn” và nhãn có thể có “tôi” và “của tôi”.

www.amazon.com

Trong blog và mạng xã hội, “tôi” ổn

Nếu bạn không sử dụng “Tôi” cho giọng nói của khách truy cập trang web, bạn có thể sử dụng nó cho chính mình. Khi bạn sử dụng đại từ, bạn nhắc nhở khách truy cập trang web của mình rằng họ đang trò chuyện với một người.

Hình 10-9 là sự ngưỡng mộ của một blogger người Tunisia đối với công việc thủ công địa phương.

Hình 10-9

www.subzeroblue.com

Đối với công việc của riêng bạn, “tôi” là tốt

Bạn có thể là tác giả duy nhất của một bài báo hoặc ý kiến ​​hoặc một câu chuyện, ngay cả khi nó không phải là một blog. Bạn có thể là một tác giả hoặc nhà tư vấn với trang web của riêng bạn. Làm cho câu chuyện hoặc trang web trở thành tiếng nói của bạn. Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn như nhà văn giả tưởng Allan Frewin Jones đã làm (Hình 10-10).

Hình 10-10 “Tôi” thích hợp cho trang web của tác giả.

www.allanfrewinjones.com

Đối với một tổ chức, hãy sử dụng “chúng tôi”

“Chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” tốt nhất khi bạn viết thay mặt cho một nhóm – nhóm của bạn, bộ phận của bạn, tổ chức của bạn. Đó là những gì bạn sẽ nói trong một cuộc trò chuyện. Hầu hết các trang web làm điều này ít nhất là trên trang Liên hệ với chúng tôi.

 

Đôi khi, không phải về “tôi”, “bạn” và “chúng tôi”

Bạn có thể đang nói về các đối tượng, tình huống hoặc những người khác với khách truy cập trang web của bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng các danh từ thích hợp. Bạn vẫn có thể giữ các câu ngắn gọn và chủ động và làm theo các hướng dẫn khác trong chương này như trong ví dụ này về loài bướm.

 

www.amnh.org

3 Viết bằng giọng nói chủ động (hầu hết thời gian)

Các câu ở giọng chủ động (câu chủ động) mô tả “ai làm gì với ai.” Trong một câu chủ động, người hoặc vật thực hiện hành động (diễn viên) đứng trước động từ. Đó là thứ tự hợp lý cho các câu tiếng Anh. Câu chủ động giúp mọi người nắm bắt thông tin nhanh chóng và dễ dàng.

Các câu ở giọng bị động (câu bị động) bắt đầu bằng đối tượng được hành động thay vì diễn viên. Họ hoặc đặt diễn viên sau động từ trong cụm từ “bởi…” hoặc họ bỏ diễn viên hoàn toàn.

 

Đối với hướng dẫn này, tôi đã nói “hầu hết thời gian.” Đôi khi, bị động là thích hợp. Đôi khi, tiêu điểm thuộc về đối tượng. Đôi khi, việc ai chịu trách nhiệm thực hiện hành động thực sự không quan trọng. Bạn có thể cần sự thụ động để tránh đổ lỗi hoặc khiến khách truy cập trang web của bạn sợ hãi.

Tuy nhiên, cả một trang web ở dạng thụ động rất nhàm chán và khó hiểu. Nó không phải là trò chuyện. Đôi mắt lướt qua. Mọi người rời đi. Hoặc họ hiểu sai thông tin.

Một nghiên cứu “nghĩ to” đã cho thấy rõ điều này: Nghiên cứu sử dụng các phần của quy định của chính phủ. Những người trong nghiên cứu là khán giả thực sự của quy định đó.

 

Flower, Hayes và Swarts, “Nguyên tắc kịch bản”

Khi những người này cố gắng hiểu rõ quy định, họ không chỉ rút ngắn câu và rút ngắn từ. Họ đã kể cho mình những câu chuyện! Họ đã biến cách viết ban đầu (câu bị động dài, không có đại từ) thành câu chủ động với các diễn viên và động từ hành động.

Đó là rất nhiều công việc trí óc! Không có gì ngạc nhiên khi mọi người nhanh chóng từ bỏ nội dung khó đọc. Và, tệ hơn nữa, người đọc đã hiểu sai nhiều câu bị động. Bản dịch của họ đã sai.

Đừng mạo hiểm để mọi người rời đi. Đừng để mọi người hiểu lầm. Viết câu chủ động với các diễn viên và động từ hành động.

Nghiên cứu điển hình 10-2 chỉ ra cách làm cho bài viết rõ ràng hơn nhiều bằng cách chuyển câu bị động thành câu chủ động để “bạn” người đọc biết phải làm gì.

 

Nghiên cứu tình huống 10-2 Viết bằng giọng chủ động

 

Bạn có đồng ý với nhận xét của tôi về nội dung web này không?

 

Bây giờ, hãy xem xét các câu hỏi lập kế hoạch cho nội dung web này:

 • Mục đích:

– Nhận nguồn cung cấp phù hợp cho những người cần chúng.

– Không bị làm phiền với các câu hỏi hoặc cuộc gọi điện thoại.

– Yêu cầu mọi người điền vào biểu mẫu một cách chính xác.

 • Persona: Những người trong tổ chức cần nguồn cung cấp.

– Rất bận

– Không phải công việc chính của tôi

– Chỉ thỉnh thoảng làm điều này

– Muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng

– Không muốn lộn xộn; không muốn gặp rắc rối khi lấy nhầm thứ

 • Cuộc hội thoại:

Khi chúng ta xem xét mục đích, tính cách và cuộc trò chuyện, chúng ta có thể thấy rằng những hướng dẫn này có khả năng không thành công. Mọi người sẽ gọi điện cho người mua hoặc làm phiền người mua khi có câu hỏi. Hoặc mọi người sẽ điền vào biểu mẫu không chính xác, và người mua sẽ phải trò chuyện lại, qua email hoặc gặp trực tiếp, trước khi thực sự đặt hàng.

Trong hầu hết các tình huống, mọi người nhận được thông tin từ câu chủ động nhanh hơn và chính xác hơn từ câu bị động. Và việc viết bằng giọng nói tích cực thúc đẩy bạn tìm ra ai chịu trách nhiệm cho các hành động – thông tin mà khách truy cập trang web của bạn thường cần.

 

Điều này sẽ tốt hơn?

 

Bản sửa đổi đề xuất của tôi

4 Viết các câu ngắn, đơn giản

Khách truy cập trang web bận rộn của bạn không có thời gian để gỡ rối văn bản của bạn. Cố gắng giữ câu của bạn khoảng 10 đến 20 từ. Cắt lông tơ. Nói một lần cho rõ ràng. Giữ mỗi câu cho một ý nghĩ – hoặc hai ý nghĩ được kết nối chặt chẽ với nhau.

 

Nếu mọi người phải đọc một câu nhiều hơn một lần để hiểu nó, hãy viết lại nó.

Câu rất ngắn cũng được

Câu không cần dù chỉ 10 chữ cũng đủ ý và sắc. Nếu bạn viết câu hỏi và câu trả lời, một câu trả lời ngắn gọn có thể là tất cả những gì mọi người cần.

 

Viết tin nhắn rất ngắn trên mạng xã hội

Twitter giới hạn chúng tôi trong 140 ký tự. SMS chỉ cho phép chúng tôi nhiều hơn 20. Nhắn tin trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác có thể khiến ngón tay cái của chúng ta căng thẳng. Và do đó, chúng ta có xu hướng viết tắt, viết điện báo, bỏ một số quy tắc ngữ pháp.

Điều đó tốt miễn là bạn (người gửi) và những người bạn muốn nhận thông điệp hiểu những gì bạn đang viết và xem xét phong cách phù hợp với phương tiện. Chiến lược nội dung của bạn nên bao gồm các quyết định về chữ viết tắt và cách viết điện báo – khi nó ổn; khi nó không. Bạn có thể quyết định rằng việc viết Thx cu sớm là tốt trong tweet, SMS, Facebook, Google+ và các phương tiện truyền thông xã hội khác – nhưng điều đó là không ổn trong nội dung web thông thường đối với khán giả nói chung.

Nếu bạn là một phần của tổ chức, hãy nhớ đến thương hiệu của bạn. Tiếng nói của thương hiệu có thể thay đổi một chút trong các phương tiện truyền thông khác nhau, nhưng đó có thể không phải là quyết định của cá nhân bạn. Đó là một phần của chiến lược nội dung của tổ chức.

Các mảnh vỡ cũng có thể hoạt động

Tính cách, giọng điệu và phong cách của trang web của bạn có thể làm cho các phân đoạn câu được chấp nhận đối với khách truy cập trang web của bạn ngay cả trong nội dung web thông thường. Xem xét mô tả của một blog trongHình 10-11. Các mảnh vỡ hoạt động tốt ở đây.

Hình 10-11 Blogger.comlời giải thích của một blog

www.blogger.com

 

Tìm giọng nói và phong cách của bạn

Chữ viết rõ ràng, đơn giản không cần đơn điệu. Chữ viết có thể có đặc điểm và hương vị và vẫn rõ ràng. Một phần trong chiến lược nội dung của bạn phải là hiểu tính cách mà bạn muốn trang web của mình thể hiện: trang trọng, thân mật, bất cần, hài hước, nghiêm túc, v.v. Sau đó, phù hợp với phong cách viết của bạn với tính cách đó.

Ví dụ, cách bố trí, lựa chọn thiết kế, kiểu chữ và phong cách viết của trang Dot’s Diner đều thể hiện tính cách giản dị của những thực khách thân thiện của Louisiana này. Bạn sẽ không ghé lại lần sau nếu bạn muốn ăn khuya?

 

www.dotsdiner.com

Tất cả chúng ta đều có thể nghĩ đến các trang web mà các lựa chọn giống nhau sẽ không phù hợp. Nhưng cho dù tính cách trang web của bạn có chính thức và kỹ thuật đến đâu, bạn vẫn có thể viết rõ ràng – với đại từ nhân xưng, giọng chủ động, câu ngắn, những từ mà khách truy cập trang web của bạn biết. Bạn vẫn có thể viết một cách trò chuyện!

 

Quyết định tính cách bạn muốn thể hiện qua thông điệp của mình – Bloomstein, Chiến lược nội dung tại nơi làm việc, 2012

Khách truy cập trang web bận rộn luôn cần văn bản rõ ràng

Các nguyên tắc trong chương này áp dụng cho các bài viết về luật pháp, khoa học và kỹ thuật cũng giống như các nguyên tắc đối với các trang cá nhân, thương mại điện tử và tổ chức phi lợi nhuận. Trên thực tế, chủ đề càng phức tạp, bạn càng cần chắc chắn rằng bạn đang viết theo một phong cách rõ ràng, mạch lạc để khách truy cập trang web hiểu được thông điệp chính của bạn.

Hình 10-12 cho thấy cách các nhà văn tại Mayo Clinic sử dụng các câu ngắn, chủ động với hình ảnh từ sinh động để giải thích sự căng thẳng.

Hình 10-12 Bạn có thể viết rõ ràng ngay cả về các chủ đề y tế và kỹ thuật.

www.mayoclinic.com

5 Cắt những từ không cần thiết

Đôi khi, các câu dài hơn mức cần thiết vì người viết sử dụng một số từ mà một (hoặc không) sẽ làm.

 

Như tôi đề nghị trong Chương 14khi chuyển từ bản nháp đầu tiên sang bản cuối cùng, đừng để bản nháp đầu tiên là bản nháp cuối cùng của bạn. Đọc những gì bạn đã viết và xem bạn có thể cắt nó ở đâu. Hãy để nó nghỉ ngơi – trong vài phút, một giờ, một ngày. Khi bạn đọc lại, hãy xem bạn có thể cắt giảm thêm những gì trong khi làm cho ý nghĩa của bạn rõ ràng và sắc nét hơn.

6 Cung cấp thêm thông tin về vị trí của riêng nó

Trong tiếng Anh, khi chúng ta nhìn thấy diễn viên hoặc đối tượng bắt đầu câu, chúng ta sẽ tìm động từ. Chúng ta mong muốn chủ ngữ ngữ pháp và động từ ở gần nhau. Nếu thông tin bổ sung đưa chúng ta đi theo hướng tiếp tuyến, chúng ta có thể mất dấu nội dung của câu. Khi thông tin bổ sung kết thúc và chúng ta quay lại câu chính, chúng ta có thể quay lại câu chuyện chính – và sau đó quên thông tin phụ.

Đừng đặt những thứ thừa giữa chủ ngữ ngữ pháp và động từ. Đừng đặt những thứ thừa giữa động từ và đối tượng ngữ pháp.

Nghiên cứu điển hình 10-3 cho bạn thấy cả một câu có thể bị rối như thế nào và cách gỡ nó ra.

 

Nghiên cứu điển hình 10-3 Gỡ rối một câu phức tạp

 

Câu đầu tiên của đoạn trích này có dễ như vậy không?

 

Tìm câu cơ bản

Hãy gỡ rối câu nhồi bằng cách tìm chủ ngữ, động từ và tân ngữ của mệnh đề chính.

 

Bây giờ bạn có thể thấy rằng người viết đã nhồi nhét ngày tháng giữa chủ ngữ và động từ và địa chỉ giữa động từ và tân ngữ.

Sửa lại câu

Khách truy cập trang web của bạn có thấy phiên bản này dễ sử dụng hơn không?

 

Suy nghĩ “cá tính, cuộc trò chuyện”

Câu sửa đổi cũng khớp với thứ tự mà khách truy cập trang web cần thông tin: thông điệp chính trước tiên, sau đó trả lời câu hỏi của mọi người theo thứ tự họ sẽ hỏi họ.

 

Rút kinh nghiệm từ nghiên cứu điển hình này

Một câu có nhiều dấu phẩy có thể có thêm thông tin bổ sung vào nó. Để gỡ rối những câu như thế này:

 • Hãy nghĩ đến những người truy cập trang web của bạn, những câu hỏi họ sẽ hỏi và thứ tự họ sẽ hỏi họ.
 • Nếu mọi người cần các phần thông tin khác nhau vào những thời điểm khác nhau, hãy tách các phần đó ra.
 • Giữ các bộ phận chính của câu lại với nhau (chủ ngữ – động từ – tân ngữ).
 • Đặt thông điệp chính trước.
 • Rút ra thông tin bổ sung và đặt mỗi phần thành câu (hoặc đoạn) riêng của nó.
 • Cân nhắc sử dụng hình ảnh, phân đoạn và danh sách để chúng truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

7 Giữ các đoạn văn ngắn

Đối với các bài luận, báo cáo và câu chuyện ở trường, bạn có thể phải viết ít nhất ba câu, và nhiều khả năng là năm hoặc sáu câu, trong mỗi đoạn văn. Đó là quá dài đối với web – và chắc chắn đối với bất kỳ thứ gì mọi người sẽ đọc trên thiết bị di động.

Một đoạn văn một câu cũng được

Giữ các đoạn văn trên web của bạn thật ngắn gọn. Xem hầu hết các đoạn văn ngắn như thế nào trên các trang web tin tức (Hình 10-13).

Hình 10-13 Trực tuyến, các đoạn văn với một câu ngắn làm cho một bài báo dễ đọc.

www.telegraph.co.uk, bởi Richard Alleyne, Phóng viên Khoa học

Danh sách hoặc bảng có thể tốt hơn

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể lấy thông tin ra khỏi các câu và làm cho nó dễ quét hơn thông qua danh sách hoặc bảng. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó trong chương tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi đến đó, hãy xem xét 3 nguyên tắc cuối cùng trong số 10 nguyên tắc của chúng tôi để điều chỉnh câu của bạn.

8 Bắt đầu với ngữ cảnh

Bắt đầu mỗi đoạn văn bằng một câu chủ đề – một câu đặt bối cảnh, cho người đọc biết nội dung của đoạn văn.

 

Kiểm tra câu chủ đề của bạn

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để biết mình có câu chủ đề hay không:

 1. Để câu đầu tiên của mỗi đoạn văn bằng kiểu chữ đen thông thường.
 2. Thay đổi màu của phần còn lại của đoạn văn thành màu xám.
 3. Chỉ đọc loại màu đen.
 4. Tự hỏi bản thân: Nội dung có ý nghĩa không? Nó có chảy không? Khách truy cập trang web của tôi có nhận được ý chính của thông báo không?

Ngay cả trong một câu, hãy đặt ngữ cảnh trước. Nghiên cứu cho thấy rằng mọi người sẽ hành động ngay khi họ nhìn thấy điều gì đó yêu cầu họ phải hành động. Không phải lúc nào họ cũng đọc tiếp để xem liệu nhiều thông tin có hạn chế hành động hay không.

 

Đối với một nghiên cứu hấp dẫn cho thấy rằng mọi người không chờ đợi bối cảnh, hãy xem Dixon, 1987.

Nghiên cứu điển hình 10-4 cho biết bối cảnh thường ở sai chỗ như thế nào.

 

Nghiên cứu điển hình 10-4 Bắt đầu với bối cảnh – chủ đề

 

Đoạn văn sau có rõ ràng ngay lập tức không?

 

Đơn giản hóa một chút so với quy định của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

 

Nếu bạn đang nói chuyện với ai đó và đây là thông tin bạn phải nói với họ, bạn sẽ nói phần nào của câu đầu tiên? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bạn sẽ chia nhỏ thông tin như thế nào?

Đảo ngược đơn đặt hàng

Khi nói thông tin này với ai đó, bạn có thể sẽ đảo ngược thứ tự. Bạn sẽ bắt đầu với khoai lang vì đó là câu trả lời cho “Chúng ta đang nói về cái gì?”

Khoai lang là bối cảnh, chủ đề, mối liên hệ với những gì mà người mà bạn đang trong cuộc trò chuyện này cùng tìm hiểu. Khoai lang thuộc về phần đầu – cho dù bạn đang nói với ai đó điều này thành tiếng hay bằng văn bản.

 

Đơn giản hóa hơn nữa

Khi bạn đã gỡ rối một câu phức tạp, bạn sẽ thường thấy các vấn đề khác cần giải quyết.

Trong ví dụ “khoai lang”, bản gốc chỉ nói về “hun trùng”. Nó không nói ai chịu trách nhiệm hun trùng khoai mỡ. Vì vậy, trong lần đầu tiên thử viết rõ ràng hơn, tôi đặt nó vào thế bị động.

Nhưng bạn biết rằng hoạt động sẽ tốt hơn. Ngoài ra, nhà nhập khẩu của chúng tôi sẽ muốn biết ai thực hiện việc hun trùng.

Đôi khi, để viết rõ ràng, bạn phải tìm hiểu nhiều thông tin hơn những gì bạn có ban đầu.

Ngoài ra, chúng ta có thể không phải đặt tất cả những từ chuyên môn đó vào câu thứ hai. Nếu một “máy xông hơi khử trùng được phê duyệt” phải thực hiện quy trình, đó là người cần biết về “methyl bromide” ở “áp suất khí quyển bình thường”. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên đợi và đưa thông tin đó vào quy trình.

Chúng tôi có thể buông nhiều từ hơn và viết thế này:

Rút kinh nghiệm từ nghiên cứu điển hình này

Một lần nữa, chúng tôi thấy việc tập trung vào khách truy cập trang web của bạn giúp bạn viết tốt cho web như thế nào.

 

 • Nghĩ về những gì khách truy cập trang web của bạn làm và không biết.
 • Bắt đầu với những gì họ biết. Sau đó, giới thiệu thông tin mới.
 • Cân nhắc sử dụng mẫu, “nếu, thì”. Nó tuân theo logic của người đọc và khiến bạn đặt điều đầu tiên lên hàng đầu, điều thứ hai là thứ hai. (Bạn hầu như luôn cần “if” trong mệnh đề “if”, nhưng thực ra bạn không cần viết từ “then” trong mệnh đề “then.” Ví dụ, hãy viết “Nếu trời mưa, hãy cầm ô. ”)
 • Nghe cuộc trò chuyện. Bạn không cần phải đặt tiêu đề cho mọi câu hỏi mà khách truy cập trang web sẽ hỏi. Nhưng nếu bạn lắng nghe trong đầu những gì ai đó sẽ hỏi sau khi đọc từng chút những gì bạn viết, bạn sẽ truyền tải nội dung theo thứ tự hợp lý cho khách truy cập trang web của mình.

 

Nguyên tắc “ngữ cảnh, chủ đề, đã biết” trước “mới” đôi khi còn được gọi là “mới cho trước”. Nó dựa trên nghiên cứu ngôn ngữ về cách mọi người trò chuyện. (Clark và Haviland, “Sự thấu hiểu và Hợp đồng mới”)

9 Đặt hành động vào động từ

Phần lớn web là về hành động. Động từ là những từ chỉ hành động.

Nếu bạn chôn hành động trong một danh từ, bạn thường chỉ có dạng “to be” (là, là, đã, đã) thay vì một động từ hành động. Yếu. Nhàm chán. Trình giữ chỗ không thú vị.

 

Bảng này cung cấp cho bạn các kết thúc phổ biến nhất cho danh từ ẩn động từ. Sử dụng bảng để giúp bạn chuyển hành động ra khỏi danh từ và đặt hành động đó vào vị trí của nó – trong động từ.

 

Tìm kiếm cái này Như trong ví dụ này Cái nào nên là động từ này
-al từ chối phủ nhận
-ance bảo trì duy trì, giữ
-ence sự đồng tình đồng tình, đồng ý
-ment sự phân công chỉ định
-sion quá trình lây truyền truyền, gửi
-sự sự giới thiệu giới thiệu
-có sự thất bại thất bại, nếu bạn không

Sau khi bạn tìm thấy động từ ẩn trong danh từ, hãy xem liệu bạn có thể thay thế nó bằng một động từ ngắn hơn, mạnh hơn và dễ hơn không. Bạn thường có thể làm điều đó, như trong

 • yêu cầu → bạn được yêu cầu → bạn phải
 • Vui lòng xem cách truyền tải thông điệp này. → Hãy truyền thông điệp này. → Vui lòng gửi tin nhắn này.

10 Sử dụng các từ của khách truy cập trang web của bạn

Hãy nhớ rằng bạn đang trò chuyện với khách truy cập trang web của mình. Hãy biến đó thành trọng tâm của chiến lược nội dung của bạn ở mọi cấp độ. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn quyết định viết về chủ đề gì và nói gì cho mỗi chủ đề. Hãy suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi bạn xây dựng các đoạn văn, câu, danh sách và bảng. Và khi bạn chọn từ.

Viết cho khách truy cập trang web của bạn

Bạn có thể nói, “Chúng tôi có những từ đặc biệt có ý nghĩa cụ thể trong lĩnh vực của chúng tôi. Chúng ta phải sử dụng chúng ”. Nếu mọi người bạn đang trò chuyện cùng chia sẻ ngôn ngữ đặc biệt của bạn, bạn có thể sử dụng những từ đó.

Như Sarah Bauer đã hỏi khi cô ấy sử dụng ví dụ trong Hình 10-14 từ lululemon.com, “Có bao nhiêu người không tham gia yoga biết ‘chú chó hướng xuống’ nghĩa là gì?”

Hình 10-14 Sử dụng các từ đặc biệt mà khách truy cập trang web của bạn biết có thể thu hút thị trường của bạn.

www.lululemon.com

 

Bauer, Nó phù hợp với “Bạn”: Hướng dẫn lấy người dùng làm trung tâm cho các trang sản phẩm, Tạp chí Smashing, ngày 10 tháng 1 năm 2012

Lululemon may quần áo tập yoga. Nó biết khách truy cập trang web của nó. Nó hấp dẫn họ bằng vốn từ vựng của họ (cũng như các đặc điểm của quần áo, như một sợi dây buộc tóc khẩn cấp trên dây kéo của áo hoodie).

Biết khách truy cập trang web của bạn

Các ví dụ mà Bauer sử dụng trong bài viết blog của cô ấy là về các công ty đã thực hiện nghiên cứu để hiểu khách truy cập trang web của họ – để biết những từ mà khách truy cập trang web của họ sử dụng khi tìm kiếm, khi mua hàng ở các kênh khác, khi nói về các chủ đề của trang web.

Tôi thấy điều ngược lại xảy ra: Các nhà văn đánh giá quá cao mức độ những biệt ngữ nội bộ của công ty họ mà những người khác biết.

Khách truy cập trang web của bạn có thể không biết những từ phổ biến đối với bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng những người biết một từ vựng đặc biệt sẽ đánh giá cao hơn kiến ​​thức của người khác về những từ đó khoảng 25% đến 30%.

 

Lydia Hooke đã chỉ ra điều này đối với một quy định của chính phủ vào những năm 1970. Gần đây hơn, hãy xemHayes và Bayzek, 2008.

 

 • Luật sư trong một chuyên ngành có thể không biết những từ thông dụng trong một chuyên ngành khác. Và những người đến trang web để biết thông tin về di chúc hoặc hợp đồng thuê nhà có lẽ không phải là luật sư.
 • Bác sĩ ở một chuyên khoa có thể không biết những từ thông dụng trong chuyên khoa khác. Và nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe không phải là bác sĩ. Hầu hết bệnh nhân không phải là bác sĩ.
 • Khách truy cập trang web của bạn có thể đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người không phải là người bản ngữ của ngôn ngữ trang web của bạn.
 • Ngay cả ở quốc gia của bạn, khách truy cập trang web của bạn có thể bao gồm nhiều người ở đó tạm thời hoặc mới đến quốc gia đó. Họ có thể không thông thạo ngôn ngữ trang web của bạn.

 

Bạn nên cung cấp nội dung của mình bằng nhiều ngôn ngữ và theo những cách phù hợp với văn hóa cho những khách truy cập trang web đa dạng của bạn. Bản địa hóa các trang web và ứng dụng là một chủ đề quan trọng, nhưng nó nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.

Và luôn sử dụng ngôn ngữ đơn giản

Rất nhiều từ không phải là thuật ngữ kỹ thuật hoặc các từ cụ thể sẽ giúp tiếp thị cho khách truy cập trang web của bạn. Chúng chỉ là những từ lớn khiến mọi người mất nhiều thời gian hơn để đọc và hiểu.

Bạn thường có thể tìm thấy một từ ngắn, đơn giản giúp nội dung của bạn mang tính hội thoại nhiều hơn. Thử nó. Bắt đầu với danh sách của tôi và thêm các ví dụ của riêng bạn về các từ dài, ít phổ biến hơn mà bạn có thể thay thế bằng các từ ngắn, đơn giản.

 

Thay vì điều này Thử cái này
xác minh tìm ra
cố gắng thử
đền bù trả
thành phần phần
khởi đầu khởi đầu
khởi xướng bắt đầu
hỏi thăm hỏi
đạt được được
trước trước
mua, tựa vào, bám vào mua
yêu cầu hỏi về
tiếp theo kế tiếp
chấm dứt kết thúc
tận dụng sử dụng

Như tôi đã nói ở đầu chương, việc sử dụng những từ ngắn gọn, đơn giản này không phải là “làm mất đi” nội dung của bạn. Nó tôn trọng thời gian bận rộn của khách truy cập trang web của bạn.

Và đây là nghiên cứu hỗ trợ cho quan điểm này: Ngôn ngữ bình thường giúp ích cho cả những khách truy cập trang web có trình độ văn hóa thấp và trình độ văn hóa cao.

Kathryn Summers và nhóm của cô đã làm việc trên một trang web cho một loại thuốc mà hàng triệu người sử dụng. Họ đã thử nghiệm trang web với cả người dùng web có trình độ văn hóa thấp và trình độ văn hóa cao. Sau đó, họ sửa đổi trang web để giải quyết các vấn đề mà người dùng web có trình độ văn hóa thấp gặp phải.

(Những vấn đề đó không chỉ là từ ngữ. Summers và nhóm của cô ấy còn sử dụng nhiều hướng dẫn khác để viết web tốt. Họ sắp xếp lại thành một câu chuyện rõ ràng, logic, trôi chảy. Họ rút ngắn các đoạn văn và câu. Họ biến các đoạn văn thành danh sách có dấu đầu dòng. Và họ luôn sử dụng từ ngắn nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và có nghĩa đúng.)

Sau đó, họ đã thử nghiệm trang web mới với cả người dùng web có trình độ văn hóa thấp và trình độ văn hóa cao.

Kết luận: Như bạn thấy trong các bảng trong Hình 10-15, những thay đổi về ngôn ngữ đơn giản đã giúp khách truy cập trang web có tỷ lệ đọc viết thấp nhận được những gì họ cần nhanh hơn và chính xác hơn. Và chính những thay đổi đó đã giúp khách truy cập trang web có trình độ văn hóa cao hơn nữa !!

Hình 10-15 Việc sửa đổi bằng cách tuân theo các nguyên tắc ngôn ngữ đơn giản đã cải thiện trang web này cho cả người dùng web có trình độ văn hóa thấp và trình độ văn hóa cao.

http://iat.ubalt.edu/summers/papers/Summers_ASIST2005.pdf

Những người đọc có trình độ cao có thể là những người bận rộn nhất và ít kiên nhẫn nhất trong số những người truy cập trang web của bạn. Tôn trọng thời gian của họ bằng cách sử dụng ngôn ngữ đơn giản.

 

Tổng kết Chương 10

Thông điệp chính từ Chương 10:

 • Viết không chính thức không phải là “chết lặng”!
 • Nói chuyện với khách truy cập trang web của bạn – sử dụng “bạn”.

– Sử dụng mệnh lệnh trong hướng dẫn.

– Sử dụng “bạn” xuyên suốt.

– Sử dụng “bạn” để phân biệt giới tính.

– Sử dụng giới tính thích hợp cho những người cụ thể.

– Trò chuyện trực tiếp ngay cả với những tin nhắn nghiêm túc.

 • Sử dụng “tôi” và “chúng tôi”.

– Trong blog và mạng xã hội, “tôi” vẫn ổn.

– Đối với các bài báo của riêng bạn, “Tôi” là tốt.

– Khi bạn viết thư cho một tổ chức, hãy sử dụng “chúng tôi”.

– Nhất quán trong cách bạn sử dụng “tôi”, “bạn” và “chúng tôi”.

 • Viết bằng giọng chủ động (hầu hết thời gian).
 • Viết những câu đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu.

– Câu rất ngắn cũng được.

– Các mảnh vỡ cũng có thể hoạt động.

– Khách truy cập trang web bận rộn luôn cần văn bản rõ ràng.

 • Cắt những từ không cần thiết.
 • Cung cấp thêm thông tin về vị trí của riêng nó.
 • Giữ các đoạn văn ngắn gọn.

– Đoạn văn một câu cũng được.

– Danh sách hoặc bảng có thể tốt hơn.

 • Bắt đầu với bối cảnh.
 • Đặt hành động vào các động từ.
 • Sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web của bạn.

– Viết cho khách truy cập trang web của bạn.

– Biết khách truy cập trang web của bạn.

– Và luôn sử dụng ngôn ngữ đơn giản.

 • Nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng các nguyên tắc này để viết rõ ràng cho trang web sẽ giúp ích cho cả những khách truy cập trang web có trình độ văn hóa thấp và văn hóa cao.

 

11

Sử dụng danh sách và bảng

Một cách tuyệt vời để buông từ mà không làm mất đi ý nghĩa thiết yếu là sử dụng danh sách và bảng. Danh sách đặt không gian hoạt động xung quanh mỗi mục. Bảng bỏ bớt những từ thừa. Cả hai đều để mọi người đọc lướt và quét.

Sáu nguyên tắc cho danh sách hữu ích

Hãy bắt đầu với sáu hướng dẫn về danh sách hữu ích và có thể sử dụng được.

 1. Sử dụng danh sách có dấu đầu dòng cho các mục hoặc tùy chọn.
 2. Kết hợp các gạch đầu dòng với tính cách trang web của bạn.
 3. Sử dụng danh sách được đánh số để được hướng dẫn.
 4. Giữ cho hầu hết các danh sách ngắn gọn.
 5. Cố gắng bắt đầu các mục trong danh sách theo cùng một cách.
 6. Định dạng danh sách tốt.

1 Sử dụng danh sách có dấu đầu dòng cho các mục hoặc tùy chọn

Một danh sách rất dễ đọc lướt và quét.

 

 

Khi bạn đang đọc phiên bản của đoạn văn, bạn có thấy mình đang lập một danh sách không?

Danh sách giúp mọi người

 • xem có bao nhiêu mặt hàng
 • kiểm tra các mục (tinh thần, ngay cả khi chúng không thể viết trên màn hình)
 • tìm một mặt hàng cụ thể một cách nhanh chóng

Hãy nghĩ đến “danh sách” bất cứ khi nào bạn có một số tùy chọn hoặc mục. So sánh cách trình bày của cùng một thông tin trongHình 11-111-2, về những gì để đóng gói cho trại.

Hình 11-1 Một danh sách ở dạng đoạn văn rất khó sử dụng.

www.campvoyageur.com

Hình 11-2 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

2 Đối sánh dấu đầu dòng với tính cách trang web của bạn

Quầng thâm tròn (viên đạn thông thường) cũng được. Tuy nhiên, nếu tính cách của trang web và chiến lược nội dung của bạn cho phép điều gì đó sáng tạo hơn, bạn có thể thể hiện tính cách đó một cách trực quan trong các gạch đầu dòng của mình.

 

Các ví dụ khác về đồ họa dưới dạng dấu đầu dòng – Chương 13 trên hình minh họa

Ví dụ: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ sử dụng các loài bướm khác nhau cho mỗi tùy chọn điều hướng trên trang về triển lãm bướm của nó (Hình 11-3).

Hình 11-3 Hình ảnh của những con bướm tạo nên những “viên đạn” tốt cho các liên kết đến nội dung trang web về một cuộc triển lãm bướm.

www.amnh.org

 

Điều này sẽ trông quen thuộc. Tôi đã sử dụng văn bản của trang này làm ví dụ trongChương 10.

 

Những con bướm này “rung rinh” một chút trong hộp màu trắng của chúng khi bạn di chuột qua chúng. Điều đó không sao vì chúng chỉ di chuyển nhẹ. Chúng ở trong hộp và chỉ di chuyển khi bạn di chuột qua chúng.

Trong ấn bản đầu tiên của Letting Go, tôi phàn nàn rằng trang chủ của cuộc triển lãm này có những con bướm bay lượn khắp trang, cản trở những gì mọi người sẽ cố gắng làm. Tôi vui mừng nói rằng những con bướm lang thang đó đã biến mất. Trang chủ của cuộc triển lãm này hiện có một đoạn video ngắn xuất sắc.

 

Dấu đầu dòng phải phản ánh tính cách của trang web

Khi bạn làm việc với các nhà chiến lược nội dung, nhà chiến lược thương hiệu và các đồng nghiệp khác để thiết lập tính cách của trang web, hãy suy nghĩ về cách bạn và những người khác trong tổ chức sẽ sử dụng gạch đầu dòng. Các gạch đầu dòng không nhất thiết phải giống nhau trên toàn bộ trang web, nhưng chúng phải luôn phù hợp với tính cách mà một phần của trang web đang thể hiện. Hướng dẫn phong cách của bạn cho trang web nên bao gồm những gì chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng làm dấu đầu dòng. (Xem thêm về hướng dẫn kiểu trongInterlude 5 sau Chương 14.)

Nếu bạn sử dụng các gạch đầu dòng khác nhau, hãy đảm bảo ý nghĩa của chúng rõ ràng. Ví dụ: các màu khác nhau của các dấu đầu dòng tại trang web ABC Teach có thể (hoặc có thể không) cho biết các nhóm hoặc các phần khác nhau của trang web – nhưng không rõ liệu chúng có hay không hoặc mỗi màu đại diện cho điều gì (Hình 11-4).

Hình 11-4Trang web đầy màu sắc này trông giống như niềm vui cho giáo viên. Nhưng nếu mọi người dừng lại để tự hỏi liệu màu sắc biểu thị các phần hoặc độ tuổi khác nhau hay điều gì khác, trang web đã khiến họ mất thêm thời gian.

www.abcteach.com

3 Sử dụng danh sách được đánh số để được hướng dẫn

Nhiều người trong số các cuộc trò chuyện với các trang web là về cách thực hiện điều gì đó: sắp xếp việc đi du lịch, thanh toán hóa đơn, mua sản phẩm, v.v. Nhiệm vụ đôi khi yêu cầu hướng dẫn. Hướng dẫn bao hàm trình tự. Sequence = các bước được đánh số.

 

 

Bạn sẽ thấy trang Twitter thực ở phần sau của chương (Hình 11-9).

 

Bạn có nhìn vào đoạn văn không? Bạn đã trực tiếp đến danh sách? Nếu bạn nhìn vào đoạn văn, bạn có thấy mình biến nó thành một danh sách tinh thần, giống như bạn đã làm với ví dụ trong Hướng dẫn 1 về gạch đầu dòng không?

Danh sách được đánh số giúp ích cho cả khách truy cập trang web và tác giả nội dung.

Với một danh sách được đánh số, khách truy cập trang web có thể

 • xem nhanh có bao nhiêu bước
 • kiểm tra các bước (về mặt tinh thần, ngay cả khi chúng không thể viết trên màn hình)
 • đọc một bước, thực hiện và dễ dàng tìm thấy bước tiếp theo khi họ quay lại danh sách
 • thực hiện các bước theo đúng thứ tự
 • thực hiện tất cả các bước (không vô tình bỏ sót một bước)

Với danh sách được đánh số, bạn với tư cách là tác giả nội dung có thể

 • hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ sót một bước nào
 • đặt các bước theo đúng thứ tự (và cứu mọi người khỏi những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi thực hiện các bước không đúng thứ tự)
 • kiểm tra xem quy trình có hoạt động tốt không (bằng cách xem xét hoặc thử các bước)

Chuyển các đoạn văn thành các bước

Đừng làm khách truy cập trang web của bạn thất vọng. Nếu khách truy cập trang web của bạn đang hỏi “Làm cách nào để…?” cung cấp cho họ hướng dẫn trong một danh sách được đánh số.

Trong Hình 11-511-6, về cách chuẩn bị bê tông cho một loại liên kết cụ thể, hãy lưu ý cách tôi đã chuyển ba đoạn văn dày đặc thành các phần về lý do, cái gì và như thế nào. Bản sửa đổi của tôi với các tiêu đề và danh sách dài hơn một chút so với bản gốc, nhưng nó có vẻ dễ sử dụng hơn nhiều đối với mọi người.

Hình 11-5 Thật khó để tìm thấy các bước trong các đoạn văn như thế này.

www.vishay.com

Hình 11-6 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

Nếu bạn viết hướng dẫn dưới dạng đoạn văn, bạn có thể quên đặt một bước và không để ý. Khách truy cập trang web của bạn có thể mất vị trí của họ trong đoạn văn và bỏ qua một bước. Khi bạn viết hướng dẫn trong các đoạn văn, bạn có thể thực hiện các bước không theo thứ tự mà không nhận ra nó, tạo ra vấn đề cho những người đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ.

Để phân nhánh, hãy xem xét một bảng dưới bước

Hướng dẫn không phải lúc nào cũng là một danh sách đơn giản mà mọi người phải làm tất cả các bước. Đôi khi, bước tiếp theo phụ thuộc vào điều kiện nào trong hai hoặc nhiều điều kiện là đúng – “Nếu điều này…, hãy làm x,” “Nếu điều đó…, hãy làm y.”

 

Nếu quá trình này rất dài và phức tạp, hãy nghĩ về nó như một trang web nhỏ hơn là một chủ đề web. Tạo một trang đường dẫn nơi mỗi liên kết dẫn đến một phần của quy trình. Nhìn lạiChương 6.

Bạn vẫn có thể hướng dẫn rõ ràng. Xem xétHình 11-711-8, nơi tôi trình bày cách làm rõ các hướng dẫn về cách tẩy vết rượu vang khỏi vải.

Hình 11-7 Khi hướng dẫn bao gồm các câu lệnh “if”, việc ẩn “if” bên trong một lệnh hoặc đặt hai “if” trong các bước liên tiếp có thể khiến mọi người nhầm lẫn.

www.eHow.com

Hình 11-8 Bản sửa đổi được đề xuất của tôi để làm rõ các hướng dẫn phân nhánh và thay thế

 

Làm theo “nếu thì” trong hướng dẫn và bảng

Hướng dẫn eHow ban đầu 5 và 6 sử dụng cấu trúc “then, if”: “Giặt trong nước mát và làm khô bằng không khí nếu vải có thể giặt bằng máy”. Đó là ngược lại. Bạn phải đọc đến cuối, quyết định xem điều đó có đúng với kết cấu của bạn hay không, và sau đó quay lại từ đầu để bắt đầu hành động.

Hãy nhớ khái niệm “mới cho sẵn” – ngữ cảnh trước khi hành động – từ Chương 10, Hướng dẫn 8, Nghiên cứu điển hình 10-4. Luôn cố gắng đặt phần “if” trước phần “then” của câu.

Tuy nhiên, hướng dẫn đặt ngữ cảnh trước hành động, nếu trước đó, mâu thuẫn với hướng dẫn bắt đầu hướng dẫn bằng động từ hành động.

Làm thế nào để bạn làm cả hai? Giải pháp của tôi: Đưa ra điểm quyết định rõ ràng bằng một động từ hành động. (Ví dụ: Xem lại hướng dẫn giặt…) Sau đó, đặt các tùy chọn “nếu, thì” vào bảng.

Trong bảng, luôn đặt phần “nếu” ở cột đầu tiên. (Thông tin thêm về điều đó ở phần sau của chương khi chúng ta chuyển sang bảng.)

Hiển thị cũng như kể

Đôi khi, một bức tranh có thể giúp làm rõ một bước. Ví dụ Twitter bắt đầu phần này cho thấy nơi để tìm tùy chọn “xóa” (Hình 11-9).

Hình 11-9 Ảnh chụp màn hình thường giúp mọi người hướng dẫn sử dụng.

https://support.twitter.com

Sử dụng danh sách được đánh số một cách cẩn thận cho không có hướng dẫn

Đôi khi, bạn có thể sử dụng danh sách được đánh số khi bạn không đưa ra các bước. Ví dụ: các bài viết trên blog như “10 Mẹo cho…” hoặc “5 Chìa khóa để…” rất phổ biến. Trong nhiều chương của cuốn sách này, tôi đã đánh số các hướng dẫn. Trong những trường hợp này, rõ ràng là các mục được đánh số không phải là các bước.

Nhưng nếu cùng một bài đăng trên blog có danh sách hướng dẫn được đánh số, thì hai cách sử dụng khác nhau của danh sách được đánh số có thể khiến mọi người nhầm lẫn. Nếu bạn có cả hai loại danh sách – một tập hợp các hướng dẫn mà mọi người nên thực hiện từng bước và một tập hợp các tùy chọn mà mọi người chỉ nên chọn một – đừng sử dụng số cho cả hai danh sách đó. Sử dụng số cho các hướng dẫn và dấu đầu dòng cho các tùy chọn.

Nghiên cứu điển hình 11-1 cho thấy cách sử dụng cả hai danh sách cùng một lúc có thể khiến mọi người nhầm lẫn.

 

Nghiên cứu điển hình 11-1 Sử dụng cả danh sách được đánh dấu đầu dòng và đánh số

Các trang web thương mại điện tử phải giải thích khi nào bạn có thể trả lại một mặt hàng và làm thế nào để trả lại. Họ cũng muốn bạn đặt món khác, vì vậy họ phải hướng dẫn bạn cách sắp xếp lại.

Đối với cách sắp xếp lại, Lands ‘End làm rất tốt. Tốt nhất nên có một danh sách có dấu đầu dòng vì bốn mục là các tùy chọn. Bạn chỉ làm một.

 

www.landsend.com

Nhưng ở cấp cao hơn trên cùng một trang web, Lands ‘End không tuân theo mô hình tốt đó khi nói với mọi người cách trả lại hàng. Họ sử dụng số cho các tùy chọn và dấu đầu dòng cho các bước.

 

Sử dụng dấu đầu dòng trong đó ví dụ này có số và số trong đó có dấu đầu dòng sẽ phù hợp hơn với mong đợi của mọi người và sẽ nhất quán hơn. Bản sửa đổi được đề xuất của tôi sẽ trông như thế này:

4 Giữ cho hầu hết các danh sách ngắn gọn

Một danh sách có thể dài bao lâu và vẫn hoạt động tốt? Nó phụ thuộc.

Ngắn (5–10 món) là tốt nhất cho những món không quen thuộc

Nếu mọi người sẽ không nhận ra ngay tất cả các mục trong danh sách, hãy chia nhỏ các danh sách dài. Nếu có thể, hãy nhóm các mục để bạn có thể tạo một số danh sách ngắn hơn, mỗi danh sách có tiêu đề riêng.

Nhìn lại Hình 11-6 về bê tông để xem tôi đã chia nhỏ danh sách 12 mục như thế nào.

Dài có thể ổn đối với danh sách rất quen thuộc

Một số danh sách có thể dài vì khách truy cập trang web của bạn hiểu ngay chủ đề của danh sách và biết mục họ muốn có trong danh sách bao xa.

Ví dụ: danh sách các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ có hơn 50 mục. Tuy nhiên, nếu danh sách theo thứ tự bảng chữ cái, độ dài không phải là vấn đề đối với hầu hết mọi người. Họ tìm thấy mục nhập phù hợp một cách nhanh chóng, cho dù bạn sử dụng trình đơn thả xuống (Hình 11-10) hoặc một danh sách mở (Hình 11-11).

Hình 11-10 Nếu khách truy cập trang web của bạn đã quen thuộc với danh sách, biết mục nào trong danh sách họ muốn và biết danh sách đó sẽ dài đến đâu, một danh sách dài có thể ổn.

www.saintrescue.org

Hình 11-11 Nếu bạn còn chỗ, hãy lập danh sách như thế này rất hiệu quả.

www.cdc.gov

 

Nếu một số khách truy cập trang web của bạn muốn in danh sách, thì tốt hơn ở định dạng mở như Hình 11-11 hơn trong danh sách thả xuống như Hình 11-10.

5 Cố gắng bắt đầu các mục trong danh sách theo cùng một cách

Mọi người rất hướng về khuôn mẫu. Chúng tôi nhận thấy việc đọc danh sách nhanh hơn và dễ dàng hơn khi tất cả các mục nhập có cùng cấu trúc câu.

 

 

Danh sách nào phù hợp nhất với bạn? Bạn đã chọn cái ở bên trái mà mỗi mục bắt đầu bằng một động từ?

Nhưng trước tiên bạn có cho rằng nó sẽ là lựa chọn ở bên phải – bởi vì tất cả các so sánh trước đây của tôi đều có lựa chọn “tốt” ở bên phải?

Nếu bạn đã làm vậy, đó là cách bạn đã xây dựng một mẫu từ các bảng nhỏ như thế này trong chương này nhanh như thế nào. Tôi đã vấp ngã bạn (ít nhất là trong giây lát) bằng cách phá vỡ khuôn mẫu mà tôi đã tạo. (Xin lỗi vì đã làm điều đó. Tôi làm vậy là có ý nghĩa.)

Khi bạn viết nội dung web, hãy nhớ rằng nếu bạn thiết lập các mẫu rõ ràng và tuân theo chúng tốt, các mẫu của bạn có thể giúp ích cho mọi người. Song song – bắt đầu mỗi mục trong danh sách theo cùng một cách – là một mô hình tuyệt vời để tạo và làm theo.

6 Định dạng danh sách tốt

Thiết kế thông tin – cách bạn trình bày thông tin trên màn hình – cũng có thể giúp đỡ hoặc cản trở mọi người dễ dàng tìm thấy thứ họ cần. Thiết kế thông tin áp dụng cho danh sách (và bảng) cũng như tất cả các đặc điểm khác của kiểu chữ và bố cục.

Khi thiết kế danh sách, bạn muốn mọi người kết nối danh sách với phần giới thiệu của nó, xem nhanh bạn đang đưa ra danh sách và dễ dàng tìm thấy từng mục trong danh sách. Bốn chìa khóa để định dạng danh sách tốt:

 • Giảm không gian giữa phần giới thiệu và danh sách.
 • Đặt một khoảng trống giữa các mục danh sách dài.
 • Quấn các dòng dưới nhau, không nằm dưới gạch đầu dòng.
 • Đặt những gì xảy ra trên một dòng của chính nó.

Giảm không gian giữa phần giới thiệu và danh sách

HTML thuần túy đơn giản đặt một dòng khoảng cách giữa văn bản trước danh sách và mục đầu tiên trong danh sách. Để giúp mọi người nhóm phần giới thiệu với danh sách một cách trực quan, hãy giảm không gian đó thông qua biểu định kiểu xếp tầng (CSS). Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng 12 điểm giữa các đoạn văn nhưng chỉ có 6 điểm giữa phần giới thiệu danh sách và mục danh sách đầu tiên.

Đặt khoảng cách giữa các mục trong danh sách dài

Khoảng cách đơn phù hợp với danh sách có các mục ngắn. Tuy nhiên, bạn cần nhiều khoảng trống hơn giữa các mục đối với danh sách được đánh số (trong đó mỗi mục thường là một câu đầy đủ) và đối với danh sách có dấu đầu dòng trong đó mỗi mục dài hơn aline.

Quấn các dòng dưới nhau

Để làm cho danh sách của bạn trông và hoạt động như một danh sách, các dấu đầu dòng hoặc số phải nổi bật. Nếu văn bản lùi về đầu dòng (dưới dấu đầu dòng hoặc số), thì mỗi mục danh sách sẽ giống như một đoạn văn có biểu tượng vui nhộn ở đầu. Nó không giống như một danh sách.

So sánh ví dụ về Lands, End mà tôi đã sử dụng (và đã sửa đổi) trong ấn bản đầu tiên với cách Lands, End đưa ra cùng một danh sách bây giờ (Hình 11-12).

Hình 11-12 Đảm bảo rằng văn bản nằm dưới chính nó – không trở lại dưới dấu đầu dòng.

www.landsend.com

Đặt những gì xảy ra trên một dòng của chính nó

Khi đưa ra hướng dẫn, đôi khi bạn muốn cho mọi người biết điều gì sẽ xảy ra sau khi họ thực hiện một bước. Một cách hay để hiển thị điều đó là đặt kết quả trên một dòng, dưới bước và thụt vào giống như bước.Hình 11-13 cho thấy những gì tôi muốn nói.

Hình 11-13 Giữ cho các hướng dẫn dễ làm theo bằng cách đưa thêm thông tin vào bên dưới hướng dẫn và thụt lề với văn bản.

Danh sách và bảng: Sự khác biệt là gì?

Bây giờ tôi đã thuyết phục bạn (tôi hy vọng) về nhiều cách tốt để sử dụng danh sách trong nội dung của bạn, hãy chuyển sang bảng. Bảng, giống như danh sách, là một cách tuyệt vời để bỏ bớt từ ngữ để mọi người có thể lấy thông tin cần thiết.

 

Hãy suy nghĩ về sự khác biệt? Danh sách là gì? Bảng là gì? Khi nào bạn sẽ sử dụng mỗi cái?

Danh sách và bảng khác nhau như thế nào

Danh sách Những cái bàn
Các loại thông tin 1 Ít nhất 2
Số cột 1 (ngay cả khi nó kết thúc để trông giống như nhiều hơn một) Ít nhất 2
Cho thấy mối quan hệ? Không Đúng

Danh sách các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Hình 11-11có thể trông giống như một bảng vì nó được đặt trong bốn cột. Nó không thể. Đó là một danh sách, được bao bọc trên chính nó. Nó chỉ có một loại thông tin (tên các tiểu bang và vùng lãnh thổ).

Bảng là một tập hợp các câu “nếu, thì”. Đọc cột đầu tiên là mệnh đề “nếu”. Đọc cột thứ hai (và các cột khác) như (các) mệnh đề “thì”. Ví dụ: “Nếu chúng tôi đang so sánh số lượng danh mục cho danh sách và bảng, thì danh sách có một và bảng có ít nhất hai”. “Nếu chúng ta đang so sánh số lượng cột…”, v.v.

Sáu hướng dẫn cho các bảng hữu ích

Sử dụng các nguyên tắc này để giúp khách truy cập trang web của bạn tìm thấy thông tin phù hợp với tình huống của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 1. Sử dụng bảng cho một tập hợp các câu “nếu, thì”.
 2. Sử dụng bảng để so sánh các số.
 3. Suy nghĩ bảng = câu trả lời cho câu hỏi.
 4. Suy nghĩ kỹ về cột đầu tiên.
 5. Giữ các bảng đơn giản.
 6. Định dạng bảng tốt.

1 Sử dụng bảng cho một tập hợp các câu “nếu, thì”

Khi bạn thấy các từ giống nhau được lặp lại trong một số câu (như trong Hình 11-14), hãy nghĩ “bảng.” Lấy những từ thông dụng và biến chúng thành tiêu đề cột. Loại bỏ các từ thừa, như tôi đã làm choHình 11-15.

Hình 11-14 Khi bạn thấy mình lặp lại các từ, như trong ví dụ này, hãy nghĩ đến “bảng”.

www.faa.gov

Hình 11-15 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

2 Sử dụng bảng để so sánh các số

Khi bạn có những con số liên quan đến nhau, hãy nghĩ đến “bảng”. Một bảng là một lựa chọn tốt để so sánh trongHình 11-16, nhưng chúng tôi có thể cải thiện bảng theo một số cách.

Hình 11-16 Bảng giúp dễ dàng so sánh các con số, nhưng bảng này thậm chí có thể tốt hơn.

www.unitedrvrentals.com/rental_rates.html

3 Bảng suy nghĩ = câu trả lời cho câu hỏi

 

Bảng trả lời câu hỏi. Bạn không cần phải sử dụng câu hỏi như một tiêu đề. Bạn không cần phải có câu hỏi ở bất cứ đâu trong bảng của mình. Nhưng suy nghĩ về các khách truy cập trang web trò chuyện đến và (các) câu hỏi mà bảng trả lời có thể giúp bạn thiết lập bảng.

4 Suy nghĩ kỹ về cột đầu tiên

Bất cứ khi nào câu trả lời cho một câu hỏi là “nó phụ thuộc”, hãy nghĩ đến “bảng”. Câu trả lời phụ thuộc vào cái gì sẽ trở thành cột đầu tiên của bảng. Câu trả lời cho câu hỏi cho từng tình huống của khách truy cập trang web sẽ trở thành cột thứ hai.

 

Đây là một trường hợp khác áp dụng nguyên tắc “mới cho trước”. (Nhìn lạiChương 10, Hướng dẫn 8, Nghiên cứu điển hình 10-4, “khoai lang.”)

Chúng tôi đọc các câu trên toàn trang (từ trái sang phải bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, từ phải sang trái bằng tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái). Tuy nhiên, khi chúng tôi xác định văn bản là một danh sách, chúng tôi đọc xuống trang. Khi chúng ta nhìn thấy một bảng, chúng ta quét xuống cột đầu tiên để tìm tình huống của mình và sau đó chúng ta xem qua hàng đó để lấy những gì chúng ta cần.

 

Nếu câu trả lời phụ thuộc vào nhiều thứ thì sao?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của mọi người là “nó phụ thuộc vào nhiều thứ”, bạn có thể không muốn tạo một bảng. Bảng có thể phải quá phức tạp đối với hầu hết người dùng web hoặc quá lớn để vừa với trang web – và chắc chắn phải vừa với thiết bị di động.

Ví dụ: câu trả lời cho “Một máy tính xách tay mới có giá bao nhiêu?” có thể là “Nó phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ bạn muốn nó có, kích thước màn hình bạn muốn, tốc độ bạn muốn nó chạy, trọng lượng bạn sẵn sàng mang theo, v.v.”

Đối với các tình huống phức tạp, hãy cân nhắc hỏi khách truy cập trang web một loạt câu hỏi hoặc cung cấp cho họ bộ lọc để áp dụng cho các lựa chọn của họ thay vì đặt tất cả thông tin vào một bảng.

Nghiên cứu điển hình 11-2, về chi phí vận chuyển, có liên quan đến mọi trang thương mại điện tử. Nó cũng là một trường hợp tuyệt vời để bỏ từ, cho sự khác biệt giữa danh sách có dấu đầu dòng và bảng, và để xử lý nhiều tình huống cùng một lúc.

 

Nghiên cứu tình huống 11-2 Biết khi nào sử dụng bảng

Hãy xem xét cuộc trò chuyện điển hình về chi phí vận chuyển cho bất kỳ trang thương mại điện tử nào.

 

 

Hãy xem xét ví dụ tiếp theo với một danh sách có dấu đầu dòng. Đây có phải là cách tốt nhất để trang web chuyển hướng tiếp theo trong cuộc trò chuyện không?

 

 

Bạn có đưa ra lời phê bình giống như tôi đã làm không?

 

 

Bây giờ hãy xem xét ví dụ với một bảng. Đây có phải là câu trả lời tốt hơn cho câu hỏi của khách truy cập trang web của chúng tôi không?

 

5 Giữ cho bảng đơn giản

Bàn hai cột là tốt nhất cả về không gian và dễ sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi bạn có nhiều hơn hai phần thông tin liên quan để cung cấp cho mọi người cho mỗi hàng của bảng. Bàn có thể lớn đến mức nào trước khi nó trở nên quá nhiều đối với khách truy cập trang web?

Có bao nhiêu cột?

Chỉ sử dụng càng nhiều cột vì khách truy cập trang web của bạn sẽ có thể xem tất cả cùng một lúc trên bất kỳ màn hình nào họ đang sử dụng. Nếu tất cả các mẩu thông tin của bạn nhỏ, bạn có thể vừa với ba hoặc thậm chí bốn cột trong bảng của mình và mọi người vẫn nhìn thấy nó ngay cả trên điện thoại di động của họ.

Xem xét các ràng buộc web

Web hạn chế chúng ta nhiều hơn so với giấy.

 • Không có giấy tờ gấp. Bạn không thể tạo trang gấp theo cách mà một số báo cáo giấy cũ đã làm.
 • Không cuộn ngang. Một trong những phát hiện mạnh nhất từ ​​thử nghiệm khả năng sử dụng là ít người chú ý đến thanh cuộn ngang.
 • Màn hình nhỏ. Bạn không thể cho rằng tất cả khách truy cập trang web của bạn đều có màn hình lớn với cửa sổ được mở rộng tối đa. Nếu ứng dụng hoặc trang web của bạn có thể được xem trên thiết bị di động, bạn biết rằng bạn cần phải giữ cho các bảng của mình nhỏ lại. Nhưng ngay cả khi tất cả khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng máy tính để bàn, họ vẫn có thể có màn hình nhỏ hơn màn hình bạn đang làm việc. Họ có thể phóng đại những gì họ có thể nhìn thấy để không sử dụng độ phân giải mặc định của bạn. Họ có thể mở nhiều cửa sổ và không sử dụng toàn bộ màn hình cho trang web của bạn.

Cân nhắc chia nhỏ các bảng lớn và phức tạp thành một loạt các bảng nhỏ hơn, cụ thể hơn. Hoặc xếp lớp các bảng của bạn – cho phép khách truy cập trang web của bạn đi sâu vào chi tiết hơn thông qua các liên kết trong bảng.

Xem xét các cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web

Ví dụ về việc thuê lại RV Hình 11-16kết hợp kích thước của phương tiện, chi phí, số ngày và mùa tất cả trong một bảng – rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động vì mọi người chủ yếu sử dụng nó để so sánh. Họ thực sự muốn tất cả những thông tin đó.

Ví dụ trong trường hợp nghiên cứu là khác nhau. Khi họ đến bảng Phí vận chuyển, khách truy cập trang web biết họ muốn gói hàng được gửi đến đâu. Thông tin cho bất kỳ vị trí địa lý nào khác không có liên quan và sẽ chỉ cản trở việc tìm kiếm những gì họ cần.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ sử dụng các liên kết để đưa mọi người đến một bảng nhỏ có liên quan đến vị trí họ muốn. Có các bảng nhỏ, cụ thể để vận chuyển dễ dàng hơn đối với hầu hết mọi người so với một ma trận lớn với thông tin cho những người khác nhau trong các cột khác nhau. Mọi người gặp khó khăn khi nhảy qua các cột không liên quan đến họ.

 

Nghiên cứu cho thấy rằng người lớn tuổi ít có khả năng nhanh chóng ngăn chặn thông tin không liên quan hơn so với những người trẻ tuổi. Khi chúng ta già đi, khả năng sắp xếp từ phù hợp từ không liên quan của chúng ta dường như giảm xuống.

 

Gazzaley, 2009

Có mấy hàng?

Mặc dù ngày nay hầu hết khách truy cập trang web cuộn theo chiều dọc, một bảng dài có thể khó sử dụng hơn một danh sách dài. Một bảng hiển thị các mối quan hệ. Khách truy cập trang web của bạn phải nhớ các tiêu đề cột cho bảng để hiểu các phần thông tin trong mỗi hàng liên quan với nhau như thế nào.

Chia các bảng rất dài thành một loạt các bảng nhỏ hơn cho phép bạn giữ các tiêu đề cột cung cấp ngữ cảnh gần với thông tin.

 

Để biết thông tin về cách tạo và gắn thẻ bảng để trình đọc màn hình có thể làm việc với nó: http://webaim.org/techniques/tables/.

6 Định dạng bảng tốt

Thiết kế thông tin cũng áp dụng cho các bảng – như nó áp dụng cho tất cả các phần của tất cả nội dung web của bạn.

Giảm dòng: Giúp mọi người tập trung vào thông tin

Mọi người sử dụng bảng để xem các mối quan hệ dọc theo một hàng. Các đường dày giữa các cột ngăn mọi người di chuyển dễ dàng dọc theo hàng – ngược lại với những gì bạn muốn mọi người làm.

Ngoài ra, các đường kẻ nặng thu hút ánh nhìn của mọi người. Bạn muốn khách truy cập trang web của mình tập trung vào thông tin cần thiết trong bảng, chứ không phải vào các dòng giữa các phần thông tin. Đừng biến mỗi ô của bảng thành một hộp có các đường viền dày và trọng lượng bằng nhau xung quanh nó.

Một số cách để định dạng bảng tốt hơn:

 • Loại bỏ các dòng bên ngoài xung quanh toàn bộ bảng.
 • Làm sáng các dòng giữa các cột.
 • Sử dụng tô bóng cho các hàng thay thế thay vì các dòng.

Ví dụ cho thuê RV trong Hình 11-16 cho thấy hiệu quả của việc đổ bóng để phân tách các hàng trong bảng.

Căn giữa các cột: Không căn giữa văn bản trong bảng

Căn chỉnh văn bản ở bên trái giúp dễ dàng quét từng cột. Căn giữa can thiệp vào việc quét trong bảng giống như nó làm trong các phần khác của nội dung của bạn. Trong bảng, hãy đặt tất cả các tiêu đề cột và các cột có từ lệch sang trái, lệch sang phải. Khi bạn đưa ra các con số, hãy xếp chúng trên một tab thập phân.

 

Bảng nào dễ sử dụng hơn, Hình 11-17 hoặc là Hình 11-18?

Hình 11-17 Căn giữa làm cho các bảng trông bận rộn và khó sử dụng.

Phỏng theo trang web của một ngân hàng

Hình 11-18 Định dạng lại được đề xuất của tôi – căn chỉnh văn bản ở lề trái của mỗi cột và căn chỉnh các số trên dấu thập phân

 

Tổng kết Chương 11

Thông điệp chính từ Chương 11:

Danh sách

 • Sử dụng danh sách có dấu đầu dòng cho các mục hoặc tùy chọn.
 • Kết hợp các gạch đầu dòng với tính cách trang web của bạn.
 • Sử dụng danh sách được đánh số để được hướng dẫn.

– Chuyển đoạn văn thành từng bước.

– Để phân nhánh, hãy xem xét một bảng dưới bước.

– Hiển thị cũng như kể.

– Sử dụng danh sách được đánh số cho các chỉ dẫn một cách cẩn thận.

 • Giữ cho hầu hết các danh sách ngắn gọn.

– Ngắn (5–10 món) là tốt nhất cho những món không quen thuộc.

– Dài có thể ổn đối với những danh sách rất quen thuộc.

 • Cố gắng bắt đầu các mục trong danh sách theo cùng một cách.

– Định dạng danh sách tốt.

– Giảm khoảng trống giữa phần giới thiệu và danh sách.

– Đặt khoảng cách giữa các mục danh sách dài.

– Các đường quấn dưới nhau.

– Đặt những gì xảy ra trên một dòng của chính nó.

Những cái bàn

 • Hiểu sự khác biệt giữa danh sách và bảng.
 • Sử dụng các bảng cho một tập hợp các câu “nếu, thì”.
 • Sử dụng bảng để so sánh các số.
 • Bảng suy nghĩ = câu trả lời cho câu hỏi.
 • Suy nghĩ kỹ về cột đầu tiên.
 • Giữ các bảng đơn giản.
 • Định dạng bảng tốt.

– Giảm dòng: Giúp mọi người tập trung vào thông tin.

– Căn giữa các cột: Không căn giữa văn bản trong một bảng.

 

Interlude 4

Thông tin pháp lý có thể rõ ràng

Thông tin pháp lý có rất nhiều trên Internet: điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật, chính sách trợ năng, v.v. Một số trang web là tất cả về các vấn đề pháp lý; nhiều người cung cấp quyền truy cập vào các văn bản pháp luật.

Bỏ bớt từ ngữ và viết bằng ngôn ngữ đơn giản có thể áp dụng cho thông tin pháp lý cũng như bất kỳ nội dung web nào khác. Tài liệu pháp lý là các cuộc trò chuyện giữa khách truy cập trang web của bạn và tổ chức của bạn, giống như mọi thứ khác trên trang web của bạn.

 

Tại Hoa Kỳ, tất cả thông tin mới từ các cơ quan chính phủ liên bang tới công chúng phải bằng ngôn ngữ đơn giản: Đạo luật Ngôn ngữ Thông thường năm 2010; Lệnh Điều hành (về các quy định), tháng 1 năm 2011. Để biết các yêu cầu về ngôn ngữ đơn giản ở các quốc gia khác, xem Asprey, 2010.

Chính xác, đủ, rõ ràng – Bạn có thể có cả ba

Luật sư của một công ty muốn thông tin phải đúng – chính xác. Họ muốn thông tin bao quát các tình huống có thể phát sinh – một cách đầy đủ.

Nhưng trên hết, công ty muốn mọi người tuân theo các điều khoản sử dụng, hiểu rõ chính sách của công ty, không kiện công ty và không cần công ty kiện.

Văn bản rõ ràng làm cho điều đó xảy ra. Viết không rõ ràng góp phần vào các vấn đề. Sự rõ ràng hỗ trợ độ chính xác và đủ để đạt được mục tiêu của mọi người.

 

Bạn có đồng ý rằng phiên bản ngôn ngữ đơn giản trong ví dụ này có nhiều khả năng truyền cảm hứng và làm cho khách truy cập trang web cảm thấy thoải mái hơn không?

 

Trong quá trình hoặc sau khi tham khảo ý kiến ​​của trang web này, dữ liệu liên quan đến những người được xác định hoặc nhận dạng có thể được xử lý.

Khi bạn sử dụng trang web này, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về bạn hoặc những người mà bạn cho chúng tôi biết – ví dụ: những người mà bạn đang gửi quà cho họ. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để…

Phiên bản ngôn ngữ đơn giản cũng hợp pháp như phiên bản ít hiểu hơn. Trên thực tế, tôi cho rằng phiên bản ngôn ngữ đơn giản giải thích nhiều hơn. Do đó, nó phục vụ mục đích pháp lý của nó tốt hơn.

Tránh ngôn ngữ pháp lý cổ xưa

Nhiều từ trong thông tin pháp lý chỉ hét lên, “Đây là công cụ hợp pháp. Bạn sẽ không hiểu nó đâu. ” Đó là bởi vì chúng không còn là một phần của tiếng Anh thông thường nữa.

“Trước đây”, “ví dụ đã nói”, “cho vui,” và nhiều từ và cụm từ khác mà chúng ta chỉ thấy trong các văn bản pháp luật là ngôn ngữ đơn giản hàng trăm năm trước. Mọi người thực sự đã nói theo cách đó, vì vậy việc đọc những từ đó rất dễ dàng đối với mọi người.

Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian. Từ ngữ đi vào ngôn ngữ. Lời nói để lại.

Chúng tôi không nói chuyện bằng những từ trong Hình Interlude 4-1. Tại sao sử dụng chúng? Họ không làm cho thông tin “hợp pháp hơn”.

Nếu công ty phải cho mọi người biết luật nào yêu cầu thông tin, họ có thể viết như cách tôi thể hiện Hình Interlude 4-2.

Hình Interlude 4-1 Những từ như “tuân theo” và “sau đây” khiến mọi người khó hiểu thông tin pháp lý.

www.benetton.com

Hình Interlude 4-2 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

Danh sách trong Hình Interlude 4-3 từ Cơ quan Đăng ký Liên bang Hoa Kỳ mang lại cho bạn một khởi đầu tốt để viết mà không có ngôn ngữ pháp lý cổ xưa.

Hình Interlude 4-3 Những từ như thế này làm cho khách truy cập trang web của bạn khó hiểu các tài liệu pháp lý.

www.archives.gov/federal-register/write/legal-docs/append-a.html

Tránh biệt ngữ kỹ thuật

Bạn cũng có thể giải thích thông tin kỹ thuật rõ ràng trong các thông báo pháp lý của mình.

 

Chúng tôi thu thập thông tin để phân tích các mẫu lưu lượng truy cập của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin về cách khách truy cập điều hướng qua trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng dữ liệu dòng nhấp chuột.

Chúng tôi thu thập thông tin để hiểu cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi.

 

Những từ như “mẫu lưu lượng”, “điều hướng” và “dữ liệu luồng nhấp chuột” có thể là ngôn ngữ hàng ngày đối với bạn. Nhưng chúng không dành cho hầu hết khách truy cập trang web của bạn. Suy nghĩ về tính cách của bạn.

Sử dụng các từ của khách truy cập trang web trong các tiêu đề

Các tiêu đề trợ giúp về thông tin pháp lý, giống như trong bất kỳ nội dung nào. Tất cả các nguyên tắc từChương 9trên các tiêu đề áp dụng cho các chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và thông tin pháp lý khác của bạn. Các câu hỏi và tuyên bố cũng hợp pháp như các tiêu đề dựa trên danh từ.Hình Interlude 4-4 hiển thị cho bạn các tiêu đề mà American Express sử dụng.

Hình Interlude 4-4 Nếu bạn sử dụng các từ của khách truy cập trang web của mình trong tiêu đề, khách truy cập trang web có nhiều khả năng đọc thông tin pháp lý của bạn hơn.

www.americanexpress.com

 

Cảm ơn Carolyn Boccella Bagin, chuyên gia ngôn ngữ đơn giản đã làm việc với American Express về vấn đề này. Và cảm ơn những người khác đã trả lời yêu cầu của tôi cho các ví dụ.

Cũng theo phần còn lại của cuốn sách này

Tất cả các hướng dẫn về nội dung rõ ràng đều áp dụng cho thông tin pháp lý.

Bạn có thể dùng

 • đại từ nhân xưng
 • các phần rất ngắn với tiêu đề trên mỗi phần
 • câu chủ động, ngắn
 • danh sách
 • những cái bàn
 • ví dụ

 

Để biết thêm về ngôn ngữ pháp lý đơn giản, hãy xem các trang web của

 

Nghiên cứu điển hình 4-1 Kết hợp tất cả lại với nhau

Bạn có thể thấy chính sách bảo mật của mô hình này hữu ích. Với nó, tôi chỉ ra cách bạn có thể trò chuyện thành công với khách truy cập trang web của mình ngay cả về các vấn đề kỹ thuật và pháp lý cao.

Tất nhiên, bạn có thể cần sửa đổi thông tin dựa trên các dữ kiện cho trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn có thể cần thêm thông tin khác để giải quyết các tình huống đặc biệt đối với trang web hoặc ứng dụng của mình. Nếu bạn làm vậy, hãy viết theo cùng một phong cách – thân thiện, cá nhân, rõ ràng và cũng hợp pháp.

 

 

 

12

Viết các liên kết có ý nghĩa

Liên kết kết nối các trang trong trang web của bạn và chúng kết nối trang web của bạn với các trang khác. Bạn đã thấy nhiều ví dụ xuyên suốt cuốn sách, đặc biệt là trongChương 4 trên trang chủ, Chương 5 trên các trang đường dẫn, Chương 8 trên các tiêu đề, và Chương 9trên các tiêu đề (trong phần trên các liên kết cùng trang). Trong chương này, tôi bổ sung thêm bảy nguyên tắc khác cho những nguyên tắc bạn đã làm trước đó trong cuốn sách.

 

Bảy hướng dẫn để viết các liên kết có ý nghĩa

 

 1. Không tự tạo liên kết tên chương trình hoặc sản phẩm mới.
 2. Suy nghĩ trước: Khởi động và hạ cánh trên cùng một tên.
 3. Đối với các hành động, hãy bắt đầu bằng một động từ.
 4. Làm cho liên kết có ý nghĩa – không phải Nhấp vào đây hoặc chỉ Thêm.
 5. Không nhúng liên kết (đối với hầu hết nội dung).
 6. Cũng làm cho các dấu đầu dòng có liên kết hoạt động.
 7. Làm cho các liên kết chưa được thăm và đã truy cập trở nên rõ ràng.

1 Không tự tạo liên kết tên chương trình hoặc sản phẩm mới

Nhiều tổ chức tạo ra các chương trình và sản phẩm với những cái tên dễ thương. Một khi mọi người biết tên, nó có thể có ý nghĩa. Nó thậm chí có thể đáng nhớ. Nhưng cho đến khi mọi người biết nó có nghĩa là gì, nó vô nghĩa đối với họ. Hãy nhớ rằng trang web của bạn phải phục vụ những người mới, không chỉ những người đã “biết”.

Trong ấn bản đầu tiên, tôi đã đưa ra hai ví dụ về các trang web sử dụng La bàn làm liên kết mà không cần giải thích gì thêm. Một là Bảo tàng Anh, ẩn chứa nhiều thông tin tuyệt vời đằng sau một liên kết mà hầu hết mọi người không nhận ra. Cơ quan khác là Hiệp hội Lịch sử Colorado, nơi liên kết chỉ liên quan đến một nhóm nhỏ khách truy cập trang web.

Tôi rất vui khi nói rằng cả hai trang web đó đều đã thay đổi tốt hơn. NhưngHình 12-1hiển thị một tổ chức phi lợi nhuận có tab cho La bàn. Tổ chức này dường như đã làm được những công việc tuyệt vời, và chương trình La bàn của họ cung cấp nhiều nguồn lực và dịch vụ cho những người trẻ tuổi. Nhưng một số người đã bỏ lỡ vì họ không biết tên chương trình?

Hình 12-1 Có ai cần La bàn biết tên không?

www.actioninc.org

2 Suy nghĩ trước: Khởi chạy và hạ cánh trên cùng một tên

Khi mọi người di chuyển qua các trang web, câu hỏi đầu tiên họ hỏi khi một trang mới tải là “Tôi đã đến nơi mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến chưa?” Họ nhanh chóng kiểm tra tiêu đề trang để xem nó có khớp với liên kết mà họ đã nhấp vào hay không.

 

Cảm ơn Caroline Jarrett đã cho tôi sử dụng cụm từ “hạ cánh và hạ cánh” của cô ấy: http://www.editingthatworks.com/step8.htm

Khi cả hai khớp nhau, khách truy cập trang web có thể cảm thấy tin tưởng vào lựa chọn của họ và vào trang web. Bạn xây dựng niềm tin và uy tín. Nếu cả hai không khớp, khách truy cập trang web có thể có ít nhất một lúc bối rối và gặp rắc rối về nhận thức – và bạn không muốn gây ra điều đó.

Trận đấu này có thể còn quan trọng hơn bây giờ khi có rất nhiều khách truy cập trang web của bạn đang sử dụng thiết bị di động. Thời gian tải trang đối với thiết bị di động có thể lâu hơn so với các loại kết nối khác. Nếu mọi người không nghĩ rằng họ đã nhận được nội dung mà họ mong đợi, họ có thể thậm chí còn thất vọng trên thiết bị di động hơn là trên máy tính xách tay của họ.

 

Khởi chạy và hạ cánh trên cùng một tên giúp ích cho SEO của bạn. Một số thuật toán có thể làm giảm điểm SEO của bạn nếu dòng tiêu đề dưới dạng liên kết và dòng tiêu đề trên trang không khớp.

Lập kế hoạch theo cả hai hướng và với các nội dung khác:

 • Dòng tiêu đề của bạn trên trang hoạt động như một liên kết tốt như thế nào?
 • Liên kết của bạn hoạt động tốt như thế nào khi là tiêu đề trên trang?
 • Dòng tiêu đề này hoạt động như thế nào với những người khác ở cùng cấp hoặc trong cùng một phần của trang web?

Câu hỏi cuối cùng này có thể hơi phức tạp vì bạn phải suy nghĩ về những câu hỏi sau:

 • Liên kết này sẽ hiển thị ở đâu?
 • Loại trang này là trên?
 • Những trang nào khác tạo nên một tập hợp nhất quán với trang này?
 • Những liên kết nào khác sẽ đi với liên kết này?
 • Kiểu nào chúng ta đang sử dụng cho tất cả các liên kết đó?
 • Làm thế nào để tất cả những điều này phù hợp với chiến lược nội dung của chúng tôi?

 

Tốt nhất là một trận đấu chính xác. Nhưng xem xét toàn bộ nội dung của bạn, bạn có thể cần phải có sự khác biệt nhỏ giữa dòng tiêu đề dưới dạng liên kết và dòng tiêu đề trên trang. Ví dụ, bạn có thể có một dạng –ing ở một và mệnh lệnh của động từ trong một từ khác. Nhưng cả hai đều phải có hầu hết các từ giống nhau – chắc chắn là các từ khóa giống nhau.

Bạn có thể làm tốt điều này, giống như Bộ Du lịch Ấn Độ đã làm trên trang web của mình (Hình 12-2).

Hình 12-2 Đối sánh dòng tiêu đề trên trang chủ với dòng tiêu đề trên trang thông tin sẽ tạo dựng niềm tin và uy tín.

www.tourisminindia.com

3 Đối với các hành động, hãy bắt đầu bằng một động từ

Trong một nghiên cứu của Ann Chadwick-Dias và các đồng nghiệp của cô tại Fidelity Investments, người dùng web, đặc biệt là người lớn tuổi, do dự khi nhấp vào các danh từ đơn lẻ làm liên kết, như Tài khoản. Khi nhóm Fidelity thay đổi thành các cụm từ hành động, như Chuyển đến tài khoản, khách truy cập trang web ở mọi lứa tuổi ít do dự khi nhấp vào.

 

Chadwick-Dias, McNulty, và Tullis, 2003

 

 

Hãy nhớ: Viết với động từ mạnh, không phải danh từ ẩn động từ (Chương 10).

4 Làm cho liên kết có ý nghĩa – Không phải Nhấp vào đây hoặc chỉ Thêm

Hầu hết mọi người quét các trang web, đầu tiên tập trung vào các tiêu đề và liên kết. Các tiêu đề và liên kết có nhiều màu sắc. Chúng nổi bật. Họ vẽ mắt chúng ta.

Các liên kết chỉ nói Nhấp vào đây, Đây, Thêm, Đọc thêm, Xem thêm hoặc Trả lời không có manh mối nào về những gì sẽ xuất hiện nếu chúng ta nhấp vào chúng. Khi trang có nhiều liên kết giống hệt nhau, chúng ta không thể nhìn thoáng qua chúng khác nhau như thế nào. Và chúng thu hút sự chú ý của chúng ta khỏi những thông tin có ý nghĩa.

 

Người dùng mù quét bằng tai, cũng giống như người khiếm thị quét bằng mắt. Phần mềm đọc màn hình giúp họ làm điều này bằng cách cho phép họ kéo tất cả các liên kết trên trang web vào một danh sách, như bạn có thể thấy trongHình 12-3. Hãy tưởng tượng sự thất vọng khi chỉ nghe Tìm hiểu thêm, Tìm hiểu thêm, Tìm hiểu thêm, Tìm hiểu thêm hoặc Nhấp vào đây, Nhấp vào đây, Nhấp vào đây.

Hình 12-3 Một khách truy cập trang web nghe danh sách các liên kết này sẽ không nhận được nhiều thông tin hữu ích.

JAWS từ Freedom Scientific, đọc các liên kết trên một trang tại us.norton.com/products

 

Tìm hiểu thêm về cách mọi người nghe các trang web: Theofanos và Redish, 2003

Cảm ơn Sarah Horton đã nắm bắt danh sách liên kết JAWS.

Bấm vào đây không cần thiết

Hầu hết những người truy cập trang web ngày nay đều cho rằng một cái gì đó trông giống như một liên kết là một liên kết. Bạn không cần phải thông báo các liên kết với Nhấp vào đây. Chỉ cần đưa những gì mọi người sẽ nhận được bằng cách “nhấp vào đây” vào định dạng liên kết của bạn.

Hơn hoặc Tự tìm hiểu thêm là không đủ

 

Trong Hình 12-4, bạn nhận thấy điều gì đầu tiên?

Hình 12-4Bản thân Thêm hoặc Tìm hiểu thêm không hữu ích ngay cả đối với những khách truy cập có tầm nhìn đang nhanh chóng quét trang. Bạn không cần Tìm hiểu thêm trong bất kỳ tùy chọn nào trong số này.

www.monster.com

Một số người chú ý đến hình ảnh trước tiên, sau đó đến các liên kết màu xanh lam và chỉ sau đó họ mới đọc tiêu đề và văn bản.

Nhìn vào các liên kết trong Hình 12-4, bạn thấy điều đó Monster.comđã làm rất tốt với hai trong ba lời kêu gọi hành động đầu tiên. Nhưng sau đó họ đã không tiếp tục bước thứ ba.Hình 12-5 chỉ cho bạn cách tôi có thể sửa lại mảnh thứ ba để song song với hai mảnh kia.

Hình 12-5 Bản sửa đổi đề xuất của tôi

Nói những gì nó “thêm” về

Hãy rõ ràng và bao gồm chủ đề như trang web của T-Mobile tại Vương quốc Anh (Hình 12-6).

Hình 12-6 Thêm tên phần vào Xem tất cả, Thông tin thêm về và các liên kết tương tự.

www.t-mobile.co.uk

 

Nếu bạn đang liệt kê các bài viết trong đó mỗi tiêu đề bài viết là một liên kết và sau đó bạn có Thêm hoặc Đọc thêm sau một mô tả rất ngắn gọn, điều đó có thể ổn. Nhưng tôi đã thấy các trang web mà tiêu đề bài viết không phải là một liên kết – trong đó More là liên kết duy nhất.

 

Các liên kết vô nghĩa không giúp ích gì cho SEO của bạn.

5 Không nhúng liên kết (đối với hầu hết nội dung)

Bạn sử dụng liên kết không chỉ để giúp mọi người di chuyển xuống một đường dẫn từ trang chủ → trang đường dẫn → trang thông tin. Bạn cũng sử dụng các liên kết để giúp mọi người chuyển từ một trang thông tin sang các trang có liên quan (thêm chi tiết, các chủ đề tương tự, “bạn cũng có thể quan tâm”, v.v.).

Một câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các hội thảo của tôi là liệu tốt nhất nên nhúng các liên kết vào văn bản hay luôn đặt chúng ở cuối một đoạn văn bản hoặc thậm chí tách chúng hoàn toàn khỏi văn bản.

Câu trả lời của tôi, cũng như rất nhiều câu hỏi về việc tạo các cuộc trò chuyện trên web tuyệt vời, là nó phụ thuộc vào mục đích của bạn, khách truy cập trang web của bạn và lý do họ đến trang web của bạn. Điểm cần nhớ là một liên kết nhúng luôn là một yếu tố gây mất tập trung. Nếu mọi người chọn theo một liên kết được nhúng, họ sẽ để thông tin của bạn ở giữa những gì bạn đang nói. Nó giống như chuyển đổi chủ đề trò chuyện ở giữa câu.

Nếu mọi người đang duyệt, việc nhúng có thể ổn

Hầu hết các bài viết trên Wikipedia đều chứa đầy các liên kết nhúng. Trang trongHình 12-7chỉ là một trong hàng ngàn ví dụ mà tôi có thể đã chọn. Việc có nhiều liên kết nhúng có hiệu quả với các bài viết trên Wikipedia vì mọi người đến duyệt không? Họ có háo hức muốn xem một chủ đề phân nhánh và kết nối với các chủ đề khác như thế nào không?

Hình 12-7 Các liên kết được nhúng có thể hoạt động ở đây vì mọi người đến duyệt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki

Đặt các liên kết ở cuối, bên dưới hoặc bên cạnh văn bản của bạn

Nếu bạn muốn mọi người đọc toàn bộ câu, đoạn văn hoặc danh sách của mình, đừng mời họ rời đi bằng cách nhúng các liên kết. Bạn sẽ giao cho khách truy cập trang web của mình hai nhiệm vụ cùng một lúc: đọc và tiếp tục. Khách truy cập trang web thường không quay lại khi họ đã bị một liên kết lôi kéo.

 

Các liên kết định nghĩa được nhúng mở ra một cửa sổ nhỏ và không thay đổi màn hình là được. Họ làm rõ cuộc trò chuyện đang diễn ra. Họ không thay đổi chủ đề hoặc đưa mọi người đến một trang khác.

Trong ấn bản đầu tiên, tôi đã sử dụng một bài báo từ About.com trên các spa làm ví dụ. Hình 12-8 cho bạn thấy một phần của những gì About.com sau đó, tôi đã đề xuất sửa đổi phần đó và những gì About.comcó bây giờ. Tôi vui mừng nói rằng tôi nghĩ rằng nhà văn này đang làm điều đó ngay bây giờ.

Hình 12-8 Ba phiên bản của thông tin tương tự

www.about.com

6 Cũng làm cho các dấu đầu dòng có liên kết hoạt động

Hãy kết thúc chương với hai phần ngắn về định dạng.

 

Trong bài kiểm tra khả năng sử dụng sau khi kiểm tra khả năng sử dụng, tôi đã chứng kiến ​​những người dùng web thất vọng cố gắng nhấp vào dấu đầu dòng hơn là các từ bên cạnh dấu đầu dòng. Bất cứ khi nào bạn sử dụng dấu đầu dòng bên cạnh liên kết (hình tròn, hình vuông, mũi tên, số, ảnh thu nhỏ, biểu tượng, hình minh họa nhỏ khác), hãy bao gồm dấu đầu dòng với văn bản trong vùng có thể nhấp.

Tôi rất vui khi nói rằng cả hai ví dụ tôi đã trình bày trong chương 11 (trang bướm, Hình 11-3và trang web dành cho giáo viên, Hình 11-4) làm tốt điều này. Thật không may, các trang web khác thì không.

7 Làm rõ ràng các liên kết chưa được thăm và đã truy cập

Một trong những nguyên tắc cơ bản của đối nhân xử thế mà mọi người dễ nhận ra hơn là ghi nhớ. Các sản phẩm nên “tự mua được” – hãy làm rõ cách sử dụng chúng. Khách truy cập trang web của bạn chỉ muốn thỏa mãn cuộc trò chuyện mà họ đến. Họ không muốn ghi nhớ trang web của bạn. Giúp khách truy cập trang web của bạn bằng cách làm cho các liên kết trở nên rõ ràng và bằng cách chỉ ra những liên kết mà họ đã truy cập.

Chỉ sử dụng màu liên kết của bạn cho các liên kết

Đừng trêu chọc khách truy cập trang web của bạn bằng cách sử dụng cùng một màu cho các liên kết và không liên kết. Đừng bắt mọi người phải di chuột xung quanh để khám phá những gì có và không phải là một liên kết. Thật không may, đó là những gì bạn phải làm tại trang Nhà quảng cáo mạng để chọn không tham gia cookie (Hình 12-9).

Hình 12-9 Các liên kết và màu sắc ở đây có thể không giúp khách truy cập trang web hoạt động hiệu quả và hiệu quả.

www.networkadvertising.org

Hiển thị các liên kết đã truy cập bằng cách thay đổi màu

Không thay đổi màu sắc của các liên kết đã truy cập vẫn nằm trong danh sách 10 sai lầm hàng đầu trong thiết kế web của Jakob Nielsen. Trong bản cập nhật năm 2011 của Nielsen, nó là # 3!

 

www.useit.com/Alertbox/9605.html

Khi các liên kết không đổi màu, mọi người phải nhớ họ đã ở đâu – và họ thường không nhớ. Vì vậy, họ truy cập lại cùng một liên kết một lần nữa (và một lần nữa), lãng phí thời gian và công sức. Hoặc họ bỏ qua liên kết bên phải, nghĩ rằng họ đã thử liên kết đó.

 

Tất nhiên, vấn đề trở nên tồi tệ hơn bởi các liên kết không rõ ràng. Viết các liên kết của bạn để giúp mọi người lựa chọn phù hợp ngay từ đầu. Nhưng sai lầm xảy ra. Mọi người đi xuống một con đường sai lầm. Giúp mọi người bằng cả văn bản rõ ràng và bằng cách chỉ cho họ nơi họ đã đến và nơi họ chưa đến.

 

Tổng kết Chương 12

Thông điệp chính từ Chương 12:

 • Không tự tạo liên kết tên chương trình hoặc sản phẩm.
 • Suy nghĩ trước: Khởi động và hạ cánh trên cùng một tên.
 • Đối với các hành động, hãy bắt đầu bằng một động từ.
 • Làm cho liên kết có ý nghĩa – không phải Nhấp vào đây hoặc chỉ Thêm.

– Nhấn vào đây là không cần thiết.

– Thêm hoặc Tìm hiểu thêm là không đủ.

– Nói những gì nó “hơn” về.

 • Không nhúng liên kết (đối với hầu hết nội dung).

– Nếu mọi người đang duyệt, việc nhúng có thể ổn.

– Đặt các liên kết ở cuối, bên dưới hoặc bên cạnh văn bản của bạn.

 • Cũng làm cho các dấu đầu dòng có liên kết hoạt động.
 • Làm cho các liên kết chưa được thăm và đã truy cập trở nên rõ ràng.

– Chỉ sử dụng màu liên kết của bạn cho các liên kết.

– Hiển thị các liên kết đã truy cập bằng cách thay đổi màu sắc.

 

13

Sử dụng minh họa một cách hiệu quả

Web là một phương tiện rất trực quan và hình ảnh minh họa là một phần của các cuộc trò chuyện trên web của bạn. Vì vậy, chúng ta hãy dành chương này để nói về điều gì làm cho hình minh họa hoạt động tốt – hoặc không hoạt động tốt.

Như với tất cả nội dung web, khi lập kế hoạch minh họa, bạn phải nghĩ đến mục đích, tính cách và cuộc trò chuyện. Tự hỏi mình đi:

 • Tôi muốn đạt được điều gì khi có một minh họa ở đây?
 • Tại sao loại hình minh họa là tốt nhất cho mục đích của tôi?
 • Nội dung này dành cho ai?
 • Hình minh họa này có nói tốt với những người đó không? (Ví dụ: nếu bạn sử dụng ảnh của mọi người để đại diện cho khách truy cập trang web, khách truy cập trang web của bạn sẽ nói, “à, vâng, những người đó giống tôi”?)
 • Hình minh họa có tăng thêm giá trị cho cuộc trò chuyện không? Giá trị nào? Bằng cách nào?

 

Còn về video?

Video đã trở nên cực kỳ phổ biến như một phương tiện cho nội dung web. Video là một cách tuyệt vời để làm cho các câu chuyện trở nên sống động và để minh họa cách thực hiện một nhiệm vụ. Nhưng sản xuất video tuyệt vời không phải là chuyên môn của tôi, vì vậy tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn một vài hướng dẫn chung và giới thiệu cho bạn các nguồn khác.

 • Hãy nhớ rằng không phải ai cũng có thời gian tải xuống nhanh – hãy giữ ở mức 5 MB hoặc ít hơn mỗi phút nếu bạn muốn video phát trực tuyến liền mạch.
 • Viết ngắn (3-5 phút) hoặc chia thành các đoạn ngắn.
 • Giữ cho nó đơn giản. Nếu một bức tranh có giá trị 1.000 từ, bạn có thể nói rất nhiều điều chỉ với một đoạn video.
 • Làm cho nó thú vị. Một “cái đầu biết nói” (ai đó đang giảng bài) thật nhàm chán. Nhưng đừng hoang mang. Đừng đánh mất thông điệp quan trọng của bạn trong một cơn lốc màu sắc và chuyển động gây mất tập trung.
 • Đặt cho video một tiêu đề nhiều thông tin. (Nhìn lạiChương 8 về tiêu đề.)

 

Để có khả năng truy cập, hãy đảm bảo cung cấp bản ghi của video cho những khách truy cập trang web không thể xem. Và cung cấp phụ đề cho những khách truy cập trang web không thể nghe thấy.

 

Hãy nhớ SEO cho video. Các công cụ tìm kiếm chưa thể thực sự tìm kiếm hình ảnh, vì vậy bạn cần đưa từ khóa vào những vị trí như tên tệp và mô tả của video. Ngoài ra, nếu bạn đặt video trên một trang web chia sẻ video như YouTube và sau đó nhúng nó vào trang web của mình, bạn sẽ không chỉ nhận được phân phối rộng hơn mà còn nhận được lợi ích SEO từ số lần mọi người xem video trên trang web chia sẻ video.

Để biết thêm về cách tạo video tuyệt vời cho trang web của bạn: www.utexas.edu/web/video.

Tôi đã chia chương này thành hai phần chính:

 • Năm mục đích mà hình minh họa có thể phục vụ
 • Bảy hướng dẫn để có hình minh họa hiệu quả

Năm mục đích mà hình minh họa có thể phục vụ

Hình minh họa phục vụ các mục đích từ trình bày chính xác đến thiết lập tâm trạng khơi gợi cảm xúc (Hình 13-1).

Hình 13-1 Mục đích của bạn khi sử dụng hình ảnh có thể bao gồm từ việc hiển thị món đồ mà ai đó có thể mua đến thiết lập tâm trạng.

Hãy xem xét ngắn gọn năm điều này và cách chúng phù hợp với nội dung như cuộc trò chuyện.

Mục chính xác: Khách hàng muốn xem gì?

Tất nhiên, trong thương mại điện tử, bạn thường hiển thị hình ảnh của mặt hàng mà khách truy cập trang web của bạn có thể mua.

 

Bạn đã nghĩ về cách những bức ảnh đó là một phần của cuộc trò chuyện với khách hàng của bạn chưa?

Trở lại Chương 1 (Nghiên cứu điển hình 1-2), bạn đã xem một trang từ eBags.com như một ví dụ về một cuộc trò chuyện có ít từ. Hình 13-2 hiển thị một ví dụ khác từ cùng một trang web nơi bạn có thể thấy cách eBags.com chọn hình ảnh để trả lời các câu hỏi phổ biến nhất mà khách truy cập trang web có về sản phẩm của họ.

Hình 13-2 Mỗi bức tranh trả lời một câu hỏi mà người mua tiềm năng có thể hỏi.

www.ebag.com

 

Mọi người muốn biết cụ thể điều gì về những gì họ có thể mua từ trang web của bạn?

Nếu bạn không chắc mọi người nhìn hoặc hỏi về điều gì, hãy nói chuyện với những người nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Kiểm tra những gì đang được nói đến trên phương tiện truyền thông xã hội của công ty bạn – và đối thủ cạnh tranh của bạn. Xem những gì đối thủ cạnh tranh của bạn cung cấp trong các bức ảnh và tự hỏi liệu những bức ảnh đó có làm tăng giá trị cho cuộc trò chuyện hay không bằng cách trả lời một câu hỏi mà khách hàng có thể có.

Tự phục vụ: Điều gì giúp mọi người tự giúp mình?

Trong du lịch, nhà hát, thể thao và nhiều tình huống khác, hình ảnh hoặc sơ đồ giúp mọi người tự phục vụ – và giúp bạn tiết kiệm các cuộc gọi dịch vụ khách hàng. Hãy nghĩ đến việc thể hiện chứ không chỉ kể.

 

Hiển thị các tùy chọn một cách trực quan

Hình ảnh có thể giúp mọi người chọn một cách thích hợp từ các tùy chọn khác nhau. Ví dụ: sơ đồ chỗ ngồi của một rạp hát cho phép dễ dàng so sánh tất cả cùng một lúc (Hình 13-3).

Hình 13-3 Hiển thị sơ đồ chỗ ngồi – hoặc phòng khách sạn trông như thế nào – trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web và giúp họ tự phục vụ.

www.arenastage.org

Kết nối tài liệu giấy với biểu mẫu trực tuyến

Nếu công ty hoặc khách hàng của bạn nhận được cuộc gọi vì mọi người không thể tìm thấy nội dung nào đó trên tài liệu giấy mà họ cần cho biểu mẫu trực tuyến, hãy xem xét một minh họa.

 • Khi các trang web thương mại điện tử bắt đầu yêu cầu mã bảo mật từ thẻ tín dụng cũng như số và ngày hết hạn, nhiều trang web đã bao gồm hình ảnh mặt sau của thẻ để cho mọi người biết nơi tìm mã.
 • Tiểu bang New Jersey gửi cho chủ sở hữu ô tô một văn bản giấy để nhắc họ gia hạn đăng ký xe. Tài liệu giấy bao gồm số nhận dạng cá nhân (PIN) để gia hạn trực tuyến. Nhiều người không nhận thấy mã PIN và do đó, không thể thực hiện tác vụ trực tuyến. Giải pháp của New Jersey: Bao gồm hình ảnh của tài liệu giấy trên trang web, cho biết nơi tìm mã PIN (Hình 13-4).

Hình 13-4 Một cách sử dụng tốt của hình ảnh là làm rõ nơi để tìm thứ gì đó mà mọi người cần để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ trực tuyến của mình.

www.nj.gov/mvc

Tất nhiên, một giải pháp tốt hơn sẽ là sửa đổi tài liệu giấy để làm cho mã PIN rõ ràng hơn. Hãy xem xét cuộc trò chuyện đang diễn ra ở đây.

 

Luôn hình dung cuộc trò chuyện khi bạn viết. Cân nhắc xem hình ảnh minh họa sẽ phù hợp với cuộc trò chuyện đó như thế nào. Nhưng cũng hãy nghĩ xem liệu bạn có thể làm điều gì đó ở nơi khác để làm cho quy trình đơn giản hơn cho khách truy cập trang web hay không. Bạn có thể giúp họ phục vụ bản thân tốt hơn.

Quy trình: Hình ảnh có làm cho từ đáng nhớ không?

Hiển thị một quá trình bằng hình ảnh cũng như từ ngữ có thể vừa bắt mắt vừa chứa đựng nhiều thông tin (Hình 13-5).

Hình 13-5 Hình ảnh thu hút ánh nhìn của chúng ta đến quá trình và có thể làm cho nó đáng nhớ hơn.

www.lendingclub.com

Như với tất cả nội dung web, hãy giữ cho hình ảnh quy trình của bạn đơn giản. Chỉ tạo hoạt ảnh cho quá trình nếu điều đó bổ sung thông tin hữu ích và không làm phiền mọi người. Thay vì hoạt ảnh, hãy cân nhắc cung cấp video cũng như các hình ảnh đơn giản.

 

Thông tin thêm về hoạt hình ở phần sau của chương này, bao gồm một ví dụ đáng yêu về hoạt hình hữu ích – dạy quy trình thắt nút

Biểu đồ, đồ thị, bản đồ: Chúng có giúp khách truy cập trang web nhận được thông điệp của tôi không?

Hình ảnh đặc biệt hữu ích để hiển thị dữ liệu.

Để mọi người quyết định xem bao nhiêu

Để giữ cho bản đồ, biểu đồ và đồ thị đơn giản, hãy cân nhắc để mọi người chọn lượng dữ liệu cần xem. Weatherzone làm được điều đó (Hình 13-6).

Hình 13-6 Khi có thể, hãy để khách truy cập trang web của bạn quyết định số lượng dữ liệu sẽ kết hợp trong một hình ảnh.

www.weatherzone.com.au

Hiển thị số trong biểu đồ – với tiêu đề thông điệp chính

 

So sánh Hình 13-713-8. Điều nào làm cho thông điệp chính nổi bật hơn?

Hình 13-7 So sánh các con số trong văn bản rất khó.

www.nacsonline.com

Hình 13-8 Đề xuất của tôi để làm cho sự so sánh rõ ràng hơn nhiều

Tất nhiên, bạn có thể muốn có một số văn bản với biểu đồ để giải thích rõ hơn ý nghĩa của các con số. Như thông cáo báo chí cho biết, chúng tôi có thể đang xem xét những gì đang xảy ra ở hai phân khúc dân số khác nhau. Bạn cũng có thể muốn có một biểu đồ khác – với các đường xu hướng để cho thấy doanh số bán soda đang giảm trong khi doanh số bán nước đóng chai đang tăng.

 

Và hãy nhớ luôn giải thích biểu đồ dưới dạng ALT-text để những người đang nghe màn hình cũng có thể nhận được thông tin.

Tuân thủ các nguyên tắc báo cáo dữ liệu tốt

Độ chính xác cũng quan trọng trong đồ họa web như trong bất kỳ phương tiện nào khác và nó cũng dễ gây hiểu nhầm với các số liệu thống kê trên web cũng như trên giấy. Đừng làm vậy. Ví dụ, một sai lầm mà nhiều người mắc phải là chỉ hiển thị một phần dữ liệu, bắt đầu từ vị trí dữ liệu thay vì bằng 0. Nhưng điều đó phóng đại và phóng đại sự khác biệt trong dữ liệu.

Tâm trạng: Những hình ảnh nào hỗ trợ cho cuộc trò chuyện?

Và bây giờ chúng ta đã đến đầu kia của quá trình liên tục – các hình minh họa (hầu như luôn là ảnh) chủ yếu nhằm gợi lên phản ứng cảm xúc. Những bức ảnh này mang tính đại diện. Chúng hiển thị người thật hoặc đồ vật. Nhưng mục đích của họ không phải để nói, “đây là chiếc áo khoác mà bạn có thể mua trông như thế nào” hoặc “đây là số lượng người sẽ phù hợp với một chiếc xe nhỏ gọn.” Mục đích của họ là tạo ra những cảm nhận tốt về thương hiệu và trang web.

Khớp ảnh với tin nhắn của bạn

Hình 13-913-10 chỉ ra cách bạn có thể thể hiện tâm trạng và gửi những thông điệp tích cực với mọi người và với động vật (trong trường hợp này là chim).

Hình 13-9Trang đích dành cho sinh viên này thể hiện sự đa dạng và tình yêu sách. Nó có làm cho bạn cảm thấy bạn sẽ thoải mái khi đến đó?

www.ccny.cuny.edu

Hình 13-10 Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, một tổ chức phi lợi nhuận mua và bảo tồn đất trên khắp thế giới, sử dụng những bức tranh như thế này để khuyến khích mọi người tham gia, làm mới và quyên góp.

www.nature.org; Ảnh © Suranjan Mukherjee, được sử dụng với sự cho phép

Nghĩ về những gì bức ảnh đang nói

Ngay cả những bức ảnh tâm trạng cũng là một phần của cuộc trò chuyện. Họ gửi tin nhắn. Ví dụ: hình ảnh của mọi người gửi tin nhắn về “bạn sẽ phù hợp ở đây” hoặc (thường là do vô tình) “bạn sẽ không phù hợp ở đây”.

Hình ảnh tâm trạng giúp thiết lập giai điệu của cuộc trò chuyện. Thông thường, vai trò của họ là nói “cảm thấy tốt về chúng tôi” (giống như yêu cầu mọi người “thích điều này” trên Facebook). Họ có thể hỗ trợ các tính từ thương hiệu và thông điệp thương hiệu của bạn: “Chúng tôi đáng tin cậy; ngân hàng với chúng tôi. ” “Chúng tôi là một nơi tuyệt vời; mua sắm ở đây thường xuyên. ”

Luôn tự hỏi bản thân xem những người khác nhau có khả năng nhận được thông điệp gì từ những bức ảnh tâm trạng của bạn. Ví dụ: so sánh biểu ngữ trongHình 13-11 từ một trường đại học khác với trường ở Hình 13-9mà bạn vừa thấy từ City College of New York. Hình ảnh nào khiến bạn quan tâm hơn đến trường đại học có địa chỉ của họ?

Hình 13-11Có rõ đây là tin nhắn gì không? Nó có lôi kéo bạn vào trường đại học đó không? Hình ảnh các tòa nhà thường không mang lại cảm giác ấm áp và mờ ảo như hình ảnh con người.

www.unm.edu

Bảy hướng dẫn để sử dụng hình ảnh minh họa một cách hiệu quả

Đối với tất cả năm loại hình minh họa, hãy ghi nhớ các nguyên tắc sau:

 1. Đừng khiến mọi người thắc mắc điều gì hoặc tại sao.
 2. Chọn một kích thước thích hợp.
 3. Thể hiện sự đa dạng.
 4. Đừng làm cho nội dung giống như quảng cáo.
 5. Đừng làm phiền khách truy cập trang web của bạn bằng văn bản hoặc hình ảnh nhấp nháy, lăn, vẫy hoặc lang thang.
 6. Chỉ sử dụng hoạt ảnh khi nó hữu ích.
 7. Làm cho hình ảnh minh họa có thể truy cập được.

 

Trong lần xuất bản đầu tiên, tôi cũng đã có hướng dẫn, đừng bắt mọi người phải chờ đợi thông qua chương trình giật gân hay Flash. Hướng dẫn này vẫn rất quan trọng, nhưng tôi vui mừng nói rằng hầu hết mọi người đã học được nó. Ví dụ tôi đã sử dụng trong ấn bản đầu tiên,www.freehearingtest.com, không thay đổi. Nhưng với ngoại lệ đó, tôi thấy hầu như không còn những lời giới thiệu Flash kiểu “bạn phải đợi qua cái này” nữa.

1 Đừng khiến mọi người thắc mắc điều gì hoặc tại sao

Nếu khách truy cập trang web của bạn phải dừng lại để tìm hiểu những gì bạn đang hiển thị hoặc tại sao bạn đang hiển thị nó, hình minh họa đã mất giá trị. Hình ảnh trongHình 13-12là từ trang web của bảo tàng. Tôi thấy nó thật mất tập trung – và dành rất nhiều thời gian và nỗ lực để tìm hiểu nó đại diện cho điều gì – đến nỗi tôi đã từ bỏ thông tin của bảo tàng mà không tìm hiểu sâu hơn về địa điểm này.

Hình 13-12 Một bức tranh tối nghĩa có thể gây mất tập trung đến mức mọi người bỏ lỡ nội dung quan trọng trên trang web của bạn.

www.kshs.org

 

Cảm ơn Caroline Jarrett, người đã tìm thấy bức ảnh này khi chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho một hội thảo.

2 Chọn một kích thước thích hợp

Giống như giường của những chú gấu trong câu chuyện Goldilocks, các hình minh họa có thể không hoạt động nếu chúng quá nhỏ hoặc quá lớn.

Đừng để những bức ảnh lớn đẩy nội dung xuống quá xa

Ảnh trên nhiều trang web chiếm nhiều dung lượng đến nỗi nội dung quan trọng bị đẩy xuống dưới màn hình đầu tiên. Có, mọi người cuộn – nhưng không phải lúc nào và chỉ khi họ nhìn thấy thứ gì đó trong màn hình đầu tiên cho phép họ biết rằng những gì họ cần nằm sâu hơn trên màn hình của họ.

 

Nhìn lại Nghiên cứu điển hình 5-2 và để ý xem khách truy cập trang web đã không dành thời gian cho bức tranh như thế nào.

Nếu bạn sử dụng hình ảnh lớn trên các trang của mình, hãy đảm bảo rằng nội dung quan trọng vẫn ở gần đầu. Đảm bảo điều hướng và nội dung không có hình ảnh dễ tìm và dễ đọc (dễ đọc). Hãy nhớ rằng mọi người có thể đang sử dụng màn hình nhỏ hơn và ở độ phân giải thấp hơn bạn. Kiểm tra! Kiểm tra! Kiểm tra! với người dùng web đại diện cho trang web của bạn, với màn hình kích thước hoặc màn hình mà họ thường sử dụng và ở độ phân giải điển hình.

Đảm bảo hình ảnh nhỏ rõ ràng

Những bức ảnh nhỏ (hình thu nhỏ) đôi khi vi phạm nguyên tắc không làm cho mọi người tự hỏi điều gì hoặc tại sao. Nếu bạn đang giảm ảnh để dùng làm biểu tượng hoặc dấu đầu dòng, hãy tránh sử dụng ảnh có nhiều chi tiết.

 

Trong Hình 13-13từ các trang trực tuyến của Lonely Planet cho Ấn Độ, hình ảnh nào rõ ràng ngay lập tức? Cái nào không?

Hình 13-13 Hình ảnh thu nhỏ phải rõ ràng ngay lập tức.

www.lonelyplanet.com

3 Hiển thị sự đa dạng

Hình ảnh của mọi người làm cho các trang web trở nên sinh động, hấp dẫn và mang tính tương tác. Họ nhắc nhở khách truy cập rằng bạn đang nói chuyện với họ qua trang web.

Nhưng điều đó chỉ hoạt động nếu khách truy cập trang web của bạn xác định được với những người trong ảnh. Hình ảnh của mọi người gửi thông điệp rất mạnh mẽ. Trong nhiều bài kiểm tra khả năng sử dụng, tôi đã thấy những người tham gia chọn không nhấp vào liên kết vì ảnh có liên kết khiến họ nghĩ rằng thông tin dành cho một nhóm khác – không phải dành cho họ.

Để đại diện cho khách truy cập trang web của bạn, hãy suy nghĩ rộng

Suy nghĩ đa văn hóa ngay cả trong đất nước của bạn. Hãy nghĩ đến sự đa dạng về dân tộc, giới tính và tuổi tác – tất nhiên là phải phù hợp với trang web của bạn và với nội dung cụ thể. Suy nghĩ toàn cầu. Chọn ảnh thích hợp cho các phiên bản khác nhau của trang web của bạn ở các vị trí khác nhau, đồng thời suy nghĩ về sự đa dạng thích hợp ở mỗi vị trí đó.

Thể hiện sự đa dạng bên trong của bạn nhưng phải trung thực

Nếu tổ chức của bạn bao gồm một nhóm người đa dạng, hãy thể hiện điều đó.

Ví dụ, Câu lạc bộ Nam & Nữ sinh Hoa Kỳ (BGCA) có sứ mệnh “tạo điều kiện cho tất cả những người trẻ, đặc biệt là những người cần chúng tôi nhất, phát huy hết tiềm năng của họ.…” Và họ đã thể hiện điều đó với những cựu sinh viên thực sự trong Hình 13-14.

Hình 13-14 Hình ảnh những người thực sự tham gia Câu lạc bộ Nam & Nữ của Mỹ có sự đa dạng rõ ràng.

www.bgca.org

Kiểm tra! Kiểm tra! Kiểm tra!

Bạn có thể ngạc nhiên bởi những thông điệp mà mọi người lấy từ ảnh của bạn.

Tom Brinck đã chia sẻ với tôi một câu chuyện về kinh nghiệm của anh ấy khi cố gắng phát triển chiến lược hình ảnh cho một tổ chức:

 

Tổ chức muốn tuyển dụng nhiều người thiểu số và phụ nữ hơn những gì nó có. Vì vậy, nó cho thấy một nhóm đa dạng với tư cách là nhân viên. Nhưng đó là hy vọng của họ cho tương lai, không phải thực tế hiện tại. Và những người thuê tiềm năng biết điều đó. Trong thử nghiệm khả năng sử dụng, khi các bức ảnh có một nửa phụ nữ trở lên trong nhóm, phụ nữ cười và nói rằng có điều gì đó không ổn. Họ biết rằng không có nhiều phụ nữ trong tổ chức. Trong một nỗ lực để thể hiện sự bình đẳng, các nhà thiết kế web đã tạo ra sự không phù hợp với thực tế hiện tại mà dường như gây hiểu lầm cho chính những người mà tổ chức đang cố gắng tuyển dụng.

Câu chuyện của Tom cho thấy giá trị của việc kiểm tra khả năng sử dụng. Đối với tất cả các hình ảnh tâm trạng, đặc biệt là hình ảnh về con người, rất khó để dự đoán phản ứng của khách truy cập trang web.

Một câu chuyện khác, lần này là từ chính công việc của tôi:

Tôi đang thực hiện một bài kiểm tra khả năng sử dụng của một trang web cho một nhóm nghiên cứu y tế. Trang chủ có hai bức ảnh chụp các nhà khoa học, một phụ nữ trẻ đang tập trung khi nhìn vào kính hiển vi hiện đại và một người đàn ông mặc áo khoác trắng và đeo ống nghe. Những người tham gia cho biết những người trong ảnh là những nhà nghiên cứu nghiêm túc và khiến họ cảm thấy trang web sẽ có thông tin nghiên cứu đáng tin cậy. Đó chỉ là tâm trạng và thương hiệu mà công ty muốn thể hiện. “Nghiêm túc” đã làm việc ở đây.

Nhưng “nghiêm túc” không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng nhóm của anh ấy thấy rằng không thể đưa một bức ảnh có biểu hiện nghiêm túc lên một trang web chăm sóc sức khỏe. Với mỗi bức ảnh “biểu cảm nghiêm túc” mà họ thử nghiệm, một số người cho rằng người đó trông không vui hoặc thậm chí tức giận. Cả đội kết thúc chỉ để lộ những nụ cười.

Ngay cả cách phân nhóm mà bạn sử dụng cũng có thể gợi lên những cảm xúc và lời giải thích khiến bạn ngạc nhiên. Một trang web dành cho những người liên quan đến bệnh ung thư đã thử một bức ảnh của một người đàn ông có hai đứa con. Phản ứng của một người tham gia thử nghiệm là, “Ồ, gia đình nghèo. Mẹ có chết không? ”

Đặt các trang web nguyên mẫu của bạn trước những người mà bạn muốn với tư cách là khách truy cập trang web là cách duy nhất để biết mọi người sẽ nhận được thông điệp gì từ các bức ảnh. Đừng hỏi, “Bạn có thích nó không?” Hỏi, “Những hình ảnh này nói gì với bạn?” “Bạn nghĩ đến tính từ nào khi nhìn vào những bức ảnh này?”

Và, luôn hiển thị các bức ảnh trong ngữ cảnh. Hiển thị toàn bộ trang web với phần còn lại của nội dung web của trang. Bối cảnh là vấn đề.

4 Không làm cho nội dung giống như quảng cáo

 

Phản ứng của bạn với trang chủ trong Hình 13-15trên trang tiếp theo? Đây là trang chủ của một quận của Hoa Kỳ vào năm 2011.

Hình 13-15 Tôi nghi ngờ liệu trang web này có giao tiếp tốt với cư dân hoặc chủ doanh nghiệp hay không.

www.douglas.co.us

Nhiều người mong đợi các hộp nhỏ đầy màu sắc sẽ là quảng cáo – đặc biệt là ở phía bên phải của trang web. Quảng cáo thường xuất hiện ở đó và quảng cáo cố gắng thu hút sự chú ý bằng màu sắc và đồ họa. Nếu khách truy cập trang web của bạn đang tìm kiếm thông tin từ trang web của bạn – và không quan tâm đến một quảng cáo mà họ nghĩ rằng sẽ đưa họ ra khỏi trang web của bạn – họ rất có thể bỏ qua những hộp đầy màu sắc đó. Vì vậy, đừng đặt nội dung từ trang web của bạn – hoặc các liên kết đến nội dung đó – vào các hộp giống như quảng cáo.

5 Đừng làm phiền mọi người bằng những dòng chữ hoặc hình ảnh nhấp nháy, lăn lộn, vẫy tay hoặc lang thang

Chuyển động là bắt mắt. Chú ý đến chuyển động trong tầm nhìn ngoại vi của chúng tôi là kỹ năng sinh tồn quan trọng khi chúng tôi chia sẻ không gian với sư tử trên thảo nguyên. Tuy nhiên, trên màn hình, chuyển động chỉ đơn giản là khó chịu. Chúng ta rời mắt khỏi nhiệm vụ mà chúng ta đang cố gắng thực hiện.

Hình 13-16 có văn bản di chuyển ở ba nơi trên màn hình.

Hình 13-16 Trang web này có thể khó sử dụng hơn nhiều so với những gì các nhà thiết kế nhận ra.

www.axiomhouse.com

 

Hãy nghĩ đến những người đọc chậm. Hãy nghĩ đến những khách truy cập trang web cũ của bạn. Hãy nghĩ về những người phải phóng đại văn bản. Văn bản cuộn làm mọi người thất vọng hơn là đáp ứng nhu cầu của họ.

6 Chỉ sử dụng hoạt ảnh khi nó hữu ích

Lý do chính đáng duy nhất để tạo hình ảnh động là nếu nó giúp giải thích nội dung. Ví dụ: hoạt ảnh có thể rất hữu ích để hướng dẫn một người nào đó qua một quá trình.

Ngày nay, video là kỹ thuật phổ biến nhất cho hoạt hình. Nhưng các tình huống vẫn tồn tại trong đó hoạt ảnh không phải video hoạt động tốt nhất. Ví dụ: Animated Knots by Grog sử dụng chuyển động và văn bản với nhau rất tốt để chỉ ra cách thắt nhiều nút khác nhau (Hình 13-17).

Hình 13-17Bốn trong số bảy bước đầu tiên trong việc buộc một nút vuông. Bạn có thể xem tất cả hoạt ảnh cùng một lúc hoặc bạn có thể chuyển qua từng bước. Mỗi bước cũng làm cho văn bản tối hơn một chút – vì vậy bạn có thể làm theo các bước trong văn bản cũng như hình ảnh.

www.animatedknots.com (ứng dụng di động nút thắt động)

 

Trang web cũng cung cấp một video. Cả ứng dụng di động và trang web đều sử dụng các biểu tượng rõ ràng và đầy màu sắc với các từ để điều hướng.

7 Làm cho hình ảnh minh họa có thể truy cập được

 

Đối với những người sử dụng trình đọc màn hình, bạn phải chú thích hình ảnh minh họa để phần mềm hỗ trợ có thể mô tả chúng. Bạn làm điều đó bằng cách viết văn bản “thay thế” với thuộc tính ALT vào thẻ <IMG> hình ảnh. Tôi sẽ gọi ALT-text đó.

Làm cho văn bản ALT có ý nghĩa

Nếu hình minh họa nhằm truyền đạt thông tin quan trọng, hãy đảm bảo chuyển tải thông tin đó trong ALT-text. Nếu hình minh họa là một bức tranh tâm trạng, ALT-text của bạn phải mô tả những gì trong hình – tập trung vào các yếu tố tạo ra phản ứng cảm xúc mà bạn mong đợi.

Để viết ALT-text tốt, bạn phải biết tại sao bạn lại sử dụng hình minh họa. Tôi hy vọng rằng làm việc thông qua các mục đích khác nhau cho các hình minh họa trong chương này đã giúp bạn suy nghĩ về những gì bạn đang đưa lên trang web của mình.

Để kiểm tra xem bạn có mô tả tốt cho mỗi hình minh họa hay không, các nguyên tắc về khả năng truy cập của World Wide Web Consortium gợi ý rằng bạn nên tưởng tượng đọc to trang web qua điện thoại. Bạn sẽ nói gì về hình ảnh để người nghe hiểu được nó?

 

Tổng kết Chương 13

Thông điệp chính từ Chương 13:

 • Hình minh họa có thể phục vụ nhiều mục đích.

– Mặt hàng chính xác: Khách hàng muốn xem gì?

– Tự phục vụ: Điều gì giúp mọi người tự giúp mình?

– Tiến trình: Hình ảnh có làm cho từ đáng nhớ không?

– Biểu đồ, đồ thị, bản đồ: Chúng có giúp khách truy cập trang web nhận được thông điệp của tôi không?

– Tâm trạng: Những hình ảnh nào hỗ trợ cho cuộc trò chuyện?

 • Đừng khiến mọi người thắc mắc điều gì hoặc tại sao.
 • Chọn một kích thước thích hợp.

– Đừng để những bức tranh lớn đẩy nội dung xuống quá xa.

– Đảm bảo hình ảnh nhỏ rõ ràng.

 • Thể hiện sự đa dạng.

– Để đại diện cho khách truy cập trang web của bạn, hãy nghĩ rộng hơn.

– Thể hiện sự đa dạng bên trong của bạn, nhưng phải trung thực.

– Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra.

 • Không làm cho nội dung giống như quảng cáo.
 • Đừng làm mọi người khó chịu với những dòng chữ hoặc hình ảnh nhấp nháy, lăn lộn, vẫy tay, lung tung.
 • Chỉ sử dụng hoạt ảnh khi nó hữu ích.
 • Làm cho hình ảnh minh họa có thể truy cập được.

 

14

Đi từ bản nháp đến bản cuối cùng

Viết là một quá trình vượt ra ngoài một bản nháp đầu tiên. Bạn có thể tự mình làm tất cả, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn bao gồm những người khác.

 

Bản nháp đầu tiên ≠ bản nháp cuối cùng

Văn bản tốt nhất đến từ việc sửa đổi.

 

 • Hãy coi việc viết lách như đang sửa đổi với bản thân như một người biên tập đầu tiên của riêng bạn. Đọc khi bạn viết. Đọc trước khi bạn gửi hoặc đăng. Nếu bạn có thể, hãy để việc viết lách của bạn được nghỉ ngơi. Sau đó, hãy đọc lại. Đọc nó thành tiếng. Sử dụng trình kiểm tra chính tả, từ điển, sổ tay và hướng dẫn văn phong. Chỉnh sửa, sửa đổi và hiệu đính. Ngoài ra, hãy kiểm tra các liên kết của bạn. Kiểm tra sự thật của bạn.
 • Nếu bạn có đồng nghiệp, hãy chia sẻ bản nháp và giúp đỡ lẫn nhau. Bạn cũng có thể sử dụng vợ / chồng, đối tác, chồng hoặc bạn bè làm đồng nghiệp của mình. Hai bộ mắt luôn tốt hơn một bộ.
 • Với chính bạn, với đồng nghiệp của bạn hoặc với một chuyên gia về khả năng sử dụng, hướng dẫn tính cách của bạn qua các cuộc trò chuyện của họ.
 • Bạn có thể đủ may mắn để có một biên tập viên chuyên nghiệp giúp bạn, đặc biệt là đối với các bài đăng trên blog hoặc các phần nội dung dài hơn.
 • Các chuyên gia kỹ thuật, pháp lý hoặc chính sách có thể phải xem xét nội dung của bạn trước khi nó được đăng. Bạn có thể phải thương lượng những gì bạn có thể nói và cách bạn có thể nói điều đó. Bạn có thể làm cho những đánh giá đó trải nghiệm tích cực.

Chương này có các hướng dẫn và mẹo cho cả năm tình huống này.

Đọc, chỉnh sửa, sửa đổi, hiệu đính tác phẩm của riêng bạn

Hãy cùng khám phá những nguyên tắc sau để tự giúp mình:

 • Hãy coi việc viết lách giống như việc sửa đổi.
 • Đọc những gì bạn đã viết.
 • Kiểm tra các liên kết của bạn.
 • Kiểm tra dữ kiện của bạn.
 • Để nó nghỉ ngơi.
 • Đọc to.
 • Sử dụng từ điển, sổ tay và hướng dẫn văn phong của bạn.
 • Chạy trình kiểm tra chính tả, nhưng đừng dựa vào nó.
 • Hiệu đính.

Hãy coi việc viết lách như sửa đổi bản nháp

 

Bạn có bao giờ nhận được khối của nhà văn? Thấy khó ngồi viết? Trì hoãn càng lâu càng tốt?

Một số người cảm thấy khó khăn khi bắt đầu viết vì họ nghĩ rằng bất cứ thứ gì họ đặt ra đều phải hoàn hảo trong lần thử đầu tiên. Không phải vậy!

Bản nháp đầu tiên của bạn không phải là bản nháp cuối cùng của bạn. Một cách tốt để vượt qua sự cản trở của người viết là hãy nhớ rằng bạn có thể sửa nó sau. Sự hoàn hảo không bao giờ có thể đạt được, nhưng bạn sẽ tiến gần hơn đến nó qua mỗi lần sửa đổi. (Và đến một lúc nào đó bạn phải ngừng sửa đổi và đáp ứng thời hạn xuất bản!)

 

Bạn có thể thấy việc viết ngay cả bản nháp đầu tiên dễ dàng hơn nếu bạn làm theo phương pháp của cuốn sách này: Suy nghĩ về cuộc trò chuyện. Có một cá tính. Hãy tưởng tượng cuộc trò chuyện của cá nhân. Viết tiêu đề rõ ràng. Lập dàn ý với các tiêu đề tốt. Viết đoạn hội thoại đi kèm với mỗi tiêu đề.

Nhìn lại Danh sách kiểm tra 7-17-2 để nhắc nhở bản thân về cách tập hợp nội dung web tốt.

Khi bạn xem một cuốn sách như thế này, bạn chỉ thấy kết quả cuối cùng. Bạn không thấy rất nhiều bản nháp mà nó đã trải qua. Nếu bạn theo dõi tôi trong nửa giờ, bạn sẽ thấy rất nhiều khoảng trống; xóa; cắt, thêm và di chuyển văn bản; viết lại; bắt đầu lại; Nhìn chằm chằm vào không gian; thử một cái gì đó và từ chối nó; và như thế. Viết là một hoạt động rất lộn xộn.

Các nhà văn thành công đọc tác phẩm của chính họ. Họ đọc nó – và sửa lại nó – nhiều lần. Ngay cả với mạng xã hội (và email!), Bạn có thể – và nên – đọc những gì bạn đã viết trước khi gửi hoặc đăng nó.

Đọc những gì bạn đã viết

Nếu bạn đã từng cảm thấy bối rối trước một tin nhắn bạn gửi hoặc đăng mà không đọc những gì bạn viết, bạn sẽ biết những điều nhỏ nhặt trôi qua như thế nào. Các ngón tay của bạn có thể không gõ được những gì bạn nghĩ. Bạn có thể đã bỏ sót một từ – hoặc thêm một từ. Bạn có thể nghĩ rằng bạn có lý nhưng khi đọc nó, hãy nhận ra rằng những người khác có thể không hiểu ý bạn.

Khi bạn đọc những gì bạn đã viết, hãy tự hỏi bản thân:

 • Nó có thực sự nói lên điều tôi muốn nói không?
 • Người khác có hiểu ý nghĩa tương tự như tôi không?
 • Nó có phù hợp với cách viết khác của tôi không? Nó có phù hợp với nội dung khác trên trang web không?
 • Giọng điệu của tôi có phù hợp với hoàn cảnh không?
 • Nó có rõ ràng và ngắn gọn như tôi có thể nói không?
 • Liệu độc giả của tôi có biết tất cả các từ mà tôi đang sử dụng không? (Nếu không, tôi phải sử dụng những từ mới đối với độc giả của mình chưa? Tôi đã giải thích rõ ràng các từ và khái niệm mới chưa?)
 • Các câu có đúng ngữ pháp không? Các từ có đúng chính tả không? (Nếu bạn đang viết cho phương tiện truyền thông xã hội với những từ ngữ điện báo vẫn ổn, bạn vẫn cần hỏi: Liệu tôi có đang sử dụng cách viết có ý nghĩa với độc giả của tôi không?)

Kiểm tra các liên kết của bạn

Nếu nội dung của bạn bao gồm các liên kết, hãy nhấp vào từng liên kết. Đảm bảo rằng liên kết dẫn đến một trang có cùng những từ bạn đã sử dụng trong liên kết – hoặc ít nhất là điều gì đó tương tự đủ để trấn an khách truy cập trang web của bạn.

 

Và hãy nhớ đừng chỉ dựa vào Nhấp vào đây cho các liên kết của bạn.

Kiểm tra sự thật của bạn

Đảm bảo những gì bạn nói là chính xác. Làm thế nào để bạn biết các nguồn bạn đã sử dụng là đáng tin cậy?

Ví dụ: Wikipedia và các “pedias” khác là những nguồn tài nguyên tuyệt vời – nhưng việc viết và chỉnh sửa cộng đồng mở không đảm bảo độ chính xác. Các công cụ tìm kiếm có thể ưu tiên cho các trang web mà các trang web khác liên kết đến, nhưng thước đo “thành công” hoặc “sự tin cậy” đó không đảm bảo độ chính xác. Ngay cả khi đọc đi đọc lại cùng một thông tin trên các trang khác nhau cũng không làm cho thông tin đó trở thành sự thật. Tất cả các trang web đều có thể sao chép lẫn nhau hoặc cùng một trang web gốc.

Khi xem xét độ tin cậy của những gì bạn đọc trực tuyến, hãy đặt những câu hỏi như sau:

 • Các dữ kiện có tạo nên một tổng thể nhất quán hay thông tin ở một nơi mâu thuẫn với thông tin ở nơi khác?
 • Nguồn có phải là cơ quan được tôn trọng về chủ đề này không?

– Chính phủ: Họ có phải là một nhóm khách quan, dựa trên nghiên cứu, thu thập dữ liệu và cung cấp dữ liệu, hay họ có thành kiến ​​về chính trị?

– Tổ chức phi lợi nhuận: Họ phi đảng phái và không thiên vị hay họ đang thúc đẩy một chương trình nghị sự?

– Thương mại: Họ đang chia đều tay, hay họ đang nghiêng thông tin để tiếp thị sản phẩm của họ?

 • Bài báo có nêu tên tác giả không? Bạn có thể học được gì về tác giả đó?
 • Nội dung có ghi ngày tháng để bạn có thể biết thông tin được viết khi nào không?

Nhiều trang web hiện bao gồm ngày tháng và quyền tác giả hoặc quyền sở hữu – thông tin họ có thể xuất bản từ hệ thống quản lý nội dung của họ. Ví dụ,Hình 14-1 hiển thị thông tin này từ một trang điển hình trên trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Hình 14-1 Bạn có thể nâng cao cảm giác tin cậy của mọi người bằng cách cho biết mức độ cập nhật của thông tin và ai là người chịu trách nhiệm về thông tin đó.

www.cdc.gov

Cũng nên nhớ rằng bạn vẫn có thể kiểm tra thông tin ngoại tuyến. Tìm một người biết và kiểm tra sự thật với người đó. Sử dụng sách. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ vì nó được in (ngoại tuyến hoặc trực tuyến) không làm cho nó trở thành sự thật. Sách – thậm chí cả sách giáo khoa – đôi khi sao chép lỗi của nhau.

Để nó nghỉ ngơi

Nhiều công thức nấu ăn ngon đòi hỏi thời gian nghỉ ngơi cho thức ăn. Viết tốt cũng vậy.

Bạn không cần phải đăng bất cứ thứ gì ngay lập tức – ngay cả một mục blog, một tweet hoặc một bình luận. Tôi biết các blogger viết vào giờ ăn trưa và đăng bài vào buổi tối. Tôi thường lên lịch cho một tweet trong vài giờ kể từ khi tôi viết nó để tôi có thể xem lại nó sau khi đã rời xa nó một chút.

Đối với nội dung web sẽ tồn tại trong một thời gian dài, bạn có thể đặt bản nháp của mình trong một hoặc hai ngày như một phần của quá trình viết của bạn.

Tại sao để nó nghỉ ngơi?

Khi bạn quá gần với những gì bạn đã viết, bạn có khả năng bỏ sót vấn đề.

 

 • Bạn có thể không nhận thấy sai sót trong logic hoặc khoảng trống trong thông tin. Bạn biết mình muốn nói gì, vì vậy bạn không thấy người đọc có thể không theo dõi điểm của bạn ở đâu.
 • Bạn không nhận thấy lỗi chính tả. Bạn đọc những từ bạn định viết thay vì những từ ở đó. Bạn bỏ qua những từ không nên có.

Tất nhiên, bạn có thể sửa chữa và đăng lại sau khi xuất bản – ngay cả đối với các mục nhập trên mạng xã hội. Đó là một lợi thế to lớn mà phương tiện truyền thông trực tuyến có được so với báo giấy. Nhưng việc gửi một tweet thứ hai để nói “xin lỗi, ý tôi là như vậy” hoặc để mọi người trên nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn xem từng mục blog được cập nhật một chút, có thể làm phiền họ và khiến bạn xấu hổ. Nhận nó ngay trước khi bạn gửi nó.

 

Bạn nên làm gì sau khi bản nháp của bạn đã nghỉ?

Khi bạn quay lại bản nháp sau vài phút, vài giờ hoặc vài ngày; bạn sẽ đọc nó với đôi mắt mới mẻ. Tự hỏi mình đi:

 • Đây có thực sự là điều tôi muốn nói?
 • Tôi có thể nói rõ hơn được không? Ngắn gọn hơn?
 • Tôi có cần thêm gì để làm rõ ràng hơn không?
 • Tôi có thể cắt những gì?
 • Nó có đúng giai điệu không?
 • Dòng tiêu đề có hoạt động tốt ở nơi nó sẽ xuất hiện trên trang web không?
 • Có đề mục không? Đủ tiêu đề? Ở đúng nơi? Trong các từ phù hợp?
 • Tôi có mắc lỗi chính tả không?

Đọc to

Đọc to nội dung của bạn có vẻ là một điều kỳ lạ, nhưng viết hay thì khi nói sẽ rất tốt. Khi bạn đọc to, bạn sẽ biết liệu các câu, đoạn văn và danh sách của bạn có đủ ngắn hay không. Nếu bạn do dự, vấp ngã hoặc phải hít thở quá nhiều trong một câu, hãy viết lại!

Sử dụng từ điển, sổ tay, hướng dẫn văn phong

Đừng gây hiểu lầm, thông tin sai hoặc làm phiền người đọc của bạn bằng cách viết sai chính tả hoặc sử dụng từ không chính xác. Rất nhiều trợ giúp có sẵn trực tuyến. Sử dụng nó.

Một phần trong chiến lược nội dung của bạn là chọn hoặc viết hướng dẫn phong cách. Làm theo nó.

 

Hướng dẫn phong cách – Interlude 5 ngay sau chương này

Chạy trình kiểm tra chính tả nhưng đừng dựa vào nó

Bạn biết rằng trình kiểm tra chính tả chỉ kiểm tra từng từ đối với từ điển nội bộ của chương trình.

 

 • Nếu từ có trong từ điển, trình kiểm tra chính tả sẽ chấp nhận từ đó, ngay cả khi đó không phải là từ phù hợp ở đúng vị trí. (Nếu bạn đã từng gõ “bây giờ” cho “không phải” hoặc “của chúng tôi” cho “ra ngoài”, bạn biết tôi muốn nói gì.)
 • Nếu từ không có trong từ điển, trình kiểm tra chính tả sẽ từ chối nó, ngay cả khi đó là từ phù hợp ở đúng chỗ. (Tất nhiên trên máy tính của tôi, tôi đã thêm tên của mình vào từ điển. Nhưng nếu bạn thử nó trên máy tính của bạn, trình kiểm tra chính tả có thể sẽ muốn chuyển Redish thành “đỏ” hoặc “củ cải”.)

 

Đọc to câu này:

Eye kin knot sea ewe.

Người kiểm tra chính tả sẽ nói rằng nó ổn; nhưng, tất nhiên, nó không phải là.

Hiệu đính

Vì trình kiểm tra chính tả không hoàn hảo, bạn cũng nên đọc lại những gì bạn đã viết. Một cách tốt để làm điều đó là xem qua những gì bạn đã viết từng dòng từ cuối bản sao cho đến đầu. Điều đó giúp bạn xem từng từ riêng biệt và không bị cuốn vào việc đọc nghĩa.

Chia sẻ bản nháp với đồng nghiệp

Các nhà văn thành công chia sẻ tác phẩm của họ ở dạng bản nháp, viết thử với khán giả có liên quan và sửa đổi dựa trên những gì họ học được từ những độc giả ban đầu. Hãy cùng khám phá các nguyên tắc chia sẻ bản nháp sau:

 • Chấp nhận và học hỏi từ quá trình.
 • Làm việc với đồng nghiệp để phù hợp với chiến lược nội dung.
 • Chia sẻ bản nháp từng phần.
 • Nhờ ai đó đọc to.
 • Hỏi thông điệp chính của bạn là gì.
 • Chú ý đến nhận xét.
 • Hãy cất bản ngã của bạn vào ngăn kéo, vui vẻ.

Chấp nhận và học hỏi từ quá trình

Thái độ của bạn về việc chia sẻ bản nháp là rất quan trọng. Làm cho nó vui vẻ. Hãy biến nó thành một trải nghiệm học tập. Tôi thích cách Tom Brinck, giám đốc sáng tạo và chuyên gia về khả năng sử dụng, nói:

Bạn nên hài lòng với phản hồi và nhận được nội dung của bạn vừa phải. Bạn nên tận hưởng những điều bất ngờ và khám phá khi mọi người đến từ một góc nhìn khác và muốn thứ mà bạn hoàn toàn không mong đợi. Nếu bạn đang ủ rũ vì phải dập tắt những ý tưởng được cho là tốt của mình, bạn sẽ chết trẻ vì bệnh viêm loét dạ dày. Theo quan điểm ngược lại: Chia sẻ ý tưởng của bạn và yêu thích những gì bạn học được, không phải vì ý tưởng của bạn bị “bắn hạ”, mà là khi ý tưởng của bạn cạnh tranh trong một hệ sinh thái của những ý tưởng tốt và kết quả là cải thiện.

 

Xem cuốn sách của Tom: Brinck, Gergle và Wood, Khả năng sử dụng cho web: Thiết kế các trang web hoạt động

Làm việc với đồng nghiệp để phù hợp với chiến lược nội dung

Nếu bạn là thành viên của một tổ chức, bạn cũng nên làm việc với các thành viên khác của nhóm web để đảm bảo nội dung của bạn phù hợp với chiến lược nội dung. Phù hợp = giọng điệu, thông điệp, phong cách thích hợp. Phù hợp = chiều dài tốt cho thiết kế và phương tiện.

Hãy nhớ rằng trang web đại diện cho tổ chức chứ không phải bạn – hoặc những người khác – với tư cách là người viết cá nhân. Đó là một phần của chiến lược nội dung: biến trang web trở thành “tiếng nói của tổ chức”. Chiến lược nội dung có thể cho phép bạn có tiếng nói của riêng mình, đặc biệt là đối với các bài đăng trên blog hoặc bài viết mà bạn ký. Nhưng đối với hầu hết nội dung web, hầu hết thời gian, trong một tổ chức lớn, khách truy cập trang web sẽ không thể biết ai đã viết cái gì.

Chia sẻ một phần bản nháp

Chia sẻ một đoạn hoặc một phần của một đoạn để xem liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không với thông điệp, mức độ chi tiết, giọng điệu, cách tổ chức, phong cách viết, v.v. Điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và đau buồn. Bạn càng học sớm những gì cần thay đổi, bạn càng cần ít nỗ lực để thực hiện thay đổi. Internet hiện có nhiều lựa chọn để chia sẻ bản nháp.

Nhờ ai đó đọc to

Tìm một vài người thuộc đối tượng mà bạn muốn tiếp cận. Yêu cầu họ đọc nội dung web của bạn. Yêu cầu họ đọc to. Nơi họ do dự, vấp ngã, hoặc đọc lại: viết lại!

Hỏi thông điệp chính của bạn là gì

Khi họ đã đọc nội dung của bạn, đừng hỏi phản ứng của họ. Hỏi họ xem họ nhận được thông điệp gì.

Chú ý đến bình luận

Sử dụng những gì bạn nghe được từ việc chia sẻ các bản nháp ban đầu.

Cũng chú ý đến những gì bạn nghe được sau khi bạn đã xuất bản hoặc đăng. Với phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ phản hồi hiện đang rất thịnh hành trên web, bạn có thể nghe những gì người khác nghĩ về nội dung của bạn sau đó cũng như trước khi bạn đưa nó lên. Học hỏi từ phản hồi bạn nhận được. Sử dụng nó để trò chuyện tốt hơn trong nội dung tiếp theo bạn viết.

Hãy để cái tôi của bạn vào ngăn kéo, vui vẻ

Nếu bạn đang viết thơ hoặc tiểu thuyết, blog của riêng bạn hoặc trang web của riêng bạn, tiếng nói của bạn với tư cách là tác giả là một phần lớn những gì bạn đang dự tính thông qua nội dung web của bạn. Tốt rồi.

Nhưng nếu bạn là một phần của một tổ chức, thì bạn không phải là tác giả. Đó là giao tiếp rõ ràng đến mức khách truy cập trang web của bạn có thể thỏa mãn các cuộc trò chuyện của riêng họ với trang web.

Tất nhiên, bạn nên tự hào về công việc của mình. Niềm tự hào đó có thể là khi làm việc nhóm với các đồng nghiệp để có một trang web có phong cách viết, giọng điệu, từ vựng và thông điệp nhất quán.

Đừng tranh luận về những gì “tôi” thích hoặc những gì “tôi” khác thích. Bỏ cái “tôi” của bạn đi. Làm cho mọi người khác bỏ cái “tôi” của họ đi. Nhận ra cá tính của bạn. Nói về các cuộc trò chuyện mà khách truy cập trang web của bạn có với nội dung của bạn.

Đồng thời đặt cái tôi của bạn vào ngăn kéo khi bạn nhận được phản hồi. Hãy lắng nghe với một tâm hồn cởi mở. Đừng bảo vệ bài viết của bạn.

 

Khi bạn bắt đầu căng thẳng trước các bình luận, hãy đọc lại trích dẫn của Tom Brinck.

Bạn không cần phải hành động theo mọi đề xuất, nhưng hãy xem xét từng đề xuất một cách tôn trọng.

Hướng dẫn tính cách của bạn qua các cuộc trò chuyện của họ

Trong suốt cuốn sách này, tôi đã khuyến khích bạn viết mọi phần nội dung với một tính cách cụ thể – để tưởng tượng cuộc trò chuyện mà người đó muốn có với nội dung của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng cá tính và cuộc hội thoại để đánh giá mức độ hoạt động của trang web.

Khi tôi thực hiện đánh giá dựa trên cá tính, dựa trên cuộc trò chuyện, tôi làm việc với nhóm web để hiểu

 • mục tiêu kinh doanh cho trang web hoặc ứng dụng
 • khách truy cập trang web mà họ hy vọng sẽ sử dụng trang web hoặc ứng dụng (cá tính)
 • các tình huống sẽ đưa những khách truy cập đó đến trang web hoặc ứng dụng (cuộc trò chuyện)

Sau đó, tôi cố gắng thực hiện những cuộc trò chuyện như thể tôi là một nhân vật. Khi nhân vật gặp sự cố, tôi sẽ ngả mũ với tư cách là một chuyên gia trải nghiệm người dùng và xác định những lý do mà trang web có thể gây ra sự cố cho những người như nhân vật đó.

Bạn có thể làm điều này cho nội dung của riêng bạn. Bạn có thể yêu cầu một đồng nghiệp làm cùng hoặc cho bạn. Nếu bạn có đồng nghiệp về khả năng sử dụng, hãy nhờ họ làm cùng hoặc cho bạn.

 

http://redish.net/blog/review-your-web-site-through-personas-and-conversations

Cũng thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng – Chương 15. Đi bộ qua các cuộc trò chuyện là một kỹ thuật tuyệt vời để sử dụng ngay cả trước khi bạn thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng.

Hãy để các biên tập viên giúp bạn

Nếu bạn có thể, hãy tận dụng sự trợ giúp từ người chỉnh sửa bản sao (người “chi tiết”) và người biên tập phát triển (người “ảnh lớn”). Bạn có thể muốn những người khác nhau làm biên tập viên sao chép và biên tập viên phát triển. Mặc dù một số người có thể làm tốt cả hai, nhưng các nhiệm vụ đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Nếu tổ chức của bạn không có biên tập viên, bạn và đồng nghiệp của bạn có thể đảm nhận các vai trò này cho nhau.

Nhận trợ giúp về các chi tiết

Chỉnh sửa sao chép đang xem xét “bức tranh nhỏ” – các chi tiết về ngữ pháp, chính tả và dấu câu. Các trình chỉnh sửa sao chép tốt nhất thường rất chi tiết. Họ đọc những lời của bạn rất cẩn thận.

Những người chỉnh sửa bản sao tuyệt vời là những người giỏi. Họ biết các quy ước về ngữ pháp và dấu câu. Nếu họ là một phần của tổ chức, họ biết hướng dẫn về phong cách của tổ chức.

Hầu như không thể bắt được tất cả các lỗi chính tả trong công việc của bạn. Nếu có thể, hãy luôn nhờ người khác sao chép chỉnh sửa nội dung của bạn.

Nhận trợ giúp về bức tranh lớn

Một trình biên tập phát triển bắt đầu bằng cách xem qua ba câu hỏi lập kế hoạch từ chương 2 với bạn:

 • Bạn đang cố gắng đạt được điều gì thông qua nội dung này?
 • Bạn đang trò chuyện với ai qua nội dung này?
 • Những người đó sẽ sử dụng những gì bạn đang viết như thế nào? Kịch bản của họ, cuộc trò chuyện của họ là gì?

Với câu trả lời cho những câu hỏi đó, trình chỉnh sửa phát triển sẽ giúp bạn

 • chọn nội dung mà khách truy cập trang web của bạn cần
 • làm cho các thông điệp chính của bạn trở nên rõ ràng
 • viết một tiêu đề tốt
 • sắp xếp nội dung một cách hợp lý cho người đọc của bạn
 • chia nhỏ nội dung của bạn với các tiêu đề rõ ràng
 • viết để nội dung của bạn dễ dàng quét, đọc và sử dụng
 • viết bằng những từ mà khách truy cập trang web của bạn biết

Thương lượng các đánh giá thành công (và các chỉnh sửa)

Mọi thứ trong phần này áp dụng để làm việc với người biên tập cũng như với người đánh giá. Vì vậy, hãy thêm “và người chỉnh sửa” trong tâm trí bạn khi bạn xem qua các nguyên tắc này.

Nội dung web của bạn có thể phải qua xem xét với

 • người quản lý
 • nhà phân tích chính sách
 • luật sư
 • nhân viên kỹ thuật
 • biên tập viên
 • nhân viên xuất bản web

Tất nhiên, không phải tất cả nội dung đều trải qua tất cả các đánh giá đó. Nhưng nếu nội dung của bạn trải qua bất kỳ bài đánh giá nào trong số này hoặc nếu bạn là một trong những người đánh giá này, thì các gợi ý trong phần này có thể giúp việc đánh giá có trải nghiệm tốt. Hãy nói về việc xem xét theo ba giai đoạn:

 • thiết lập các đánh giá tốt
 • nhận thông tin hữu ích từ người đánh giá
 • sử dụng tốt các bài đánh giá

Thiết lập các đánh giá tốt

Đánh giá tốt bắt đầu ở phần đầu của một dự án – không phải ở phần cuối. Khi bạn lần đầu tiên nhận được một bài tập, hãy tìm xem ai sẽ xem xét những gì bạn viết.

Gặp gỡ người đánh giá ở phần đầu

Thảo luận và thống nhất

 • vai trò và trách nhiệm
 • lịch trình cho các bản nháp và đánh giá
 • kế hoạch của bạn cho nội dung

Thực hành giáo lý không có gì ngạc nhiên

Cách chắc chắn nhất để nhận được phản ứng tiêu cực là gây sốc cho người đánh giá của bạn (hoặc người biên tập của bạn) bằng cách cho họ thấy điều gì đó mà họ không mong đợi và họ có thể thốt lên: “Đó không phải là cách chúng tôi viết ở đây!”

Không bao giờ sốc. Luôn làm việc với mọi người trước khi bạn gửi bản nháp để họ biết điều gì sẽ xảy ra. Giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào của họ về phong cách hoặc nội dung trước khi bạn cung cấp cho họ nội dung để xem xét.

 

Học thuyết không có gì ngạc nhiên: Làm việc với người đánh giá trước khi đưa cho họ bản nháp để họ biết điều gì sẽ xảy ra.

Giúp người đánh giá của bạn hiểu cách viết web tốt

Khi tôi nói ngay bây giờ, “thảo luận và thống nhất về kế hoạch của bạn cho nội dung”, tôi có nghĩa là đảm bảo rằng những người đánh giá của bạn đồng ý ngay từ đầu

 • mục đích: những gì bạn muốn đạt được thông qua nội dung web này
 • personas: nội dung dành cho ai
 • kịch bản, hội thoại: điều gì sẽ đưa mọi người đến với nội dung của bạn
 • nội dung: những gì bạn định trình bày (nếu bạn có dàn ý, hãy chia sẻ với họ)

Nếu người đánh giá của bạn không nghĩ về cá tính và cuộc trò chuyện, đây có thể là thời điểm tuyệt vời để giới thiệu cả khái niệm và tính cách cụ thể của bạn và cuộc trò chuyện của họ.

Nếu phong cách trò chuyện mà bạn đã làm trong suốt cuốn sách này khác với những gì người đánh giá của bạn mong đợi, hãy dành thời gian và nỗ lực để thuyết phục họ về tầm quan trọng và hữu ích của nó. Bạn có thể sử dụng các ví dụ từ cuốn sách (vui lòng ghi có). Tất nhiên, tốt hơn nữa, hãy đưa cho họ một bản sao của cuốn sách có đánh dấu các trang liên quan.

Bạn có thể tạo một ví dụ “trước” và “sau” cho ngay cả một phần nhỏ của nội dung web của bạn để cho người đánh giá thấy bạn sẽ làm gì. Yêu cầu họ bày tỏ mối quan tâm của họ sớm để bạn có thể thảo luận về mối quan tâm và xoa dịu nỗi sợ hãi của họ.

Nhận thông tin hữu ích từ người đánh giá

Giữ liên lạc với những người đánh giá, nhưng đừng lạm dụng nó.

Thông báo cho người đánh giá khi lịch trình thay đổi

Lịch trình thay đổi. Nếu một thay đổi ảnh hưởng đến thời điểm bạn đưa nội dung của mình đến người đánh giá, hãy cho họ biết. Thương lượng ngày mới. Đừng chỉ cho rằng họ có thể đáp ứng mọi phiếu trong lịch trình của bạn.

Hãy thông báo cho người đánh giá trước vài ngày

Mọi người đều quá bận rộn, kể cả những người đánh giá của bạn. Nhắc họ khi bạn chuẩn bị gửi bản nháp.

Làm rõ kỳ vọng của bạn

Thật bực bội khi mong đợi một đánh giá kỹ thuật và sau đó lấy lại bản nháp của bạn mà không thay đổi một vài dấu phẩy. Nâng cao cơ hội nhận được những gì bạn cần bằng cách làm rõ những kỳ vọng của bạn.

Gửi bản nháp của bạn để xem xét với từng email trang bìa. Nói với từng người đánh giá

 • bản nháp đang ở giai đoạn nào
 • bạn cần trợ giúp cụ thể nào từ người đánh giá đó
 • khi nào bạn phải xem xét lại
 • gọi điện hoặc viết thư nếu họ có thắc mắc hoặc cần thương lượng lại ngày tháng

Và nhắc nhở những người đánh giá một cách lịch sự rằng bạn mong đợi họ nhận xét và đề xuất chứ không phải viết lại. Viết nội dung là công việc của bạn.

Nếu bạn có nhu cầu cụ thể, hãy cho người đánh giá biết

Trong email trang bìa của bạn, hãy nhắc nhở từng người đánh giá về vai trò của người đánh giá đó (chính sách, kỹ thuật, pháp lý, v.v.). Ngoài ra, bạn có thể có câu hỏi cụ thể cho người đánh giá. Phát triển một cách hỏi sao cho rõ ràng là bạn có câu hỏi và câu hỏi đó dành cho ai. Tôi thường sử dụng dấu ngoặc vuông [], in đậm tên của người đánh giá và sử dụng màu sắc để nó nổi bật trên màn hình, như trong ví dụ này:

[Jim: Vui lòng cho tôi biết ai là người chịu trách nhiệm phê duyệt các yêu cầu du lịch. Tôi muốn chuyển câu bị động trong bản gốc thành câu chủ động ở đây. Vui lòng điền vào chỗ trống cho tôi ở đầu câu của tôi. Cảm ơn.]

Nếu bạn sử dụng một màu khác nhau cho mỗi người đánh giá, họ có thể nhanh chóng tìm thấy nội dung họ nên trả lời.

 

Cảm ơn Ahava Leibtag đã gợi ý các màu khác nhau cho những người đánh giá khác nhau.

Sử dụng đánh giá tốt

Khi bạn nhận được đánh giá lại, hãy đọc chúng một cách cẩn thận và cởi mở.

Đừng phòng thủ

Đọc các đánh giá là một thời điểm tốt khác để đặt cái tôi của bạn vào ngăn kéo. Hãy cởi mở với nhận xét của người đánh giá. Bạn không cần phải đồng ý với tất cả chúng. Bạn có thể không phải – hoặc có thể – thực hiện tất cả các thay đổi mà mọi người đánh giá muốn. Nhưng bạn phải xem xét tất cả chúng một cách tôn trọng.

Không tự động chấp nhận các thay đổi

Nếu bạn nhận được những bình luận trái chiều về sự thật, hãy tìm hiểu câu chuyện thực sự là gì. Nếu bạn không chắc chắn rằng một thay đổi là chính xác, hãy thực hiện nghiên cứu để tìm hiểu. Nếu bạn nhận được những nhận xét mâu thuẫn về phong cách, hãy cố gắng giải quyết những khác biệt – hoặc thuyết phục những người đánh giá rằng phong cách của bạn phù hợp nhất với khách truy cập trang web của bạn.

Viết lại để tránh hiểu lầm

Nếu người đánh giá hiểu sai điều gì đó bạn đã viết, có thể bạn đã không trình bày rõ ràng hết mức có thể. Thử lại. Và chạy lại phần đó bởi người đánh giá.

Truy vấn

Nếu các bài đánh giá mà bạn gặp rắc rối dựa trên nhận thức khác nhau về mục đích, tính cách, cuộc trò chuyện hoặc văn phong phù hợp, bạn có thể cần phải truyền bá văn bản rõ ràng. Trong những hạn chế của văn hóa tổ chức của bạn, hãy thúc đẩy viết web rõ ràng ngay cả đối với thông tin pháp lý và kỹ thuật. Khách truy cập trang web của bạn cần bạn làm điều này cho họ. Tôi hy vọng những hướng dẫn, giải thích và ví dụ trong cuốn sách này không chỉ thuyết phục và cố vấn cho bạn mà còn chứng minh hữu ích cho bạn trong việc thuyết phục và cố vấn người khác.

Đàm phán

Làm việc nhóm để tạo ra các trang web thành công thường liên quan đến sự thỏa hiệp. Làm việc với những người đánh giá để đưa thông tin chính xác, đáng tin cậy và rõ ràng lên trang web của bạn. Hãy nhớ rằng ngay cả thông tin pháp lý cũng có thể chính xác, đầy đủ và cũng rõ ràng, dễ hiểu.

 

Văn bản pháp lý rõ ràng – Interlude 4 sau chương 11

Giao tiếp

Những người đánh giá cảm thấy rằng bạn bỏ qua nhận xét của họ sẽ ít có khả năng đánh giá kỹ lưỡng nội dung của bạn trong vòng tiếp theo. Giữ bản tóm tắt về những thay đổi bạn thực hiện và không thực hiện, đặc biệt là đối với những người đánh giá pháp lý, chính sách và kỹ thuật. Nếu bạn có nhiều vòng xem xét, hãy bao gồm bản tóm tắt từ vòng trước. Người đánh giá của bạn cần thông tin liên lạc rõ ràng giống như khách truy cập trang web của bạn. Và giải thích của bạn có thể giúp giáo dục người đánh giá của bạn về cách viết rõ ràng.

 

Tổng kết Chương 14

Thông điệp chính từ Chương 14:

 • Đọc, chỉnh sửa, hiệu đính, hiệu đính tác phẩm của chính bạn.

– Coi việc viết lách như sửa đổi bản nháp.

– Đọc những gì bạn đã viết.

– Kiểm tra các liên kết của bạn.

– Kiểm tra dữ kiện của bạn.

– Để nó nghỉ ngơi.

– Đọc to.

– Sử dụng từ điển, sổ tay, hướng dẫn văn phong.

– Chạy trình kiểm tra chính tả nhưng đừng dựa vào nó.

– Hiệu đính.

 • Chia sẻ bản nháp với đồng nghiệp.

– Chấp nhận và rút kinh nghiệm trong quá trình.

– Làm việc với đồng nghiệp để phù hợp với chiến lược nội dung.

– Chia sẻ bản thảo từng phần.

– Nhờ ai đó đọc to.

– Hỏi thông điệp chính của bạn là gì.

– Chú ý nhận xét.

– Hãy cất cái tôi của bạn vào ngăn kéo, vui vẻ lên.

 • Hãy để các biên tập viên giúp bạn.

– Nhận trợ giúp về các chi tiết.

– Nhận trợ giúp về bức tranh lớn.

 • Đàm phán các đánh giá (và chỉnh sửa) thành công.

– Gặp gỡ những người đánh giá khi bắt đầu.

– Thực hành giáo lý không ngạc nhiên.

– Giúp người đánh giá của bạn hiểu cách viết web tốt.

– Báo cho người đánh giá khi lịch trình thay đổi.

– Cho người đánh giá “thông báo” trước vài ngày.

– Làm cho kỳ vọng của bạn rõ ràng.

– Nếu bạn có nhu cầu cụ thể, hãy cho người đánh giá biết.

– Đừng phòng thủ.

– Không tự động chấp nhận các thay đổi.

– Viết lại để tránh hiểu nhầm.

– Truy vấn.

– Đàm phán.

– Giao tiếp.

 

Interlude 5

Tạo Hướng dẫn Kiểu Không phải trả tiền

Khi bạn tạo nội dung web của mình, bạn và đồng nghiệp của bạn có thể có câu hỏi về ngữ pháp, chính tả, dấu câu và phong cách viết.

 

Hữu cơ = Đừng dành một năm để viết một cuốn sách. Bắt đầu với bất kỳ quyết định nào bạn đã có. Thiết lập nó như một trang web nhỏ với thẻ chỉ mục cho mỗi chủ đề. Thêm vào nó theo thời gian. Hãy để nó phát triển từ các câu hỏi của tác giả và biên tập viên.

 

Sử dụng hướng dẫn kiểu để có tính nhất quán

Tất cả các nhóm – doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, cộng đồng trực tuyến, nhóm truyền thông xã hội, trường đại học – đều có cá tính và văn hóa. Lựa chọn ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hóa: Văn phong nên trang trọng hay thông tục như thế nào (“không thể” hoặc “không thể”)? Cách sử dụng chấp nhận được (“mỗi người… họ”) là gì? Chúng ta đánh vần các từ mới đối với ngôn ngữ (“trang web” hoặc “trang web”) theo cách nào?

Hướng dẫn phong cách giúp mọi người giữ cho nội dung nhất quán trong và trên các trang web, ứng dụng và mạng xã hội. Hướng dẫn phong cách là một phần của chiến lược nội dung của bạn.

Ngay cả khi bạn là người đóng góp duy nhất cho trang web của mình (blog của bạn, trang web của bạn với tư cách là nhà tư vấn hoặc tác giả) thì một hướng dẫn ngắn về kiểu “cheat sheet” vẫn hữu ích. Tôi đã tạo một chương cho cuốn sách này, vì vậy tôi không cần phải nhìn lại các chương khác để nhắc nhở bản thân rằng, đối với cuốn sách này, ít nhất, đó là “trang web”, “web”, “Internet” và “mạng nội bộ . ”

 

Một lý do để hướng dẫn phong cách
Các từ chuyển tiếp

Tại bất kỳ thời điểm nào, một số khía cạnh của mọi ngôn ngữ đều đang trong quá trình chuyển đổi. Ví dụ: nhiều từ đi vào tiếng Anh với dấu gạch ngang, như “e-mail” và theo thời gian sẽ mất dấu gạch nối.

Nhưng những người khác nhau và các tổ chức khác nhau đang ở những nơi khác nhau trong quá trình chuyển đổi. Một số vẫn sử dụng dấu gạch nối; những người khác thì không. Để có nội dung nhất quán, bạn phải quyết định tổ chức của mình đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi đó.

Sử dụng hướng dẫn phong cách để nhắc nhở mọi người

Hướng dẫn văn phong cũng hữu ích cho mọi người để kiểm tra ngữ pháp, chính tả và cách sử dụng mà họ không chắc chắn về: “ảnh hưởng” so với “hiệu ứng”, “điều đó” so với “cái nào”, “nó” so với “nó” (Hình Kết thúc 5-15-2).

Hình Interlude 5-1Một phần của mục lục (trang đường dẫn trên mạng nội bộ) cho hướng dẫn phong cách của một công ty. (ATD là một cái tên được tạo ra, nhưng màn hình dựa trên một ví dụ thực tế mà tôi đã phát triển với nhóm web của khách hàng.)

Hình Interlude 5-2 Một chủ đề trong hướng dẫn kiểu

Đừng phát minh lại

Nếu bạn làm việc trong một tổ chức, trước tiên hãy tìm hiểu xem các nhóm khác đã có hướng dẫn phong cách chưa. Nếu tổ chức đã áp dụng một hướng dẫn chung cụ thể hoặc có một hướng dẫn văn phong riêng, hãy cân nhắc xem nó có thể áp dụng như thế nào đối với việc viết trực tuyến.

Đừng chỉ bỏ qua những gì đã được sử dụng ở những nơi khác trong tổ chức. Làm việc với bất kỳ ai sở hữu hướng dẫn văn phong để biến nó thành hướng dẫn viết trực tuyến mà bạn cần. Nếu sự lựa chọn của tổ chức về một hướng dẫn phong cách chung là quá trang trọng, quá cũ, không phù hợp với chiến lược nội dung mới, hãy tìm cách phù hợp trong văn hóa tổ chức của bạn để thay đổi nó.

Đừng lặp lại toàn bộ vũ trụ trong hướng dẫn phong cách của bạn. Nhiều hướng dẫn phong cách chung tuyệt vời tồn tại. Chọn một và yêu cầu tất cả những người đóng góp nội dung sử dụng nó. Trong hướng dẫn phong cách cụ thể của bạn, thay vào đó hãy tập trung vào những gì người đóng góp nội dung không chắc chắn hoặc họ tranh luận về điều gì.

Chỉ định một chủ sở hữu

Như với bất kỳ nội dung nào, hướng dẫn kiểu cần có “chủ sở hữu”. Ai đó phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về việc viết và duy trì nó. Chủ sở hữu có thể triệu tập một ủy ban đại diện cho các nhóm khác nhau trong tổ chức để các cuộc trò chuyện tốt diễn ra giữa những người đóng góp nội dung, người biên tập và chủ sở hữu hướng dẫn phong cách.

Nhận hỗ trợ quản lý

Người hướng dẫn phong cách cũng cần một nhà vô địch, một nhà tài trợ. Đây phải là người có sở thích tán thành nó một cách nhiệt thành và có ảnh hưởng để khiến mọi người làm theo nó.

Giúp bạn dễ dàng tạo, tìm và sử dụng

Dưới đây là một số mẹo để tạo một hướng dẫn phong cách hữu ích và hữu ích:

 • Đưa nó lên mạng ở những nơi mọi người có thể tìm thấy nó dễ dàng.
 • Khởi đầu nhỏ. Đừng cố gắng viết tất cả trước khi bạn đưa nó ra khỏi đó.
 • Làm cho nó hữu cơ. Hãy để nó phát triển từ nhu cầu của các tác giả và biên tập viên.
 • Giữ nó nhỏ. Chỉ bao gồm những gì mọi người cần.
 • Cho phép các phong cách khác nhau cho các phương tiện và tình huống khác nhau nếu điều đó có ý nghĩa trong văn hóa tổ chức của bạn. (Ví dụ: hướng dẫn kiểu có thể cho phép “Thx” trong một tweet hoặc một bài đăng trên Facebook, nhưng yêu cầu “Cảm ơn” trong email.)
 • Sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu mà chúng ta đã thảo luận trong Chương 6. Tạo thẻ chỉ mục nhỏ của mỗi chủ đề. Đừng viết sách!
 • Giúp bạn dễ dàng tìm thấy các chủ đề – cả bằng cách tìm kiếm và thông qua các liên kết.
 • Viết nó rõ ràng, sử dụng tất cả các hướng dẫn để viết web rõ ràng.
 • Hiển thị cũng như kể. Cho ví dụ.
 • Thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng để đảm bảo rằng các tác giả và biên tập viên có thể tìm thấy và sử dụng nó.
 • Có cơ chế phản hồi dễ sử dụng cho phép và khuyến khích mọi người đặt câu hỏi và đề xuất các chủ đề mới.

 

15

Kiểm tra! Kiểm tra! Kiểm tra!

Tôi khuyến khích bạn áp dụng câu thần chú: “Kiểm tra! Kiểm tra! Kiểm tra!” Kiểm tra khả năng sử dụng là điều quan trọng.

Bất cứ khi nào bạn có ai đó cố gắng sử dụng những gì bạn đã phát triển, bạn đang thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng. Nếu bạn yêu cầu ai đó đọc to nội dung web của bạn và cho bạn biết ý nghĩa của nó, bạn đang thực hiện một bài kiểm tra khả năng sử dụng. Nếu bạn có ai đó cố gắng tìm kiếm thông tin trên trang web của bạn và yêu cầu họ suy nghĩ lớn trong khi làm điều đó, bạn đang thực hiện một bài kiểm tra khả năng sử dụng.

 

Kiểm tra khả năng sử dụng là một phần cực kỳ quan trọng trong bộ công cụ của mọi chuyên gia trải nghiệm người dùng (UX) – nhưng nó không phải là phần duy nhất. Chúng tôi đã thảo luận

 • thiết kế trước nghiên cứu người dùng, tính cách, tình huống – chương 2
 • chiến lược nội dung, bao gồm kiểm kê và phân tích nội dung – Interlude 1 sau chương 2
 • phân loại thẻ – Chương 5
 • đánh giá dựa trên cá tính, dựa trên cuộc trò chuyện – Chương 14
 • hướng dẫn mẫu – Interlude 5 ngay trước chương này

Tại sao phải kiểm tra khả năng sử dụng?

Hầu như tất cả các thử nghiệm khả năng sử dụng mà các nhóm web thực hiện hiện nay là thử nghiệm “định dạng” – yêu cầu khách truy cập trang web (hoặc những người bạn muốn trở thành khách truy cập trang web) thử trang web hoặc ứng dụng trước khi bạn khởi chạy nó. Mục đích là chẩn đoán. Bạn muốn xem những gì đang hoạt động tốt và những gì không hoạt động tốt, vì vậy bạn có thể sửa những gì không hoạt động tốt trước khi khởi chạy.

Bạn phải kiểm tra khả năng sử dụng vì

 • bạn gần như chắc chắn không phải là người điển hình trong số những người truy cập trang web của bạn
 • điều quan trọng là điều gì hiệu quả với khách truy cập trang web – không phải điều các thành viên khác nhau của nhóm web muốn hoặc nghĩ là tốt nhất
 • bằng cách xem một vài người đấu tranh, bạn cứu nhiều người khỏi đau đớn, thất vọng và thất bại
 • bạn càng phát hiện sớm những gì không hoạt động thì việc sửa chữa càng dễ dàng và ít tốn kém hơn

Đừng cho rằng; kiểm tra! Đừng tranh cãi; kiểm tra! Đừng rủi ro thất bại sau khi khởi chạy; kiểm tra!

 

Vài lời về từ

Những người đến giúp bạn trong một bài kiểm tra khả năng sử dụng là “những người tham gia”. Đừng gọi chúng là “chủ thể”. Bạn không làm một thí nghiệm tâm lý học hay một nghiên cứu y học.

Hãy cẩn thận với cách bạn nói về “kiểm tra”. Bạn không thực hiện “kiểm tra người dùng” – tức là kiểm tra người dùng. Bạn đang thực hiện “kiểm tra khả năng sử dụng” trong đó những người tham gia kiểm tra trang web hoặc ứng dụng.

Đừng nói, “Chúng tôi muốn kiểm tra xem mọi người có thể sử dụng trang web tốt như thế nào”. Điều đó đổ lỗi cho các vấn đề cho người dùng. Nói, “Chúng tôi muốn biết trang web hoạt động như thế nào đối với những người như bạn.” Điều đó đặt ra gánh nặng cho trang web.

Những gì bạn học được trong bài kiểm tra khả năng sử dụng có thể giúp bạn thay đổi trang web hoặc ứng dụng. Bạn không thể thay đổi người dùng.

Mặc dù tôi sử dụng từ “kiểm tra khả năng sử dụng” khi nói chuyện với đồng nghiệp, tôi không bao giờ nói “kiểm tra” hoặc thậm chí “đánh giá” với những người tham gia. Tôi yêu cầu mọi người đến “thử trang web”. Khi họ ở với tôi, tôi nói với họ rằng họ sẽ “làm việc với” một trang web cụ thể. Điều đó tốt hơn nhiều so với việc cố gắng thuyết phục họ rằng bạn không thử nghiệm chúng sau khi bạn đã sử dụng từ “kiểm tra khả năng sử dụng”.

Những gì cần thiết để kiểm tra khả năng sử dụng

Kiểm tra khả năng sử dụng có nhiều biến thể, nhưng tất cả các kiểm tra khả năng sử dụng đều có chung sáu thuộc tính sau:

 • Các vấn đề thực tế. Bạn đã suy nghĩ về những gì bạn muốn học và lên kế hoạch cho bài kiểm tra để cung cấp cho bạn câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
 • Người thật việc thật. Những người tham gia đại diện cho (ít nhất một số) khách truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng mà bạn muốn.
 • Nhiệm vụ thực tế. Những câu chuyện (kịch bản, cuộc trò chuyện) mà bạn để họ thử trên trang web hoặc ứng dụng là những câu chuyện mà họ thực sự muốn làm hoặc thực tế đối với họ.
 • Dữ liệu thực. Bạn xem, lắng nghe, đặt những câu hỏi trung lập và ghi chép khi chúng hoạt động. (Trong các thử nghiệm chưa được kiểm duyệt từ xa, bạn có thể chỉ nhận được những gì họ đã làm – dữ liệu luồng nhấp chuột – mà không cần nghe lý do tại sao hoặc không thể đặt câu hỏi.)
 • Những hiểu biết thực tế. Bạn loại bỏ các giả định và thành kiến ​​của mình khi xem xét dữ liệu. Bạn thấy những gì đang hoạt động tốt và những gì không.
 • Những thay đổi thực sự. Bạn sử dụng những gì bạn đã học. Bạn giữ những gì đang hoạt động tốt và cải thiện những gì có thể tốt hơn.

Những gì không cần thiết để kiểm tra khả năng sử dụng

Bạn không cần:

 • Sản phẩm hoàn thiện. Đừng đợi cho đến khi sản phẩm của bạn hoàn thành. Kiểm tra sớm. Kiểm tra thường xuyên. Kiểm tra trang web hoặc ứng dụng hiện tại của bạn trước khi bạn sửa đổi nó. Thử nghiệm với nguyên mẫu giấy. Hãy thân mật. Cứ làm đi.
 • Không gian đặc biệt. Nếu bạn có một phòng thí nghiệm khả năng sử dụng, thật tuyệt! Nhưng nó không cần thiết. Thử nghiệm trong phòng của ai đó, phòng nghỉ của công nhân, nhà của những người tham gia, tại một hội nghị nơi những người bạn muốn làm việc tụ tập hoặc trong phòng họp – như trongHình 15-1.
 • Phần mềm đặc biệt. Thật tuyệt nếu bạn có nó. Một số chương trình tuyệt vời có sẵn để nắm bắt những gì đang xảy ra và cho phép bạn ghi chú. Nhưng chúng không cần thiết. Khi tôi ngồi cạnh một người tham gia, tôi vẫn sử dụng giấy và bút chì – ngay cả khi tôi có người ghi chú sử dụng phần mềm trong phòng khác.
 • Băng hình. Việc sử dụng phổ biến nhất của băng video là để thuyết phục những người chưa tin vào thử nghiệm khả năng sử dụng hoặc những người nghĩ rằng chỉ những người dùng ngu ngốc mới gặp vấn đề. Nhìn thấy là tin tưởng. Nếu bạn không thể kêu gọi mọi người đến quan sát trực tiếp bài kiểm tra (điều mà họ nên làm!) – hoặc nếu bạn không có không gian và có quá nhiều người quan sát – thì, vâng, hãy quay video các phiên này. Nhưng đừng cho rằng bạn sẽ phân tích dữ liệu chi tiết từ các cuộn băng. Trong hầu hết các lịch trình, không có thời gian cho việc đó.
 • Một báo cáo thử nghiệm chính thức (có thể). Những gì bạn cần làm báo cáo phụ thuộc vào loại thử nghiệm khả năng sử dụng mà bạn đang thực hiện cũng như văn hóa và quy trình của tổ chức hoặc khách hàng của bạn. Bạn có thể chỉ cần một danh sách nhanh các phát hiện và khuyến nghị mà mọi người đều đồng ý.
 • Người tham gia đến với bạn. Bạn tiết kiệm thời gian và có thể lên lịch nhiều buổi hơn nếu tất cả những người tham gia đều đến cùng một địa điểm, nhưng không cần thiết. Bạn có thể kiểm tra từ xa với bạn ở một nơi, người tham gia ở nơi khác và quan sát từng người ở vị trí riêng của họ. Nếu bạn đến nơi làm việc hoặc nhà của họ, bạn cũng có thể xem thiết lập web của họ cũng như môi trường vật chất và xã hội của họ. Vì vậy, đừng để “mọi người không có thời gian đến làm bài kiểm tra khả năng sử dụng với chúng tôi” ngăn cản bạn.

Hình 15-1Một bài kiểm tra khả năng sử dụng không chính thức của một trang web, sử dụng nguyên mẫu giấy. Whitney Quesenbery đang ghi chép ở bàn xa. Caroline Jarrett đã tạo điều kiện cho buổi học và chụp ảnh. Được sử dụng với sự cho phép của Đại học Mở, nhiếp ảnh gia và những người trong ảnh.

Làm cách nào để chúng tôi kiểm tra khả năng sử dụng?

Bất kể bạn sử dụng biến thể nào, mọi bài kiểm tra khả năng sử dụng – giống như các dự án nghiên cứu người dùng khác – đều trải qua năm giai đoạn:

 • lập kế hoạch
 • tiến hành
 • phân tích
 • Báo cáo
 • sử dụng kết quả

Trong các phần sau, tôi tóm tắt một số cách để thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng.

Những gì hầu hết mọi người làm

Thử nghiệm hình thành. Quy mô nhỏ. Năm đến 15 người, cùng một lúc. Mỗi phiên khoảng một giờ. Người tham gia làm việc với trang web hoặc ứng dụng trong khi điều hành viên có kinh nghiệm ngồi với người đó (hoặc trong phòng liền kề).

 

Nếu bạn chưa thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng, hãy tìm hiểu cách thực hiện từ các tài nguyên tuyệt vời sau: Barnum, 2011; Krug, 2010; Rubin và Chisnell, 2008; www.usability.gov

Đây là những gì thường xảy ra trong phiên kiểm tra khả năng sử dụng:

 • Người điều hành bắt đầu bằng một số câu hỏi để tìm hiểu thêm về người tham gia và giúp người tham gia cảm thấy thoải mái.
 • Sau đó, người tham gia cố gắng hoàn thành nhiệm vụ (hội thoại, kịch bản) với trang web hoặc ứng dụng trong khi suy nghĩ lớn.
 • Cuối cùng, điều hành viên hỏi thêm một số câu hỏi để có được phản ứng của người tham gia đối với trang web và đề cập đến bất kỳ vấn đề cụ thể nào (chẳng hạn như hiểu các từ cụ thể trên trang web).
 • Một số nhóm sử dụng bảng câu hỏi theo thang điểm đánh giá chính thức ở cuối.

Bạn có thể làm điều này có hoặc không có video- và ghi âm. Ai đó chắc chắn nên ghi chú, nhưng nó có thể bằng một chương trình phần mềm chuyên dụng, xử lý văn bản hoặc thậm chí trên giấy. Mọi người được kết nối với dự án nên quan sát trực tiếp hoặc từ xa.

Mức độ phân tích, báo cáo và khuyến nghị rất khác nhau.

 

Một cái nhìn thú vị về những gì các nhóm khác nhau làm cho các báo cáo từ thử nghiệm khả năng sử dụng định dạng: Theofanos và Quesenbery, 2005 (Mặc dù tờ báo này có từ vài năm trước, thông tin trong đó vẫn là những gì người ta làm.)

Nhanh hơn nữa: “Một buổi sáng một tháng”

Thử nghiệm hình thành. Ba người. Mỗi giờ một giờ. Một buổi sáng trong tháng. Các nhóm phải cam kết thực hiện kiểm tra theo cách này hàng tháng theo lịch trình thường xuyên. Mỗi tháng, nhóm sẽ chọn các vấn đề cụ thể để tập trung vào và hứa sẽ hành động ngay trên những thông tin chi tiết hàng đầu từ thử nghiệm của tháng đó. Mỗi phiên theo cùng một mô hình như trong mô tả trước đó về “những gì hầu hết mọi người làm”. Các thành viên trong nhóm nên quan sát thử nghiệm bởi vì tất cả những người đã quan sát (và chỉ những người đã làm) đến với nhau ngay sau ba phiên để xem xét thông tin chi tiết và đồng ý về những thay đổi. Viết ngắn gọn về thỏa thuận về những hiểu biết sâu sắc và sửa chữa. Không có báo cáo chính thức.

 

“Một buổi sáng mỗi tháng” là phương pháp trong Krug, 2010.

Đưa những người có nhu cầu đặc biệt vào kiểm tra khả năng sử dụng của bạn để đảm bảo rằng trang web hoặc ứng dụng phù hợp với họ.

Thông tin về việc tuyển dụng và làm việc với người cao niên trong việc kiểm tra khả năng sử dụng – tài nguyên tại http://redish.net/articles-slides/articles-slides-older-adults

Chúng ta có thể xem xét những biến thể nào?

Bạn có thể kiểm tra

 • từ xa, với một điều hành viên
 • từ xa, không có người hỗ trợ
 • trên toàn cầu
 • trong cài đặt nhóm
 • bằng cách xác định các lựa chọn thay thế (thử nghiệm A / B)

Từ xa, với một điều hành viên

Bạn có thể thực hiện các bài kiểm tra từ xa, có điều kiện bằng một trong hai phương pháp mà tôi vừa mô tả. Sự khác biệt duy nhất là mọi người không phải ở cùng một nơi thực tế. Bạn sử dụng phần mềm cộng tác để chuyển quyền kiểm soát màn hình từ người điều hành sang người tham gia và quay lại lần nữa. Bạn nghe và nói qua chương trình máy tính hoặc qua kết nối điện thoại. Người quan sát có thể tham gia từ bất cứ đâu.

Làm việc từ xa mở rộng đáng kể phạm vi thử nghiệm của bạn. Bạn có thể tuyển dụng những người tham gia giỏi nhất cho dù họ ở đâu. Bạn có thể có được sự đa dạng giữa những người tham gia của mình mà không cần chi phí đi lại.

Từ xa, không cần hỗ trợ viên

Với thử nghiệm chưa được kiểm duyệt, bạn đánh đổi sự phong phú của tư duy để lấy kết quả định lượng từ nhiều người. Thử nghiệm chưa được kiểm duyệt có thể hoạt động tốt để biết liệu mọi người có thể tìm thấy một phần thông tin cụ thể hay không. Đây không phải là kỹ thuật tốt nhất để kiểm tra nội dung khi bạn muốn biết liệu trang web có nội dung mà mọi người cần hoặc liệu họ có hiểu nội dung hay không (ngoài việc tìm ra một thực tế cụ thể).

 

Nhiều nhà cung cấp hiện cung cấp các công cụ để kiểm tra khả năng sử dụng chưa được kiểm duyệt. Để có một bài viết hay về ưu và nhược điểm của thử nghiệm chưa được kiểm duyệt với danh sách các nhà cung cấp –Soucy, 2010

Thử nghiệm trên toàn cầu

Bối cảnh là vấn đề. Các vấn đề văn hóa. Vấn đề ngôn ngữ. Nếu trang web của bạn là toàn cầu, bạn nên nhạy cảm với những khác biệt về văn hóa. Nếu bạn có thể, hãy thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, văn hóa và ngôn ngữ. Bạn có thể làm điều đó với các điều hành viên địa phương ở các quốc gia khác nhau hoặc từ xa từ quốc gia này sang quốc gia khác.

 

Barnum, 2010, có một nghiên cứu điển hình đang chạy thử nghiệm phiên bản tiếng Trung của một trang web khách sạn.

Các nguồn lực khác:

Quesenbery và Szuc, 2011, về cách những người thực hành UX hoạt động trên toàn cầu

Dray và Siegel, 2005, về nhiều khía cạnh và lưu ý đối với công việc UX quốc tế

Trước khi bạn thực hiện bất kỳ hoạt động nào lấy người dùng làm trung tâm bên ngoài nền văn hóa của riêng bạn, hãy tự học về cách làm việc trên toàn cầu.

Thử nghiệm trong cài đặt nhóm

Trong một bài kiểm tra khả năng sử dụng điển hình, cùng một điều hành viên tổ chức các phiên riêng lẻ lần lượt. Và có giá trị ở tính liên tục và nhất quán của việc cùng một người tương tác với tất cả những người tham gia. Nhưng nếu bạn không có đủ thời gian, bạn có thể thực hiện các phiên đồng thời.

Hal Shubin của Interaction Design, Inc. (www.user.com) đã chia sẻ câu chuyện này:

 

Khách hàng cần phản hồi nhanh chóng. Hal có 4 máy tính xách tay, 4 người tham gia và 4 hỗ trợ viên (anh ấy và 3 người được đào tạo nhanh từ nhóm web của khách hàng). Họ đã thực hiện bốn phiên một đối một cùng một lúc xung quanh bàn ăn của một trong những điều hành viên. Sau đó, tất cả tám người – người tham gia và người điều hành – tập trung trong phòng khách để thảo luận về những gì đã xảy ra trong các buổi kiểm tra. Hal nói rằng khách hàng đã học được rất nhiều về cách khách hàng của họ sử dụng trang web và có những ý tưởng hay về những việc cần phải làm – tất cả chỉ trong một buổi tối. Tất nhiên, điều đó đã giúp những người tham gia mà họ chọn cảm thấy thoải mái khi làm việc trong cùng một phòng và cùng nhau tham gia cuộc thảo luận sau đó.

Tìm kiếm các lựa chọn thay thế (thử nghiệm A / B)

Ngày nay, một cách phổ biến để tìm ra những gì phù hợp nhất với người dùng thực tế là khởi chạy các phiên bản nội dung khác nhau và xem phiên bản nào tốt nhất trên thị trường. Đây được gọi là thử nghiệm A / B; mặc dù, tất nhiên, bạn có thể so sánh A, B, C, D hoặc nhiều phiên bản hơn.

 

Thủ tục thanh toán http://whichtestwon.com. Mỗi tuần, bạn được xem kết quả của một bài kiểm tra A / B thực tế khác nhau – và bạn có thể so sánh dự đoán của mình về những gì đã xảy ra trong bài kiểm tra với dự đoán của người khác và kết quả thực tế.

Trong thử nghiệm A / B, “tốt nhất” là phiên bản đạt được mục tiêu có thể đo lường được: bán hàng nhiều hơn, biểu mẫu hoàn thiện hơn, nhiều trang được xem hơn, v.v. Vì tỷ lệ chuyển đổi (thu hút mọi người nhấp vào quảng cáo và sau đó hoàn thành giao dịch) rất quan trọng đối với các công ty thương mại điện tử, hầu hết hiện nay thường sử dụng thử nghiệm A / B.

Thử nghiệm A / B cung cấp cho bạn dữ liệu trong thế giới thực. Nếu bạn chỉ thay đổi các khía cạnh rất cụ thể của trang web, bạn biết điều gì đã tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, với thử nghiệm A / B, bạn không biết tại sao. Nếu không lắng nghe mọi người, bạn sẽ không biết điều gì về sự thay đổi đã khiến nó hoạt động (hoặc không hoạt động). Có thể khó để khái quát hóa từ các kết quả.

Tại sao không chỉ làm các nhóm tập trung?

Nếu nhóm web của bạn là một phần của bộ phận tiếp thị hoặc bạn đang ở trong một đại lý làm việc chủ yếu với các bộ phận tiếp thị, bạn có thể nghe thấy, “chúng tôi thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng; chúng tôi tập hợp mọi người lại với nhau trong một nhóm tập trung. ”

Một nhóm tập trung không giống như thử nghiệm khả năng sử dụng. Chúng là những kỹ thuật khác nhau giúp bạn có được những thông tin khác nhau.Bảng 15-1 cho thấy một số điểm khác biệt.

Bảng 15-1. Một nhóm tập trung khác với một bài kiểm tra khả năng sử dụng

Nhóm tiêu điểm Kiểm tra khả năng sử dụng
Mọi người 8 – 10 cùng một lúc 1 lần
Thời gian thường là 2 giờ 1 giờ hoặc ít hơn
Hoạt động nói chuyện; thảo luận nhóm trong đó mọi người phản ứng với những gì họ được hiển thị hoặc yêu cầu hành vi, mọi người thực sự sử dụng trang web; thường cũng là một cuộc phỏng vấn cá nhân ngắn mà không có sự ảnh hưởng của các thành viên khác trong nhóm
Tốt cho lấy ý kiến, thái độ, mong muốn của mọi người, tự báo cáo xem cách mọi người thực hiện nhiệm vụ; xem mọi người tương tác với trang web hoặc ứng dụng
Thời gian tốt nhất để làm chỉ rất sớm trong quá trình thiết kế lặp đi lặp lại, trong suốt quá trình từ thử nghiệm trang web hoặc ứng dụng cũ trước khi sửa đổi, đến nguyên mẫu giấy, đến nguyên mẫu đang hoạt động, đến trang cuối cùng

Một nhóm tập trung cần những gì?

Một nhóm tập trung hoạt động tốt là

 • lên kế hoạch cẩn thận với một kịch bản chuẩn bị và các câu hỏi để hỏi
 • được tạo điều kiện bởi một người được đào tạo, người có thể lôi kéo những người nhút nhát và ngăn những người quá khích thống trị cuộc thảo luận
 • được phép đi lạc khỏi kịch bản theo những dòng thú vị và có liên quan nhưng được giữ trong giới hạn để bạn có được thông tin mình cần

Tại sao nhóm tập trung không phải là kỹ thuật tốt nhất?

Nhóm tập trung không phải là kỹ thuật tốt nhất để hiểu cách trang web hoặc ứng dụng di động hoạt động đối với khách truy cập trang web vì hai lý do chính:

 • Nhóm năng động, nhóm nỗ lực. Một người có thể khiến người khác đồng ý với điều gì đó mà họ có thể không nói. Ngay cả với một người điều hành giỏi, một số người có thể không bày tỏ cảm xúc thật của họ trong bối cảnh nhóm.
 • Sự khác biệt giữa lời nói và hành động. Những gì mọi người nói rằng họ làm thường không phải là những gì họ thực sự làm. Mọi người không giỏi tưởng tượng hành vi của chính mình. Họ phải thực sự bắt tay vào và “làm” để nhận ra khi nào và như thế nào điều gì đó sẽ hoặc không hiệu quả với họ.

Chúng ta có thể kết hợp kiểm tra khả năng sử dụng và các nhóm tập trung không?

Nếu cần, bạn có thể kết hợp các khía cạnh của kiểm tra khả năng sử dụng với một nhóm tập trung:

 • Phần đầu của thời gian: Yêu cầu mọi người sử dụng sản phẩm với một người xem và lắng nghe từng người tham gia hoặc để người tham gia tự làm việc và ghi chú lại nơi họ thành công và nơi họ gặp vấn đề.
 • Phần thứ hai của thời gian: Hãy tập hợp họ lại với nhau để nói về trải nghiệm.

Câu chuyện của Hal Shubin sẽ là một ví dụ. Tôi đã làm điều này, gọi nó là một nhóm tập trung dựa trên nhiệm vụ.

Điểm cuối cùng: Kiểm tra nội dung !!

Hiện nay, rất nhiều công ty thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng, nhưng quá nhiều công ty vẫn chỉ tập trung vào kiến ​​trúc thông tin – vào việc liệu mọi người có thể tìm thấy thứ họ cần hay không. Điều đó là cần thiết. Nhưng như thế không đủ. Nếu khách truy cập trang web của bạn đến đúng nơi, nhưng nội dung không phù hợp với họ, họ sẽ thất vọng và rời đi.

Không dừng lại khi khách truy cập vào trang web phù hợp. Yêu cầu họ thực sự tìm thấy thông tin trên trang để đáp ứng cuộc trò chuyện của họ hoặc kịch bản thử nghiệm của bạn.

Nếu họ đang thực hiện một nhiệm vụ giao dịch (mua thứ gì đó, đặt vé), hãy quan sát họ hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu họ đang tra cứu thông tin, hãy yêu cầu họ cho bạn biết nội dung đó nói gì. Đừng chỉ cho rằng họ đã hấp thụ thông điệp bởi vì họ đã xem trang.

Xem những gì họ làm trên các trang nội dung. Họ có đọc lướt không? Họ có đọc kỹ không? Họ đọc những phần nào? Lắng nghe những gì họ nói về nội dung.

Thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng để tìm hiểu:

 • Trang web có nội dung mà khách truy cập trang web của bạn muốn và cần không?
 • Nội dung có được trình bày với thiết kế thông tin tốt – kiểu chữ dễ đọc, khoảng cách tốt, tiêu đề dễ nhìn và hữu ích không?
 • Nội dung có được sắp xếp và chia nhỏ theo cách phù hợp với khách truy cập trang web của bạn không?
 • Văn bản có giúp khách truy cập trang web lướt qua dễ dàng và đọc nhanh không?
 • Bạn có đang sử dụng những từ mà khách truy cập trang web của bạn hiểu ngay lập tức không?
 • Khách truy cập trang web có diễn giải hình ảnh để có thông điệp bạn muốn không?

Có, bạn có thể hỏi họ nghĩ gì về những gì họ tìm thấy. Nhưng cũng yêu cầu họ cho bạn biết họ nhận được thông điệp gì từ nội dung. Kiểm tra hiểu và sử dụng cũng như tìm.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã giúp bạn tạo ra nội dung tuyệt vời để kiểm tra khả năng sử dụng cho thấy bạn đang đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của mình bằng cách đáp ứng các cuộc trò chuyện của khách truy cập trang web của bạn.

Để biết thêm thông tin – Thư mục

Một số bài báo hữu ích, bài đăng trên blog và sách

 1. Adlin T, Pruitt J. The Essential Persona Lifecycle Morgan Kaufmann 2010.
 2. Ash T. Tối ưu hóa trang đích Sybex 2008.
 3. Asprey M. Plain Language for Lawyers Ấn bản lần thứ 4 tại Úc: Federation Press; Năm 2010.
 4. Barnum CM. Những điều cần thiết về kiểm tra khả năng sử dụng – Sẵn sàng, Đặt… Kiểm tra! Morgan Kaufmann 2011.
 5. Bauer S. Nó hoạt động cho “Bạn”: Hướng dẫn lấy người dùng làm trung tâm cho các trang sản phẩm. Tạp chí Smashing 2012; Trong:http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/01/10/it-works-for-you-a-user-centric-guideline-to-product-pages/; 2012.
 6. Bloomstein M. Chiến lược nội dung tại nơi làm việc Morgan Kaufmann 2012.
 7. Brinck T, Gergle D, Wood S. Khả năng sử dụng cho Web Morgan Kaufmann 2002.
 8. Chadwick-Dias A, McNulty, Tullis T. Khả năng sử dụng web và độ tuổi: Những thay đổi thiết kế có thể cải thiện hiệu suất như thế nào. Hội nghị ACM về khả năng sử dụng phổ biến năm 2003.
 9. Coney M, Regihouder M. Nhập vai trên web: Hướng dẫn thiết kế và đánh giá nhân vật trực tuyến. Giao tiếp kỹ thuật. 2000; 47 (3, tháng 8): 327–340.
 10. Cooper A, Reimann R, Cronin D. About Face 3 – The Essentials of Interaction Design Wiley 2007.
 11. Courage C, Baxter K. Hiểu người dùng của bạn Morgan Kaufmann 2005.
 12. Dillman D, Smyth J, Christian L. Khảo sát về Internet, Thư và Chế độ hỗn hợp: Phương pháp Thiết kế Phù hợp Wiley 2008.
 13. Dray S, Siegel D. Chủ nhật ở Thượng Hải, Thứ hai ở Madrid?!. Trong: Aykin N, ed. Khả năng sử dụng và Quốc tế hóa Công nghệ Thông tin. Erlbaum 2005; 189–212.
 14. Công nghệ di động cho trẻ em Druin A. Morgan Kaufmann 2009.
 15. Dumas J, Loring B. Kiểm tra khả năng sử dụng vừa phải Morgan Kaufmann 2008.
 16. Dumas J, Redish J. Hướng dẫn thực hành để kiểm tra khả năng sử dụng, ấn bản sửa đổi năm 1999.
 17. Gazzaley A. Bộ não lão hóa. Kinh nghiệm người dùng. 2009; 8 (1): 10–13 Trong:www.usabilityprofessionals.org/upa_publications/user_experience/past_issues/2009-1.html; Năm 2009.
 18. Hackos J, Redish J. Phân tích người dùng và nhiệm vụ cho thiết kế giao diện Wiley 1998.
 19. Halligan B, Shah D. Inbound Marking – Được tìm thấy bằng Google, Social Media và Blogs Wiley 2009.
 20. Halvorson K, Rach M. Chiến lược nội dung Phiên bản thứ 2 New Riders 2012.
 21. Handley A, Chapman C. Nội dung Quy tắc Wiley 2011.
 22. Hayes JR, Bayzek D. Hiểu và Giảm Hiệu ứng Kiến thức: Hàm ý cho Nhà văn. Giao tiếp bằng văn bản. 2008; 25: 104–118.
 23. Henry Shawn Lawton. Chỉ hỏi thôi! Tích hợp khả năng tiếp cận trong suốt thiết kế 2007; Trong:http://uiaccess.com; Năm 2007.
 24. Hinman R. The Mobile Frontier Rosenfeld Media 2012.
 25. Holtzblatt K, Wendell J, Wood S. Thiết kế ngữ cảnh nhanh Morgan Kaufmann 2004.
 26. Jarrett C, Gaffney G. Các biểu mẫu hoạt động – Thiết kế các biểu mẫu web để sử dụng Morgan Kaufmann 2009.
 27. Jarrett C, Minott C. Tạo một biểu mẫu web tốt hơn. Kỷ yếu của Hội nghị thường niên Hiệp hội các chuyên gia về khả năng sử dụng năm 2004; Tại:http://www.editingthatworks.com/making%20a%20better%20web%20form.pdf; Năm 2004.
 28. Johnson J. Thiết kế với Tư duy trong Tâm trí Morgan Kaufmann 2010.
 29. Jones C. Clout – Nghệ thuật và Khoa học của Nội dung Web có Ảnh hưởng Người mới vào nghề 2011.
 30. Kaushik A. Phân tích web 2.0: Nghệ thuật giải trình trực tuyến và khoa học lấy khách hàng làm trung tâm Sybex 2009.
 31. Kissane E. Các yếu tố của chiến lược nội dung A Book Ngoài năm 2011.
 32. Koyani S, Bailey R, Nall J. Hướng dẫn sử dụng & thiết kế web dựa trên nghiên cứu Ấn bản lần 2 Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ 2006; Trong: www.usability.gov; Năm 2006.
 33. Krug S. Giải phẫu tên lửa Made Easy New Riders 2010.
 34. Krug S. Đừng Bắt Tôi Suy Nghĩ! Phiên bản thứ 2 New Riders 2005.
 35. Larson K. Khoa học nhận dạng từ. Trong:www.microsoft.com/typography/ctfonts/WordRecognition.aspx; Năm 2004.
 36. Lindgaard G, Fernandes G, Dudek C, Brown J. Các nhà thiết kế web chú ý: Bạn có 50 mili giây để tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp !. Hành vi & Công nghệ thông tin. 2006; 25 (2, 3 – 4): 115–126.
 37. Lupton E. Thinking with Type 2nd edition Princeton Architectural Press 2010.
 38. Mathewson J, Donatone F, Fishel C. Đối tượng, Mức độ liên quan và Tìm kiếm của IBM Press 2010.
 39. Morville P, Rosenfeld L. Kiến trúc thông tin cho World Wide Web: Thiết kế trang web quy mô lớn Phiên bản thứ 3 O’reilly 2006.
 40. Mulder S, Yaar Z. Người dùng luôn đúng – Hướng dẫn thực hành để tạo và sử dụng Personas trên web New Riders 2007.
 41. Nielsen J. Thiết kế khả năng sử dụng web New Riders 2000.
 42. Nielsen J, Loranger H. Ưu tiên khả năng sử dụng web Người mới chơi 2006.
 43. Nielsen J, Pernice K. Eyetracking Khả năng sử dụng web Người mới chơi 2010; Trong: www.useit.com/eyetracking; Năm 2010.
 44. O’Flahavan L. The Bite, The Snack, And The Meal: Cách tiếp cận khách truy cập trang web có nội dung đói. Trong:http://ewriteonline.com/articles/2011/11/bite-snack-and-meal-how-to-feed-content-hungry-site-visitors/; 2019; Flahavan, 2011.
 45. O’Grady J, O’Grady K. Sổ tay Thiết kế Thông tin F + W Media 2019; Grady và O’Grady, 2008.
 46. ​​Pirolli P. Khám phá và tìm kiếm thông tin. Trong: Carroll J, ed. Các mô hình, lý thuyết và khung của HCI: Hướng tới Khoa học đa ngành. Morgan Kaufmann 2003; 157–192. [Công việc của Pirolli cũng ởwww.parc.com; Năm 2003; ].
 47. Pruitt J, Adlin T. Vòng đời Persona: Hướng dẫn thực địa cho các nhà thiết kế tương tác Morgan Kaufmann 2006.
 48. Pulizzi J, Barrett N. Lấy nội dung, Thu hút khách hàng McGraw Hill 2009.
 49. Quesenbery W, Brooks K. Storytelling for User Experience – Crafting Stories for Better Design Rosenfeld Media 2010.
 50. Quesenbery W, Szuc D. Global UX – Design and Research in a Connected World Morgan Kaufmann 2012.
 51. Rockley A. Quản lý Nội dung Doanh nghiệp: Một Chiến lược Nội dung Hợp nhất Ấn bản thứ 2 New Riders 2012.
 52. Rosenfeld L. Phân tích tìm kiếm trang web của bạn Rosenfeld Media 2011.
 53. Rubin J, Chisnell D. Handbook of Usability Testing Wiley 2008.
 54. Chip Scanlan. Viết từ trên xuống: Ưu nhược điểm của hình chóp ngược. Trong:Poynter.org; 2011; Trong:www.poynter.org/how-tos/newsgathering-storytelling/chip-on-your-shoulder/12754/writing-from-the-top-down-pros-and-cons-of-the-inverted-pyramid/; 2011.
 55. Soucy K. Thử nghiệm khả năng sử dụng từ xa, không được kiểm duyệt: Tốt hay xấu ?. Các vấn đề UX 2010; Trong:www.uxmatters.com/mt/archives/2010/01/unmoderated-remote-usability-testing-good-or-evil.php; Năm 2010.
 56. Spencer D. Phân loại thẻ Rosenfeld Media 2009.
 57. Spool J. Phòng trưng bày: Trang làm việc chăm chỉ nhất trên trang web của bạn. Trong:www.uie.com/articles/galleries; Năm 2005.
 58. Spool J, Perfetti C, Brittan D. Thiết kế cho Scent of Information North Andover, MA: Kỹ thuật giao diện người dùng; 2004; Trong:www.uie.com; Năm 2004.
 59. Stone D, Jarrett C, Woodroffe M, Minocha S. Thiết kế và đánh giá giao diện người dùng Morgan Kaufmann 2005.
 60. Summers K, Summers M. Các chiến lược đọc và điều hướng của người dùng web có kỹ năng đọc viết kém hơn. Kỷ yếu từ ASIS & T 2005 2005; Trong:http://iat.ubalt.edu/summers/papers/Summers_ASIST2005.pdf; Năm 2005.
 61. Theofanos MF, Quesenbery W. Hướng tới việc thiết kế các báo cáo thử nghiệm hình thức hiệu quả. Tạp chí Nghiên cứu Khả năng Sử dụng. 2005; 1 (1, 11): 28–46Trong:www.usabilityprofessionals.org/upa_publications/jus/2005_november/formative.html; Năm 2005.
 62. Theofanos MF, Redish JC. Giúp những người có thị lực kém và những người dùng khác có các trang web đáp ứng nhu cầu của họ: Là một trang web khả thi. Giao tiếp kỹ thuật. 2005; 52 (1, tháng 2): 9–20 [Có tạihttp://www.ingentaconnect.com/content/stc/tc; Năm 2005; ].
 63. Theofanos MF, Redish JC. Hướng dẫn về các trang web có thể truy cập và sử dụng được: Quan sát người dùng làm việc với trình đọc màn hình. Tương tác. 2003; X (6, 11 – 12): 38–51 [Bài báo này cũng có sẵn tạihttp://www.redish.net/content/papers.html; Năm 2003; ].
 64. Tidwell J. Thiết kế Giao diện Phiên bản thứ 2 O’reilly 2010.
 65. Walter A. Design for Emotion A Book Apart 2011.
 66. Walter A. Xây dựng trang web có thể tìm thấy – Tiêu chuẩn web, SEO, và vượt ra khỏi những người theo dõi mới 2008.
 67. Wroblewski L. Mobile First A Book Apart 2011.
 68. Wroblewski L. Thiết kế biểu mẫu web Rosenfeld Media 2008.

Một vài trong số nhiều trang web hữu ích

 1. Thử nghiệm A / B và tỷ lệ chuyển đổi: www.whichtestwon.com.
 2. Khả năng tiếp cận: www.w3.org/WAI; www.section508.com; cho các liên kết đến thông tin về khả năng tiếp cận cho các quốc gia cụ thể:www.w3.org/wai/policy.
 3. Nielsen, J., nhiều cột quan trọng có niên đại từ năm 1996 đến nay: www.useit.com.
 4. Người lớn tuổi là người dùng web: www.redish.net/articles-slides/articles-slides-older-adults.
 5. Ngôn ngữ bình thường: www.plainlanguage.gov; www.centerforplainlanguage.org.
 6. SEO: www.searchengineland.com.
 7. Spool, J., nhiều bài viết hữu ích tại www.uie.com.
 8. Khả năng sử dụng: www.usability.gov; www.usabilitybok.org/methods.
 9. Hiệp hội các chuyên gia về khả năng sử dụng: www.upassoc.org.

Một số nghiên cứu cũ vẫn có giá trị

 1. Clark H, Haviland S. Sự hiểu biết và hợp đồng mới nhất định. Trong: Freedle R, ed. Sản xuất diễn văn và hiểu. Erlbaum 1975; 1–40.
 2. Dixon P. Việc xử lý thông tin từng bước tổ chức và thành phần theo hướng viết. Tạp chí Trí nhớ và Ngôn ngữ. Năm 1987; 26: 24–35.
 3. Flower L, Hayes JR, Swarts H. Sửa đổi tài liệu chức năng: Nguyên tắc kịch bản. Trong: Anderson P, Brockmann J, Miller C, eds. Các tiểu luận mới trong Truyền thông Khoa học và Kỹ thuật: Nghiên cứu, Lý thuyết và Thực hành. Baywood 1983; 41–58.
 4. Simon H. Hành vi Hành chính Ấn bản lần thứ 4 Miễn phí năm 1997.

 

Mục lục chủ đề

A

Thử nghiệm A / B, 147, 211

Khả năng tiếp cận

cho phép thiết kế điều chỉnh, 48–49

người dùng mù quét bằng tai của họ, 138, 263

Bấm vào đây, Thêm, (không sử dụng), 263

người mù màu, 50–51

đề mục, 176, 184

hình minh họa, 98, 277, 286

JAWS, hình ảnh của danh sách liên kết, 263

liên kết đến luật và hướng dẫn, số 8

Người cao tuổi, 100, 249, 285

phân lớp trên trang, 146

cá tính, 32

lập kế hoạch, 19, 39

PDF, 122

kiểu sans serif, 62

Hộp tìm kiếm, 85

những cái bàn, 249

cỡ chữ, 63

kiểm tra khả năng sử dụng, 311

video, 272

Động từ hành động, 221–222

Cụm từ hành động (lời kêu gọi hành động, cụm động từ) trong

đề mục, 177

tiêu đề, 161

liên kết, 262

Không gian hoạt động, 56

Giọng nói năng động, 208–210

Quảng cáo, không làm cho nội dung giống, 284

Căn chỉnh

trong thiết kế tổng thể, 55

trong bảng, 250

Viết hoa tất cả, không viết hoa, 64–65

Allen, Sarah, 30

Văn bản thay thế, Xem Khả năng tiếp cận

Liên kết neo, Xem Liên kết cùng trang

Hoạt ảnh, khi nào sử dụng, 286–288

Khán giả, Xem Khách truy cập trang web

B

Nút quay lại, giúp mọi người không cần, 99

Cắn, ăn nhẹ, bữa ăn, 134–136, 140, 149

Kỹ thuật mũ đen, 74

Nhấp nháy văn bản hoặc hình ảnh, tại sao phải tránh, 284–285

Blog, 4, 5, 73, 206

Bloomstein, Margot, 77

Loại in đậm trong tiêu đề, 65

Chia nhỏ nội dung, hướng dẫn cho, 101

Brinck, Tom, 99, 294

Đạn

danh sách có dấu đầu dòng, khi nào sử dụng, 227–230

phù hợp với tính cách của trang web, 229–230

sử dụng với các liên kết, 267

C

Kêu gọi hành động, Xem Cụm từ hành động

Viết hoa, tại sao không sử dụng, 64–65, 162

Phân loại thẻ, 78, 104

Biểu định kiểu xếp tầng (CSS), 58, 238

Căn giữa văn bản, tại sao không, 59–60

Chadwick-Dias, Ann, 262

Biểu đồ, đồ thị, bản đồ, 277–279

Danh sách kiểm tra

để chọn nội dung web, 127–128

để cắt các thông điệp cần thiết, 132

Cherian, Sharath, 32

Ciconte, Robert, 33

Bấm vào đây, tại sao không sử dụng, 262–265

Khách truy cập trang web mù màu, 50–51

Màu sắc

trong thiết kế, 51–53

hướng dẫn cho, 52

trong tiêu đề, 182

liên kết chưa được thăm và đã truy cập, 268–269

Nội dung

không gian hoạt động trong, 56–57

như cuộc trò chuyện, xxv, 2–3, 5–15, 79–84, 104–112, 180, 265–266

tích hợp với thiết kế, 46–48

minh họa, 277–279

tổ chức, 104–112

phác thảo, 168–170

quá trình viết, 128–130

xem xét và sửa đổi, 294

sử dụng hình ảnh minh họa để hỗ trợ, 277–279

sử dụng nội dung thực trong thiết kế, 47

viết, 206, 240

thử nghiệm, 315

Chiến lược nội dung, 37–44, 295

Ngữ cảnh đầu tiên trong câu, 219–221

Phỏng vấn theo ngữ cảnh, 22

Cuộc hội thoại, xxv, 2–3, 5–15, 29, 79, 101, 108, 113–116, 125, 155–156, 219–221, 248–249, 296

Bản sao đã chỉnh sửa, 297

Sao chép văn bản, Xem Nội dung, Viết lách, Tiếp thị

Tóm tắt sáng tạo, 17

Phỏng vấn sự cố quan trọng, 22

CSS, Xem Bảng kiểu xếp tầng

Cắt nội dung, quy trình cho, 126, 129, 132–134

D

Thiết kế, 45–70

Quy trình thiết kế, lấy người dùng làm trung tâm, xxvi

Chỉnh sửa phát triển, 297–298

Kiểm tra khả năng sử dụng chẩn đoán, 307

Từ điển, 293

Đa dạng về hình ảnh minh họa, 280–282

Chia nội dung theo

loại thông tin, 106–108

Sự kiện cuộc đời, 112

Mọi người, 109–111

Loại sản phẩm, 106

câu hỏi mọi người hỏi, 104–105

thời gian hoặc trình tự, 112–113

chủ đề hoặc nhiệm vụ, 105

Học thuyết không có gì ngạc nhiên, 299

Thời gian tải xuống, 116

Bản nháp đến trang web cuối cùng, lấy từ, 289–302

Chán nản, viết lách không chính thức, 197

E

Chỉnh sửa tác phẩm của riêng bạn, 289–294

Biên tập viên, làm việc với, 297–298

Lịch biên tập, 108

Các liên kết được nhúng, 266

Thông điệp cần thiết, Xem Thông điệp chính

Dữ liệu theo dõi mắt, 138, 148

F

Sự thật, kiểm tra, 291–292

Đáy giả, tránh, 57–58

Tủ tài liệu như một phép ẩn dụ nghèo nàn, 3

Cuối cùng (nhận từ bản nháp), 291–292

Tiêu đề cấp đầu tiên (tiêu đề), 157

Tiêu đề nổi, tránh, 58

Các nhóm tập trung

so với kiểm tra khả năng sử dụng, 313

với kiểm tra khả năng sử dụng, 313

Phông chữ, Xem Kiểu chữ

Báo cáo thử nghiệm chính thức, có thể không cần, 310

Định dạng

danh sách, 238

những cái bàn, 248–249

bản văn, 53

Kiểm tra khả năng sử dụng hình thành, Xem Kiểm tra khả năng sử dụng chẩn đoán

Các hình thức

như cuộc trò chuyện, 4, 82, 206

trên trang chủ, 82–84

Mảnh vỡ, 98, 212

Câu hỏi thường gặp (FAQ), 6, 170

G

Các trang thư viện, Xem Các trang đường dẫn

Văn bản phân biệt giới tính, 202–203

Mới, 221

Khán giả toàn cầu

thiết kế cho, 51

tiêu đề cho, 159

viết cho, 225

Lấy và viết, 6

Chào hỏi (lorum ipsum), đừng làm, 47

Đồ thị, Xem Biểu đồ

Lưới, 55

Phân nhóm nội dung, Xem Chia nội dung theo

Nhóm, Xem Khách truy cập trang web

H

H1 (dòng tiêu đề), 157

Sổ tay, 293–294

Anh ta, sử dụng bạn hơn là, Xem Văn bản phân biệt giới tính

Tiêu đề, 170

cụm từ hành động như (lời kêu gọi hành động, cụm động từ), 178

phân biệt với văn bản, 182–183

đánh giá, 186

nổi, vấn đề với, 58

hướng dẫn cho, 167–168

giúp đỡ các tác giả, 166

cấp độ, mức độ, 181–182, 183

danh từ và cụm danh từ như, 178–180

phác thảo nội dung với, 168–170

song song trong, 181

câu hỏi như, 170–176

tuyên bố như, 176

các liên kết cùng trang, 184, 185

khoảng cách xung quanh, 58

sử dụng các từ của khách truy cập trang web trong, 181

Tiêu đề

cụm từ hành động như (lời kêu gọi hành động, cụm động từ), 161–162

kết hợp các nhãn với nhiều thông tin hơn, 162

cho khán giả toàn cầu, 159

hướng dẫn cho, 158

chiều dài trung bình tốt nhất, 160

danh từ như, 162

câu hỏi như, 161–162

từ của khách truy cập trang web trong, 158

mô tả ngắn với, 163

tuyên bố như, 161–162

Bản đồ nhiệt (theo dõi mắt), 138–139

Trang chủ, 83–84

Nội dung của, 74

hướng dẫn cho, 76

dòng thẻ cho, 75

biểu mẫu trên, 82–84

đưa mọi người đến những nhiệm vụ chính, 79–81

xác định trang web, 75

phù hợp với cuộc trò chuyện của khách truy cập, 79

trên thiết bị di động, 86–87

thiết lập giai điệu và cá tính của trang web, 76–78

Horton, Sarah, 263

Tôi

Tôi (đại từ nhân xưng), sử dụng, 204–207

Các câu “Nếu thì”, 221, 235, 243

Hình minh họa, 283

khả năng tiếp cận, 286–287

hoạt hình, 286

chớp mắt, lăn lộn, vẫy tay, lang thang (không làm), 284–285

biểu đồ, đồ thị, bản đồ, 277–279

đa dạng trong, 286

mặt hàng chính xác, 273–274

hướng dẫn cho, 280–287

giúp mọi người tự phục vụ, 274–276

thiết lập tâm trạng (để phản ứng cảm xúc), 279–280

tin nhắn trong, 279

không giống như quảng cáo, 284

mục đích của, 272–280

hiển thị các quy trình, 276–277

kích thước của, 281–282

thử nghiệm, 283–284

Mệnh lệnh, sử dụng trong hướng dẫn, 199

Tiếp thị trong nước, 75

Mô hình thẻ chỉ mục, 102–104

Kiểm tra khả năng sử dụng không chính thức, 309

Thông tin, Xem thêm Nội dung

văn bản rõ ràng trong thông tin pháp lý, 253

không phải tài liệu, 102–104

Kiến trúc thông tin, 78, 104–112

Thiết kế thông tin, 58

Loại thông tin, phân chia nội dung theo, 106–108

Hướng dẫn

tiêu đề cụm từ hành động cho, 177

phức tạp, 231–237

bắt buộc trong, 199

danh sách được đánh số, 231–237

Kỹ thuật phỏng vấn, 22

Kiểu kim tự tháp ngược, 136–137

Chữ nghiêng (sử dụng một cách tiết kiệm), 65

J

Jarrett, Caroline, 30, 33, 168, 261, 309

Biệt ngữ, 97, 223, 255

K

Thông điệp chính, 136–137

Hỏi mọi người là gì, 148

Nguyên tắc cho, 126

Bắt đầu với, 136–138

Tiêu đề tuyên bố để truyền đạt, 176

Tiêu đề tuyên bố cần truyền đạt, 161

Khách truy cập chính, nhiệm vụ chính, tập trung vào, 79–81

Từ khóa

cho các công cụ tìm kiếm, Xem Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

bắt đầu tiêu đề bằng, 176

Krug, Steve, lời nói đầu, 99, 311

L

Nhãn, 162

Trang đích, Xem Các trang đường dẫn

Lawhon, Dian, 80

Thông tin phân lớp, 140–146

Bố cục, Xem Thiết kế

Thông tin pháp lý, văn bản rõ ràng, 255

tránh ngôn ngữ pháp lý cổ xưa, 254–255

tránh ngôn ngữ kỹ thuật, 255

tài nguyên rõ ràng, 256

chính sách bảo mật mẫu, 256, 257

Leibtag, Ahava, 32

Chiều dài

hàng, 63–64

trang, 116

đoạn văn, 218

kết án, 212–217

Càng đơn giản càng đẹp, 126

Các cấp độ của tiêu đề, sử dụng không quá hai, 181–182

Sự kiện trong đời, chia nội dung theo, 112

Liên kết, 65, 86, 260–261

đạn với, 267–268

kiểm tra, 291

Bấm vào đây (không sử dụng), 262–265

màu sắc cho, 268

tiêu đề tài liệu là, 157

nhúng, 265–266

hướng dẫn cho, 260

tiêu đề như, 157

làm cho có ý nghĩa, 262–265

phù hợp với tiêu đề trang, 261

chiều dài trung bình, 160

tên chương trình và sản phẩm mới, 260–261

cùng một trang, 184–185

mô tả ngắn với, 163

gạch chân, 65

đã đến thăm và không được mời, 268–269

diễn đạt, 86, 163, 256, 260–261, 262–265

Danh sách, 227–228, 229–230, 231–237, 238, 239–240, 241–242

gạch đầu dòng, 227–228

so với bảng, 242

định dạng, 240–241

hướng dẫn cho, 227

hướng dẫn như, 232

dài và ngắn, 238

đánh số, 231–237

không hướng dẫn, được đánh số, 236–237

song song trong, 240

khoảng cách xung quanh, 240

bảng bên trong, 233

chuyển các đoạn văn thành các bước, 232

Lorem ipsum (không sử dụng), 47, 48

Logo, cho các trang web, 75

M

Đối tượng chính, danh sách, 23

Lịch tiếp thị (chia lưới với biên tập), 108

Tiếp thị trực tuyến, 7, 151–152

tham gia cuộc trò chuyện, 152–153

khoảnh khắc tiếp thị, 153–154, 155–156

Phát hiện, 153–154

không thiếu, 154–155

tận dụng, 155–156

không có trên các trang đường dẫn, 90

đẩy so với kéo, 151–152

Điện thoại di động, 1–3, 5, 86–87, 118, 141, 182, 194

Hình ảnh tâm trạng, 279–280

Mukherjee, Suranjan, 279

N

Phong cách tường thuật (so với kim tự tháp ngược), 136–137

Cột điều hướng và các liên kết cùng trang, 185

Danh từ, như

đề mục, 178–180

tiêu đề, 162

Tên chương trình và sản phẩm mới dưới dạng liên kết, 260–261

Nielsen, Jakob, 139, 178

Tin tức, cuộc sống mới của, 194Xem thêm Thông cáo báo chí

Danh sách được đánh số

để được hướng dẫn, 231–237

không có hướng dẫn, 236–237

Các con số, sử dụng bảng để so sánh, 243

O

O’Flahavan, Leslie, 134

Đoạn văn một câu (tốt), 218

Hướng dẫn kiểu không phải trả tiền, 303–306

Tổ chức nội dung, hướng dẫn cho, 101Xem thêm Chia nội dung theo

Phác thảo, 168–170

P

Đoạn văn

danh sách trong, 227–228, 229–230

giữ ngắn gọn, 218

một câu (hay), 218

phức tạp (sửa đổi), 215–217

chuyển thành các bước, 232

Song song, 181, 240

Bản nháp từng phần, chia sẻ, 295

Không gian thụ động, 56

Giọng thụ động, 208–210

Các trang đường dẫn, 90

giống như một mục lục, 94–96

mùi hương tốt, 90

không tiếp thị trên, 90

thứ tự của các liên kết trên, 99–100

hình ảnh trong, 97–98

mô tả ngắn trong, 96–98

độ mượt của đường dẫn so với số lần nhấp chuột, 98–99

Các mẫu và căn chỉnh, 54–60, 55

PDF, Xem Định dạng tài liệu di động

Pearson, Gina, 32, 33

Mọi người, chia nội dung theo, 109–111

Pernice, Kara, 139

Tính cách cho trang web, 76–78, 212, 229–230

Personas, 29–33, 97, 127, 296–297

thu thập dữ liệu cho, 21–23

ví dụ về, 30, 31

tạo, 29

bao nhiêu?, 32

sử dụng, 32–33

dạo qua các cuộc trò chuyện, 296–297

Điện thoại, như một phép ẩn dụ hay, 3–4

Hình ảnh, Xem Hình minh họa

Ngôn ngữ thuần túy, Xem Viết

Pogo-dính, 99

Định dạng tài liệu di động (PDF), 119–123

Thông cáo báo chí, 189–194

in so với trực tuyến, 190, 192

hình ảnh trong, 193

truyền thông xã hội, 194

In ấn, 116–118

Chính sách quyền riêng tư (mẫu), 257

Quy trình (hiển thị trực quan), 198

Loại sản phẩm, phân chia nội dung theo, 106

Tiết lộ tăng dần (kỹ thuật phân lớp), 141–146

Đại từ, 174, 198–204, 204–207

Hiệu đính, 294

Kéo và đẩy, 151–152

Mục đích, 17–19

Q

Quesenbery, Whitney, 30, 309

Câu hỏi

trả lời khách truy cập trang web, 127–128, 129, 142–143, 172–174

chia nội dung theo, 104

hỏi thường gặp, 6, 170

tiêu đề như, 170–176

tiêu đề như, 161–162

độ dài của, 160, 175–176

từ khóa trong, 176

quan điểm của khách truy cập trang web, 172–174

từ của khách truy cập trang web trong, 158

R

đọc hiểu

thông dịch trong khi, 20

khi người dùng web làm và không làm, 4–5

lớn tiếng, 293, 295

công việc riêng tư, 290

Nhận xétnội dung có thể, 75

Đang đánh giá, 290

công việc riêng tư, 289–294

với đồng nghiệp, 294–296

với các biên tập viên, 297–298

với những người đánh giá kỹ thuật và pháp lý, 298–301

Sửa đổi bản nháp, 290

Roddis, Ian, 30

S

Liên kết cùng trang, 184–185

Sans serif và kiểu serif, 61–63

Scanlon, Chip, 137

Quét và đọc lướt, 4, 126

Các tình huống, 33–35

Thông tin, 90, 99

Phần mềm đọc màn hình, Xem Khả năng tiếp cận

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)

tầm quan trọng của trong

chiến lược nội dung, 41

chung, 7

đề mục, 74, 118, 126

tiêu đề, 118, 126, 158

các yếu tố chính của, 74

từ khóa, 74–75, 118, 126

đối sánh từ khóa của người tìm kiếm, 74–75, 126, 158, 166

Tìm kiếm, nội bộ, tại trang web, số 8, 22

Hộp tìm kiếm, vị trí của, 84

Câu phù hợp

động từ hành động trong, 221–222

tích cực bằng giọng nói, 208–210

cắt những từ không cần thiết, 214–215

mảnh thay vì, 98, 212

độ dài của, 212

danh sách thay vì, 229–230

đại từ trong, 174, 198–207

ngắn gọn, đơn giản, đơn giản, 212–214

vị trí chủ ngữ và động từ trong, 215

bảng thay vì, 242–243, 244–247, 248–250

gỡ rối phức tạp, 215

Trình tự, phân chia nội dung theo, 112

Chia sẻ bản nháp, 294–296

Bà ấy, sử dụng bạn hơn là, Xem Văn bản phân biệt giới tính

Ngắn

mô tả có liên kết, 96–98, 163

danh sách, 238

đoạn văn, 218

câu phù hợp, 212–214

Tính cách trang web

quyết định, 213

khớp các dấu đầu dòng với 229–230

Khách truy cập trang web

trả lời câu hỏi của, 127–128, 129, 142, 143, 172–174

đặc điểm của, 23–29

màu sắc cho mù màu, 50–51

tạo cá tính cho, 29–33

phân chia nội dung cho, 104–112

thu thập thông tin về, 21–23

mục tiêu của, 18

liệt kê các nhóm, 23

Viêt thư cho, 198–204

sử dụng lời nói của họ, 29, 86, 158, 181, 223–225, 256

Truyền thông xã hội, 1, 4, 5, 15, 22, 40, 118, 149, 194, 206, 212

Không gian như một yếu tố thiết kế, 53–54

Công cụ kiểm tra chính tả, 294

Spool, Jared, 99, 160

Các câu lệnh

cắn, 163

đề mục, 176, 303–305

tiêu đề, 161–162

Các bước, Xem Hướng dẫn

Stirling, Viki, 30

Hướng dẫn phong cách, 293–294, 303–305

Mùa hè, Kathryn, 224

T

Những cái bàn, 242–243, 244–247, 248–250

căn chỉnh văn bản trong, 250

như câu trả lời cho các câu hỏi, 244–245

cột cho, 245–247, 248–249

so với danh sách, 242–243, 246

Cột đầu tiên, 245–247

để so sánh các con số, 243

cho các câu “nếu, thì”, 243

định dạng, 249–250

hướng dẫn cho, 242–243

hàng cho, 249

trong danh sách được đánh số, 233

Dòng thẻ, cho trang chủ, 75

Nhiệm vụ

chia nội dung theo, 105

tập trung vào các nhiệm vụ hàng đầu, 79–81

Kiểm tra, 309

A / B, 313

so với các nhóm tập trung, 313–315

Nội dung, 315

định hình (chẩn đoán, không chính thức), 307, 310, 311

nhóm, 312–313

với các nhóm tập trung, 314–315

Xa xôi, 312

Ba cú nhấp chuột là một huyền thoại, 98–99

Thời gian, chia nội dung theo, 112

Tấn, 76, 213

Chủ đề, phân chia nội dung theo, 105

Kiểu chữ, 60–65

U

Gạch chân, 65

Khả năng sử dụng phổ biến, 19, 47, 48–51Xem thêm Khả năng tiếp cận

Kiểm tra khả năng sử dụng, 94, 148, 312

một buổi sáng một tháng, 311

so với các nhóm tập trung, 313–315

Nội dung, 315

định hình (chẩn đoán, không chính thức), 307, 310, 311

nhóm, 312–313

làm thế nào để làm, 310–311

Xa xôi, 312

những gì cần thiết cho, 308–309

những gì không cần thiết cho, 309–310

với các nhóm tập trung, 314–315

Quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, xxvi

Người dùng, Xem Khách truy cập trang web

V

Cụm động từ, Xem Cụm từ hành động

Động từ, tập trung vào, 221–222, 262

Video, 271

Phong cách trực quan, 76

Hình ảnh, Xem Hình minh họa

Tiếng nói

chủ động và thụ động, 208–210

lựa chọn cho trang web, 76

tìm kiếm của riêng bạn, 206, 213

W

Bức tường từ ngữ, 146–148

“W” để viết về các tổ chức, 207

Phân tích web, 22

Nội dung web, Xem Nội dung

Biểu mẫu web, Xem Các hình thức

Kỹ thuật mũ trắng, 75

Dây quấn, 240–241

Viết cho web, 5–8, 165, 166, 207, 287

giọng nói tích cực, 208–210

động từ hành động, 221–222

trả lời câu hỏi của khách truy cập trang web, 127–128, 129, 142, 143, 172–174

khi sửa đổi bản nháp, 290

bối cảnh đầu tiên, 219–221

cuộc trò chuyện, 9, 219–221

cắt từ, 214–215

theo kịch bản, 215–216

mảnh vỡ, 98, 212

phân biệt giới tính, 202–203

mới, 221

hướng dẫn cho, 198

nghe cuộc trò chuyện, 216

nếu-thì mẫu, 221, 235, 243

trên mạng xã hội, 212

danh sách, Xem Danh sách

không “chết lặng”, 197

trên điện thoại di động, Xem Điện thoại di động

đoạn văn một câu, 218

đại từ, 198–204, 204–207

đoạn văn ngắn, 218

câu ngắn, 212–214

bảng, Xem Những cái bàn

Từ ngữ

tránh pháp luật, 254–255

tránh biệt ngữ kỹ thuật, 255

trong tiêu đề, 256

sử dụng từ ngữ của khách truy cập trang web, Xem Khách truy cập trang web

Y

Bạn, sử dụng, 198–204

 

Chỉ mục của các trang web được hiển thị làm ví dụ

A

AARP, 31

ABCTeach, 230

AbilityNet (Anh), 50

Trong khoảng, 267

Hoạt động, 260

Allan Frewin Jones (Anh), 207

Amazon, 154, 206

American Express, 256

Hiệp hội y tế hoa kì, 199–202

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, 207, 229

Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), 54

Animated Knots của Grog, 286

Apex Rental (New Zealand), 83

Sân khấu Arena, 275

Bưu điện Australia (Úc), 202

Nhà Axiom, 285

B

BabyCenter, 112

Ngân hàng Hoa Kỳ, 112

Giường tắm ngoài, 111

Benetton (Ý), 254

Câu lạc bộ nam và nữ của Mỹ, 283

C

Camp Voyageur, 228–229

Nhóm Hưu trí Nhà thờ, 45, 48

Cao đẳng Thành phố New York, 279

So sánh lãi suất, 147–148

D

Directgov (Anh), 119

Dots Diner, 213

Hạt Douglas, Colorado, 285

Dymocks (Úc), 114–115

E

Eaton, 161

eBags, 12, 273

eHow, 234

Phòng thương mại Englewood, 45, 60

Mạng tin tức môi trường, 137

ESPN, 204

Etzy, 198

Exploratorium, 110

F

Trung thực, 163

Fitbie, 105

Theo dõi chuyến bay, 141

Fodors, 161

Ford Mobility Motoring, 49

Người sáng lập Liên minh Tín dụng Liên bang, 155

Viện Franklin, 85, 166–167

Freddie Mac, 199

Freedom Scientific (JAWS), 263

H

Mắt khỏe (Anh), 184

HM Revenue & Customs (Vương quốc Anh), 111

Hootsuite, 3

Hughes, 152

Hughesnet, 153

Bảo tàng Hunt (Ireland), 53

Husqvarna (Thụy Điển), 109

Tôi

Trung tâm chỉnh hình Iowa, 177

K

Hiệp hội lịch sử bang Kansas, 281

Sách xanh Kelley, 105

L

LLBean, 179–180

Lands End, 97, 236–237, 241

Câu lạc bộ cho vay, 276

Hành tinh cô đơn, 282

Lululemon, 223

Lufthansa (Đức), 87

M

ManageYourWriting (blog), 19

Phòng khám Mayo, 117–118, 162, 214

Cây bạc hà, 9–11

Quái vật, 264

N

NACS trực tuyến, 278

Đài phát thanh công cộng quốc gia (NPR), 54

Bảo tồn thiên nhiên, 279

Quảng cáo mạng, 267

Sở Xe cơ giới New Jersey, 275

Nhà hát Opera Thủ đô New York, 55

Nokia (Phần Lan), 98

Norton, 263

O

Đại học Otago (New Zealand), 107–108

P

Powells, 115

Purina, 57

R

Thông tin X quang, 175

REI, 135

S

Tổ chức Cứu hộ Saint Bernard, 238

Science Alert (Úc), 194

Khoa học hàng ngày, 138

Vỏ, 96

Shelter (Anh), 205

Signal Financial, 156

Smithville, 79

Cái ghim, 52

Subzeroblue (blog của Tunisia), 206

T

T – mobile (Vương quốc Anh), 265

Telegraph (Anh), 218

Đại học Mở (Vương quốc Anh), 30, 309

Du lịch ở Ấn Độ (India), 262

Giao thông, 140

Phương tiện di chuyển cho London (Anh), 20

Vận tốc du lịch, 25

Tricare, 80–81

Twitter, 231, 235, 239

U

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, 91–93, 171, 239, 292

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 219–221

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, 33

Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, 243

Đăng ký Liên bang Hoa Kỳ, 255

Sở thuế vụ Hoa Kỳ, 76–77, 178

Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, 25, 117

Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, 193

Văn phòng kiểm soát tiền tệ của Hoa Kỳ, 172–174

United RV cho thuê, 244

Đại học New Mexico, 280

UWMedicine, 133–134

V

Kiểm tra, 51

Vishay, 232–233

Voxy (New Zealand), 161

W

Waitrose (Anh), 106

Bộ Lao động & Công nghiệp Tiểu bang Washington, 142–146

Văn phòng Ủy viên Bảo hiểm Bang Washington, 95–96

Vùng thời tiết (Úc), 277

WebMD, 182

Wikipedia, 266

Du lịch Hoang dã, 75

Y

YMCA Houston, 58–59

Bạn gửi nó, 2

Z

Zappos, 97

 

Về Ginny Redish

Janice (Ginny) Redish đam mê tạo ra các sản phẩm có ích cho những người sử dụng chúng.

 

Với tư cách là chủ tịch của Redish & Associates, Inc., Ginny làm việc với các đồng nghiệp và khách hàng về chiến lược nội dung, thiết kế thông tin, ngôn ngữ đơn giản và đặc biệt là về nội dung là cuộc trò chuyện.

Ginny luôn hợp tác chặt chẽ với các nhóm dự án của khách hàng và các chuyên gia tư vấn khác. Cô ấy cố vấn và giúp đỡ bằng cách xem xét các trang web và ứng dụng hiện tại, thực hiện các nghiên cứu về khả năng sử dụng, phát triển tính cách, thiết lập và thực hiện chiến lược nội dung cũng như sửa đổi nội dung để đáp ứng cả mục tiêu của tổ chức và nhu cầu của khách truy cập trang web.

Ginny cũng được săn đón như một diễn giả và trưởng hội thảo. Cô ấy là một giảng viên năng động, người đã đào tạo hàng nghìn người đóng góp nội dung, người viết bài, nhà thiết kế, nhà phát triển, người biên tập, nhà văn và những người khác trên toàn cầu. Cô đã có các hội nghị quan trọng ở tám quốc gia.

Chỉ nêu tên một vài trong số rất nhiều khách hàng mà Ginny đã giúp đỡ: AARP, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, American Airlines, Hewlett-Packard, IBM, Nokia, SAP, Sony, Xerox. Ginny cũng đã làm việc với nhiều cơ quan chính phủ địa phương, tiểu bang và liên bang.

Ginny nổi tiếng với hai cuốn sách trước đó của cô ấy, về kiểm tra khả năng sử dụng và phân tích người dùng và nhiệm vụ. Cô đã xuất bản nhiều bài báo và chương sách về các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm người dùng (UX), khả năng truy cập, ngôn ngữ đơn giản và cách viết cho web.

Công việc của Ginny đã mang lại cho cô nhiều giải thưởng, bao gồm cả Giải thưởng Tổng thống của cả Hiệp hội Chuyên gia Khả dụng và Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật (STC), danh hiệu Nghiên cứu sinh và Giải thưởng Rainey cho Nghiên cứu Xuất sắc của STC, và các giải thưởng suốt đời của những đóng góp cho lĩnh vực viết lách rõ ràng từ Nhóm quan tâm đặc biệt ACM về Thiết kế Truyền thông, Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp IEEE và Trung tâm Ngôn ngữ Thông thường.

Ginny đã tốt nghiệp trường Bryn Mawr College và có bằng Tiến sĩ. ngành Ngôn ngữ học của Đại học Harvard.

Ghé thăm trang web của Ginny tại www.redish.net